Eric von Anderseck – Mystery Christ ‘blowing his Trumpet’ – Identified

Lord Metatron Archangel

Eric von Anderseck – Mystery Christ ‘blowing his Trumpet’ – Identified

It’s Metatron.

Second 8th Week Apostolic Institute of Theology are an online based organisation where you sign up to study with them and they send you ‘biblical’ course material.  The problem is the course material is not biblical, the founders of this institute are cult leaders and their entire gospel is based around the Book of Enoch.

Second 8th Week Ministries – South Africa

“God is now pouring out His Grace upon the nations bringing believers back to the Second Covenant of Jesus Christ. The second 8th Week is the time allotted by God for the restoration of the true and living knowledge of Jesus Christ. It is now the time for the body of Christ to come into a unity and oneness that reflect the kingdom of God.”   —

This is what Dr. Eric von Anderseck, founder of Second 8th Week, has to say:

“Dear Prospective Students:

On behalf of myself and the staff, I would like to extend a warm welcome to you! As you may know, the church is in an exciting time of transition back to her first love, back to the first works of the Second Covenant of Jesus Christ. As a steward of the house of Jesus Christ, His judgments of mercy for the church were revealed to me in 1982. The word of the Lord said to me:

‘THERE SHALL BE A UNITY THAT SHALL NOT BE FEIGNED, AND A ONENESS THAT WILL NOT BE DECEITFUL.’

The Lord is speaking of the restoration of His church. Before it was in our minds to pray for revival, it was in the mind and heart of God. Before we knew to ask God to return the church to true Apostolic Governance, it was in the mind of our Lord. Before we knew to cry out to God for truth, it was in the mind of the Lord to return the church to the unity of the faith and the cross of Christ. We know that when God gives a word He already has a plan to bring that word to pass and a season for its fulfillment.

What begins as a still small voice that is heard by a few, grows until the word of the Lord fills the earth, making glad the hearts of all those who hear. God has marked this time in church history to restore living apostles to teach and nurture the church. For As God sent Adam to steward His garden so God sends apostles to steward His divine nature in the hearts of His saints. The apostles of Jesus Christ: Peter, John, James, and Paul were called of God to direct the church in righteousness and build the church in faith.

The grace of God did not end with the twelve apostles of Jesus Christ. By step upon step and order by order the church is built by the Spirit of the Lord through living apostles today. The Bible teaches that the New Testament is not the letter of the text, but the living record of Jesus Christ. Therefore apostles teach Christ by the pattern of His covenant and believers live by the power of the Spirit. Second 8th Week Apostolic Institute of Theology has much to offer. If you are a believer in Christ and would like to transition into the Second Covenant to grow up into Christ’s fulness and learn how to minister to others, we welcome you.

The season is manifest for leaders and ministers to join hands to labor in His field, reaping the end time harvest. The righteous rejoice in the equity of God, which we carry to all places, to all brethren, to enrich all in the faith. Enrollment into the Second 8TH Week Apostolic Institute of Theology covers all the basics of the Christian walk and preparation for ministerial duties. Curriculum covers the foundation of truth, why the church needs living apostles today, Discipleship, Doxology Training, Dream Workshop, Pattern Recognition Skills, stewardship, and God’s Intelligent Design for Christ-Centered Spiritual Transformation in the soul. If you are a minister seeking leadership training and accreditation, we welcome you. If you are a minister and have a congregation, Bible study group, or college and you would like to transition into the Second Covenant, we welcome you.

If you are looking for a church home, we welcome you to take our membership course and begin to assemble with us online. Let your hands be strong to labor in righteousness. charity will release the soul of bondage.”   — http://www.second8thweek.com

But wait!   Not only did Eric von Anderseck get a message from Jesus in 1982, Jesus also gave him one in 1984:

“TELL THEM I AM COME TO BRING LIFE … I AM COME TO BRING THEM OUT OF DARKNESS. LOVE JESUS.”   —

But wait, you are probably wanting to know WHO Metatron is?

“For centuries Christians have been fearful of Prophet Enoch’s writings, in part due to the distortion of his identity with Adam’s grandson, named Enoch who was the father of the Mystery Religions and all idolatries and partly due to the confusion of another Enoch, the son of wicked Cain who slew his brother Able.

The Prophet Enoch, a holy man of God, is spoken of in the Bible in Genesis 5:23-24, “And all the days of Enoch were three hundred sixty and five years. And Enoch walked with God: and he was not; for God took him.” He was raptured, or translated to heaven, as we read in the book of Hebrews, “By faith Enoch was translated that he should not see death; and was not found, because God had translated him: for before his translation he had this testimony, that he pleased God” (Heb.11:5).

God was pleased with Enoch so translated him to heaven. It also pleased God to change his name to Metatron and give him a multi-dimensional tour of the cosmos, the mystery of His Throne, God’s creation from beginning to end, and the behind the scenes look at His invisible kingdom and master plan for us”     — “Concise Commentary of the Books of Enoch”,  Eric W.B. vonAnderseck Th.D, D.D.  http://book-of-enoch.org

The following people are apostles at Second 8th Week Ministries in South Africa:

  • John Welty
  • Rina Bekker
  • Nena Kleimola
  • George Kleimola
  • Cobus Wolmarans
  • Bart Neethling

Why Mosselbay?  Well…

“‘n Menigde profesieê en openbaringe meld dat daar ‘n groot herlewing sal wees en dat dit in die Kaap provinsie sal begin.  Meeste Suid Afrikaners is baie bekend met Siener van Rensburg.  Vanaf 1871 tot en met sy dood in 1926 het hy meer as 700 visioene oor die toekoms van Suid Afrika, ander nasies asook wêreld gebeure gehad. Sy profesieê is tot vandag toe veelbesproke.

Hy het die groot griep epidemie van 1918 profeteer; Engeland se verlies van al haar kolonies, die onafhanklikheid van Ierland, Die Chernobyl ramp van 1986, Princess Diana se egskeiding en dood “‘n pragtige Engelse dame in ‘n motor ongeluk wat deur die hele wêreld betreur sou word) asook die bankrotskap en skuld van Amerika en Engeland.

Alhoewel meeste van sy visioene oor wêreldgebeure, politiek en oorloê was, was daar buitengewone openbaringe wat hy ontvang het, wat hy nie kon plaas nie, wat vir ons dalk van belang kan wees en wat inskakel by die huidige visioene in die lug oor Mosselbaai.

In 1924 profeteer hy; “Ek het ‘n eienaardige  optog van mense gesien;  Ek sien ‘n wawiel rol uit Kaapland oor die ganse Suid Afrika en sien ‘n groot skare mense saamdrom.  Dis ver in die toekoms en ek glo nie dis oorlog nie. Dit lyk soos ‘n trek.  In die boek ‘Stem van die Profeet’  word daar na hierdie optog verwys as ‘n ossewatrek.  Dit weerspreek dan die feit dat die profesie se ‘dis ver in die toekoms.’  Ons is lank nie meer in die era van die ossewa nie. Hierdie is ‘n geestelike profesie, daarom kon die siener nie bepaal wat hierdie skare mense voorstel nie. God lig nou hierdie profesieê uit aan die wat Sy tydvlak verstaan.

Siener van Rensburg meld ook dat die tweede koms van Jesus Christus, ‘n JUBELJAAR sal wees en dat dit sal veroorsaak dat die grense van Suid-Afrika verleng sal word tot in Zimbabwe and Namibia.   Hy sê dan ook in een van sy profesieê dat die probleme in Suid Afrika van baie korter duur sal wees as dit vergelyk word met ander lande, want die Here gaan Sy krag en seên oor ons uitstort en so veroorsaak dat Suid Afrika ‘n veilige hawe gaan wees vir Christene van oral oor die wêreld.

Siener van Rensburg het ook voorspel dat “duisende  Christene Europa gaan verlaat en na Suid Afrika toe gaan stroom. Hy het gesien hoe hierdie mense se tente staan vanaf die KAAP tot in die Kalahari en Namibiê; vanaf Durban tot in Mosambiek (Maputu). Dit sal tydelike verblyf aan Christene bied; want Suid Afrika sal in daardie tye glo nie net die veiligste land ter wêreld wees nie, maar ook die enigste Christenland.  (Stem van die Profeet deur Adriaan Snyman)

Apostel Rina Bekker van Second 8th Week Bedieninge, wat 10 jaar gelede een van Suid Afrika se nuutste Apostoliese bewegings hier in Mosselbaai gestig het, glo dat daar ‘n geestelike skakel is wat hierdie profesieê koppel aan dit wat God nou hier in Mosselbaai doen.

“Ek glo daar is ‘n direkte skakel tussen die Trompet foto’s, die Herder in die wolke en die siener se profesieê.  Ek glo dat God duidelik met ons praat deur die Siener se profesieê, wat duidelik verwys na die JUBELJAAR (waarin ons nou is) God bevestig dit nou met hierdie tekens in die lug.”

Die optog van mense en Christene wat van dwarsoor die wêreld instroom na Suid Afrika, spreek van God se wekroep tot al die nasies.  Hy roep die massas op na hierdie area om met Sy eindtyd werk te begin.  Vyftien jaar gelede het God aan my openbaar dat Sy herlewing hier in Mosselbaai gaan begin, en soos wat God Sy tekens en wonders gaan vermeerder, gaan die boodskap en krag van God soos ‘n wiel uitrol.  “Ek het gesien hoe dit begin in Mosselbaai en dan uitrol tot in Kaapstad, dan weer in die teenoorgestelde rigting na Port Elizabeth, dan uit in al die dele van die land, die wêreld in.” Ons leef in ‘n tyd van vervulling van hierdie profesieê.

As ons na die wiel in Siener van Rensburg se profesie kyk kan ons ook die skakel sien met woorde wat in  die afgelope paar maande in apostoliese byeenkomste deurgegee is.  God het woorde deurgegee oor “die wiel van mobilisasie”, “mobilisasie van die kerk” .  In Januarie 2010 het God aan apostel Rina die volgende woord gegee: “Ek mobiliseer nou my kerk.”

Geestelik gesproke is die kerk op ‘n laagtepunt en is dit nodig dat sy sal terugkeer na God se goddelike orde vir geloof, die verbond van Jesus Christus.  Ons het briewe ontvang van mense oral oor Afrika wat die foto’s van die Trompet Basuin en die Herder in die wolke gesien het, en hierdie dinge bevestig wat God nou openbaar.  Internasionale reaksie stroom nou ook in.”   —

OKAY, well this has opened up a whole new can of worms.

————–

Original photo in the article:  Christ appears in cloud at Mosselbay

Rosa Ellis took a photo using her cell phone while in Danabaai where she claims you can clearly see Christ holding a lamb in his arms. Apostle Rina Bekker says this is also a sign of the end times.

And here is a picture of the red trumpet.  They say,

“The photo was of a huge trumpet in the sky of Mossel Bay South Africa. This was not a cloud formation, but as you can see in the photo, a clear and unmistakable trumpet. The photograph is authentic and has not been edited in any way.”  —

… I think they should have edited the picture cos it looks like a Vuvuzela.

—————-

Please share:

Deborah (Discerning the World)

Deborah Ellish is the author of the above article. Discerning the World is an internet Christian Ministry based in Johannesburg South Africa. Tom Lessing and Deborah Ellish both own Discerning the World. For more information see the About this Website page below the comments section.

guest
Name or Username
Terms and Conditions

After commenting you have 15 minutes to EDIT your comment. Click the gear comment-gear at the bottom right corner of the comment box, then click EDIT.

Recent Comments Section: The last page of most recent comments is displayed first. Please read all previous comment pages if there are any. Thank you.
270 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
cecilia

thanks Debs! dit spaar my ure se werk! inderdaad ‘n kan vol wurms! ek sal net graag wil weet wat die vorige visioen/verskynsel in die wolke van Mosselbaai was – volgens hulle was dit trompette…

Jean

Here is a Pic of the “strumpet” in the clouds . . .

AND . . . THEY HAVE MADE A VIDEO ABOUT THIS !!!!

Dramatic Music …….”announcing a NEW ERA FOR THE CHURCH !… IN THE CLOUDS OF MOSSEL BAY”

Here’s the link:

On the top right of this page is this video -it Opens up in a new screen.

Elmarie A

Thank you DTW. What a can of worms it is. I just hope Rina Bekker and those who support her would reads this.

Elmarie A

This comment below from ARB still going on in beeld.

“Apostel Rina Bekker 2/14/2010 6:12:35 PM
Net soos wat die Fariseërs nie vir Jesus herken het toe Hy hier op aarde was nie, net so word Hy weer nie deur die wat hulself christene noem, herken nie. Dit is duidelik dat die wat hulself christene noem, nie eers hul Bybel ken nie. Jesus Christus was die Seun van God en nie ‘n profeet nie. Dit is werklik tragies, dat die mens so vasgevang is in tradisies, sy eie morele kode en valse kennis, dat die Lewende Woord van God, geen krag het in hul lewens nie. Ek het vlugtig deur hierdie briewe gelees, en staan verstom om te sien hoe mense die bloed van Christus vertrap. Christus het gesterf vir die 2de verbond. Jy wat so lustig hier voortborduur vanuit die donker kamers van jou siel, weet jy wat die 2de verbond is? Miskien moet ons besin oor wat geloof werklik is, en terwyl die deur van God se genade nog oop is, ingaan. Want die Bruidegom se koms is naby en dan sal dit te laat wees. As Christus se gelykenis en ewebeeld nie in jou hart weerspieel word nie, sal jy geen genade in die oe van ons Vader vind, op die dag van Sy wederkoms nie. Hy het Sy Christus vir ons gestuur om ons te red van die dinge van die vlees en die dinge van hierdie wereld. As jy die wereld weerspieel, is dit wat in jou hart is en vergeefs sal jy roep ‘Here, Here’ Vir die wat verstaan dat God Gees is en nie deur menslike oe en verstand verstaan kan word nie. My gebed is dat God se genade en vrede met jou sal wees. Dit is die wat God vresend is wat Hom ken; Geen mens kan se dat hy/sy werklik vir God KEN, en nie HOOR wat die GEES VAN GOD SE NIE. Nou weet ek ook dat baie nou weer op hul agterbene gaan spring en aanval. Miskien moet jy liewer op jou kniee kom, want die tyd is bitter kort om jou te besin.”

Gert van Kraayenburg

2Th 2:9 hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen
2Th 2:9 Even him, whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders,
Open 18:4 En ek het ‘n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie.
Rev 18:4 And I heard another voice from heaven, saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues.
Mat 15:24 Maar Hy antwoord en sê: Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel.
Mat 15:24 But he answered, and said, I am not sent, but vnto the lost sheepe of the house of Israel. (KJV-1611)

Heb 8:8 Want Hy berispe hulle en sê: Kyk, daar kom dae, spreek die Here, dat Ek met die huis van Israel en die huis van Juda ‘n nuwe verbond tot stand sal bring,
Heb 8:9 nie volgens die verbond wat Ek met hulle vaders gemaak het op die dag toe Ek hulle aan die hand geneem het om hulle uit Egipteland uit te lei nie; want hulle het nie gebly by my verbond nie, en Ek het hulle veronagsaam, spreek die Here.
Heb 8:10 Want dit is die verbond wat Ek ná dié dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here: Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees.
Heb 8:8 For finding fault with them, he saith, Behold, the days come, saith the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah:
Heb 8:9 Not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt; because they continued not in my covenant, and I regarded them not, saith the Lord.
Heb 8:10 For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord; I will put my laws into their mind, and write them in their hearts: and I will be to them a God, and they shall be to me a people:

Hoor dan nou die Woord van die Ek Is, Elohim, Jahwe, die Almagtige Skepper van die heelal. Die tyd het aangebreek om julle te bekeer van jul sonde en ongeregtigheid en na My terug te keer sodat julle kan lewe tot in alle ewigheid.
Laat dan die wat ‘n oor het om te hoor, LUISTER en die wat ‘n oog het om te sien, KYK wat die wêreld julle nie kan bied nie, maar breek met jul sonde en ongeregtigheid en keer terug sodat julle kan lewe en nie sterwe nie, spreek die Ewige Onveranderlike en Heilige Almagtige Skepper van die Heelal. Want kyk, My Seun Jesus Christus wat in vlees gekom om vir julle te sterwe sodat julle kan lewe, sal nou weer kom met KRAG en HEERLIKHEID om die te verlos en met Hom saam te neem wat so ook in Hom gesterf het van hul sonde en ongeregtigheid.
Die tyd het aangebreek en ook min geword en My skape sal My stem deur die mond van My boodskappers herken en hulle sal luister en hul lewens suiwer van alle ongeregtigheid. Want niks vuils en onrein sal in my Koninkryk toegelaat word nie spreek die Ek Is, Elohim Jahwe die Almagtige.
Wees dan heilig want Ek is Heilig en bekeer julle tot My deur Jesus Christus My enige gebore seun.
Want baie sê Ek julle sal kom soos ‘n engel van die lig met allerhande tekens en wonders om selfs as dit moontlik is, die heiliges te mislei met woorde van liefde en lig wat ‘n leuen is van die vader van die leuens.
Ek herhaal, kom onder hulle uit en sonder julle af as ‘n volk af in My Heilge teenwoordigheid sodat Ek julle kan suiwer en louter en voor berei vir die koms van My Seun, sodat julle as volk voor Hom kan staan sonder vlek en rimpel en die heerlikheid van my geregtigheid kan ondervind tot in alle ewigheid.

Bud Press

“Then if anyone says to you, ‘Behold, here is the Christ,’ or ‘There He is,’ do not believe him” (Matthew 24:23).

“So if they say to you, ‘Behold, He is in the wilderness,’ do not go out, or, ‘Behold, He is in the inner rooms,’ do not believe them” (Matthew 24:26).

Bud Press

Peet

This was my first time on your blog and I am amazed by the extent of criticism used to express discernment in your comments on each and every topic discussed. Since when is discernment a “license” to criticize, judge and condemn (almost) every ministry (or so-called ministry) on the planet. (Not that some of them does not deserve it!)
I was brought up in the Reformed Theology, tried and tested the Old Apostolic Church, was then reborn and landed in the Pentecostal/ Charismatic stream where I became a Pastor.
Recently I took the brave step of cutting the cord with the Institutional Church and now I am on a simple but fantastic journey of FREEDOM in the Love of God for me.
Interestingly searching your blog, I found NOTHING on the topic of being FREE, because Christ (or can I say His Love for you) sets you free. I only found a lot of RELIGION on both sides – weather placed as a positive or negative article. (Elmarie 28 Feb and Gert on 4th March are a good example of just that.)
Where is the freedom that God offers?
Secondly, I really experience your discerning commentary as GRACE KILLERS. It seems that you are saying to all the ministers of the Gospel that they are condemned out of reach of the STONGEST POWER on the face of the planet: God’s LOVE & GRACE. Obviously ministers make mistakes and even mislead people sometimes, but that surely does not condemn them to hell!!
I see God’s love as the only redeeming factor needed for us to enter into a relationship with Him. NOTHING we do, or even don’t do, can earn us any points to get more or less of His love. But, when you get a revelation of the love He has for you, you will learn to TRUST it – His love for you – and by trusting Him, be drawn into a love relationship with Him. That is what God is longing for!
I honestly believe that many people miss this – the purpose of creation – playing God, by keeping themselves busy with the work of the Holy Spirit, convincing people of their trespasses and sins!
My prayer for you (and your team) and every reader, is that you may have a revelation of His love for you!

Gert, is jy seker dit is die Here wat hier praat, my maat? Klink nie soos die God van liefde nie, maar soos ‘n siels profesie – jammer!

Gert van Kraayenburg

I honestly believe that many people miss this – the purpose of creation – playing God, by keeping themselves busy with the work of the Holy Spirit, convincing people of their trespasses and sins!
(I Gert will not use the word convincing but rather warning with the blow of the trumpet for time is short and many will be lost into damnation)
(But please do make a sincere study why God reinstated the earth by His works in 6 days and created man)

Yes, as Adam missed the purpose of his creation and sinned against God in disobedience, so does all sinners miss the purpose of Gods creation and by sin serve the devil as their father instead.
If their is nobody in the service of God Almighty to keep them busy warning people to repent from sin and get into the cover of Gods love, God forbid. He will not at this stage send angels to warn but this is why he commanded :
Eph 4:11 And he gave some, apostles; and some, prophets; and some, evangelists; and some, pastors and teachers;
In help so the Holy Spirit may fulfil His work if the people listen unto the gospel of Jesus Christ by the witness of men.

Yes the players for God in and on His playground had to blow the trumpet, shout with a loud voice unto the people to repent and get back on Gods track, and then the Holy Spirit will do the convincing work by Gods Grace and Love for salvation unto them that REPENT…..
Mat 11:20 Toe het Hy die stede waarin die meeste van sy kragtige dade plaasgevind het, begin verwyt, omdat hulle hul nie bekeer het nie:
Mat 11:21 Wee jou, Górasin, wee jou, Betsáida! want as in Tirus en Sidon die kragtige dade plaasgevind het wat in julle plaasgevind het, sou hulle hul lankal in sak en as bekeer het.
Mat 11:22 Maar Ek sê vir julle, dit sal vir Tirus en Sidon verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir julle.
Nie baie mooi woorde uit Jesus se eie mond nie, nê!!!!!!
Peet nooi my asb. na jou gemeente vir ‘n Goddelike toets en jy sal huil as God se liefde in jou heers vir sondaars wat hul moet bekeer wat jou banke warm sit, om vir ewig te lewe en dit nie werklik het nie.

Robbie

I am convinced the “Watchman” has the most dangerous task of all. Not just standing exposed on the walls but he has to watch for the enemy outside as well as inside the city walls. And the he has to first convince the city dwellers that it is indeed the enemy – in time that when the enemy arrives, all is prepared and equipped with armour.
It is not always pleasant to work for God on this earth… if it wasn’t for the retirement plan that is out of this world!!

I am next to you Gert

Christian

I believe it. I was in England last year, and God gave me dream of the heavens opening,and a bright light began to fill the sky, AND THEN I HEARD A TRUMPET and i was told to come to mossel bay

Timothy

It is interesting to see the right hand side of the trumpet photo was cut back, initially the sun was in the centre of the photo, removing proof that this is just a reflection of the sun reflecting towards the center of the SRL camera. This was pointed out to the “professional photographer” who still published the deception as supernatural.

Greg

Hi All, And Christian especially.

I was in Mossel Bay myself and met the apostles there. I am from Ireland. I was given a load of Eric VonAndersecks teachings on mp3 in order to try and convince me that he was the real apostle of the Lord on earth. He claims he was called to be an apostle in dreams wher he was visited by the apostle John and Enoch. Enoch said to him “Hail the deliverance one”. His teachings are off the charts biblically and he also believes that the bible as we have it is a lie of Satan. He believes that the books of Enoch(one which was written in the fifth century at least four hundred years after Revelation) are scripture equal to the books of the bible. He also believes that other books are scripture such as the books of Adam and eve. I have read some of them and they are just plain whacky.

So Christian, still want to go to Mossel bay? I believe by the way that eric VonAnderseck has moved there. Not sure if that is true. Can anyone verify it. if he did it is because they are mainly the ones that have been duped by him. America has sussed him out.

He believes that Enoch who was transformed into the angel Metatron and who is sitting on a throne on the left hand of God, is in charge of a creche in heaven where the souls of dead children go. He states that they must return to earth in human adult bodies to undergo a salvation experience. This belief about Metatron is from the Kaballah. He also believes that a book called the Shepard of Hermas is scripture and he teaches from it extensively.

He also states that we will be walking around with aliens on the earth who will be excepted into society just before the two witnesses come. So Christian, still think you should move to Mossel Bay? I think you should pray about it and seek advice.

Greg.

Greg

Hi, An update to the above post.

The reporter of the Mossel bay advertiser featured in the article is a member of second8thweek. She unfortunately believes in a different gospel. Her name is Lucinda Viljoen;
or she may also go by the name of Lucinda Cross. I wrote to the paper some time back when it came to my attention on a blog called endtimesprophetic, that Eric VonAnderseck was visiting Mossel Bay. I wrote to the paper and rang them but they never wrote back or contacted me. Now I know why. For this reporter to pretend that she is just reporting on a flood of enquiries without mentioning that she herself is a member of second8thweek is misleading I would venture.

She has a blog of her own if you google “Prophetlucinda”.

Here is what she says about belief in Christ.

December 5th, 2009 | Author: lucinda

YOU ARE NOT SAVED

By the fundamentals only

Jesus Christ IS God. Jesus Christ IS the Word made flesh among us. Jesus Christ IS the second person of the Godhead. Jesus Christ WAS born of the Virgin Mary just as the Bible records. Jesus Christ DID die on the cross. Jesus Christ DID shed His blood for the sins of the world. Jesus Christ DID rise from the dead the third day. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved.

Do you agree with these facts? If you do, do you now believe that you are saved because of believing in these facts. Well, YOU ARE NOT SAVED by acknowledging these facts only!

With these facts God has provided for mankind a Saviour. These are called the fundamental facts about Jesus Christ. These facts ARE TRUE about Jesus Christ and are agreed upon by almost all Christian groups all around the world. But these facts DOES NOT SAVE YOU!

Greg

Elmarie A

Greg

The reporter of the Mossel bay advertiser featured in the article is a member of second8thweek. She unfortunately believes in a different gospel. Her name is Lucinda Viljoen;

Yes and the leader there in Mossel bay is called Apostel Rina Bekker

Thank you for the update!!

Elmarie A

Greg

I wrote to the paper some time back when it came to my attention on a blog called endtimesprophetic, that Eric VonAnderseck was visiting Mossel Bay. I wrote to the paper and rang them but they never wrote back or contacted me. Now I know why. For this reporter to pretend that she is just reporting on a flood of enquiries without mentioning that she herself is a member of second8thweek is misleading I would venture.

Aha !! Eric VonAnderseck wrote this book Breaking the Antichrist Code: The Blueprint of Deception

Please view with strong discernment.

Yes and this book contains the normal blaah blaah blaah nonsense. The book sounds demonic yikes.

a quote from the write up about this book:

Dr. vonAnderseck’s astounding code breaking research will assist readers to identify the inspiration of the Antichrist spirit and all the support systems that work with that inspiration.

Oh Utter rubbish!! Christian readers do not need any code breaking research that will assist them. Unless Dr vonAnderseck wrote the book for non believers in which his attempt was futile to try and reveal such things to any one who is a non believer. Soooory Dr vonAnderseck but that can only be done with the help of the Holly Spirit within us as born again children of God. We do not need any code breaking!! As all this is found only in the Word of God and no code breaking needed when one is a born again believer.

Sooooo Warning please seems DR A is a false preacher/writer and a deceiver. Do not read Dr. vonAnderseck’s books please.

Greg
again I thank you for the update. We must keep on guard watching and praying. And beware of the wolves in sheeps clothing !!!

Greg

Hi Elmarie,

Yes I know about Rina Bekker I have met her myself and was in her home. She is a hospitable woman but is in deep error I believe. I have aquainted myself with their teachings very much and listened to hours of Eric VonAndersecks teachings. Actually it was his presence on Charisma Magazine forum and that of his followers that eventually led to it being shut down by the owners.

I and others debated him there on his teachings and his supporters mainly from South Africa came to his aid and swamped the forum. People had a go at the owners for allowing him so much space and they banned people and eventually shut it down. The administrators e-mailed when I asked why people were banned and they said the people had been insulting to the editors.

I have been following his developments for a year and a half mainly because of personal reasons. I have written to him personally also for righteousness sake. Many people have been hurt by his teachings and I believe marriages have been broken because of his movement. But the Lord knows the end from the beginning. I believe that his followers in South Africa, Mossel bay believe he is the man that will usher in the prophecies of Van Rensburg.

Greg.

Elmarie A

Greg

Good work done on debating Dr A!!! I just read what his book was about from above link and his teachings seem very WRONG and non Biblical yes.

Greg do you know Pof Johan Malan. I have followed allot of his teachings and I just have an idea. As far as I know he resides in Mossel bay. How about you contacting him for a lesson or two to Rina Bekker. lol lol .

You can visit his website at http://www.bibleguidance.co.za/. Seriously now it is just an idea. Maybe you could perhaps arrange that Prof Johan Malan speaks at a little venue to some of the people being led astray by Rina Bekker and kie.

Yes Mossel bay should not allow a man like Eric VonAnderseck to usher in the false teachings for Siener van Rensburg No! YIKES!! But I’m afraid Rina Bekker is already doing it!!

An Excerpt from her Website:
Apostle Rina Bekker from Second 8th Week says that the coming of the Lord is near. Second8thWeek is a Christian organisation with a strong apocalyptical message. Apostle Rina Bekker has a few years ago started the South African center of this worldwide ministry. Besides the Bible, they also give heed to other apocalyptical books such as the books of Enoch. They also found similarities concerning the prophecies of the well known South African Boer prophet of his time, Siener van Rensburg and that which is happening now.

Siener has, according to Apostle Rina, saw a peculiar movement of worldwide revival that will begin in Mossel Bay. He saw a wheel rolling from Mossel Bay towards Kalahari and from there all over the world. One of saints from Second8thWeek has in 2006 already taken a series of photographs which seems like a reddish trumpet in the sky. This photograph was published in the Mossel Bay Advertiser a month ago and since provoked a fervour of public attention to it.

Only one minister says he is sceptical about Second8thWeek and their activities. Minister Siegfried Louw, who no longer lives in Mossel Bay, says that this group is bumping heads with too much church groups here. “It remains peculiar to me that Second8thWeek says that they honour church unity but in the same voice they say that all other churches is false. This is not for me to say with whom God is speaking and who not. I am sceptical about the interpretation of these photographs.”

Warning view this site with strong discernment Please.

Greg

Elmarie,

Thanks for the encouraging words. I will definitely contact Prof Malan. But you know, people who attend their meetings for the most part would not listen to anyone contradicting them. They are constantly being told that all other churches are false. You see at the heart of it the gospel they preach is that if you do not speak in tongues you have not received the spirit. They believe that speaking in tongues daily is the requirement for regeneration.

But they believe a lot more wrong stuff besides.The thing is that when people go to their meetings they get prayed with and speak in tongues so nothing you say will convince them they are wrong. They believe angels appear as purple and white globes and this confirms their truth. They believe that the breaking of bread is carnal and that the real breaking of bread is sharing the word when you get revelation. They believe that water baptism died out in the early church and that people who practice it now have no understanding. They tell you these things when you enroll in their courses. Believers have been very hurt by them. But I have written on the net to people warning them and some have said that my letters to them were timely and that they were disturbed in their spirits with the teachings and my letter confirmed it to them. These were people I wrote to on youtube. But Elmarie, I pray that the Lord will deal with them in his wisdom. He desires that none should perish.

The Lord bless you.

Greg.

Elmarie A

Greg

Yes if I may Echo your words: I pray that the Lord will deal with them in his wisdom. He desires that none should perish.

Amen indeed.

Please keep us posted once you have contacted Prof Malan and do give us feeback please.

Matthew 24:12
Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold,

2 Thessalonians 3:2
And pray that we may be delivered from wicked and evil men, for not everyone has faith.

Lodewyk

Die Here se n afvallige nasie soek en vra vir tekens en wonders. Net Hy weet die tyd en plek…..Siener het nie al sy voorspellings in die naam van die Here gedoen nie. Maar ek moet erken as mens na wereldgebeurtenisse kyk en hoe liberaal als geraak het is die einde nie ver weg nie…Ek sal oopkop bly maar altyd aan die Woord vaskleef

Elmarie A

Lodewyk

Siener het nie al sy voorspellings in die naam van die Here gedoen nie

Did Siener do any of his visions in the name of the Lord? and what would that be then ?

When we study the Scripture’s it is indeed so that we can clearly see that Jesus coming isn’t far of but we still don’t need to know when. Matthew 24:36 What is clear to me that we must at all times be ready for his coming and keep our lamps full of oil at all times. Matthew 25:4 We must keep awake and watch and pray. Luke 21:36 and Colossians 4:2

Yes we must fight the good fight and hold to that which is true indeed. 1 Timothy 6:12 so that we pray that we can also say one day 2 Timothy 4:7 I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith.

Timothy

I am indirectly involved in the group (committed wife). Apostle Rina Bekker, the Bishop of South Africa who manipulated the group into existence some 8 odd years ago has been democratically removed from her leadership role by a number of votes from the group. She has been followed up by Apostle Bishop Leonie, her (missionary truly Godly) husband might also have left home.

Astonishingly Bekker is following “almost all” of the teachings from von Andersec. I remember the persistence in their teaching about submitting to the leadership of Apostle, sorry Chief Apostle von Andersec. So the Bishop did not follow the first basic rule of unity, which is the utmost requirement. Remember those (all churches) not solely following the teachings of von Andersec are the False Religious System. Even though the leading sheep has gone astray the group just follows the new leader without even thinking twice – blinded beyond belief…. There is none as blind as those who do not want to see. May God open their eyes!!!

After she broke up with her husband, Lucinda, the newspaper editor behind the trumpets (see previous comments), she got married with the son of von Andersec who followed dad and mom. Unfortunately the marriage lasted only a few days, he is now back in America. This sounds like gossip, lets wait for any feedback on this open forum?

Greg

Timothy,

Eric teaches that apostles are the principle authority over the church, so ask your wife how could Rinna be voted out. Also ask her how can Eric teach that he knows who Melchisideks mother and father is when Hebrews says he is without geneology. Eric teaches that the books of Enoch reveal who Melchisideks parents are which contradicts the real scriptures. Ask her can she explain this..but do ask her in love.

Ask her to go through the books of Adam and Eve with you and compare them to scripture. Ask her how God accepted Adams own blood as a sacrifice for his sin as taught by Eric. You will find this in the first few chapters of these books which Eric regards as scripture. It is the bit where Adam mixes his dried blood with water and offers it to God for his sin in the garden. He wipes the blood from the rocks upon which he previously threw himself down upon.

Yes Adam commits suicide a number of times in these books. You should start a bible study with your wife. Does she love you Timothy? Ask her if she still loves you and trusts you. Look into her eyes and ask her. Then ask her to do a bible study with you.

The Lord bless you.

Greg.

Greg

Elmarie,

I have written to prof Malan and he wrote me a gracious reply. He has not yet looked into the second8thweek group in Mossel Bay. The real thing is though that they will not prosper. They will eventually come to nothing through self destruction when the bitterness and sadness of failure in their mission sets in. it’s just a pity that so much time will have been wasted in peoples lives.

Greg.

Elmarie A

Greg

The real thing is though that they will not prosper. They will eventually come to nothing through self destruction when the bitterness and sadness of failure in their mission sets in. it’s just a pity that so much time will have been wasted in peoples lives.

Heloooo Greg. Thank you for your feedback it is much appreciated. Maybe Prof will still get to looking in to it. But it seems this group is typical cult like and in the minority as is usually the case. We pray that those under RB wake up and turn from them and find the real Jesus. Yes the time wasted is sad to see but I believe the Lord is mercyfull and those whom He chooses to remove from that cult group will be shown the truth.

Yes you are correct I agree with you. These verses comes to mind.

2 Peter 2:1-3 (Amplified Bible)

2 Peter 2
1BUT ALSO [in those days] there arose false prophets among the people, just as there will be false teachers among yourselves, who will subtly and stealthily introduce heretical doctrines (destructive heresies), even denying and disowning the Master Who bought them, bringing upon themselves swift destruction.

2And many will follow their immoral ways and lascivious doings; because of them the true Way will be maligned and defamed.

3And in their covetousness (lust, greed) they will exploit you with false (cunning) arguments. From of old the sentence [of condemnation] for them has not been idle; their destruction (eternal misery) has not been asleep.

Greg have you any of Prof Malan’s recources his dvd’s or mp3 cds? If not I want to tell you it is worth getting some. One can order it from his website. I find Prof’s teachings precise and Biblicaly solid.

1 2 3 9
270
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x