Eric von Anderseck – Mystery Christ ‘blowing his Trumpet’ – Identified

Lord Metatron Archangel

Eric von Anderseck – Mystery Christ ‘blowing his Trumpet’ – Identified

It’s Metatron.

Second 8th Week Apostolic Institute of Theology are an online based organisation where you sign up to study with them and they send you ‘biblical’ course material.  The problem is the course material is not biblical, the founders of this institute are cult leaders and their entire gospel is based around the Book of Enoch.

Second 8th Week Ministries – South Africa

“God is now pouring out His Grace upon the nations bringing believers back to the Second Covenant of Jesus Christ. The second 8th Week is the time allotted by God for the restoration of the true and living knowledge of Jesus Christ. It is now the time for the body of Christ to come into a unity and oneness that reflect the kingdom of God.”   —

This is what Dr. Eric von Anderseck, founder of Second 8th Week, has to say:

“Dear Prospective Students:

On behalf of myself and the staff, I would like to extend a warm welcome to you! As you may know, the church is in an exciting time of transition back to her first love, back to the first works of the Second Covenant of Jesus Christ. As a steward of the house of Jesus Christ, His judgments of mercy for the church were revealed to me in 1982. The word of the Lord said to me:

‘THERE SHALL BE A UNITY THAT SHALL NOT BE FEIGNED, AND A ONENESS THAT WILL NOT BE DECEITFUL.’

The Lord is speaking of the restoration of His church. Before it was in our minds to pray for revival, it was in the mind and heart of God. Before we knew to ask God to return the church to true Apostolic Governance, it was in the mind of our Lord. Before we knew to cry out to God for truth, it was in the mind of the Lord to return the church to the unity of the faith and the cross of Christ. We know that when God gives a word He already has a plan to bring that word to pass and a season for its fulfillment.

What begins as a still small voice that is heard by a few, grows until the word of the Lord fills the earth, making glad the hearts of all those who hear. God has marked this time in church history to restore living apostles to teach and nurture the church. For As God sent Adam to steward His garden so God sends apostles to steward His divine nature in the hearts of His saints. The apostles of Jesus Christ: Peter, John, James, and Paul were called of God to direct the church in righteousness and build the church in faith.

The grace of God did not end with the twelve apostles of Jesus Christ. By step upon step and order by order the church is built by the Spirit of the Lord through living apostles today. The Bible teaches that the New Testament is not the letter of the text, but the living record of Jesus Christ. Therefore apostles teach Christ by the pattern of His covenant and believers live by the power of the Spirit. Second 8th Week Apostolic Institute of Theology has much to offer. If you are a believer in Christ and would like to transition into the Second Covenant to grow up into Christ’s fulness and learn how to minister to others, we welcome you.

The season is manifest for leaders and ministers to join hands to labor in His field, reaping the end time harvest. The righteous rejoice in the equity of God, which we carry to all places, to all brethren, to enrich all in the faith. Enrollment into the Second 8TH Week Apostolic Institute of Theology covers all the basics of the Christian walk and preparation for ministerial duties. Curriculum covers the foundation of truth, why the church needs living apostles today, Discipleship, Doxology Training, Dream Workshop, Pattern Recognition Skills, stewardship, and God’s Intelligent Design for Christ-Centered Spiritual Transformation in the soul. If you are a minister seeking leadership training and accreditation, we welcome you. If you are a minister and have a congregation, Bible study group, or college and you would like to transition into the Second Covenant, we welcome you.

If you are looking for a church home, we welcome you to take our membership course and begin to assemble with us online. Let your hands be strong to labor in righteousness. charity will release the soul of bondage.”   — http://www.second8thweek.com

But wait!   Not only did Eric von Anderseck get a message from Jesus in 1982, Jesus also gave him one in 1984:

“TELL THEM I AM COME TO BRING LIFE … I AM COME TO BRING THEM OUT OF DARKNESS. LOVE JESUS.”   —

But wait, you are probably wanting to know WHO Metatron is?

“For centuries Christians have been fearful of Prophet Enoch’s writings, in part due to the distortion of his identity with Adam’s grandson, named Enoch who was the father of the Mystery Religions and all idolatries and partly due to the confusion of another Enoch, the son of wicked Cain who slew his brother Able.

The Prophet Enoch, a holy man of God, is spoken of in the Bible in Genesis 5:23-24, “And all the days of Enoch were three hundred sixty and five years. And Enoch walked with God: and he was not; for God took him.” He was raptured, or translated to heaven, as we read in the book of Hebrews, “By faith Enoch was translated that he should not see death; and was not found, because God had translated him: for before his translation he had this testimony, that he pleased God” (Heb.11:5).

God was pleased with Enoch so translated him to heaven. It also pleased God to change his name to Metatron and give him a multi-dimensional tour of the cosmos, the mystery of His Throne, God’s creation from beginning to end, and the behind the scenes look at His invisible kingdom and master plan for us”     — “Concise Commentary of the Books of Enoch”,  Eric W.B. vonAnderseck Th.D, D.D.  http://book-of-enoch.org

The following people are apostles at Second 8th Week Ministries in South Africa:

  • John Welty
  • Rina Bekker
  • Nena Kleimola
  • George Kleimola
  • Cobus Wolmarans
  • Bart Neethling

Why Mosselbay?  Well…

“‘n Menigde profesieê en openbaringe meld dat daar ‘n groot herlewing sal wees en dat dit in die Kaap provinsie sal begin.  Meeste Suid Afrikaners is baie bekend met Siener van Rensburg.  Vanaf 1871 tot en met sy dood in 1926 het hy meer as 700 visioene oor die toekoms van Suid Afrika, ander nasies asook wêreld gebeure gehad. Sy profesieê is tot vandag toe veelbesproke.

Hy het die groot griep epidemie van 1918 profeteer; Engeland se verlies van al haar kolonies, die onafhanklikheid van Ierland, Die Chernobyl ramp van 1986, Princess Diana se egskeiding en dood “‘n pragtige Engelse dame in ‘n motor ongeluk wat deur die hele wêreld betreur sou word) asook die bankrotskap en skuld van Amerika en Engeland.

Alhoewel meeste van sy visioene oor wêreldgebeure, politiek en oorloê was, was daar buitengewone openbaringe wat hy ontvang het, wat hy nie kon plaas nie, wat vir ons dalk van belang kan wees en wat inskakel by die huidige visioene in die lug oor Mosselbaai.

In 1924 profeteer hy; “Ek het ‘n eienaardige  optog van mense gesien;  Ek sien ‘n wawiel rol uit Kaapland oor die ganse Suid Afrika en sien ‘n groot skare mense saamdrom.  Dis ver in die toekoms en ek glo nie dis oorlog nie. Dit lyk soos ‘n trek.  In die boek ‘Stem van die Profeet’  word daar na hierdie optog verwys as ‘n ossewatrek.  Dit weerspreek dan die feit dat die profesie se ‘dis ver in die toekoms.’  Ons is lank nie meer in die era van die ossewa nie. Hierdie is ‘n geestelike profesie, daarom kon die siener nie bepaal wat hierdie skare mense voorstel nie. God lig nou hierdie profesieê uit aan die wat Sy tydvlak verstaan.

Siener van Rensburg meld ook dat die tweede koms van Jesus Christus, ‘n JUBELJAAR sal wees en dat dit sal veroorsaak dat die grense van Suid-Afrika verleng sal word tot in Zimbabwe and Namibia.   Hy sê dan ook in een van sy profesieê dat die probleme in Suid Afrika van baie korter duur sal wees as dit vergelyk word met ander lande, want die Here gaan Sy krag en seên oor ons uitstort en so veroorsaak dat Suid Afrika ‘n veilige hawe gaan wees vir Christene van oral oor die wêreld.

Siener van Rensburg het ook voorspel dat “duisende  Christene Europa gaan verlaat en na Suid Afrika toe gaan stroom. Hy het gesien hoe hierdie mense se tente staan vanaf die KAAP tot in die Kalahari en Namibiê; vanaf Durban tot in Mosambiek (Maputu). Dit sal tydelike verblyf aan Christene bied; want Suid Afrika sal in daardie tye glo nie net die veiligste land ter wêreld wees nie, maar ook die enigste Christenland.  (Stem van die Profeet deur Adriaan Snyman)

Apostel Rina Bekker van Second 8th Week Bedieninge, wat 10 jaar gelede een van Suid Afrika se nuutste Apostoliese bewegings hier in Mosselbaai gestig het, glo dat daar ‘n geestelike skakel is wat hierdie profesieê koppel aan dit wat God nou hier in Mosselbaai doen.

“Ek glo daar is ‘n direkte skakel tussen die Trompet foto’s, die Herder in die wolke en die siener se profesieê.  Ek glo dat God duidelik met ons praat deur die Siener se profesieê, wat duidelik verwys na die JUBELJAAR (waarin ons nou is) God bevestig dit nou met hierdie tekens in die lug.”

Die optog van mense en Christene wat van dwarsoor die wêreld instroom na Suid Afrika, spreek van God se wekroep tot al die nasies.  Hy roep die massas op na hierdie area om met Sy eindtyd werk te begin.  Vyftien jaar gelede het God aan my openbaar dat Sy herlewing hier in Mosselbaai gaan begin, en soos wat God Sy tekens en wonders gaan vermeerder, gaan die boodskap en krag van God soos ‘n wiel uitrol.  “Ek het gesien hoe dit begin in Mosselbaai en dan uitrol tot in Kaapstad, dan weer in die teenoorgestelde rigting na Port Elizabeth, dan uit in al die dele van die land, die wêreld in.” Ons leef in ‘n tyd van vervulling van hierdie profesieê.

As ons na die wiel in Siener van Rensburg se profesie kyk kan ons ook die skakel sien met woorde wat in  die afgelope paar maande in apostoliese byeenkomste deurgegee is.  God het woorde deurgegee oor “die wiel van mobilisasie”, “mobilisasie van die kerk” .  In Januarie 2010 het God aan apostel Rina die volgende woord gegee: “Ek mobiliseer nou my kerk.”

Geestelik gesproke is die kerk op ‘n laagtepunt en is dit nodig dat sy sal terugkeer na God se goddelike orde vir geloof, die verbond van Jesus Christus.  Ons het briewe ontvang van mense oral oor Afrika wat die foto’s van die Trompet Basuin en die Herder in die wolke gesien het, en hierdie dinge bevestig wat God nou openbaar.  Internasionale reaksie stroom nou ook in.”   —

OKAY, well this has opened up a whole new can of worms.

————–

Original photo in the article:  Christ appears in cloud at Mosselbay

Rosa Ellis took a photo using her cell phone while in Danabaai where she claims you can clearly see Christ holding a lamb in his arms. Apostle Rina Bekker says this is also a sign of the end times.

And here is a picture of the red trumpet.  They say,

“The photo was of a huge trumpet in the sky of Mossel Bay South Africa. This was not a cloud formation, but as you can see in the photo, a clear and unmistakable trumpet. The photograph is authentic and has not been edited in any way.”  —

… I think they should have edited the picture cos it looks like a Vuvuzela.

—————-

Please share:

Deborah (Discerning the World)

Deborah Ellish is the author of the above article. Discerning the World is an internet Christian Ministry based in Johannesburg South Africa. Tom Lessing and Deborah Ellish both own Discerning the World. For more information see the About this Website page below the comments section.

guest
Name or Username
Terms and Conditions

After commenting you have 15 minutes to EDIT your comment. Click the gear comment-gear at the bottom right corner of the comment box, then click EDIT.

Recent Comments Section: The last page of most recent comments is displayed first. Please read all previous comment pages if there are any. Thank you.
270 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Johan

Greg, I vaguely remember your visit here in Mossel Bay and was wondering, were you not the guy who was persuing the lovely blond girl who was not willing to marry you because of your spiritual differences? Sounds like some serious sour grapes now doesn’t it! ????? I’m not part of their group, but she is sound in faith man, have seen no error in anything that she preaches and love the stabilty in faith and single and sobermindedness she and others in their group maintains. They are a true blessing to be around with and there is an amazing unity in faith between all of them. Maybe absolutely worthwhile investigating. Why so violent Greg, you seem like a real angry man??? You should pray and ask God for wisdom and peace! He will help you and save your soul. Peace to you brother. J

Greg

Johan,

Sorry but I don’t really understand the content of your letter. You say you are not part of their group and that you vaguely remember my visit? did we meet Johan?

I only remember meeting members of the ladies group and a few friends who she knew in Mossel bay in the shops. I also met one male friend of her’s who accompanied her on camping trips. that could not be you Johan or I’m sure you would remember me more than vaguely. Indeed anyone from the ladies group would remember me quite well as I was there for two weeks.

Also may I say Johan that for somebody who remembers me vaguely you seem to have a lot of knowledge about me and interest in my letters here.

So not to labour on Johan a couple of points for you to consider.
1. It is I who would not marry the lady because of our spiritual differences as I would not compromise the truth.

2. If you call believing that there are other books which are known gnostic writings are in fact scripture equal with the revelation of God ” Sound in faith” then you clearly need to research the groups beliefs.

3. All cults have a singlemindedness and unity in faith so your point does not prove the validity of their beliefs.

4. As for a joy to be around you should possibly question that assessment from people who’s marriages have been split up through the involvement of people with the group. And it is my understanding that The leader of the group has counselled partners to leave their spouses which is against God’s word.

5. Do you actually know what the group believes? How about this? The leader of the group teaches that Enoch was transformed into an angel called Metatron. This Metatron/Enoch is in charge of a creche in heaven that looks after the souls of dead children that have not undergone a salvation experience. Near the rapture the souls of these children will return to earth in human bodies and will undergo a salvation experience.

Johan in this one teaching alone, which I have at home on mp3, there are so many holes and pitfalls that I will not enumerate them here but maybe you could work through them yourself. It actually is a teaching from the Jewish kabballah system. Research it yourself.

Last point Johan..You ask “why so violent Greg” and state..”You sound like an angry man”. May I ask on what evidence you make those discernments about me.

And lastly, a question for you…Do you agree with the teachings of the group which also include that the bible as we have it is a lie of Satan and should include other books in it? Johan, maybe it was the Lord himself who brought me to Mossel Bay to lovingly warn this woman of the errors in her teachings that have separated herself and her group from the body of Christ…at least the real believers among them that is. Make no mistake Johan…if you are not part of their group under the teaching of their leader than according to them you are outside of the grace of God and are against his work. If you don’t believe me ask the lady yourself.

Humbly…Greg.

Craig

Deborah,

A quick minor correction: Neethling’s first name is Bert with an “e.” I know only because I went ’round and ’round with him on the ETPW blog a while back.

Greg,

You wrote: “…I have aquainted myself with their teachings very much and listened to hours of Eric VonAndersecks teachings. Actually it was his presence on Charisma Magazine forum and that of his followers that eventually led to it being shut down by the owners.”

I was recently on the Charisma forum (on the Bill Winston article) and began a conversation with “Apostle” Eric von Anderseck. I publically called him false and his “church” a cult and the resulting conversations were deleted by Charisma. (Our subsequent posts went through and stayed on the site.) Yet, I saw recently the guy is still posting over there as “Apostle.”

I pointed out that he refers to himself as “Chief Apostle” and that C. Peter Wagner self-identies as “Presiding Apostle” of the NAR, and, given this, who should submit to whom? Disappointingly, he didn’t answer the question.

Thanks for posting this and exposing this cult. I plan on doing a post on Second 8th Week some time in the future. With the basis of his beliefs on extra-Biblical, pseudepigraphic material, his “church” cannot be anything but a cult.

Craig

Deborah,

It may be a while as I’ve got other things in the works right now.

I recently picked up James Charlesworth’s books on OT Pseudepigrapha which contain the Enoch books. I want to be fairly well acquainted with this material before I do a post on Second 8th Week.

A cursory look at the Charlesworth shows that the angel Metatron is in 3 Enoch which was written in the 5th or 6th Century AD (BCE). How can anyone think this could be any part of Scripture with such a late date of authorship?

Craig

Deborah,

Well, it’s all a bit confusing. First, the general definition of the Greek word “gnosis” is “knowledge” and “Gnosticism” is “secret knowledge.” The Apostle John in I John was writing specifically about 1st century Gnostics which were docetists believing all matter was evil and that Jesus Christ only ‘seemed’ to have a body. I John was also written to combat Cerinthianism (from Cerinthus, who was its primary mouthpiece) which believed that Jesus was merely a man who attained divinity at His baptism but that His divinity left Him sometime before the Cross so that He died a man. [This is discussed at the end of my first Bill Johnson article.]

I write all this to show that Gnosticism has many forms and has morphed throughout the centurys. Kabbalah/Qabalah is a form of Gnosticism. And, Kabbalah has found its way into Christian sources [see my Misplaced Trust, II article for a definite Kabbalah reference (divine spark) from Max Lucado!]

“Apostle” Eric is then by definition a Gnostic. According to von Anderseck, it’s this extra or ‘secret knowledge’ that he was given “as a word from the Lord” that’s required for salvation.

Similarly, the “modern prophetic”/NAR, etc. are all Gnostics as it’s the “new revelation” that shows they are “really in the faith” instead of those pesky ones with “religious spirits” who will be left out of these new “moves of God.”

You may be thinking of the Gnostics who adhere to the Nag Hammadi or “New Testament Apocrypha” like the “Gospel of Thomas,” etc.

Gnosticism, in a general sense, is behind all of esoteric/occult literature. Each school of thought has its own ‘secret knowledge’ available only to the initiated.

And going back to Enoch, to add even more confusion (well, hopefully, to add clarity), there are 3 books of Enoch: 1 Enoch; 2 Enoch; and, 3 Enoch each written at different times [2nd cent BC – 1 cent AD; late 1st cent AD; and 5th to 6th cent AD respectively] with different (unknown) authors. There’s a NT reference to the first book of Enoch in Jude 14 (which does not mean this book of Enoch is inspired as Scripture).

Greg

Craig,

Hi. Eric VonAnderseck has many teachings which are not in the public domain, some of which I have. I have tried debating with him in private to no avail which was a pity. The real issue that keeps his followers following him is that when they have their meetings people get prayed for by the leaders and they speak in tongues after a while. This is proof to them that his doctrines are correct. It doesn’t matter what you say to them after that it seems.

It seems that the tongues experience overules everything else.

Deborah: you asked if Gnostics value the books of Enoch? well I did check out the popularity of them among certain groups and it seems they are required reading among certain groups of freemasons as is the “shepard of hermas” which Eric teaches from extensively and believes to be scripture also. Supposedly some church fathers regarded it as inspired, but who were they anyway. I have read the this book and it does not mention Jesus name once even though it was written after 150 A.D apparently.

It also has similarities to the “Shepard of Hermes” which is about a Greek god or something like that.Could be wrong there.

Also it is interesting to note that were Eric is from is a hotbed of freemasonry. His testimony of being saved in Vietnam does not line up either when researched. I have his original testimony that he posted on the net and has since changed and he does not mention getting saved in Vietnam at all but does elsewhere on the net. He says he is a purple heart winner and was discharged from injury and trauma in Vietnam.

He also says he has not been in church for must be nearly thirty years now. Why not I ask.

Greg.

Apostle Eric vonAnderseck

Thank you for your concern, but that web-sight misrepresents Enoch and us. Persecution is seen in these exaggerations, and the spirit of accusing of the brethren not covenant faith in Jesus Christ. As I read your articles I see the welcoming of evil speaking. Only the apostles had the authority to bring correction to the church, not the general population. So your discernment is based on hearsay and half truths being unscriptural.

Apostle Eric vonAnderseck

Greg says:Hi. Eric VonAnderseck has many teachings which are not in the public domain, some of which I have. I have tried debating with him in private to no avail which was a pity. The real issue that keeps his followers following him is that when they have their meetings people get prayed for by the leaders and they speak in tongues after a while. This is proof to them that his doctrines are correct. It doesn’t matter what you say to them after that it seems.

Apostle Eric says; Greg has no calling! He claims I have secret teachings, which is not true, and his testimony of meeting with the saints here in south Africa are an exaggeration. Greg is using this testimony as a point of authority for his own self worth not the kingdom of God.
About Charisma Magazine forum; I received an e-mail from Charisma that they got a virus from a guy named Steve (or Barry) in Australia (your friend.) and now you fabricate more things to add to your sin.

Apostle Eric vonAnderseck

Deborah (Discerning the World) wrote:

Thanks Craig.
It’s scary to think that these people get away with murder. How many souls has this Eric guy destroyed we will never know.
When you do an article, come and post the link here.

Apostle Eric says; what is really scary is people that appoint themselves as the bible police which have no calling, reject angels, abominate tongues, deny government, and have no covenant or priesthood and say they love God. The true apostle John has a word for those also
1 JOHN 4:20 If a man say, I love God, and HATETH his brother, he is a liar: for he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen? KJV

Apostle Eric vonAnderseck

Greg wrote:

Craig,
Hi. Eric VonAnderseck has many teachings which are not in the public domain, some of which I have. I have tried debating with him in private to no avail which was a pity. The real issue that keeps his followers following him is that when they have their meetings people get prayed for by the leaders and they speak in tongues after a while. This is proof to them that his doctrines are correct. It doesn’t matter what you say to them after that it seems.
It seems that the tongues experience overules everything else.
Deborah: you asked if Gnostics value the books of Enoch? well I did check out the popularity of them among certain groups and it seems they are required reading among certain groups of freemasons as is the “shepard of hermas” which Eric teaches from extensively and believes to be scripture also. Supposedly some church fathers regarded it as inspired, but who were they anyway. I have read the this book and it does not mention Jesus name once even though it was written after 150 A.D apparently.
It also has similarities to the “Shepard of Hermes” which is about a Greek god or something like that.Could be wrong there.
Also it is interesting to note that were Eric is from is a hotbed of freemasonry. His testimony of being saved in Vietnam does not line up either when researched. I have his original testimony that he posted on the net and has since changed and he does not mention getting saved in Vietnam at all but does elsewhere on the net. He says he is a purple heart winner and was discharged from injury and trauma in Vietnam.
He also says he has not been in church for must be nearly thirty years now. Why not I ask.Greg.

Apostle Eric says; Greg, if you read and viewed my videos all things are explained in detail there. To speak evil of government is the ‘falling away’ the apostle Paul spoke of that would take place in the last times. Now consider what that means. That means that God will initiate apostles and calling them to sanctify His church as Paul wrote about. Please study your bible.

Michael

Eric you said…Greg is using this testimony as a point of authority for his own self worth not the kingdom of God.

You contradict yourself…and speak with forked tongues…no pun intended…what demon spirit deluded you into setting yourself as an authority against the integrity of God’s word. Not only are you perverting scripture to suit YOUR SELF-CENTREDNESS you are a blatant hypocrite.You know you are false if you have only an ounce of honesty left…you need to repent and confess your sins and change your ways…get rid of false pride and come to the Saviour in a broken and contrite spirit.

Apostle Eric vonAnderseck

Deborah (Discerning the World) wrote:

Eric
Eric has no calling. His life is one EPIC delusion of grandeur. His secret teachings are those which CONTRADICT scripture and lead people astray.

First I want to thank you Deb for allowing me to post my comments. I know that many people are afraid of “revelations” that do not fit into their present religious theological dialog, and that is understandable.
Apostle Eric says; 2 Cor.12:12 Truly the SIGNS OF AN APOSTLE were wrought among you in all patience, in signs, and wonders, and mighty deeds.
Moses fiery bush experience was witness by nobody but himself, but God gave him witness to that event, but everybody hasn’t that identical experience. As my testimony reveals, God selects our experiences for us, we just don’t create them. The Lord elects to establish His people (not mine) in the fullness of His grace. So God set a SIGN in my calling and gave witness to this by His grace. If people disagree that is between them and God. Some people make it a mission in life to disapprove what they may not fully understand, and even use scriptures to justify their anger and hate.
Oh by the way that link on your website is not my website, it is a rogue sight to discredit this ministry. Someone cut and pasted our material and rearranged it to cast horror into peoples hearts. That is what Satan is good at.

Apostle Eric vonAnderseck

Jean wrote:

Here is a Pic of the “strumpet” in the clouds . . .

AND . . . THEY HAVE MADE A VIDEO ABOUT THIS !!!!
Dramatic Music …….”announcing a NEW ERA FOR THE CHURCH !… IN THE CLOUDS OF MOSSEL BAY”
Here’s the link:

On the top right of this page is this video -it Opens up in a new screen.

Thank you Jean, for we are not concealing anything as Greg professes. BTW Greg visited Mossel Bay with different motives. He was seeking a wife, but she wouldn’t consent to marrying Greg, and in his anger turned against anything she believed about Second 8th week. His motives are not pure and also claims this person was his deceived friend. Greg uses this anger as his justification.

Apostle Eric vonAnderseck

Apostle Eric says;Thank you Jean, for we are not concealing anything as Greg professes. BTW Greg visited Mossel Bay with different motives. He was seeking a wife, but she wouldn’t consent to marrying Greg, and in his anger turned against anything she believed about Second 8th week. His motives are not pure and also claims this person was his deceived friend. Greg uses this anger as his justification.

Apostle Eric says; and the apostle Peter agrees (Acts 2:16-21)
Joel 2:28 And it shall come to pass afterward, that I will pour out my spirit upon all flesh; and your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young men shall see visions:
29 And also upon the servants and upon the handmaids in those days will I pour out my spirit.
30 And I will shew wonders in the heavens and in the earth, blood, and fire, and pillars of smoke.
31 The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before the great and terrible day of the LORD come.
We are living in these times! Dreams and visions, Prophesy and yes tongues Isaiah 28:11 “For with STAMMERING LIPS and another tongue will he speak to

Apostle Eric vonAnderseck

Apostle Eric says;
Rina Bekker is no longer part of this ministry, and her comments were not those which I believe. She was not acting in the interests of Second 8th week and took our material into another direction and claiming this south African prophet Siener van Rensburg.
Though some things are true to my amazement about Mossel Bay and the Spiritual growth of the saints increasing we do not endorse Rensburg.

Apostle Eric vonAnderseck

Deborah (Discerning the World) wrote:

Eric
Who appointed you an Apostle? No one Eric. You are FALSE.
The Bible however commands EACH AND EVERY BELIEVER to TEST people like yourself and prove them to be true or false – in your case you have been proven to be FALSE.
1BELOVED, DO NOT put faith in every spirit, but prove (test) the spirits to discover whether they proceed from God; for many false prophets have gone forth into the world. 1 John 4 (Amplified Bible)And all believers must hold FAST to the truth, because people like yourself come along and try steal it away from us –
9 He must hold fast to the sure and trustworthy Word of God as he was taught it, so that he may be able both to give stimulating instruction and encouragement in sound (wholesome) doctrine and to refute and convict those who contradict and oppose it [showing the wayward their error]. Titus 1:9-16 (Amplified Bible)The spirit that speaks through you Eric is a liar and
11 Their mouths must be stopped, for they are mentally distressing and subverting whole families by teaching what they ought not to teach, for the purpose of getting base advantage and disreputable gain. Titus 1:11 (Amplified Bible)Because you Eric speak lies that CONTRADICT scripture
13 And this account of them is [really] true. Because it is [true], rebuke them sharply [deal sternly, even severely with them], so that they may be sound in the faith and free from error, Titus 1:9-16

Apostle Eric says; God calls people into His service not man!
The testimony of His grace in this calling is evidence to support the event as true and faithful.

Apostle Eric vonAnderseck

Michael wrote:

Eric you said…Greg is using this testimony as a point of authority for his own self worth not the kingdom of God.
You contradict yourself…and speak with forked tongues…no pun intended…what demon spirit deluded you into setting yourself as an authority against the integrity of God’s word. Not only are you perverting scripture to suit YOUR SELF-CENTREDNESS you are a blatant hypocrite.You know you are false if you have only an ounce of honesty left…you need to repent and confess your sins and change your ways…get rid of false pride and come to the Saviour in a broken and contrite spirit.

Apostle Eric says; Michael, what exactly is your point of discernment by calling me a hypocrite? The videos and testimony was improved in sentence structure and quality but not in content if that is your foundation for your accusations towards me. And I did confess my sins and what is ‘false pride’?

Apostle Eric vonAnderseck

Bud Press wrote:

“Then if anyone says to you, ‘Behold, here is the Christ,’ or ‘There He is,’ do not believe him” (Matthew 24:23).
“So if they say to you, ‘Behold, He is in the wilderness,’ do not go out, or, ‘Behold, He is in the inner rooms,’ do not believe them” (Matthew 24:26).
Bud Press

Apostle Eric says; Amen Bud! If I am understanding what your are saying, for the apostles calling is not replacing Jesus, but building His House by the Spirit. The church needs to learn how to walk in Christ not just quote scripture. We must love Him in “WORD” and “DEED”.

Apostle Eric vonAnderseck

Deborah (Discerning the World) wrote:

Eric
You quote Joel 2:28-31 incorrectly. This is for during the GREAT TRIBULATION, right before the great and terrible day of the Lord. Not now, so don’t quote it.
——-
Again you misquote Isaiah 28:11 (and by the way, Isiah 28:11 has nothing to do with Joel 2) anyhow….
Paul scolded the Corinthians for misusing the gift and making a mockery of the OT fulfilment of prophecy by Isaiah. This prophecy came about due to Israel’s disobedience to God. Paul points out the OT Scripture of Isaiah 28:11 to the Corinthians because they (being Jews) should know the Law well…but they don’t.
1 Corinthians 12:21; “In the law it is written, With men of other tongues and other lips will I speak unto this people; and yet for all that will they not hear me, saith the Lord”.
Paul uses the reference to Isaiah to show them how they lack in knowing OT scripture, therefore they lack even more when it comes to the gospel. Isaiah specifically says that tongues will be used as a tool to preach the word of God to Israel, not the way the Corinthians are using it. It also says that even though they hear the word of God they still will not listen.
{Pats Eric on the head}… come now dude, you should know all this… after all you are annnnnn Appoostttttleeeeeeeee (all be it a false one) LOL

Apostle Eric says; Nice try Deb, but where did your get your teaching from? What church do you attend? Paul said this in, 1 CORINTHIANS 14:18 God, I speak with TONGUES MORE than ye all. HUmmmm, how does that fit into your theology? It seems to me that you started your own religion denying apostles, resisting the holy Ghost, demonising prophesy, and breaking the bone of scripture from the Godhead. Quoting scripture doesn’t guarantee proper interpretation. That is why you must be taught by those called into His government as Peter said. 2 PETER 3:16 As also in all his epistles, speaking in them of these things; in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable WREST, as they do also the other scriptures, unto their own destruction.

270
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x