Eric von Anderseck – Mystery Christ ‘blowing his Trumpet’ – Identified

Lord Metatron Archangel

Eric von Anderseck – Mystery Christ ‘blowing his Trumpet’ – Identified

It’s Metatron.

Second 8th Week Apostolic Institute of Theology are an online based organisation where you sign up to study with them and they send you ‘biblical’ course material.  The problem is the course material is not biblical, the founders of this institute are cult leaders and their entire gospel is based around the Book of Enoch.

Second 8th Week Ministries – South Africa

“God is now pouring out His Grace upon the nations bringing believers back to the Second Covenant of Jesus Christ. The second 8th Week is the time allotted by God for the restoration of the true and living knowledge of Jesus Christ. It is now the time for the body of Christ to come into a unity and oneness that reflect the kingdom of God.”   —

This is what Dr. Eric von Anderseck, founder of Second 8th Week, has to say:

“Dear Prospective Students:

On behalf of myself and the staff, I would like to extend a warm welcome to you! As you may know, the church is in an exciting time of transition back to her first love, back to the first works of the Second Covenant of Jesus Christ. As a steward of the house of Jesus Christ, His judgments of mercy for the church were revealed to me in 1982. The word of the Lord said to me:

‘THERE SHALL BE A UNITY THAT SHALL NOT BE FEIGNED, AND A ONENESS THAT WILL NOT BE DECEITFUL.’

The Lord is speaking of the restoration of His church. Before it was in our minds to pray for revival, it was in the mind and heart of God. Before we knew to ask God to return the church to true Apostolic Governance, it was in the mind of our Lord. Before we knew to cry out to God for truth, it was in the mind of the Lord to return the church to the unity of the faith and the cross of Christ. We know that when God gives a word He already has a plan to bring that word to pass and a season for its fulfillment.

What begins as a still small voice that is heard by a few, grows until the word of the Lord fills the earth, making glad the hearts of all those who hear. God has marked this time in church history to restore living apostles to teach and nurture the church. For As God sent Adam to steward His garden so God sends apostles to steward His divine nature in the hearts of His saints. The apostles of Jesus Christ: Peter, John, James, and Paul were called of God to direct the church in righteousness and build the church in faith.

The grace of God did not end with the twelve apostles of Jesus Christ. By step upon step and order by order the church is built by the Spirit of the Lord through living apostles today. The Bible teaches that the New Testament is not the letter of the text, but the living record of Jesus Christ. Therefore apostles teach Christ by the pattern of His covenant and believers live by the power of the Spirit. Second 8th Week Apostolic Institute of Theology has much to offer. If you are a believer in Christ and would like to transition into the Second Covenant to grow up into Christ’s fulness and learn how to minister to others, we welcome you.

The season is manifest for leaders and ministers to join hands to labor in His field, reaping the end time harvest. The righteous rejoice in the equity of God, which we carry to all places, to all brethren, to enrich all in the faith. Enrollment into the Second 8TH Week Apostolic Institute of Theology covers all the basics of the Christian walk and preparation for ministerial duties. Curriculum covers the foundation of truth, why the church needs living apostles today, Discipleship, Doxology Training, Dream Workshop, Pattern Recognition Skills, stewardship, and God’s Intelligent Design for Christ-Centered Spiritual Transformation in the soul. If you are a minister seeking leadership training and accreditation, we welcome you. If you are a minister and have a congregation, Bible study group, or college and you would like to transition into the Second Covenant, we welcome you.

If you are looking for a church home, we welcome you to take our membership course and begin to assemble with us online. Let your hands be strong to labor in righteousness. charity will release the soul of bondage.”   — http://www.second8thweek.com

But wait!   Not only did Eric von Anderseck get a message from Jesus in 1982, Jesus also gave him one in 1984:

“TELL THEM I AM COME TO BRING LIFE … I AM COME TO BRING THEM OUT OF DARKNESS. LOVE JESUS.”   —

But wait, you are probably wanting to know WHO Metatron is?

“For centuries Christians have been fearful of Prophet Enoch’s writings, in part due to the distortion of his identity with Adam’s grandson, named Enoch who was the father of the Mystery Religions and all idolatries and partly due to the confusion of another Enoch, the son of wicked Cain who slew his brother Able.

The Prophet Enoch, a holy man of God, is spoken of in the Bible in Genesis 5:23-24, “And all the days of Enoch were three hundred sixty and five years. And Enoch walked with God: and he was not; for God took him.” He was raptured, or translated to heaven, as we read in the book of Hebrews, “By faith Enoch was translated that he should not see death; and was not found, because God had translated him: for before his translation he had this testimony, that he pleased God” (Heb.11:5).

God was pleased with Enoch so translated him to heaven. It also pleased God to change his name to Metatron and give him a multi-dimensional tour of the cosmos, the mystery of His Throne, God’s creation from beginning to end, and the behind the scenes look at His invisible kingdom and master plan for us”     — “Concise Commentary of the Books of Enoch”,  Eric W.B. vonAnderseck Th.D, D.D.  http://book-of-enoch.org

The following people are apostles at Second 8th Week Ministries in South Africa:

 • John Welty
 • Rina Bekker
 • Nena Kleimola
 • George Kleimola
 • Cobus Wolmarans
 • Bart Neethling

Why Mosselbay?  Well…

“‘n Menigde profesieê en openbaringe meld dat daar ‘n groot herlewing sal wees en dat dit in die Kaap provinsie sal begin.  Meeste Suid Afrikaners is baie bekend met Siener van Rensburg.  Vanaf 1871 tot en met sy dood in 1926 het hy meer as 700 visioene oor die toekoms van Suid Afrika, ander nasies asook wêreld gebeure gehad. Sy profesieê is tot vandag toe veelbesproke.

Hy het die groot griep epidemie van 1918 profeteer; Engeland se verlies van al haar kolonies, die onafhanklikheid van Ierland, Die Chernobyl ramp van 1986, Princess Diana se egskeiding en dood “‘n pragtige Engelse dame in ‘n motor ongeluk wat deur die hele wêreld betreur sou word) asook die bankrotskap en skuld van Amerika en Engeland.

Alhoewel meeste van sy visioene oor wêreldgebeure, politiek en oorloê was, was daar buitengewone openbaringe wat hy ontvang het, wat hy nie kon plaas nie, wat vir ons dalk van belang kan wees en wat inskakel by die huidige visioene in die lug oor Mosselbaai.

In 1924 profeteer hy; “Ek het ‘n eienaardige  optog van mense gesien;  Ek sien ‘n wawiel rol uit Kaapland oor die ganse Suid Afrika en sien ‘n groot skare mense saamdrom.  Dis ver in die toekoms en ek glo nie dis oorlog nie. Dit lyk soos ‘n trek.  In die boek ‘Stem van die Profeet’  word daar na hierdie optog verwys as ‘n ossewatrek.  Dit weerspreek dan die feit dat die profesie se ‘dis ver in die toekoms.’  Ons is lank nie meer in die era van die ossewa nie. Hierdie is ‘n geestelike profesie, daarom kon die siener nie bepaal wat hierdie skare mense voorstel nie. God lig nou hierdie profesieê uit aan die wat Sy tydvlak verstaan.

Siener van Rensburg meld ook dat die tweede koms van Jesus Christus, ‘n JUBELJAAR sal wees en dat dit sal veroorsaak dat die grense van Suid-Afrika verleng sal word tot in Zimbabwe and Namibia.   Hy sê dan ook in een van sy profesieê dat die probleme in Suid Afrika van baie korter duur sal wees as dit vergelyk word met ander lande, want die Here gaan Sy krag en seên oor ons uitstort en so veroorsaak dat Suid Afrika ‘n veilige hawe gaan wees vir Christene van oral oor die wêreld.

Siener van Rensburg het ook voorspel dat “duisende  Christene Europa gaan verlaat en na Suid Afrika toe gaan stroom. Hy het gesien hoe hierdie mense se tente staan vanaf die KAAP tot in die Kalahari en Namibiê; vanaf Durban tot in Mosambiek (Maputu). Dit sal tydelike verblyf aan Christene bied; want Suid Afrika sal in daardie tye glo nie net die veiligste land ter wêreld wees nie, maar ook die enigste Christenland.  (Stem van die Profeet deur Adriaan Snyman)

Apostel Rina Bekker van Second 8th Week Bedieninge, wat 10 jaar gelede een van Suid Afrika se nuutste Apostoliese bewegings hier in Mosselbaai gestig het, glo dat daar ‘n geestelike skakel is wat hierdie profesieê koppel aan dit wat God nou hier in Mosselbaai doen.

“Ek glo daar is ‘n direkte skakel tussen die Trompet foto’s, die Herder in die wolke en die siener se profesieê.  Ek glo dat God duidelik met ons praat deur die Siener se profesieê, wat duidelik verwys na die JUBELJAAR (waarin ons nou is) God bevestig dit nou met hierdie tekens in die lug.”

Die optog van mense en Christene wat van dwarsoor die wêreld instroom na Suid Afrika, spreek van God se wekroep tot al die nasies.  Hy roep die massas op na hierdie area om met Sy eindtyd werk te begin.  Vyftien jaar gelede het God aan my openbaar dat Sy herlewing hier in Mosselbaai gaan begin, en soos wat God Sy tekens en wonders gaan vermeerder, gaan die boodskap en krag van God soos ‘n wiel uitrol.  “Ek het gesien hoe dit begin in Mosselbaai en dan uitrol tot in Kaapstad, dan weer in die teenoorgestelde rigting na Port Elizabeth, dan uit in al die dele van die land, die wêreld in.” Ons leef in ‘n tyd van vervulling van hierdie profesieê.

As ons na die wiel in Siener van Rensburg se profesie kyk kan ons ook die skakel sien met woorde wat in  die afgelope paar maande in apostoliese byeenkomste deurgegee is.  God het woorde deurgegee oor “die wiel van mobilisasie”, “mobilisasie van die kerk” .  In Januarie 2010 het God aan apostel Rina die volgende woord gegee: “Ek mobiliseer nou my kerk.”

Geestelik gesproke is die kerk op ‘n laagtepunt en is dit nodig dat sy sal terugkeer na God se goddelike orde vir geloof, die verbond van Jesus Christus.  Ons het briewe ontvang van mense oral oor Afrika wat die foto’s van die Trompet Basuin en die Herder in die wolke gesien het, en hierdie dinge bevestig wat God nou openbaar.  Internasionale reaksie stroom nou ook in.”   —

OKAY, well this has opened up a whole new can of worms.

————–

Original photo in the article:  Christ appears in cloud at Mosselbay

Rosa Ellis took a photo using her cell phone while in Danabaai where she claims you can clearly see Christ holding a lamb in his arms. Apostle Rina Bekker says this is also a sign of the end times.

And here is a picture of the red trumpet.  They say,

“The photo was of a huge trumpet in the sky of Mossel Bay South Africa. This was not a cloud formation, but as you can see in the photo, a clear and unmistakable trumpet. The photograph is authentic and has not been edited in any way.”  —

… I think they should have edited the picture cos it looks like a Vuvuzela.

—————-

Please share:

Deborah (Discerning the World)

Deborah Ellish is the author of the above article. Discerning the World is an internet Christian Ministry based in Johannesburg South Africa. Tom Lessing and Deborah Ellish both own Discerning the World. For more information see the About this Website page below the comments section.

270 Responses

 1. cecilia says:

  thanks Debs! dit spaar my ure se werk! inderdaad ‘n kan vol wurms! ek sal net graag wil weet wat die vorige visioen/verskynsel in die wolke van Mosselbaai was – volgens hulle was dit trompette…

 2. C

  Yip, a red trumpet or something. I know…

  Metatron transforms into a red vuvuzela (as a disguise) and back again into Metatron when he needs to move into action mode

  I think I need to go to sleep it’s 2:35am.

 3. Jean says:

  Here is a Pic of the “strumpet” in the clouds . . .

  AND . . . THEY HAVE MADE A VIDEO ABOUT THIS !!!!

  Dramatic Music …….”announcing a NEW ERA FOR THE CHURCH !… IN THE CLOUDS OF MOSSEL BAY”

  Here’s the link:

  On the top right of this page is this video -it Opens up in a new screen.

 4. Elmarie A says:

  Thank you DTW. What a can of worms it is. I just hope Rina Bekker and those who support her would reads this.

 5. Elmarie A says:

  This comment below from ARB still going on in beeld.

  “Apostel Rina Bekker 2/14/2010 6:12:35 PM
  Net soos wat die Fariseërs nie vir Jesus herken het toe Hy hier op aarde was nie, net so word Hy weer nie deur die wat hulself christene noem, herken nie. Dit is duidelik dat die wat hulself christene noem, nie eers hul Bybel ken nie. Jesus Christus was die Seun van God en nie ‘n profeet nie. Dit is werklik tragies, dat die mens so vasgevang is in tradisies, sy eie morele kode en valse kennis, dat die Lewende Woord van God, geen krag het in hul lewens nie. Ek het vlugtig deur hierdie briewe gelees, en staan verstom om te sien hoe mense die bloed van Christus vertrap. Christus het gesterf vir die 2de verbond. Jy wat so lustig hier voortborduur vanuit die donker kamers van jou siel, weet jy wat die 2de verbond is? Miskien moet ons besin oor wat geloof werklik is, en terwyl die deur van God se genade nog oop is, ingaan. Want die Bruidegom se koms is naby en dan sal dit te laat wees. As Christus se gelykenis en ewebeeld nie in jou hart weerspieel word nie, sal jy geen genade in die oe van ons Vader vind, op die dag van Sy wederkoms nie. Hy het Sy Christus vir ons gestuur om ons te red van die dinge van die vlees en die dinge van hierdie wereld. As jy die wereld weerspieel, is dit wat in jou hart is en vergeefs sal jy roep ‘Here, Here’ Vir die wat verstaan dat God Gees is en nie deur menslike oe en verstand verstaan kan word nie. My gebed is dat God se genade en vrede met jou sal wees. Dit is die wat God vresend is wat Hom ken; Geen mens kan se dat hy/sy werklik vir God KEN, en nie HOOR wat die GEES VAN GOD SE NIE. Nou weet ek ook dat baie nou weer op hul agterbene gaan spring en aanval. Miskien moet jy liewer op jou kniee kom, want die tyd is bitter kort om jou te besin.”

 6. Gert van Kraayenburg says:

  2Th 2:9 hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen
  2Th 2:9 Even him, whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders,
  Open 18:4 En ek het ‘n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie.
  Rev 18:4 And I heard another voice from heaven, saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues.
  Mat 15:24 Maar Hy antwoord en sê: Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel.
  Mat 15:24 But he answered, and said, I am not sent, but vnto the lost sheepe of the house of Israel. (KJV-1611)

  Heb 8:8 Want Hy berispe hulle en sê: Kyk, daar kom dae, spreek die Here, dat Ek met die huis van Israel en die huis van Juda ‘n nuwe verbond tot stand sal bring,
  Heb 8:9 nie volgens die verbond wat Ek met hulle vaders gemaak het op die dag toe Ek hulle aan die hand geneem het om hulle uit Egipteland uit te lei nie; want hulle het nie gebly by my verbond nie, en Ek het hulle veronagsaam, spreek die Here.
  Heb 8:10 Want dit is die verbond wat Ek ná dié dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here: Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees.
  Heb 8:8 For finding fault with them, he saith, Behold, the days come, saith the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah:
  Heb 8:9 Not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt; because they continued not in my covenant, and I regarded them not, saith the Lord.
  Heb 8:10 For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord; I will put my laws into their mind, and write them in their hearts: and I will be to them a God, and they shall be to me a people:

  Hoor dan nou die Woord van die Ek Is, Elohim, Jahwe, die Almagtige Skepper van die heelal. Die tyd het aangebreek om julle te bekeer van jul sonde en ongeregtigheid en na My terug te keer sodat julle kan lewe tot in alle ewigheid.
  Laat dan die wat ‘n oor het om te hoor, LUISTER en die wat ‘n oog het om te sien, KYK wat die wêreld julle nie kan bied nie, maar breek met jul sonde en ongeregtigheid en keer terug sodat julle kan lewe en nie sterwe nie, spreek die Ewige Onveranderlike en Heilige Almagtige Skepper van die Heelal. Want kyk, My Seun Jesus Christus wat in vlees gekom om vir julle te sterwe sodat julle kan lewe, sal nou weer kom met KRAG en HEERLIKHEID om die te verlos en met Hom saam te neem wat so ook in Hom gesterf het van hul sonde en ongeregtigheid.
  Die tyd het aangebreek en ook min geword en My skape sal My stem deur die mond van My boodskappers herken en hulle sal luister en hul lewens suiwer van alle ongeregtigheid. Want niks vuils en onrein sal in my Koninkryk toegelaat word nie spreek die Ek Is, Elohim Jahwe die Almagtige.
  Wees dan heilig want Ek is Heilig en bekeer julle tot My deur Jesus Christus My enige gebore seun.
  Want baie sê Ek julle sal kom soos ‘n engel van die lig met allerhande tekens en wonders om selfs as dit moontlik is, die heiliges te mislei met woorde van liefde en lig wat ‘n leuen is van die vader van die leuens.
  Ek herhaal, kom onder hulle uit en sonder julle af as ‘n volk af in My Heilge teenwoordigheid sodat Ek julle kan suiwer en louter en voor berei vir die koms van My Seun, sodat julle as volk voor Hom kan staan sonder vlek en rimpel en die heerlikheid van my geregtigheid kan ondervind tot in alle ewigheid.

 7. Bud Press says:

  “Then if anyone says to you, ‘Behold, here is the Christ,’ or ‘There He is,’ do not believe him” (Matthew 24:23).

  “So if they say to you, ‘Behold, He is in the wilderness,’ do not go out, or, ‘Behold, He is in the inner rooms,’ do not believe them” (Matthew 24:26).

  Bud Press

 8. Peet says:

  This was my first time on your blog and I am amazed by the extent of criticism used to express discernment in your comments on each and every topic discussed. Since when is discernment a “license” to criticize, judge and condemn (almost) every ministry (or so-called ministry) on the planet. (Not that some of them does not deserve it!)
  I was brought up in the Reformed Theology, tried and tested the Old Apostolic Church, was then reborn and landed in the Pentecostal/ Charismatic stream where I became a Pastor.
  Recently I took the brave step of cutting the cord with the Institutional Church and now I am on a simple but fantastic journey of FREEDOM in the Love of God for me.
  Interestingly searching your blog, I found NOTHING on the topic of being FREE, because Christ (or can I say His Love for you) sets you free. I only found a lot of RELIGION on both sides – weather placed as a positive or negative article. (Elmarie 28 Feb and Gert on 4th March are a good example of just that.)
  Where is the freedom that God offers?
  Secondly, I really experience your discerning commentary as GRACE KILLERS. It seems that you are saying to all the ministers of the Gospel that they are condemned out of reach of the STONGEST POWER on the face of the planet: God’s LOVE & GRACE. Obviously ministers make mistakes and even mislead people sometimes, but that surely does not condemn them to hell!!
  I see God’s love as the only redeeming factor needed for us to enter into a relationship with Him. NOTHING we do, or even don’t do, can earn us any points to get more or less of His love. But, when you get a revelation of the love He has for you, you will learn to TRUST it – His love for you – and by trusting Him, be drawn into a love relationship with Him. That is what God is longing for!
  I honestly believe that many people miss this – the purpose of creation – playing God, by keeping themselves busy with the work of the Holy Spirit, convincing people of their trespasses and sins!
  My prayer for you (and your team) and every reader, is that you may have a revelation of His love for you!

  Gert, is jy seker dit is die Here wat hier praat, my maat? Klink nie soos die God van liefde nie, maar soos ‘n siels profesie – jammer!

 9. Peet

  So what yer saying is that the visitation in the sky was Christ?

 10. Gert van Kraayenburg says:

  I honestly believe that many people miss this – the purpose of creation – playing God, by keeping themselves busy with the work of the Holy Spirit, convincing people of their trespasses and sins!
  (I Gert will not use the word convincing but rather warning with the blow of the trumpet for time is short and many will be lost into damnation)
  (But please do make a sincere study why God reinstated the earth by His works in 6 days and created man)

  Yes, as Adam missed the purpose of his creation and sinned against God in disobedience, so does all sinners miss the purpose of Gods creation and by sin serve the devil as their father instead.
  If their is nobody in the service of God Almighty to keep them busy warning people to repent from sin and get into the cover of Gods love, God forbid. He will not at this stage send angels to warn but this is why he commanded :
  Eph 4:11 And he gave some, apostles; and some, prophets; and some, evangelists; and some, pastors and teachers;
  In help so the Holy Spirit may fulfil His work if the people listen unto the gospel of Jesus Christ by the witness of men.

  Yes the players for God in and on His playground had to blow the trumpet, shout with a loud voice unto the people to repent and get back on Gods track, and then the Holy Spirit will do the convincing work by Gods Grace and Love for salvation unto them that REPENT…..
  Mat 11:20 Toe het Hy die stede waarin die meeste van sy kragtige dade plaasgevind het, begin verwyt, omdat hulle hul nie bekeer het nie:
  Mat 11:21 Wee jou, Górasin, wee jou, Betsáida! want as in Tirus en Sidon die kragtige dade plaasgevind het wat in julle plaasgevind het, sou hulle hul lankal in sak en as bekeer het.
  Mat 11:22 Maar Ek sê vir julle, dit sal vir Tirus en Sidon verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir julle.
  Nie baie mooi woorde uit Jesus se eie mond nie, nê!!!!!!
  Peet nooi my asb. na jou gemeente vir ‘n Goddelike toets en jy sal huil as God se liefde in jou heers vir sondaars wat hul moet bekeer wat jou banke warm sit, om vir ewig te lewe en dit nie werklik het nie.

 11. Robbie says:

  I am convinced the “Watchman” has the most dangerous task of all. Not just standing exposed on the walls but he has to watch for the enemy outside as well as inside the city walls. And the he has to first convince the city dwellers that it is indeed the enemy – in time that when the enemy arrives, all is prepared and equipped with armour.
  It is not always pleasant to work for God on this earth… if it wasn’t for the retirement plan that is out of this world!!

  I am next to you Gert

 12. Gert

  >> Yes, as Adam missed the purpose of his creation and sinned against God in disobedience, so does all sinners miss the purpose of Gods creation and by sin serve the devil as their father instead.

  What do you mean by ‘….missed the purpose of his creation’?

 13. Christian says:

  I believe it. I was in England last year, and God gave me dream of the heavens opening,and a bright light began to fill the sky, AND THEN I HEARD A TRUMPET and i was told to come to mossel bay

 14. Christian

  Right and then what?

 15. Timothy says:

  It is interesting to see the right hand side of the trumpet photo was cut back, initially the sun was in the centre of the photo, removing proof that this is just a reflection of the sun reflecting towards the center of the SRL camera. This was pointed out to the “professional photographer” who still published the deception as supernatural.

 16. Timothy

  HUH!! So not only are they a cult but they make fraudulent photo’s too. I myself would have given this ‘false lying Christ’ a biigggggg trumpet to emphasise his coolness, instead they gave him a little vuvuzela.

 17. Greg says:

  Hi All, And Christian especially.

  I was in Mossel Bay myself and met the apostles there. I am from Ireland. I was given a load of Eric VonAndersecks teachings on mp3 in order to try and convince me that he was the real apostle of the Lord on earth. He claims he was called to be an apostle in dreams wher he was visited by the apostle John and Enoch. Enoch said to him “Hail the deliverance one”. His teachings are off the charts biblically and he also believes that the bible as we have it is a lie of Satan. He believes that the books of Enoch(one which was written in the fifth century at least four hundred years after Revelation) are scripture equal to the books of the bible. He also believes that other books are scripture such as the books of Adam and eve. I have read some of them and they are just plain whacky.

  So Christian, still want to go to Mossel bay? I believe by the way that eric VonAnderseck has moved there. Not sure if that is true. Can anyone verify it. if he did it is because they are mainly the ones that have been duped by him. America has sussed him out.

  He believes that Enoch who was transformed into the angel Metatron and who is sitting on a throne on the left hand of God, is in charge of a creche in heaven where the souls of dead children go. He states that they must return to earth in human adult bodies to undergo a salvation experience. This belief about Metatron is from the Kaballah. He also believes that a book called the Shepard of Hermas is scripture and he teaches from it extensively.

  He also states that we will be walking around with aliens on the earth who will be excepted into society just before the two witnesses come. So Christian, still think you should move to Mossel Bay? I think you should pray about it and seek advice.

  Greg.

 18. Greg says:

  Hi, An update to the above post.

  The reporter of the Mossel bay advertiser featured in the article is a member of second8thweek. She unfortunately believes in a different gospel. Her name is Lucinda Viljoen;
  or she may also go by the name of Lucinda Cross. I wrote to the paper some time back when it came to my attention on a blog called endtimesprophetic, that Eric VonAnderseck was visiting Mossel Bay. I wrote to the paper and rang them but they never wrote back or contacted me. Now I know why. For this reporter to pretend that she is just reporting on a flood of enquiries without mentioning that she herself is a member of second8thweek is misleading I would venture.

  She has a blog of her own if you google “Prophetlucinda”.

  Here is what she says about belief in Christ.

  December 5th, 2009 | Author: lucinda

  YOU ARE NOT SAVED

  By the fundamentals only

  Jesus Christ IS God. Jesus Christ IS the Word made flesh among us. Jesus Christ IS the second person of the Godhead. Jesus Christ WAS born of the Virgin Mary just as the Bible records. Jesus Christ DID die on the cross. Jesus Christ DID shed His blood for the sins of the world. Jesus Christ DID rise from the dead the third day. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved.

  Do you agree with these facts? If you do, do you now believe that you are saved because of believing in these facts. Well, YOU ARE NOT SAVED by acknowledging these facts only!

  With these facts God has provided for mankind a Saviour. These are called the fundamental facts about Jesus Christ. These facts ARE TRUE about Jesus Christ and are agreed upon by almost all Christian groups all around the world. But these facts DOES NOT SAVE YOU!

  Greg

 19. Elmarie A says:

  Greg

  The reporter of the Mossel bay advertiser featured in the article is a member of second8thweek. She unfortunately believes in a different gospel. Her name is Lucinda Viljoen;

  Yes and the leader there in Mossel bay is called Apostel Rina Bekker

  Thank you for the update!!

 20. Elmarie A says:

  Greg

  I wrote to the paper some time back when it came to my attention on a blog called endtimesprophetic, that Eric VonAnderseck was visiting Mossel Bay. I wrote to the paper and rang them but they never wrote back or contacted me. Now I know why. For this reporter to pretend that she is just reporting on a flood of enquiries without mentioning that she herself is a member of second8thweek is misleading I would venture.

  Aha !! Eric VonAnderseck wrote this book Breaking the Antichrist Code: The Blueprint of Deception

  Please view with strong discernment.

  Yes and this book contains the normal blaah blaah blaah nonsense. The book sounds demonic yikes.

  a quote from the write up about this book:

  Dr. vonAnderseck’s astounding code breaking research will assist readers to identify the inspiration of the Antichrist spirit and all the support systems that work with that inspiration.

  Oh Utter rubbish!! Christian readers do not need any code breaking research that will assist them. Unless Dr vonAnderseck wrote the book for non believers in which his attempt was futile to try and reveal such things to any one who is a non believer. Soooory Dr vonAnderseck but that can only be done with the help of the Holly Spirit within us as born again children of God. We do not need any code breaking!! As all this is found only in the Word of God and no code breaking needed when one is a born again believer.

  Sooooo Warning please seems DR A is a false preacher/writer and a deceiver. Do not read Dr. vonAnderseck’s books please.

  Greg
  again I thank you for the update. We must keep on guard watching and praying. And beware of the wolves in sheeps clothing !!!

 21. Greg says:

  Hi Elmarie,

  Yes I know about Rina Bekker I have met her myself and was in her home. She is a hospitable woman but is in deep error I believe. I have aquainted myself with their teachings very much and listened to hours of Eric VonAndersecks teachings. Actually it was his presence on Charisma Magazine forum and that of his followers that eventually led to it being shut down by the owners.

  I and others debated him there on his teachings and his supporters mainly from South Africa came to his aid and swamped the forum. People had a go at the owners for allowing him so much space and they banned people and eventually shut it down. The administrators e-mailed when I asked why people were banned and they said the people had been insulting to the editors.

  I have been following his developments for a year and a half mainly because of personal reasons. I have written to him personally also for righteousness sake. Many people have been hurt by his teachings and I believe marriages have been broken because of his movement. But the Lord knows the end from the beginning. I believe that his followers in South Africa, Mossel bay believe he is the man that will usher in the prophecies of Van Rensburg.

  Greg.

 22. Elmarie A says:

  Greg

  Good work done on debating Dr A!!! I just read what his book was about from above link and his teachings seem very WRONG and non Biblical yes.

  Greg do you know Pof Johan Malan. I have followed allot of his teachings and I just have an idea. As far as I know he resides in Mossel bay. How about you contacting him for a lesson or two to Rina Bekker. lol lol .

  You can visit his website at http://www.bibleguidance.co.za/. Seriously now it is just an idea. Maybe you could perhaps arrange that Prof Johan Malan speaks at a little venue to some of the people being led astray by Rina Bekker and kie.

  Yes Mossel bay should not allow a man like Eric VonAnderseck to usher in the false teachings for Siener van Rensburg No! YIKES!! But I’m afraid Rina Bekker is already doing it!!

  An Excerpt from her Website:
  Apostle Rina Bekker from Second 8th Week says that the coming of the Lord is near. Second8thWeek is a Christian organisation with a strong apocalyptical message. Apostle Rina Bekker has a few years ago started the South African center of this worldwide ministry. Besides the Bible, they also give heed to other apocalyptical books such as the books of Enoch. They also found similarities concerning the prophecies of the well known South African Boer prophet of his time, Siener van Rensburg and that which is happening now.

  Siener has, according to Apostle Rina, saw a peculiar movement of worldwide revival that will begin in Mossel Bay. He saw a wheel rolling from Mossel Bay towards Kalahari and from there all over the world. One of saints from Second8thWeek has in 2006 already taken a series of photographs which seems like a reddish trumpet in the sky. This photograph was published in the Mossel Bay Advertiser a month ago and since provoked a fervour of public attention to it.

  Only one minister says he is sceptical about Second8thWeek and their activities. Minister Siegfried Louw, who no longer lives in Mossel Bay, says that this group is bumping heads with too much church groups here. “It remains peculiar to me that Second8thWeek says that they honour church unity but in the same voice they say that all other churches is false. This is not for me to say with whom God is speaking and who not. I am sceptical about the interpretation of these photographs.”

  Warning view this site with strong discernment Please.

 23. Greg says:

  Elmarie,

  Thanks for the encouraging words. I will definitely contact Prof Malan. But you know, people who attend their meetings for the most part would not listen to anyone contradicting them. They are constantly being told that all other churches are false. You see at the heart of it the gospel they preach is that if you do not speak in tongues you have not received the spirit. They believe that speaking in tongues daily is the requirement for regeneration.

  But they believe a lot more wrong stuff besides.The thing is that when people go to their meetings they get prayed with and speak in tongues so nothing you say will convince them they are wrong. They believe angels appear as purple and white globes and this confirms their truth. They believe that the breaking of bread is carnal and that the real breaking of bread is sharing the word when you get revelation. They believe that water baptism died out in the early church and that people who practice it now have no understanding. They tell you these things when you enroll in their courses. Believers have been very hurt by them. But I have written on the net to people warning them and some have said that my letters to them were timely and that they were disturbed in their spirits with the teachings and my letter confirmed it to them. These were people I wrote to on youtube. But Elmarie, I pray that the Lord will deal with them in his wisdom. He desires that none should perish.

  The Lord bless you.

  Greg.

 24. Elmarie A says:

  Greg

  Yes if I may Echo your words: I pray that the Lord will deal with them in his wisdom. He desires that none should perish.

  Amen indeed.

  Please keep us posted once you have contacted Prof Malan and do give us feeback please.

  Matthew 24:12
  Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold,

  2 Thessalonians 3:2
  And pray that we may be delivered from wicked and evil men, for not everyone has faith.

 25. Lodewyk says:

  Die Here se n afvallige nasie soek en vra vir tekens en wonders. Net Hy weet die tyd en plek…..Siener het nie al sy voorspellings in die naam van die Here gedoen nie. Maar ek moet erken as mens na wereldgebeurtenisse kyk en hoe liberaal als geraak het is die einde nie ver weg nie…Ek sal oopkop bly maar altyd aan die Woord vaskleef

 26. Elmarie A says:

  Lodewyk

  Siener het nie al sy voorspellings in die naam van die Here gedoen nie

  Did Siener do any of his visions in the name of the Lord? and what would that be then ?

  When we study the Scripture’s it is indeed so that we can clearly see that Jesus coming isn’t far of but we still don’t need to know when. Matthew 24:36 What is clear to me that we must at all times be ready for his coming and keep our lamps full of oil at all times. Matthew 25:4 We must keep awake and watch and pray. Luke 21:36 and Colossians 4:2

  Yes we must fight the good fight and hold to that which is true indeed. 1 Timothy 6:12 so that we pray that we can also say one day 2 Timothy 4:7 I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith.

 27. Timothy says:

  I am indirectly involved in the group (committed wife). Apostle Rina Bekker, the Bishop of South Africa who manipulated the group into existence some 8 odd years ago has been democratically removed from her leadership role by a number of votes from the group. She has been followed up by Apostle Bishop Leonie, her (missionary truly Godly) husband might also have left home.

  Astonishingly Bekker is following “almost all” of the teachings from von Andersec. I remember the persistence in their teaching about submitting to the leadership of Apostle, sorry Chief Apostle von Andersec. So the Bishop did not follow the first basic rule of unity, which is the utmost requirement. Remember those (all churches) not solely following the teachings of von Andersec are the False Religious System. Even though the leading sheep has gone astray the group just follows the new leader without even thinking twice – blinded beyond belief…. There is none as blind as those who do not want to see. May God open their eyes!!!

  After she broke up with her husband, Lucinda, the newspaper editor behind the trumpets (see previous comments), she got married with the son of von Andersec who followed dad and mom. Unfortunately the marriage lasted only a few days, he is now back in America. This sounds like gossip, lets wait for any feedback on this open forum?

 28. Greg says:

  Timothy,

  Eric teaches that apostles are the principle authority over the church, so ask your wife how could Rinna be voted out. Also ask her how can Eric teach that he knows who Melchisideks mother and father is when Hebrews says he is without geneology. Eric teaches that the books of Enoch reveal who Melchisideks parents are which contradicts the real scriptures. Ask her can she explain this..but do ask her in love.

  Ask her to go through the books of Adam and Eve with you and compare them to scripture. Ask her how God accepted Adams own blood as a sacrifice for his sin as taught by Eric. You will find this in the first few chapters of these books which Eric regards as scripture. It is the bit where Adam mixes his dried blood with water and offers it to God for his sin in the garden. He wipes the blood from the rocks upon which he previously threw himself down upon.

  Yes Adam commits suicide a number of times in these books. You should start a bible study with your wife. Does she love you Timothy? Ask her if she still loves you and trusts you. Look into her eyes and ask her. Then ask her to do a bible study with you.

  The Lord bless you.

  Greg.

 29. Greg says:

  Elmarie,

  I have written to prof Malan and he wrote me a gracious reply. He has not yet looked into the second8thweek group in Mossel Bay. The real thing is though that they will not prosper. They will eventually come to nothing through self destruction when the bitterness and sadness of failure in their mission sets in. it’s just a pity that so much time will have been wasted in peoples lives.

  Greg.

 30. Elmarie A says:

  Greg

  The real thing is though that they will not prosper. They will eventually come to nothing through self destruction when the bitterness and sadness of failure in their mission sets in. it’s just a pity that so much time will have been wasted in peoples lives.

  Heloooo Greg. Thank you for your feedback it is much appreciated. Maybe Prof will still get to looking in to it. But it seems this group is typical cult like and in the minority as is usually the case. We pray that those under RB wake up and turn from them and find the real Jesus. Yes the time wasted is sad to see but I believe the Lord is mercyfull and those whom He chooses to remove from that cult group will be shown the truth.

  Yes you are correct I agree with you. These verses comes to mind.

  2 Peter 2:1-3 (Amplified Bible)

  2 Peter 2
  1BUT ALSO [in those days] there arose false prophets among the people, just as there will be false teachers among yourselves, who will subtly and stealthily introduce heretical doctrines (destructive heresies), even denying and disowning the Master Who bought them, bringing upon themselves swift destruction.

  2And many will follow their immoral ways and lascivious doings; because of them the true Way will be maligned and defamed.

  3And in their covetousness (lust, greed) they will exploit you with false (cunning) arguments. From of old the sentence [of condemnation] for them has not been idle; their destruction (eternal misery) has not been asleep.

  Greg have you any of Prof Malan’s recources his dvd’s or mp3 cds? If not I want to tell you it is worth getting some. One can order it from his website. I find Prof’s teachings precise and Biblicaly solid.

 31. Johan says:

  Greg, I vaguely remember your visit here in Mossel Bay and was wondering, were you not the guy who was persuing the lovely blond girl who was not willing to marry you because of your spiritual differences? Sounds like some serious sour grapes now doesn’t it! ????? I’m not part of their group, but she is sound in faith man, have seen no error in anything that she preaches and love the stabilty in faith and single and sobermindedness she and others in their group maintains. They are a true blessing to be around with and there is an amazing unity in faith between all of them. Maybe absolutely worthwhile investigating. Why so violent Greg, you seem like a real angry man??? You should pray and ask God for wisdom and peace! He will help you and save your soul. Peace to you brother. J

 32. Greg says:

  Johan,

  Sorry but I don’t really understand the content of your letter. You say you are not part of their group and that you vaguely remember my visit? did we meet Johan?

  I only remember meeting members of the ladies group and a few friends who she knew in Mossel bay in the shops. I also met one male friend of her’s who accompanied her on camping trips. that could not be you Johan or I’m sure you would remember me more than vaguely. Indeed anyone from the ladies group would remember me quite well as I was there for two weeks.

  Also may I say Johan that for somebody who remembers me vaguely you seem to have a lot of knowledge about me and interest in my letters here.

  So not to labour on Johan a couple of points for you to consider.
  1. It is I who would not marry the lady because of our spiritual differences as I would not compromise the truth.

  2. If you call believing that there are other books which are known gnostic writings are in fact scripture equal with the revelation of God ” Sound in faith” then you clearly need to research the groups beliefs.

  3. All cults have a singlemindedness and unity in faith so your point does not prove the validity of their beliefs.

  4. As for a joy to be around you should possibly question that assessment from people who’s marriages have been split up through the involvement of people with the group. And it is my understanding that The leader of the group has counselled partners to leave their spouses which is against God’s word.

  5. Do you actually know what the group believes? How about this? The leader of the group teaches that Enoch was transformed into an angel called Metatron. This Metatron/Enoch is in charge of a creche in heaven that looks after the souls of dead children that have not undergone a salvation experience. Near the rapture the souls of these children will return to earth in human bodies and will undergo a salvation experience.

  Johan in this one teaching alone, which I have at home on mp3, there are so many holes and pitfalls that I will not enumerate them here but maybe you could work through them yourself. It actually is a teaching from the Jewish kabballah system. Research it yourself.

  Last point Johan..You ask “why so violent Greg” and state..”You sound like an angry man”. May I ask on what evidence you make those discernments about me.

  And lastly, a question for you…Do you agree with the teachings of the group which also include that the bible as we have it is a lie of Satan and should include other books in it? Johan, maybe it was the Lord himself who brought me to Mossel Bay to lovingly warn this woman of the errors in her teachings that have separated herself and her group from the body of Christ…at least the real believers among them that is. Make no mistake Johan…if you are not part of their group under the teaching of their leader than according to them you are outside of the grace of God and are against his work. If you don’t believe me ask the lady yourself.

  Humbly…Greg.

 33. Craig says:

  Deborah,

  A quick minor correction: Neethling’s first name is Bert with an “e.” I know only because I went ’round and ’round with him on the ETPW blog a while back.

  Greg,

  You wrote: “…I have aquainted myself with their teachings very much and listened to hours of Eric VonAndersecks teachings. Actually it was his presence on Charisma Magazine forum and that of his followers that eventually led to it being shut down by the owners.”

  I was recently on the Charisma forum (on the Bill Winston article) and began a conversation with “Apostle” Eric von Anderseck. I publically called him false and his “church” a cult and the resulting conversations were deleted by Charisma. (Our subsequent posts went through and stayed on the site.) Yet, I saw recently the guy is still posting over there as “Apostle.”

  I pointed out that he refers to himself as “Chief Apostle” and that C. Peter Wagner self-identies as “Presiding Apostle” of the NAR, and, given this, who should submit to whom? Disappointingly, he didn’t answer the question.

  Thanks for posting this and exposing this cult. I plan on doing a post on Second 8th Week some time in the future. With the basis of his beliefs on extra-Biblical, pseudepigraphic material, his “church” cannot be anything but a cult.

 34. Thanks Craig.

  It’s scary to think that these people get away with murder. How many souls has this Eric guy destroyed we will never know.

  When you do an article, come and post the link here.

 35. Craig says:

  Deborah,

  It may be a while as I’ve got other things in the works right now.

  I recently picked up James Charlesworth’s books on OT Pseudepigrapha which contain the Enoch books. I want to be fairly well acquainted with this material before I do a post on Second 8th Week.

  A cursory look at the Charlesworth shows that the angel Metatron is in 3 Enoch which was written in the 5th or 6th Century AD (BCE). How can anyone think this could be any part of Scripture with such a late date of authorship?

 36. Craig

  >> It may be a while as I’ve got other things in the works right now.

  That’s ok.

  >> A cursory look at the Charlesworth shows that the angel Metatron is in 3 Enoch which was written in the 5th or 6th Century AD (BCE). How can anyone think this could be any part of Scripture with such a late date of authorship?

  Oh boy. Well. Say no more. Hmm. I would be interested to know if Gnostics value the book of Enoch? So while you researching, check that one out. I think Apostle Eric is a Gnostic 😉

 37. Craig says:

  Deborah,

  Well, it’s all a bit confusing. First, the general definition of the Greek word “gnosis” is “knowledge” and “Gnosticism” is “secret knowledge.” The Apostle John in I John was writing specifically about 1st century Gnostics which were docetists believing all matter was evil and that Jesus Christ only ‘seemed’ to have a body. I John was also written to combat Cerinthianism (from Cerinthus, who was its primary mouthpiece) which believed that Jesus was merely a man who attained divinity at His baptism but that His divinity left Him sometime before the Cross so that He died a man. [This is discussed at the end of my first Bill Johnson article.]

  I write all this to show that Gnosticism has many forms and has morphed throughout the centurys. Kabbalah/Qabalah is a form of Gnosticism. And, Kabbalah has found its way into Christian sources [see my Misplaced Trust, II article for a definite Kabbalah reference (divine spark) from Max Lucado!]

  “Apostle” Eric is then by definition a Gnostic. According to von Anderseck, it’s this extra or ‘secret knowledge’ that he was given “as a word from the Lord” that’s required for salvation.

  Similarly, the “modern prophetic”/NAR, etc. are all Gnostics as it’s the “new revelation” that shows they are “really in the faith” instead of those pesky ones with “religious spirits” who will be left out of these new “moves of God.”

  You may be thinking of the Gnostics who adhere to the Nag Hammadi or “New Testament Apocrypha” like the “Gospel of Thomas,” etc.

  Gnosticism, in a general sense, is behind all of esoteric/occult literature. Each school of thought has its own ‘secret knowledge’ available only to the initiated.

  And going back to Enoch, to add even more confusion (well, hopefully, to add clarity), there are 3 books of Enoch: 1 Enoch; 2 Enoch; and, 3 Enoch each written at different times [2nd cent BC – 1 cent AD; late 1st cent AD; and 5th to 6th cent AD respectively] with different (unknown) authors. There’s a NT reference to the first book of Enoch in Jude 14 (which does not mean this book of Enoch is inspired as Scripture).

 38. Craig

  >> First, the general definition of the Greek word “gnosis” is “knowledge” and “Gnosticism”

  That I knew…

  >> The Apostle John in I John was writing specifically about 1st century Gnostics…

  Well look at that, now that is something I did not know!! What an eye opener that was.

  >> I John was also written to combat Cerinthianism (from Cerinthus, who was its primary mouthpiece) which believed that Jesus was merely a man who attained divinity at His baptism but that His divinity left Him sometime before the Cross so that He died a man.

  This is exactly what Kenneth Copeland and pose believe.

  >> “Apostle” Eric is then by definition a Gnostic. According to von Anderseck, it’s this extra or ‘secret knowledge’ that he was given “as a word from the Lord” that’s required for salvation.
  >> Similarly, the “modern prophetic”/NAR, etc. are all Gnostics as it’s the “new revelation” that shows they are “really in the faith” instead of those pesky ones with “religious spirits” who will be left out of these new “moves of God.”

  Absolutely!

  >> You may be thinking of the Gnostics who adhere to the Nag Hammadi or “New Testament Apocrypha” like the “Gospel of Thomas,” etc.

  Yes you are right, that is what I was thinking, barring the Nag Hammadi part lol.

  >> And going back to Enoch, to add even more confusion (well, hopefully, to add clarity), there are 3 books of Enoch: 1 Enoch; 2 Enoch; and, 3 Enoch each written at different times [2nd cent BC – 1 cent AD; late 1st cent AD; and 5th to 6th cent AD respectively] with different (unknown) authors. There’s a NT reference to the first book of Enoch in Jude 14 (which does not mean this book of Enoch is inspired as Scripture).

  I doth understandeth.

  I think I am gonna go read your blog :)))

 39. Greg says:

  Craig,

  Hi. Eric VonAnderseck has many teachings which are not in the public domain, some of which I have. I have tried debating with him in private to no avail which was a pity. The real issue that keeps his followers following him is that when they have their meetings people get prayed for by the leaders and they speak in tongues after a while. This is proof to them that his doctrines are correct. It doesn’t matter what you say to them after that it seems.

  It seems that the tongues experience overules everything else.

  Deborah: you asked if Gnostics value the books of Enoch? well I did check out the popularity of them among certain groups and it seems they are required reading among certain groups of freemasons as is the “shepard of hermas” which Eric teaches from extensively and believes to be scripture also. Supposedly some church fathers regarded it as inspired, but who were they anyway. I have read the this book and it does not mention Jesus name once even though it was written after 150 A.D apparently.

  It also has similarities to the “Shepard of Hermes” which is about a Greek god or something like that.Could be wrong there.

  Also it is interesting to note that were Eric is from is a hotbed of freemasonry. His testimony of being saved in Vietnam does not line up either when researched. I have his original testimony that he posted on the net and has since changed and he does not mention getting saved in Vietnam at all but does elsewhere on the net. He says he is a purple heart winner and was discharged from injury and trauma in Vietnam.

  He also says he has not been in church for must be nearly thirty years now. Why not I ask.

  Greg.

 40. Apostle Eric vonAnderseck says:

  Thank you for your concern, but that web-sight misrepresents Enoch and us. Persecution is seen in these exaggerations, and the spirit of accusing of the brethren not covenant faith in Jesus Christ. As I read your articles I see the welcoming of evil speaking. Only the apostles had the authority to bring correction to the church, not the general population. So your discernment is based on hearsay and half truths being unscriptural.

 41. Apostle Eric vonAnderseck says:

  Greg says:Hi. Eric VonAnderseck has many teachings which are not in the public domain, some of which I have. I have tried debating with him in private to no avail which was a pity. The real issue that keeps his followers following him is that when they have their meetings people get prayed for by the leaders and they speak in tongues after a while. This is proof to them that his doctrines are correct. It doesn’t matter what you say to them after that it seems.

  Apostle Eric says; Greg has no calling! He claims I have secret teachings, which is not true, and his testimony of meeting with the saints here in south Africa are an exaggeration. Greg is using this testimony as a point of authority for his own self worth not the kingdom of God.
  About Charisma Magazine forum; I received an e-mail from Charisma that they got a virus from a guy named Steve (or Barry) in Australia (your friend.) and now you fabricate more things to add to your sin.

 42. Apostle Eric vonAnderseck says:

  Deborah (Discerning the World) wrote:

  Thanks Craig.
  It’s scary to think that these people get away with murder. How many souls has this Eric guy destroyed we will never know.
  When you do an article, come and post the link here.

  Apostle Eric says; what is really scary is people that appoint themselves as the bible police which have no calling, reject angels, abominate tongues, deny government, and have no covenant or priesthood and say they love God. The true apostle John has a word for those also
  1 JOHN 4:20 If a man say, I love God, and HATETH his brother, he is a liar: for he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen? KJV

 43. Apostle Eric vonAnderseck says:

  Greg wrote:

  Craig,
  Hi. Eric VonAnderseck has many teachings which are not in the public domain, some of which I have. I have tried debating with him in private to no avail which was a pity. The real issue that keeps his followers following him is that when they have their meetings people get prayed for by the leaders and they speak in tongues after a while. This is proof to them that his doctrines are correct. It doesn’t matter what you say to them after that it seems.
  It seems that the tongues experience overules everything else.
  Deborah: you asked if Gnostics value the books of Enoch? well I did check out the popularity of them among certain groups and it seems they are required reading among certain groups of freemasons as is the “shepard of hermas” which Eric teaches from extensively and believes to be scripture also. Supposedly some church fathers regarded it as inspired, but who were they anyway. I have read the this book and it does not mention Jesus name once even though it was written after 150 A.D apparently.
  It also has similarities to the “Shepard of Hermes” which is about a Greek god or something like that.Could be wrong there.
  Also it is interesting to note that were Eric is from is a hotbed of freemasonry. His testimony of being saved in Vietnam does not line up either when researched. I have his original testimony that he posted on the net and has since changed and he does not mention getting saved in Vietnam at all but does elsewhere on the net. He says he is a purple heart winner and was discharged from injury and trauma in Vietnam.
  He also says he has not been in church for must be nearly thirty years now. Why not I ask.Greg.

  Apostle Eric says; Greg, if you read and viewed my videos all things are explained in detail there. To speak evil of government is the ‘falling away’ the apostle Paul spoke of that would take place in the last times. Now consider what that means. That means that God will initiate apostles and calling them to sanctify His church as Paul wrote about. Please study your bible.

 44. Eric

  The only thing I am concerned about is you and your cult leading people straight to hell. Anyhow you can carry on speaking nonsense under this topic only because that’s all it is, nonsense.

 45. Eric

  You have already read the article regarding Prophets and Apostles and that the office of these is no longer as STATED IN SCRIPTURE. Anyone who calls themselves an Apostle or Prophet today is deluded for Jesus Christ certainly did not physically lay lands on you nor did any Apostle from 2000 years ago physically lay hands on you. Never the less, these offices were there to BUILD the FOUNDATIONS of the Church – the church is built, in fact has gone through hundreds of years sustaining itself through the GUIDANCE OF THE HOLY SPIRIT, preachers and teachers.

  You lead people INTO APOSTASY Eric. Please study your bible.

 46. Eric

  Who appointed you an Apostle? No one Eric. You are FALSE.

  The Bible however commands EACH AND EVERY BELIEVER to TEST people like yourself and prove them to be true or false – in your case you have been proven to be FALSE.

  1BELOVED, DO NOT put faith in every spirit, but prove (test) the spirits to discover whether they proceed from God; for many false prophets have gone forth into the world. 1 John 4 (Amplified Bible)

  And all believers must hold FAST to the truth, because people like yourself come along and try steal it away from us –

  9 He must hold fast to the sure and trustworthy Word of God as he was taught it, so that he may be able both to give stimulating instruction and encouragement in sound (wholesome) doctrine and to refute and convict those who contradict and oppose it [showing the wayward their error]. Titus 1:9-16 (Amplified Bible)

  The spirit that speaks through you Eric is a liar and

  11 Their mouths must be stopped, for they are mentally distressing and subverting whole families by teaching what they ought not to teach, for the purpose of getting base advantage and disreputable gain. Titus 1:11 (Amplified Bible)

  Because you Eric speak lies that CONTRADICT scripture

  13 And this account of them is [really] true. Because it is [true], rebuke them sharply [deal sternly, even severely with them], so that they may be sound in the faith and free from error, Titus 1:9-16

 47. Eric

  Eric has no calling. His life is one EPIC delusion of grandeur. His secret teachings are those which CONTRADICT scripture and lead people astray.

 48. Michael says:

  Eric you said…Greg is using this testimony as a point of authority for his own self worth not the kingdom of God.

  You contradict yourself…and speak with forked tongues…no pun intended…what demon spirit deluded you into setting yourself as an authority against the integrity of God’s word. Not only are you perverting scripture to suit YOUR SELF-CENTREDNESS you are a blatant hypocrite.You know you are false if you have only an ounce of honesty left…you need to repent and confess your sins and change your ways…get rid of false pride and come to the Saviour in a broken and contrite spirit.

 49. Apostle Eric vonAnderseck says:

  Deborah (Discerning the World) wrote:

  Eric
  Eric has no calling. His life is one EPIC delusion of grandeur. His secret teachings are those which CONTRADICT scripture and lead people astray.

  First I want to thank you Deb for allowing me to post my comments. I know that many people are afraid of “revelations” that do not fit into their present religious theological dialog, and that is understandable.
  Apostle Eric says; 2 Cor.12:12 Truly the SIGNS OF AN APOSTLE were wrought among you in all patience, in signs, and wonders, and mighty deeds.
  Moses fiery bush experience was witness by nobody but himself, but God gave him witness to that event, but everybody hasn’t that identical experience. As my testimony reveals, God selects our experiences for us, we just don’t create them. The Lord elects to establish His people (not mine) in the fullness of His grace. So God set a SIGN in my calling and gave witness to this by His grace. If people disagree that is between them and God. Some people make it a mission in life to disapprove what they may not fully understand, and even use scriptures to justify their anger and hate.
  Oh by the way that link on your website is not my website, it is a rogue sight to discredit this ministry. Someone cut and pasted our material and rearranged it to cast horror into peoples hearts. That is what Satan is good at.

 50. Apostle Eric vonAnderseck says:

  Jean wrote:

  Here is a Pic of the “strumpet” in the clouds . . .

  AND . . . THEY HAVE MADE A VIDEO ABOUT THIS !!!!
  Dramatic Music …….”announcing a NEW ERA FOR THE CHURCH !… IN THE CLOUDS OF MOSSEL BAY”
  Here’s the link:

  On the top right of this page is this video -it Opens up in a new screen.

  Thank you Jean, for we are not concealing anything as Greg professes. BTW Greg visited Mossel Bay with different motives. He was seeking a wife, but she wouldn’t consent to marrying Greg, and in his anger turned against anything she believed about Second 8th week. His motives are not pure and also claims this person was his deceived friend. Greg uses this anger as his justification.

 51. Apostle Eric vonAnderseck says:

  Apostle Eric says;Thank you Jean, for we are not concealing anything as Greg professes. BTW Greg visited Mossel Bay with different motives. He was seeking a wife, but she wouldn’t consent to marrying Greg, and in his anger turned against anything she believed about Second 8th week. His motives are not pure and also claims this person was his deceived friend. Greg uses this anger as his justification.

  Apostle Eric says; and the apostle Peter agrees (Acts 2:16-21)
  Joel 2:28 And it shall come to pass afterward, that I will pour out my spirit upon all flesh; and your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young men shall see visions:
  29 And also upon the servants and upon the handmaids in those days will I pour out my spirit.
  30 And I will shew wonders in the heavens and in the earth, blood, and fire, and pillars of smoke.
  31 The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before the great and terrible day of the LORD come.
  We are living in these times! Dreams and visions, Prophesy and yes tongues Isaiah 28:11 “For with STAMMERING LIPS and another tongue will he speak to

 52. Apostle Eric vonAnderseck says:

  Apostle Eric says;
  Rina Bekker is no longer part of this ministry, and her comments were not those which I believe. She was not acting in the interests of Second 8th week and took our material into another direction and claiming this south African prophet Siener van Rensburg.
  Though some things are true to my amazement about Mossel Bay and the Spiritual growth of the saints increasing we do not endorse Rensburg.

 53. Apostle Eric vonAnderseck says:

  Deborah (Discerning the World) wrote:

  Eric
  Who appointed you an Apostle? No one Eric. You are FALSE.
  The Bible however commands EACH AND EVERY BELIEVER to TEST people like yourself and prove them to be true or false – in your case you have been proven to be FALSE.
  1BELOVED, DO NOT put faith in every spirit, but prove (test) the spirits to discover whether they proceed from God; for many false prophets have gone forth into the world. 1 John 4 (Amplified Bible)And all believers must hold FAST to the truth, because people like yourself come along and try steal it away from us –
  9 He must hold fast to the sure and trustworthy Word of God as he was taught it, so that he may be able both to give stimulating instruction and encouragement in sound (wholesome) doctrine and to refute and convict those who contradict and oppose it [showing the wayward their error]. Titus 1:9-16 (Amplified Bible)The spirit that speaks through you Eric is a liar and
  11 Their mouths must be stopped, for they are mentally distressing and subverting whole families by teaching what they ought not to teach, for the purpose of getting base advantage and disreputable gain. Titus 1:11 (Amplified Bible)Because you Eric speak lies that CONTRADICT scripture
  13 And this account of them is [really] true. Because it is [true], rebuke them sharply [deal sternly, even severely with them], so that they may be sound in the faith and free from error, Titus 1:9-16

  Apostle Eric says; God calls people into His service not man!
  The testimony of His grace in this calling is evidence to support the event as true and faithful.

 54. Eric

  You quote Joel 2:28-31 incorrectly. This is for during the GREAT TRIBULATION – in ISRAEL amongst the JEWS, right before the great and terrible day of the Lord. Not now, so don’t quote it.

  ——-

  The apostle Peter does not agree with you …. because you are false…and the Apostle Peter passed away long ago already.

  Again you misquote Isaiah 28:11 (and by the way, Isiah 28:11 has nothing to do with Joel 2) anyhow….

  Paul scolded the Corinthians for misusing the gift and making a mockery of the OT fulfilment of prophecy by Isaiah. This prophecy came about due to Israel’s disobedience to God. Paul points out the OT Scripture of Isaiah 28:11 to the Corinthians because they (being Jews) should know the Law well…but they don’t.

  1 Corinthians 12:21; “In the law it is written, With men of other tongues and other lips will I speak unto this people; and yet for all that will they not hear me, saith the Lord”.

  Paul uses the reference to Isaiah to show them how they lack in knowing OT scripture, therefore they lack even more when it comes to the gospel. Isaiah specifically says that tongues will be used as a tool to preach the word of God to Israel, not the way the Corinthians are using it. It also says that even though they hear the word of God they still will not listen.

  {Pats Eric on the head}… come now dude, you should know all this… after all you are annnnnn Appoostttttleeeeeeeee (all be it a false one) LOL

 55. Apostle Eric vonAnderseck says:

  Michael wrote:

  Eric you said…Greg is using this testimony as a point of authority for his own self worth not the kingdom of God.
  You contradict yourself…and speak with forked tongues…no pun intended…what demon spirit deluded you into setting yourself as an authority against the integrity of God’s word. Not only are you perverting scripture to suit YOUR SELF-CENTREDNESS you are a blatant hypocrite.You know you are false if you have only an ounce of honesty left…you need to repent and confess your sins and change your ways…get rid of false pride and come to the Saviour in a broken and contrite spirit.

  Apostle Eric says; Michael, what exactly is your point of discernment by calling me a hypocrite? The videos and testimony was improved in sentence structure and quality but not in content if that is your foundation for your accusations towards me. And I did confess my sins and what is ‘false pride’?

 56. Apostle Eric vonAnderseck says:

  Bud Press wrote:

  “Then if anyone says to you, ‘Behold, here is the Christ,’ or ‘There He is,’ do not believe him” (Matthew 24:23).
  “So if they say to you, ‘Behold, He is in the wilderness,’ do not go out, or, ‘Behold, He is in the inner rooms,’ do not believe them” (Matthew 24:26).
  Bud Press

  Apostle Eric says; Amen Bud! If I am understanding what your are saying, for the apostles calling is not replacing Jesus, but building His House by the Spirit. The church needs to learn how to walk in Christ not just quote scripture. We must love Him in “WORD” and “DEED”.

 57. Apostle Eric vonAnderseck says:

  Deborah (Discerning the World) wrote:

  Eric
  You quote Joel 2:28-31 incorrectly. This is for during the GREAT TRIBULATION, right before the great and terrible day of the Lord. Not now, so don’t quote it.
  ——-
  Again you misquote Isaiah 28:11 (and by the way, Isiah 28:11 has nothing to do with Joel 2) anyhow….
  Paul scolded the Corinthians for misusing the gift and making a mockery of the OT fulfilment of prophecy by Isaiah. This prophecy came about due to Israel’s disobedience to God. Paul points out the OT Scripture of Isaiah 28:11 to the Corinthians because they (being Jews) should know the Law well…but they don’t.
  1 Corinthians 12:21; “In the law it is written, With men of other tongues and other lips will I speak unto this people; and yet for all that will they not hear me, saith the Lord”.
  Paul uses the reference to Isaiah to show them how they lack in knowing OT scripture, therefore they lack even more when it comes to the gospel. Isaiah specifically says that tongues will be used as a tool to preach the word of God to Israel, not the way the Corinthians are using it. It also says that even though they hear the word of God they still will not listen.
  {Pats Eric on the head}… come now dude, you should know all this… after all you are annnnnn Appoostttttleeeeeeeee (all be it a false one) LOL

  Apostle Eric says; Nice try Deb, but where did your get your teaching from? What church do you attend? Paul said this in, 1 CORINTHIANS 14:18 God, I speak with TONGUES MORE than ye all. HUmmmm, how does that fit into your theology? It seems to me that you started your own religion denying apostles, resisting the holy Ghost, demonising prophesy, and breaking the bone of scripture from the Godhead. Quoting scripture doesn’t guarantee proper interpretation. That is why you must be taught by those called into His government as Peter said. 2 PETER 3:16 As also in all his epistles, speaking in them of these things; in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable WREST, as they do also the other scriptures, unto their own destruction.

 58. Eric Eric, but as a (false) Apostle YOU SHOULD KNOW

  That PAUL WAS A GENUINE APOSTLE? Right? Right. Apostles and Prophets were given THESE GREAT GIFTS to go out and START THE GREAT COMMISSION and on them was built the FOUNDATION of the church. After the BIBLE WAS written, these TEMPORARY gifts (tongues) CEASED 1 Corinthians 13:8 ”Love never fails [never fades out or becomes obsolete or comes to an end]. As for prophecy (the gift of interpreting the divine will and purpose), it will be fulfilled and pass away; as for tongues, they will be destroyed and cease; as for knowledge, it will pass away [it will lose its value and be superseded by truth].”

  You are the one who started your own religion Eric with followers an’ all and then self-labelled yourself an Apostle too. And when QUOTING SCRIPTURE YOU SHOULD ALWAYS GUARANTEE that you are quoting it correctly. What kinda of an (apostle) would do otherwise… errrr…. you maybe?

  You appear be have a slight case of the Megalomaniacs, this usually happens when you accept false spirits by the name of Metatron into your life and they take over and frizzle the mind. BUT THE GOOD NEWS IS THIS: It can be cured by simply accepting Jesus Christ into your life and rebuking these demons that crept out of the book of Enoch into your psyche.

  >> Peter said. 2 PETER 3:16 As also in all his epistles, speaking in them of these things; in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable WREST, as they do also the other scriptures, unto their own destruction.

  Yes that’s what you are doing and notice what it says at the end of the verse… unto their OWN DESTRUCTION.

 59. Eric

  I am allowing you to comment so I can see just how much of a nutcase you really are…. So far you are doing well 🙂

 60. Eric

  >> God calls people into His service not man!
  The testimony of His grace in this calling is evidence to support the event as true and faithful.

  Impossible Eric. Jesus Christ physically laid hands on all GENUINE Apostles and other apostles came to be by having hands layed on them by Apostles who were touched by Jesus Christ. Do you notice that you are not part of these group of Apostles Eric? Therefore there are NOT an a APOSTLES Eric… In fact you have more chance of falling pregnant, than EVER becoming an Apostle.

  God did not call you…. it was your ‘imagination’ that called you into a dead office.

 61. Eric

  Bud Press wrote:

  “Then if anyone says to you, ‘Behold, here is the Christ,’ or ‘There He is,’ do not believe him” (Matthew 24:23).
  “So if they say to you, ‘Behold, He is in the wilderness,’ do not go out, or, ‘Behold, He is in the inner rooms,’ do not believe them” (Matthew 24:26).
  Bud Press

  Apostle Eric says; Amen Bud! If I am understanding what your are saying, for the apostles calling is not replacing Jesus, but building His House by the Spirit. The church needs to learn how to walk in Christ not just quote scripture. We must love Him in “WORD” and “DEED”.

  No Eric, that is not what Bud is saying. Where on earth did you get that from? errrr..

 62. Apostle Eric vonAnderseck says:

  Deborah (Discerning the World) wrote:

  Eric
  You quote Joel 2:28-31 incorrectly. This is for during the GREAT TRIBULATION, right before the great and terrible day of the Lord. Not now, so don’t quote it.
  ——-
  Again you misquote Isaiah 28:11 (and by the way, Isiah 28:11 has nothing to do with Joel 2) anyhow….
  Paul scolded the Corinthians for misusing the gift and making a mockery of the OT fulfilment of prophecy by Isaiah. This prophecy came about due to Israel’s disobedience to God. Paul points out the OT Scripture of Isaiah 28:11 to the Corinthians because they (being Jews) should know the Law well…but they don’t.
  1 Corinthians 12:21; “In the law it is written, With men of other tongues and other lips will I speak unto this people; and yet for all that will they not hear me, saith the Lord”.
  Paul uses the reference to Isaiah to show them how they lack in knowing OT scripture, therefore they lack even more when it comes to the gospel. Isaiah specifically says that tongues will be used as a tool to preach the word of God to Israel, not the way the Corinthians are using it. It also says that even though they hear the word of God they still will not listen.
  {Pats Eric on the head}… come now dude, you should know all this… after all you are annnnnn Appoostttttleeeeeeeee (all be it a false one) LOL

  Deb says;Again you misquote Isaiah 28:11 (and by the way, Isiah 28:11 has nothing to do with Joel 2) anyhow….
  Apostle Eric says; maybe in your modern translation but not in the KVJ.

  Deb says; Paul uses the reference to Isaiah to show them how they lack in knowing OT scripture, therefore they lack even more when it comes to the gospel. Isaiah specifically says that tongues will be used as a tool to preach the word of God to Israel, not the way the Corinthians are using it

  Apostle Eric says; Deb, your theology sounds very Calvinistic no wonder you are against the Seal of Christ and His government. The pastoral calling has never fulfilled the stature of Christ and without “ALL” the callings there is no maturing into that understanding, as I can discern in your lack of these things. Paul was writing to those under his stewardship, which you are not under and claiming authority which Paul never assigned to those outside of Christ’s covenant and government.

 63. Apostle Eric vonAnderseck says:

  Deborah (Discerning the World) wrote:

  Eric
  >> God calls people into His service not man!
  The testimony of His grace in this calling is evidence to support the event as true and faithful.
  Impossible Eric. Jesus Christ physically laid hands on all GENUINE Apostles and other apostles came to be by having hands layed on them by Apostles who were touched by Jesus Christ. Do you notice that you are not part of these group of Apostles Eric? Therefore there are NOT an a APOSTLES Eric… In fact you have more chance of falling pregnant, than EVER becoming an Apostle.
  God did not call you…. it was your ‘imagination’ that called you into a dead office.

  Apostle Eric says; The grace of God validates the calling Jesus Christ gave, and this was confirmed by the apostle John of the bible and the apostle Peter. My testimony bears that out clearly.
  Please don’t fear the things you don’t understand Deb and where did Jesus Christ physically lay hands on all GENUINE Apostles?

  Apostle Eric’s Testimony Part 3
  [URL REMOVED]
  Apostle Eric’s Testimony Part 4
  [URL REMOVED]

 64. Apostle Eric vonAnderseck says:

  Jean wrote:

  Here is a Pic of the “strumpet” in the clouds . . .
  [URL REMOVED]
  AND . . . THEY HAVE MADE A VIDEO ABOUT THIS !!!!
  Dramatic Music …….”announcing a NEW ERA FOR THE CHURCH !… IN THE CLOUDS OF MOSSEL BAY”
  Here’s the link:
  [URL REMOVED]
  On the top right of this page is this video -it Opens up in a new screen.

  Apostle Eric says; Jean, did you get passed the intro? Have you studied the SIGNS of the weeks of Enoch?
  God’s Time-line
  [URL REMOVED]

 65. Apostle Eric vonAnderseck says:

  “TELL THEM I AM COME TO BRING LIFE … I AM COME TO BRING THEM OUT OF DARKNESS. LOVE JESUS.” — [URL REMOVED]
  Amen, for the Lord is fulfilling this right before your eyes! His grace has sustained me to see this miracle.

 66. Apostle Eric vonAnderseck says:

  Deborah (Discerning the World) wrote:

  Eric
  I am allowing you to comment so I can see just how much of a nutcase you really are…. So far you are doing well 🙂

  Apostle Eric says; Thank you Deb, but true discernment is by the anointing not heresay, and as long as you consider the voices of man to that of God your discernment will carry a religious prejudice. This is why the Jews hated Jesus and stoned Stephen, for Satan excites the passions of the traditions of man to execute his will on the righteous. (EPHESIANS 6:11 Put on the whole armour of God, that ye may be able to stand against the WILES of the devil. 2 TIMOTHY 2:26 And that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken CAPTIVE by him at his will.)
  I can discern Satan’s shadow on your thinking and death’s clammy hands on your heart.

 67. Apostle Eric vonAnderseck says:

  Christian wrote:

  I believe it. I was in England last year, and God gave me dream of the heavens opening,and a bright light began to fill the sky, AND THEN I HEARD A TRUMPET and i was told to come to mossel bay

  Apostle Eric says; Amen, another SIGN of confirmation which many have confessed to having. God is truly moving, but only those that have ears to hear and eyes to see will respond to Him.

 68. Apostle Eric vonAnderseck says:

  Deborah (Discerning the World) wrote:

  C
  Yip, a red trumpet or something. I know…
  Metatron transforms into a red vuvuzela (as a disguise) and back again into Metatron when he needs to move into action mode
  I think I need to go to sleep it’s 2:35am.

  Apostle Eric says; ISAIAH 21:6 For thus hath the LORD said unto me, Go, set a watchman, let him DECLARE what he seeth. Remember Jesus Christ is the same YESTERDAY and TODAY and TOMORROW. Covenants will change but not His character Deb. ACTS 13:41 Behold, ye despisers, and wonder, and perish: for I work a work in your days, a work which ye shall in no wise believe, though a man DECLARE it unto you.

  EDITED by DTW: And what has Jesus being the same yesterday, today and tomorrow got to do with the fact that You and your CULT are heretics? Oh wait, yes Jesus Christ has the same punishment in store for you yesterday, today and tomorrow if you don’t REPENT and CHANGE YOUR WAYS.

 69. Apostle Eric vonAnderseck says:

  Elmarie wrote:

  Thank you DTW. What a can of worms it is. I just hope Rina Bekker and those who support her would reads this.

  Apostle Eric says; Rina Bekker is no longer part of this ministry. See this link!
  Stewardship and the Godhead and the House of God;
  [REMOVED URL]
  Apostle Eric says; We will include any names of those who depart from Christ and yet claim apostolic authority apart from His kingdom and sanctified government which SIGN the Lord of hosts has granted through this stewardship and trust of His grace.

 70. Michael says:

  Eric your insinuation against Greg was hypocritical…a case of taking the plank out of your own eye before attempting to remove a splinter from Greg’s eye.Furthemore I know your comments about the state of Deb’s heart is a lie from the pit of hell itself. I want to add that this discernment blog has helped me to leave all the teachings of the Benny Hinns,Creflo Dollars, TD Jakes and Angus Buchans behind and I am free and my love for Jesus has returned to my first love. I have an abhorance against false teachings and people who set themselves up as “new prophets” that teach visions,phenomena (phalia),mystical happenings,rely on sensationalism,feelings and mass hype to elevate themselves as prophets. This leads to cults…George Smith visions started the Mormons.
  Pride hides itself in many different forms indeed pride often cleaves to virtues and graces and pride was man’s first sin and led to the fall and yes indeed we all suffer from pride in some form or other and the dying to self is an on-going battle..It was quoted “that which first overcame man is the last thing that man overcomes”.
  False pride is pride that takes delight in the approval of man and it has no integrity because deep down it is known in the persons heart that it has no merit or substance. That does not necessary mean that the person is dishonest and lacks integrity because delusion can set in and the person can sincerely believe in false teachings…the agents of satan (demons and evil spirits) are on a mission and see to that.
  I spent nearly half my life being deluded by the charismatic new generation churches and this nearly severed my relationship with the most precious Saviour …the Lord Jesus Christ.
  It is all about the Messiah…the Lord Jesus Christ…only Him alone…there is salvation in Him alone and what He did at Calvary…NOTHING…I repeat NOTHING else will do. It’s all about Him…Christ-centredness.All else…additions…mystic visions…changes…sensations…phenomena (qualia…experiences and opinions are subjective and insignificant as well as opening the door to error and delusion.
  People, the bible is complete, Christ has come and fulfilled His mission and is coming back again, I hope soon, and all scripture is complete in itself.
  Rev 22:18-19…”For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book: And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life, and out of the holy city, and [from] the things which are written in this book.”
  Deut 4:2…Ye shall not add unto the word which I command you, neither shall ye diminish [ought] from it, that ye may keep the commandments of the LORD your God which I command you.”

 71. Apostle Eric vonAnderseck says:

  Deborah (Discerning the World) wrote:

  Eric Eric, but as a (false) Apostle YOU SHOULD KNOW
  That PAUL WAS A GENUINE APOSTLE? Right? Right. Apostles and Prophets were given THESE GREAT GIFTS to go out and START THE GREAT COMMISSION and on them was built the FOUNDATION of the church. After the BIBLE WAS written, these TEMPORARY gifts (tongues) CEASED 1 Corinthians 13:8 ”Love never fails [never fades out or becomes obsolete or comes to an end]. As for prophecy (the gift of interpreting the divine will and purpose), it will be fulfilled and pass away; as for tongues, they will be destroyed and cease; as for knowledge, it will pass away [it will lose its value and be superseded by truth].”
  You are the one who started your own religion Eric with followers an’ all and then self-labelled yourself an Apostle too. And when QUOTING SCRIPTURE YOU SHOULD ALWAYS GUARANTEE that you are quoting it correctly. What kinda of an (apostle) would do otherwise… errrr…. you maybe?
  You appear be have a slight case of the Megalomaniacs, this usually happens when you accept false spirits by the name of Metatron into your life and they take over and frizzle the mind. BUT THE GOOD NEWS IS THIS: It can be cured by simply accepting Jesus Christ into your life and rebuking these demons that crept out of the book of Enoch into your psyche.
  >> Peter said. 2 PETER 3:16 As also in all his epistles, speaking in them of these things; in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable WREST, as they do also the other scriptures, unto their own destruction.
  Yes that’s what you are doing and notice what it says at the end of the verse… unto their OWN DESTRUCTION.

  Deb. says in her interpretation of the Amplified bible: After the BIBLE WAS written, these TEMPORARY gifts (tongues) CEASED”

  Apostle Eric says; Paul never implied that position of “cease” (read the KJV). We are in the 2nd covenant still and require these tokens for your faith to be made perfect in Christ. Knowledge alone is not truth nor is your passion charity. If passions were charity then you have fallen short of the glory of God.
  Notice what Peet said of your “CHARITY”…” This was my first time on your blog and I am amazed by the extent of criticism used to express discernment in your comments on each and every topic discussed. Since when is discernment a “license” to criticize, judge and condemn (almost) every ministry (or so-called ministry) on the planet. (Not that some of them does not deserve it!)”
  Apostle Eric says;This is because you cannot have true charity apart from truth as Paul said, “REJOICES IN THE TRUTH”. My point here is that when educated people seek to understand the mysteries of Christ they probe the scriptures to logically assemble a form of belief and then associate that knowledge with their own passions as if the consenting of the inspiration somehow attaches itself to the soul for true faith. Paul said that they are proud, being self assuming of their comprehension. 1 TIMOTHY 6:4 He is proud, knowing nothing, but DOTING ABOUT questions and strifes of words, whereof cometh envy, strife, railings, evil surmisings,
  This is what I see here on this forum! Much suspicion with little faith and I agree with Peet.
  What the apostle Peter said also applies to those taht do not have the grace of that calling
  ACTS 8:21 Thou hast neither PART NOR LOT in this matter: for thy heart is not right in the sight of God.
  Perhaps Greg influenced your position and you prematurely judged this ministry and my calling of God.

  Oh! One more thing, calling someone a CULT is a cheap way to exercise your faith. First of all every denomination would fall under that category including yourself. Name calling is usually the last resort of defence. HUmmm

 72. Greg says:

  Hi Eric,

  I am not sure where to begin in all this but lets start here:

  You said:
  Apostle Eric vonAnderseck wrote:

  Apostle Eric says;
  Rina Bekker is no longer part of this ministry, and her comments were not those which I believe. She was not acting in the interests of Second 8th week and took our material into another direction and claiming this south African prophet Siener van Rensburg.
  Though some things are true to my amazement about Mossel Bay and the Spiritual growth of the saints increasing we do not endorse Rensburg.

  So what you are saying here is that even though Rinna Bekker is no longer part of your ministry and no longer under you government the saints of Mossel Bay are increasing. Incidentally increasing in what may I ask? in number? or in personal growth in Christ?

  Then you said:Apostle Eric vonAnderseck wrote:

  Apostle Eric says; Rina Bekker is no longer part of this ministry. See this link!
  Stewardship and the Godhead and the House of God;
  [REMOVED URL]
  Apostle Eric says; We will include any names of those who depart from Christ and yet claim apostolic authority apart from His kingdom and sanctified
  government which SIGN the Lord of hosts has granted through this stewardship and trust of His grace.

  Here you are saying she has departed from Christ and those that followed with her. So if they have departed from Christ how can they be growing in either number or personal growth? And I do know from your teachings Eric that you say that those who do not recognise your stewardship have a “REPROBATE” faith, a very serious charge indeed. So the question is, are they in or are they out? Also does that that include her son and her daughter who you also ordained apostles? Or are they still with you.

  Is the lady I went to visit in South Africa who was your Chief evangelist still with you or did she follow her friend Ms Bekker?

  Also Eric you say that I :
  Apostle Eric vonAnderseck wrote:

  Apostle Eric says; Greg has no calling! He claims I have secret teachings, which is not true, and his testimony of meeting with the saints here in south Africa are an exaggeration. Greg is using this testimony as a point of authority for his own self worth not the kingdom of God.
  About Charisma Magazine forum; I received an e-mail from Charisma that they got a virus from a guy named Steve (or Barry) in Australia (your friend.) and now you fabricate more things to add to your sin.

  Few points:

  1. How did I exaggerate my meeting with with your followers in South Africa?

  First of all I stayed in your chief evangelists house for two weeks as her guest. Secondly I met Rinna Bekker the second day I was there. I went to two of the meetings held on Tuesday nights which were open to anyone but could not attend the main meetings on Thursday nights which were only open to those who were formally part of your ministry and sitting under your teachings. In that alone can you show me biblically were meetings of the saints are closed shops, or where it is prescribed to have two classes of meetings for different types of believers?

  I then was invited to Rinna Bekkers house for a social evening and discussed evangelism with her daughter who is an apostle and her son in law who is also an apostle. I met various members of your disciple who visited my hosts house and had discussions with one of them about tongues and their biblical place.

  I also had MANY discussions with my host about your teachings which include the fact that you say that certain books should be included in the bible such as the books of Enoch and the “Lost books of Eden” because they are scripture.

  Which may I say you need to discuss with your Evangelist because she says that you are not saying that and you are not saying they are equal with scripture, but I have a teaching of yours called “Other writings” which clearly shows you are saying that.

  As regard “Secret teachings” that you say dont exist, wher can anyone access your teaching about Enoch being in charge of the creche in heaven that looks after the souls of dead children that have not undergone a salvation experience. And that at the time of the rapture they will return to earth in “Adult bodies” to undergo a salvation experience.

  Where can one access the teaching that you name “Melchisideks” mother and father even though “Hebrews” says it is unknown.

  Where can one access the teaching where you say that at the time of the “two witnesses” we will be walking side by side with aliens with tails who have been accepted into society through the tricks of Satan.

  Where can one access the teaching that At the time of the rapture that we can choose whatever body we want to live in in age terms either an old body such as sixty years old or a young body and then we can have it changed from one to another.

  Incidentally you say above that your apostolic calling was confirmed by Peter in a dream but in your testimonies on the net it was from John and Enoch. In fact I noted mentally that even though you claim “Chief apostleship” like Peter, it was in fact John and Enoch and angels that imparted your calling. I have your original testimony on file.

  Also…can you PLEASE answer me two question in regards to your initial salvation experience.

  1. where was the hill you used to go to to pray every day or “often” where you encountered the Holy Spirit and saw the trees bending and you spoke in tongues..was that in Vietnam or America?

  2. What church did you go to where you said you brought more converts in than all the deacons put together and what was the name of the leader of that church who said” I guess your’e going to leave now”

  And 3. If you maintain that only apostles can confirm if a persons faith in Christ is genuine then how do you know that you really led people to Christ in that Church you left, because you did not become an apostle till years later. Did you go back and confirm their faith?

  Eric, I have much more to say and ask you if you are willing but first can we start with the above?

  Greg.

 73. Eric

  >> Apostle Eric says; Thank you Deb, but true discernment is by the anointing not heresay, and as long as you consider the voices of man to that of God your discernment will carry a religious prejudice. This is why the Jews hated Jesus and stoned Stephen, for Satan excites the passions of the traditions of man to execute his will on the righteous. (EPHESIANS 6:11 Put on the whole armour of God, that ye may be able to stand against the WILES of the devil. 2 TIMOTHY 2:26 And that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken CAPTIVE by him at his will.)
  I can discern Satan’s shadow on your thinking and death’s clammy hands on your heart.

  Oh but to the contrary Eric, I am not led by the voices of man, but by the Holy Spirit. If I was led by voiced of men I would be listening to you, which I am not. You discernment comes from a satanic anointing over your life where godly men and women appear evil to you. What you discern about me is nothing but lies spoken by the Father of lies and the spirit of lies that binds your life.

 74. Greg says:

  Eric, a P.S! to the above.

  Sorry thats three questions in regard to your initial salvation not two, and also I said somewhere Rinna Bekker’s son” when it is in fact her son in law.

  And one point further, in regards to me “not having a calling” explain this please: 2 Peter 1:10 (New International Version, ©2011)

  10 Therefore, my brothers and sisters,[a] make every effort to confirm your calling and election. For if you do these things, you will never stumble,”

  Seems to be saying that all saints have a calling and election or is he talking to those in the so called “five fold ministry”. If it’s the latter I fail to see this in his words.

  Greg.

 75. Eric

  >>Apostle Eric says; Deb, your theology sounds very Calvinistic no wonder you are against the Seal of Christ and His government. The pastoral calling has never fulfilled the stature of Christ and without “ALL” the callings there is no maturing into that understanding, as I can discern in your lack of these things. Paul was writing to those under his stewardship, which you are not under and claiming authority which Paul never assigned to those outside of Christ’s covenant and government.

  Oh you wish I was a Calvinist because then in your little mind it would answer all your questions, but I am not, far from it. I AM HOWEVER A BORN AGAIN CHRISTIAN Eric, one that has the abiding of the Holy Spirit and infilling of the Holy Spirit daily. And of course I am against the SEAL OF YOUR CHRIST for your CHRIST is an abomination, Satan/Metatron/Enoch..what-ever-name it gives itself.

 76. Eric

  Christian said: I believe it. I was in England last year, and God gave me dream of the heavens opening,and a bright light began to fill the sky, AND THEN I HEARD A TRUMPET and i was told to come to mossel bay

  Apostle Eric says; Amen, another SIGN of confirmation which many have confessed to having. God is truly moving, but only those that have ears to hear and eyes to see will respond to Him.

  Just because someone smokes the same weed you do does not make it a SIGN 😉

 77. Eric

  Oh bla bla bla… I don’t understand your writing, it’s loaded with cult like waffling.

 78. Eric

  Please answer each question posed by Greg, thank!

 79. Michael says:

  You cannot reason with this man who suffers from delusions of grandeur and claims to represent a messenger, an annointed apostles and/or some type of prophet in an age where they do not exist according to the scriptures. Satan is a liar, a conman, a trickster,he uses magic and deception,he quotes scripture…he did this to the Lord in the desert during the temptation but it was out of context and manipulative but Jesus knew the real scriptures and rebuked him for it.
  He talks about love but it is not love to lead people down the path to hell.
  When somebdy is abusing scripture and starting a type of spiritual revolution based upon appointment of self there can absolutely zero integrity or truth in it.
  This is megalomania at its worse.

 80. Apostle Eric vonAnderseck says:

  Greg says:Eric, I have much more to say and ask you if you are willing but first can we start with the above.

  Greg says: Eric, I have much more to say and ask you if you are willing but first can we start with the above.

  Apostle Eric says; This is my point, thank you Greg, that you have assumed so much and have so little, whereas I have posted everything that is relevant to the grace of God. Sorry Greg that time of dialogue has long passed. I would suggest you get on with your life before it is to late. The only reason you are looking for dialogue now is that you wish to settle your own conscience. We have openly posted everything and my time must be to inform those that are hungering and thirsting after righteousness, not just to “talk”.

 81. Eric

  Ohhhhhh LOL you are such a cop-out. You can’t even answer these VERY IMPORTANT QUESTIONS which I am pretty sure are true considering the utter rubbish you read aka The Books of Enoch and Lost books of Eden.

  Come Eric, you can do better than that…. talk to Greg, I can almost see him crying (right now) LOL, because you are RUNNING AWAY FROM HIM LIKE THE CULT LEADER THAT YOU ARE.

 82. Michael says:

  Debs do not waste your time with this man…he is delusional and cannot see…pray for him…and the less said the better as he will respond and defend any argument.

 83. Burning Lamp says:

  Every cult is built upon extra-biblical revelation and usually one person – but here we have a twist with multiple persons, both male and female. Interesting.

  They have an element of truth, just enough to give them legitimacy to the undiscerning.

  Cults = Bible +
  Simple equation.

 84. Michael

  I wanted him to comment just so that I would get him to spill the beans on what he really teaches. I emailed Greg who came in and asked Eric all these very serious questions – which Eric will now not answer.
  But it’s fine because anyone reading this blog can clearly see that Eric is 2 cans short of a 6 pack. And that is what I wanted people to see. Mission accomplished. Now Eric can run along and go frolic elsewhere.

 85. Michael says:

  Deb’s I understand but he just prattles on and on quoting scripture after scripture out of context. This is nothing objective…the poor man (he is intelligent) but is enslaved by delusions of grandeur (divine appointment) and sincerely believes in what he represents to be true. This is very common, sadly amongst the new disp.,new agers and charismatics…they set up a sect with the intent of creating something new…this attracts people as they do not want the age old preaching and teaching…repent come to Christ (LEAVE YOUR OLD LIFESTYLE OF SIN BEHIND)and be saved. This message is too harsh and does not bring “the harvest” in. It offends people as it calls for a sincere,dramatic and life changing decision but not only a decision but an act (physical,emotional and mental action).

 86. Apostle Eric vonAnderseck says:

  Greg’s QUESTIONS=Q Apostles ANSWERS=A
  Q1. Incidentally increasing in what may I ask? in number? or in personal growth in Christ?
  A1. In number and in fruit. We have confirmed 31 elders in 2010 and 1 in 2011.
  JOHN 15:5 I am the vine, ye are the branches: He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth MUCH FRUIT: for without me ye can do nothing.
  8 Herein is my Father glorified, that ye bear MUCH FRUIT; so shall ye be my disciples.
  TITUS 1:5 For this cause left I thee in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting, and ordain ELDERS in every city, as I had appointed thee:
  PHILIPPIANS 1:1 Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus which are at Philippi, with the BISHOPS and deacons:
  Q2. Here you are saying she has departed from Christ and those that followed with her?
  A2. Please check this link; Stewardship and the Godhead and the House of God
  [URL REMOVED]
  Q3. And I do know from your teachings Eric that you say that those who do not recognise your stewardship have a “REPROBATE” faith, a very serious charge indeed. So the question is, are they in or are they out?
  A3. Yes, as the apostle Paul says and the apostle John.
  1 JOHN 2:19 They went out from us, but they were not of us; for if they had been of us, they would no doubt have continued with us: but they went out, that they might be made MANIFEST that they were not all of us.
  1 TIMOTHY 1:20 Of whom is Hymenaeus and ALEXANDER; whom I have delivered unto Satan, that they may learn not to blaspheme.
  ROMANS 16:17 Now I beseech you, brethren, mark them which cause DIVISIONS and offences contrary to the doctrine which ye have learned; and avoid them.
  Paul listed those that separated from government. The list is about 7 elders and one bishop.
  Q4. Also does that that include her son and her daughter who you also ordained apostles? Or are they still with you?
  A4. A group left but some are returning now.
  2 TIMOTHY 1:15 This thou knowest, that all they which are in ASIA be turned away from me; of whom are Phygellus and Hermogenes.
  Was it Paul or his doctrine?
  Q5. So if they have departed from Christ how can they be growing in either number or personal growthIs the lady I went to visit in South Africa who was your Chief evangelist still with you or did she follow her friend Ms Bekker?
  A5. The evangelist is still labouring with us and is married.
  Q6. 1. How did I exaggerate my meeting with with your followers in South Africa?
  A6. Matching your testimony with those that saw you here. They all said you exaggerated the facts to cast a dark shadow on this ministry.
  Q7. In that alone can you show me biblically were meetings of the saints are closed shops, or where it is prescribed to have two classes of meetings for different types of believers?
  A7. That was a personal choice not a revelation!
  GALATIANS 2:2 And I went up by revelation, and communicated unto them that gospel which I preach among the Gentiles, but privately to them which were of REPUTATION, lest by any means I should run, or had run, in vain.
  Q8. I also had MANY discussions with my host about your teachings which include the fact that you say that certain books should be included in the bible such as the books of Enoch and the “Lost books of Eden” because they are scripture.
  A8. I stand in the confession of what Paul spoke. 2 TIMOTHY 3:16 All scripture is given by INSPIRATION of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness:
  There was a certain denomination that preached against other ancient writings which has evil affected many minds.
  Q9. Which may I say you need to discuss with your Evangelist because she says that you are not saying that and you are not saying they are equal with scripture, but I have a teaching of yours called “Other writings” which clearly shows you are saying that.
  A9. Thank you for counselling me on how to function in my calling.
  Q10. As regard “Secret teachings” that you say dont exist, wher can anyone access your teaching about Enoch being in charge of the creche in heaven that looks after the souls of dead children that have not undergone a salvation experience. And that at the time of the rapture they will return to earth in “Adult bodies” to undergo a salvation experience.
  Where can one access the teaching that you name “Melchisideks” mother and father even though “Hebrews” says it is unknown.
  A10. We are making available to the public everything but it takes time to record and set things up. Our new magazine sight will carry those needs.
  Q11. Where can one access the teaching where you say that at the time of the “two witnesses” we will be walking side by side with aliens with tails who have been accepted into society through the tricks of Satan.
  A11. The Book of Revelation will also be available where everything is explained.
  Q12. Where can one access the teaching that At the time of the rapture that we can choose whatever body we want to live in in age terms either an old body such as sixty years old or a young body and then we can have it changed from one to another.
  A12. Hummmm? Not sure of your inquiry.
  But Paul says, 1 CORINTHIANS 15:51 Behold, I shew you a mystery; We shall not all sleep, but we shall all be CHANGED,
  52 In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump: for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be CHANGED.
  Rev.7:15 Therefore are they before the throne of God, and serve him day and night in his temple: and he that sitteth on the throne shall dwell among them.
  16 They shall hunger no more, neither thirst any more; neither shall the sun light on them, nor any heat.
  17 For the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them, and shall lead them unto living fountains of waters: and God shall wipe away all tears from their eyes.
  Q13. Incidentally you say above that your apostolic calling was confirmed by Peter in a dream but in your testimonies on the net it was from John and Enoch. In fact I noted mentally that even though you claim “Chief apostleship” like Peter, it was in fact John and Enoch and angels that imparted your calling. I have your original testimony on file.
  A13. View it again!

  Q14,15 Also…can you PLEASE answer me two question in regards to your initial salvation experience.
  1. where was the hill you used to go to to pray every day or “often” where you encountered the Holy Spirit and saw the trees bending and you spoke in tongues..was that in Vietnam or America?
  A14. Home town in Michigan USA. We omitted the name of the town for a personal reason.
  2. What church did you go to where you said you brought more converts in than all the deacons put together and what was the name of the leader of that church who said” I guess your’e going to leave now”
  A15. Southern Baptist church in Kansas under Pastor Wooderson (sp). I also did street witnessing there and California and Michigan. Maria and I would preach to prostitutes and go in bars witnessing, sometimes to large groups of people. When I was innocent of church doctrine I shared this with the pastor of the Baptist church which was red-in-the-face angry, and I was lost to why he was so upset with me.
  He didn’t believe in tongues.LOL
  Q16. And 3. If you maintain that only apostles can confirm if a persons faith in Christ is genuine then how do you know that you really led people to Christ in that Church you left, because you did not become an apostle till years later. Did you go back and confirm their faith?
  A16. Thats correct, I had to be converted and that is seen in the testimony. I was still preaching the “OLD SYSTEM” gospel. Though I was filled with the Holy Ghost, God had to re-educate me in His covenant and that began with His grace. He opened my eyes and through dreams and visions (Heb. 6:4-5) and the powers of the world to come, sanctified my faith and concealed me until the time when I would enter my lot.
  This ministry began to slowly morph and we had to define what God is doing to the general church world, and that is not easy, and we had to perfect things in the web-sights for clarification where some think it is a contradiction. Now over 10 years later and more computer savvy we are on task with the Lord’s help.

 87. Apostle Eric vonAnderseck says:

  Michael wrote: DTW

  Debs do not waste your time with this man…he is delusional and cannot see…pray for him…and the less said the better as he will respond and defend any argument.

  Apostle Eric says; I do not recall any apostles calling anyone “delusional”, and plus Michael, you have to be in the apostolic calling to even approach the matter as Paul said. Unless you are in covenant with God none of the epistles are valid for your use. That is mail fraud for you are opening someone’s else’s mail and claiming ownership of the contents.

 88. Apostle Eric vonAnderseck says:

  Burning Lamp wrote:

  Every cult is built upon extra-biblical revelation and usually one person – but here we have a twist with multiple persons, both male and female. Interesting.
  They have an element of truth, just enough to give them legitimacy to the undiscerning.
  Cults = Bible +Simple equation.

  Apostle Eric says: There’s that accusation of ‘Cult’ again, yet you cannot define what it is exactly. Every denomination falls under the title of “CULT” including ‘Burning Lamp’. Your references of justification are a Seminary dictionary and not the Spirit of faith. That is a cultural prejudice which religious persuasions carry and it is harmful to your thinking. Not all denominations have your brand of theology. Hummmm

 89. Apostle Eric vonAnderseck says:

  Wow, I am on a role here, ALLELUIA!

 90. Apostle Eric vonAnderseck says:

  Deborah (Discerning the World) wrote:

  Michael
  I wanted him to comment just so that I would get him to spill the beans on what he really teaches. I emailed Greg who came in and asked Eric all these very serious questions – which Eric will now not answer.
  But it’s fine because anyone reading this blog can clearly see that Eric is 2 cans short of a 6 pack. And that is what I wanted people to see. Mission accomplished. Now Eric can run along and go frolic elsewhere.

  Apostle Eric says; Ahhhh that is charity short on Christ!Pat-on-head.LOL

 91. Greg says:

  Eric,

  Apostle Eric vonAnderseck wrote:

  Apostle Eric says; This is my point, thank you Greg, that you have assumed so much and have so little, whereas I have posted everything that is relevant to the grace of God. Sorry Greg that time of dialogue has long passed. I would suggest you get on with your life before it is to late. The only reason you are looking for dialogue now is that you wish to settle your own conscience. We have openly posted everything and my time must be to inform those that are hungering and thirsting after righteousness, not just to “talk”.

  Eric, if it is the case that you have openly posted everything for those who are hungering and thirsting after righeousness then were are the teachings I have that you teach. From the books of Enoch? in particular about the creche in heaven and Melchisidek’s father and mother?

  The teaching about “unconverted believers” where you say that before the day of Pentecost Peter was a “Tare” which incidentally is a child of Satan, but after Pentecost he was saved. Even though Jesus told him before Pentecost that his name was written in the Lambs book of life? And you teach that he denied Knowing Jesus before Pentecost because he didn’t have the spirit but after Pentecost he couldn’t be fooled or tricked into a mistake again. And you use this teaching I believe to point to your own infallibility as an apostle. Obviously you have never read Galatians.

  The time of dialogue Eric is not over because it never began. You cannot debate scripture because you don’t know it. You cannot even see something as simple as the contradictions in the psuedapigraha against the truth of scripture. For example the fact that in the lost books of Eden Adam is depicted as committing suicide and offering his own blood up to God as an atoning sacrifice for his sin in the garden. Since when was suicide an acceptable sacrifice to God for our sin, and how come the lord showed Adam and then Able the acceptable sacrifice which was from the flocks. Thats right Eric, animal sacrifices in our stead untill the time of Jesus. This is basic stuff Eric to any new believer even.

  If you are all about posting truth for seekers than why do you bother coming on places like this and defending yourself? When your’e teachings are questioned you say nothing, and you certainly can’t challenge them on any of your sites. And one more thing Eric…why do you never make live videos of yourself teaching??? and why do you not make yourself known to the churches in America?? and why don’t you go on the t.v on the Christian stations and go public??

  Because you know you would get challenged beyond your ability to endure, and your followers would see it.

  Eric, as the main teacher in our church said the other night, all corrupt systems contain within itself the seeds of its own destruction. The corrupt systems eat themselves out from within. Such is what will happen to yours of second8thweek. It has already begun. You have lost your right hand men in South Africa, your most staunchest defenders. And when more of your followers will read these sites and see your lack of willingness to discuss your teachings with those who challenge you, than more of those you will lose too.

  And as regard my feelings about you Eric, are they love or hate? All I can say is that long ago on bended knees I prayed through deep tears and through gritted teeth ” Lord! crush this mans ministry!!! but not him. Destroy this mans ministry off the face of the earth!!! but not him. And I pray oh Lord that you will use me to do it! or to be part of your plan in doing it! Amen”

  You need to deeply repent Eric. And when and if you do I will be the first to embrace you.

  Greg.

 92. Eric

  Apostle Eric says; I do not recall any apostles calling anyone “delusional”, and plus Michael, you have to be in the apostolic calling to even approach the matter as Paul said. Unless you are in covenant with God none of the epistles are valid for your use. That is mail fraud for you are opening someone’s else’s mail and claiming ownership of the contents.

  ROTFL you are funny, you honestly are funny.

 93. Eric

  Thanks for answering those questions, it was a good read and a good laugh here and there. I love how you zap in verses under each answer that HAVE NOTHING to do with the question and answer at hand. Takes some serious skill to do that…or not, anyway.

  So Peter, John or Enoch (who ever) appeared in a dream and appointed you an Apostle. Incredible (lol). How do you know it was REALLY them? Tell me how you tested that it was not SATAN who appeared to you in your dream? You do not know what any of these men looked like.

  PS, stop putting the URL to your website, I am removing it on purpose if you have not noticed, so just stop and save me time.

 94. Greg

  >> Obviously you have never read Galatians.

  I’m thinking he has never read the other books surrounding Galatians either. But let’s say he has read it, he certainly does NOT UNDERSTAND the WORD OF GOD at all. He is a ‘Tare’ – that is for sure.

 95. Michael says:

  Apostle Eric says; I do not recall any apostles calling anyone “delusional”, and plus Michael, you have to be in the apostolic calling to even approach the matter as Paul said. Unless you are in covenant with God none of the epistles are valid for your use. That is mail fraud for you are opening someone’s else’s mail and claiming ownership of the contents.

  If this is not delusional then I do not know what extremes one has to go it.
  Eric you are firstly not an apostle as in the scriptures as they had done their purpose in the completed Word and all these signs in the sky…just like Angus.
  You are not believable.

 96. Burning Lamp says:

  I never went to seminary, in fact, I wouldn’t be caught dead there because I have often heard it called a “cemetery”.

  The Gospel is very simple. Nothing beyond the Bible is needed. Self-made extrabiblical apostles add to the Bible. It lifts up the flesh and sets up a pecking order. It opens up a can of worms that leads to error and false teaching. Call it what you want, if it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck it is a duck even if you call it a cow.

  I will give Eric credit in the fact that he seems like a pleasant enough guy and seems to be enjoying his “apostleship” and he isn’t so puffed up that he won’t come here and dialog. Who knows? There may be hope for him yet!

 97. BL

  >> Who knows? There may be hope for him yet!

  We can only pray!

 98. Apostle Eric vonAnderseck says:

  Deborah (Discerning the World) wrote:

  BL >> Who knows? There may be hope for him yet!
  We can only pray!

  Apostle Eric says; Thank you Deb!

 99. Apostle Eric vonAnderseck says:

  Burning Lamp wrote:

  The Gospel is very simple. Nothing beyond the Bible is needed. Self-made extrabiblical apostles add to the Bible. It lifts up the flesh and sets up a pecking order. It opens up a can of worms that leads to error and false teaching. Call it what you want, if it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck it is a duck even if you call it a cow.
  I will give Eric credit in the fact that he seems like a pleasant enough guy and seems to be enjoying his “apostleship” and he isn’t so puffed up that he won’t come here and dialog. Who knows? There may be hope for him yet!

  Apostle Eric says; Simple in practice, but the mystery of Christ is only unfolded through the stewardship of His Christ as the apostle Paul says; ROMANS 16:25 Now to him that is of power to stablish you according to my gospel, and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the MYSTERY, which was kept secret since the world began,

  To be established requires increasing in His grace in wisdom, knowledge and understanding. The historical facts are not the mystery, nor the types and shadows of the first covenant which spoke of Christ, but the work of the covenant. Now that is simple! You must be taught this knowledge or you will design a gospel based on your moral-code (law of Moses) which another spirit will give witness to.
  That is called the deceitfulness of sin.

  Q: It lifts up the flesh and sets up a pecking order.
  A: It establishes order. God and His gospel is not a ‘free-for-all’ which is what you see today in the church. This is called ‘lawlessness, and riotousness’ against government.
  Q: It opens up a can of worms that leads to error and false teaching.
  A: What is it with you and worms?
  Q: Call it what you want, if it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck it is a duck even if you call it a cow.
  A: Amen, for each is made after its own kind. Spiritual begets Spiritual, and the Carnal follows the likeness of the carnal (worlds thinking and old covenant practices) which includes those established old and dead traditions which is death unto death.

 100. Michael says:

  Eric …do not be so (fakely) simplistic…which is the same strategy that Satan tried to tempt the Lord in the desert with…in fact this is just the way he fools us…manipulating scipture interlectually is his strategy…no one can understand scripture until they really die to a sinful self…absolutely demolish the old man and invite the Saviour in to take control…even study of sciptures and theology cannot do that…ironically it can evoke spiritual pride.

 101. Michael says:

  Debs my spelling is atrocious…cannot edit or change after submission…can’t you do somethind about that…can be embarrassing if spelling is wrong,some times i type too fast.

 102. Apostle Eric vonAnderseck says:

  Greg wrote:

  Eric,
  Apostle Eric vonAnderseck wrote:
  Apostle Eric says; This is my point, thank you Greg, that you have assumed so much and have so little, whereas I have posted everything that is relevant to the grace of God. Sorry Greg that time of dialogue has long passed. I would suggest you get on with your life before it is to late. The only reason you are looking for dialogue now is that you wish to settle your own conscience. We have openly posted everything and my time must be to inform those that are hungering and thirsting after righteousness, not just to “talk”.Eric, if it is the case that you have openly posted everything for those who are hungering and thirsting after righeousness then were are the teachings I have that you teach. From the books of Enoch? in particular about the creche in heaven and Melchisidek’s father and mother?
  The teaching about “unconverted believers” where you say that before the day of Pentecost Peter was a “Tare” which incidentally is a child of Satan, but after Pentecost he was saved. Even though Jesus told him before Pentecost that his name was written in the Lambs book of life? And you teach that he denied Knowing Jesus before Pentecost because he didn’t have the spirit but after Pentecost he couldn’t be fooled or tricked into a mistake again. And you use this teaching I believe to point to your own infallibility as an apostle. Obviously you have never read Galatians.
  The time of dialogue Eric is not over because it never began. You cannot debate scripture because you don’t know it. You cannot even see something as simple as the contradictions in the psuedapigraha against the truth of scripture. For example the fact that in the lost books of Eden Adam is depicted as committing suicide and offering his own blood up to God as an atoning sacrifice for his sin in the garden. Since when was suicide an acceptable sacrifice to God for our sin, and how come the lord showed Adam and then Able the acceptable sacrifice which was from the flocks. Thats right Eric, animal sacrifices in our stead untill the time of Jesus. This is basic stuff Eric to any new believer even.
  If you are all about posting truth for seekers than why do you bother coming on places like this and defending yourself? When your’e teachings are questioned you say nothing, and you certainly can’t challenge them on any of your sites. And one more thing Eric…why do you never make live videos of yourself teaching??? and why do you not make yourself known to the churches in America?? and why don’t you go on the t.v on the Christian stations and go public??
  Because you know you would get challenged beyond your ability to endure, and your followers would see it.
  Eric, as the main teacher in our church said the other night, all corrupt systems contain within itself the seeds of its own destruction. The corrupt systems eat themselves out from within. Such is what will happen to yours of second8thweek. It has already begun. You have lost your right hand men in South Africa, your most staunchest defenders. And when more of your followers will read these sites and see your lack of willingness to discuss your teachings with those who challenge you, than more of those you will lose too.
  And as regard my feelings about you Eric, are they love or hate? All I can say is that long ago on bended knees I prayed through deep tears and through gritted teeth ” Lord! crush this mans ministry!!! but not him. Destroy this mans ministry off the face of the earth!!! but not him. And I pray oh Lord that you will use me to do it! or to be part of your plan in doing it! Amen”
  You need to deeply repent Eric. And when and if you do I will be the first to embrace you.Greg.

  Q:Eric, if it is the case that you have openly posted everything for those who are hungering and thirsting after righeousness then were are the teachings I have that you teach. From the books of Enoch?
  A: I answered that in the previous post.
  Q: in particular about the creche in heaven and Melchisidek’s father and mother?
  A: Yes! That is included in the Enoch videos.
  Q:The teaching about “unconverted believers” where you say that before the day of Pentecost Peter was a “Tare” which incidentally is a child of Satan, but after Pentecost he was saved.
  A: Hummm, I never said that Greg. Jesus was telling him that conversion is after His resurrection. Now Peter teaches that gospel to us today. You need the covenant to be converted, not just the historical facts but following His living Record (1John 5)
  Q:Even though Jesus told him before Pentecost that his name was written in the Lambs book of life?
  A: Hummm, where does Jesus say that? You may have to help me here.
  Q: And you teach that he denied Knowing Jesus before Pentecost because he didn’t have the spirit but after Pentecost he couldn’t be fooled or tricked into a mistake again. And you use this teaching I believe to point to your own infallibility as an apostle. Obviously you have never read Galatians.
  A: It is the grace of God, not the person, so that same measure that was bestowed on the apostles is functioning today, remember Jesus Christ the same yesterday and today and forever. Don’t you feel that the souls today are in need to that same understanding of the gospel as the first church.
  2 CORINTHIANS 8:6 Insomuch that we desired Titus, that as he had begun, so he would also finish in you the SAME GRACE also.
  Q:The time of dialogue Eric is not over because it never began. You cannot debate scripture because you don’t know it. You cannot even see something as simple as the contradictions in the psuedapigraha against the truth of scripture. For example the fact that in the lost books of Eden Adam is depicted as committing suicide and offering his own blood up to God as an atoning sacrifice for his sin in the garden. Since when was suicide an acceptable sacrifice to God for our sin, and how come the lord showed Adam and then Able the acceptable sacrifice which was from the flocks. Thats right Eric, animal sacrifices in our stead untill the time of Jesus. This is basic stuff Eric to any new believer even.
  A: I can see you never studied it, but you assume an authority hoping to preserve your own brand of Jesus.
  Q: If you are all about posting truth for seekers than why do you bother coming on places like this and defending yourself?
  A: For so revealed. EZEKIEL 2:5 And they, whether they will hear, or whether they will FORBEAR, (for they are a rebellious house,) yet shall know that there hath been a prophet among them.
  7 And thou shalt speak my words unto them, whether they will hear, or whether they will FORBEAR: for they are most rebellious.
  Q: When your’e teachings are questioned you say nothing, and you certainly can’t challenge them on any of your sites.
  A: You mean like Charisma? A virus was sent by your friend Steve Page or (Barry?) which I was informed of the forum being shut down. They were not happy about it. His actions were not biblical nor Christian at best. That is a good example of the spirit he was working with all along.
  Q: And one more thing Eric…why do you never make live videos of yourself teaching???
  A: We do!
  Q: and why do you not make yourself known to the churches in America??
  A: We do! And have many apostles working there.
  Q: and why don’t you go on the t.v on the Christian stations and go public??
  A: That depends on the will of God for the future. But we were on Tv in Michigan and I taught at the University of Michigan (Flint) giving lectures *80’s. We had also a radio broadcast there as will as North Carolina.
  Lectures, mailers, TV, and radio, with internet. And that was just the start. I have been ordained and licensed by 3 churches. I have a list of confirmations. These things are not my confirmations but God is the One that has given me many visions and dreams of these things. Watch the video!
  Q: Eric, as the main teacher in our church said the other night, all corrupt systems contain within itself the seeds of its own destruction. The corrupt systems eat themselves out from within. Such is what will happen to yours of second8thweek.
  A: You need to read your bible here Greg. God causes a separation for perfection and sanctification. Satan seeks to divide by aspirations but God for perfection.
  Q:It has already begun.
  A: LOL.
  Q: You have lost your right hand men in South Africa, your most staunchest defenders.
  A: Only the Chaff. God gave a word of knowledge regarding these things. You know the gifts of the Spirit! Yes God still speaks to us today. This is called the “Hour of Temptation” So beware that this is the testing you are now facing today. There are 8 things happening at this time;
  1. Beginning of Sorrows
  2. Jubilee of the Priesthood
  3. Gathering of Israel
  4. Separation of Wheat and tares
  5. Restoration of the Church
  6. Day of Visitation
  7. Hour of Temptation 8. Second8thWeek of Enoch

  Including the 3rd day of Hosea 6 and

  Q: And when more of your followers will read these sites and see your lack of willingness to discuss your teachings with those who challenge you, than more of those you will lose too.
  A: Are you a prophet, Greg, or is this your way of casting evil suspicions?
  Q: And as regard my feelings about you Eric, are they love or hate?
  A: It is not Christ, Greg, but a religious zeal to justify yourself before men. Paul did not chase the Pharisees around, but the Pharisees chased Paul around calling him a sect. ACTS 28:22 But we desire to hear of thee what thou thinkest: for as concerning this SECT, we know that every where it is spoken against.

  Q: All I can say is that long ago on bended knees I prayed through deep tears and through gritted teeth ” Lord! crush this mans ministry!!!
  A:LOL Acts7: 51 Ye stiffnecked and uncircumcised in heart and ears, ye do always resist the Holy Ghost: as your fathers did, so do ye.
  52 Which of the prophets have not your fathers persecuted? and they have slain them which shewed before of the coming of the Just One; of whom ye have been now the betrayers and murderers:
  53 Who have received the law by the disposition of angels, and have not kept it.
  54 When they heard these things, they were cut to the heart, and they gnashed on him with their TEETH.
  Q: but not him. Destroy this mans ministry off the face of the earth!!! but not him. And I pray oh Lord that you will use me to do it! or to be part of your plan in doing it! Amen”
  A: Did you bind yourself also under a curse? ACTS 23:12 And when it was day, certain of the Jews banded together, and bound themselves under a CURSE, saying that they would neither eat nor drink till they had killed Paul.
  Q:You need to deeply repent Eric. And when and if you do I will be the first to embrace you.
  A: OK! Thanks for the heads up Greg. I will to the same when you are converted.

 103. Michael

  Don’t worry, so is mine. I’m too type at the speed of lightening and then go back and read Klingon instead of English ahahha. If you make any mistakes and you’ve pressed send, just make another comment with your correction and I will go and fix it for ya.

 104. Apostle Eric vonAnderseck says:

  Deborah (Discerning the World) wrote:

  Michael
  Don’t worry, so is mine. I’m too type at the speed of lightening and then go back and read Klingon instead of English ahahha. If you make any mistakes and you’ve pressed send, just make another comment with your correction and I will go and fix it for ya.

  Apostle Eric says;Deb is a Star Trekkie! We have the whole series here. Space is not the final frontier though.lol

 105. Apostle Eric vonAnderseck says:

  Michael wrote:

  Eric …do not be so (fakely) simplistic…which is the same strategy that Satan tried to tempt the Lord in the desert with…in fact this is just the way he fools us…manipulating scipture interlectually is his strategy…no one can understand scripture until they really die to a sinful self…absolutely demolish the old man and invite the Saviour in to take control…even study of sciptures and theology cannot do that…ironically it can evoke spiritual pride.

  Apostle Eric says: Hummmm, thanks Michael, but could you expound for us this concept of ‘spiritual pride’ that’s a new one for me?

 106. Greg says:

  Eric,

  Its late so I will just pick a random few of you answers.
  I asked:
  Q:The teaching about “unconverted believers” where you say that before the day of Pentecost Peter was a “Tare” which incidentally is a child of Satan, but after Pentecost he was saved.

  And you replied Eric:
  A: Hummm, I never said that Greg. Jesus was telling him that conversion is after His resurrection. Now Peter teaches that gospel to us today. You need the covenant to be converted, not just the historical facts but following His living Record (1John 5)

  “I never said that…” tut tut, oh yes you did Eric.
  Here are some extracts from your teaching…..”UNCONVERTED BELIEVERS”

  Let your own words speak for themselves:

  (Unconverted Believers) by Eric VonAnderseck

  Jesus said to Peter, “But I have prayed for thee, that thy faith fail not: and when thou art CONVERTED, strengthen thy brethren,” Lk. 22:32.

  In Mt.16:17 we see that Peter had already made a confession of faith concerning Jesus Christ. Jesus had asked Peter, “Who do men say that I the Son of man am?” And Peter said, “You are the Christ, the Son of the living God!!!” And Jesus replied, “Blessed are you, Simon Barjona; for flesh and blood has not revealed it unto you, but my Father which is in heaven.”

  The grace of God was present to make the knowledge of Christ living to Peter. Peter yielded his will to the grace of God, and this is why he could make the confession of faith, and Jesus said that he was blessed because the Father had revealed Christ to Him. Yet, regardless of this confession, Jesus later said that Peter was not converted.

 107. Greg says:

  Eric, here is some more for people to have a look at. After all, you said you did not call Peter a Tare. But You are calling me one, No? And other believers too?? Because they do not recognise your apostleship and do not speak in tongues??

  Apostle Eric vonAnderseck wrote:

  Q:You need to deeply repent Eric. And when and if you do I will be the first to embrace you.
  A: OK! Thanks for the heads up Greg. I will to the same when you are converted.

  So is it not only fair that I challenge your accusation that I am not converted based on your own words???

  “Unconverted believers” By Eric vonAnderseck Cont’d

  Many in the world are BLESSED because God has revealed Christ to them and they were able to yield their will to the grace of God, and with much joy, make a confession of faith in Jesus Christ. Yet, like Peter, they are BLESSED, but not yet converted. True conversion takes place when the believer is brought into COVENANT with God so that their faith can be JOINED to God through the terms that God set through our Lord, Jesus Christ.

  Because Peter was not yet converted, his faith lacked DIRECTION. He was willing to confess Christ one minute and the next, without knowing it, he fell into ERROR. Peter was full of enthusiasm about HIS VIEW of God’s plan for Jesus, and could not tell the difference between his aspirations and true faith. He also did not know that Satan entered into his aspirations to take the message of Christ in another direction.

  I’d like to share a letter that came in to Second 8th Week Ministries. This believer, like all believers, admits openly to making ‘mistakes’ in doctrine, but feels that these ‘mistakes’ are NOT ERROR. This is why faith is in crisis.

  LETTER:
  “I believe as christians we are continuing to grow and mature in the things of God. And many of us over the years have said something or taught something we thought was scripture but realized it was not. That doesn’t mean we are in error, but that we are constantly growing in the knowledge of Jesus Christ.”

  APOSTLE’S RESPONSE:
  I understand the sincerity of the individual, but cannot justify her indifference to God. This believer is describing faith that is BOUND by the Tares, not set free in the liberty of Christ. It’s easy to see that while this person is a believer in Christ, she is not yet converted.

  Yes, Jesus did identify Peter’s ‘mistake’ as ERROR, the kind of error that was an OFFENCE to Him. The many, many hybrid doctrines are the means by which believers are attempting to identify the plan of God for redemption and identify their responsibility to walk with God according to that plan. We personally OFFEND Jesus when we preach the gospel in discord to the plan of God. Make NO mistake, it is called ERROR, and the believer who embraces error has not God because the doctrine bears witness to another Jesus, and comes by the inspiration of another spirit.

  OK MY WORDS AT THIS POINT I.E GREG:

  Above you have already said that Peter was not converted prior to Pentecost. You also say that he fell into Error and that one who falls into Error “HAS NOT GOD” Now you said above that Peter was a believer based on a “CONFESSION OF CHRIST” but again that he was ” NOT CONVERTED” right???

  So I said that you said that Peter was a “TARE” i.e a child of Satan prior to Pentecost but you said:

  A: Hummm, I never said that Greg. Jesus was telling him that conversion is after His resurrection. Now Peter teaches that gospel to us today. You need the covenant to be converted, not just the historical facts but following His living Record (1John 5)

  O.k then, lets look at another of your statements from your teaching

  “UNCONVERTED BELIEVERS”

  “The UNCONVERTED BELIEVERS are the TARES whose faith is reprobate. These are the kind of believers that Paul warned the true Christians to watch out for. Peter calls them “cursed children” (II Pet. 2:14), in that they possess a knowledge of Christ, but do not walk according to the terms of His covenant. They fall into a gospel that gives witness to their needs, which is the spirit of this world.”

  So according to You Eric a believer who is not baptised in the holy spirit evidenced by tongues is a “TARE” a child of Satan??? as was Peter before Pentecost?? NO???

  Shall we continue??? How about the bit were you say that Peter could not fall into Error after Pentecost because before Pentecost he had no direction for his faith, it was all based on his own “Aspirations” but after Pentecost he knew
  exactly the mind of God?? Which incidentally is the rational you use for your own alleged infallibility in matters of faith.

  Greg.

  P.s I did study the Lost Books Of Eden but I stopped when Adam committed suicide for about the fourth time and God revived him again. I think it was after the bit where he had thrown himself down onto the rocks and then when he was revived he mixed some of his dried blood he found with some water and offered it to God as a sacrifice for his sin..Should one really need to read on after that Eric???

 108. Eric

  You explained YOURSELF perfectly when you said: “The UNCONVERTED BELIEVERS are the TARES whose faith is reprobate. These are the kind of believers that Paul warned the true Christians to watch out for. Peter calls them “cursed children” (II Pet. 2:14), in that they possess a knowledge of Christ, but do not walk according to the terms of His covenant. They fall into a gospel that gives witness to their needs, which is the spirit of this world.”

  Whacha gonna do about it? 1) you gotta get rid of all this Enoch stuff, my goodness it’s hellish. DO YOU NOT THINK that if God wanted it in the Bible it would be there? Right? Right! And about your dream, please answer me, how do you know who REALLY visited you in your dream?

  Would you mind reading this?

 109. Eric

  >> Apostle Eric says;Deb is a Star Trekkie! We have the whole series here. Space is not the final frontier though.lol

  I used to watch Star Trek when I was unsaved. You on the other hand have picked up strange beings from reading the Books of Enoch, etc, beings that have attached themselves to you and stifle your thinking and leading you straight to hell.

  Tell me Eric, did you read the bible first or the Books of Enoch first? How did you come to read the Books of Enoch – who told you about them? What makes you think they are scriptural? (Notice you are the only one in the whole wide world that thinks this – should make you think that you are wrong).

 110. Michael says:

  Eric…SPIRITUAL PRIDE

  Some types and diagnostics of spiritual pride
  What does pride look like? Spiritual pride is secretive, lurking deep in the human heart, and hard to uncover (Jeremiah 17:9), even when
  we examine ourselves. We can look for some signs of pride like the following, many of which of course are inter-related (and some items
  could fit under more than one category). Some of these could apply to other forms of pride (intellectual, personal, etc.) as well. This list is
  not complete or exhaustive; you can probably identify other forms and symptoms of pride and list them here.
  Identify some key forms of pride that you see in your life from the list below. Pray about them; share about them with each other, in order
  to pray for each other and to make yourself accountable to each other. Pray with thanksgiving and submission to God in specific ways
  contrary to your particular issues with pride.
  1. Definition of pride:
  2. General approach to spiritual life. What your spiritual life
  is based on.
  • intellectualism: basing your spiritual life on knowledge or
  only on intellectual experience – of the Bible, theology,
  etc.; lack of dynamic spiritual life with God, lack of emotion
  or desire toward God
  • emotionalism: emotion taken too far; spiritual life becomes
  subjective and self-centered, not biblically based and Godcentered;
  your spiritual life is based on your own feelings
  and emotions.
  • legalism: Basing the quality of your spiritual life on the
  things you do or don’t do, rather than on God’s grace, your
  closeness to Him
  • hypocrisy: This is more than just failing to practice what you
  preach. This is general inconsistency between what you
  profess and how you live; or selectively choosing what to
  believe or obey, and often with good ways of rationalizing
  your choices.
  • self-righteousness: More easily recognizing faults in
  others than in yourself; being blind to your own faults
  • blind enthusiasm – zeal without knowledge. A trap that
  many young or immature believers fall into, but older ones
  as well. We make pronouncements about things we don’t
  really understand. We act enthusiastic but it is grounded
  in emotionalism rather than biblical understanding. We
  mistake emotionalism for faith. We fail to respect or seek
  spiritual wisdom and maturity.
  3. intellectual-spiritual pride (general)
  • intellectualism
  * basing your spiritual life on how much you know;
  showing off your knowledge
  * rationalism: relying on head knowledge; cold intellectual
  faith; unemotional spiritual life, little emotion or desire
  toward God
  * supposedly being objective, but focused on your intellect
  and not God-focused
  • lack of intellectual humility. Believing you can, do, or
  should expect to, understand everything; getting easily
  frustrated or impatient when you don’t understand
  something; assuming your understanding is automatically
  superior to others, especially those who disagree with you
  • lack of intellectual honesty. Using dishonest, false,
  emotionalistic, simplistic, or illogical reasoning (which are
  actually worldly methods), for example:
  * false appeal to authority
  To justify yourself, you appeal to religious or scriptural
  authority improperly and/or ignore what you need to
  change; or appealing to the authority of pastors or of
  positions of service – but in a worldly way. (e.g., “obey
  me because I’m the lead

 111. Wow, and you thought there was no such thing as SPIRITUAL PRIDE Eric… Now that makes me wonder, HAVE YOU REALLY read the bible, do you REALLY understand it?

 112. Michael says:

  Yes…read Jeremiah 17:9…something we all should with honesty and deep prayer…if more Christians did this it would uncover a lot of our heart problems.

 113. Apostle Eric vonAnderseck says:

  Michael wrote:

  Yes…read Jeremiah 17:9…something we all should with honesty and deep prayer…if more Christians did this it would uncover a lot of our heart problems.

  Apostle Eric says; Hmm, so your saying Michael that knowledge alone saves you?
  1. What is then the covenant of Jesus Christ?
  2. What about your priesthood; if you can just read a scripture and somehow absorb the contents into a virtue? See how the mind can trick the thinking.
  3. And with this perspective of error, there is no need for Apostles?

 114. Apostle Eric vonAnderseck says:

  Michael wrote:

  1. Definition of pride:
  2. General approach to spiritual life. What your spiritual life
  is based on.

  Apostle Eric says; You mean ‘hypocrite’! Those that use the moral-code in place of covenant of faith.
  You said though “false Pride”, what is false pride? Is there then a true pride which you tried to define? Ok, maybe I have ‘false pride’ which means I have humbleness of mind to grace and you stand in true pride as resisting grace by your logical theological prejudices.

 115. Michael says:

  Apostle Eric says;Deb is a Star Trekkie

  Hey Debs then you must be Capt.Kathryn Janeway on the USS Voyager or more likely Sub-commander Vulcan T’Pol on starship Enterprise.

  Those visions in the sky at Mossel Bay must be aliens or ufo’s.

 116. Apostle Eric vonAnderseck says:

  [EDITED by DTW – DELETED because I felt it’s vile contents was not worth showing to the public]

 117. Apostle Eric vonAnderseck says:

  [EDITED by DTW – DELETED because I felt it’s vile contents was not worth showing to the public]

 118. Apostle Eric vonAnderseck says:

  [EDITED by DTW – DELETED because no one cares]

 119. Eric

  Michael wrote:
  Yes…read Jeremiah 17:9…something we all should with honesty and deep prayer…if more Christians did this it would uncover a lot of our heart problems.
  Apostle Eric says; Hmm, so your saying Michael that knowledge alone saves you?
  1. What is then the covenant of Jesus Christ?
  2. What about your priesthood; if you can just read a scripture and somehow absorb the contents into a virtue? See how the mind can trick the thinking.
  3. And with this perspective of error, there is no need for Apostles?

  Eric, how did you deduct your answer from Michael asking us to read Jeremiah 17:9? Actually I am quite dumbfounded right now… No really… it’s like you are reading into stuff that is NOT THERE. You are right however that there is still no need for Apostles.

 120. Eric

  REPEAT:

  So Peter, John or Enoch (who ever) appeared in a dream and appointed you an Apostle. Incredible (lol). How do you know it was REALLY them? Tell me how you tested that it was not SATAN who appeared to you in your dream? You do not know what any of these men looked like.

 121. Michael says:

  Pride is the most deceptive sin of all…it even hides itself in virtues and graces and yes we all fall victim to it and yes it is the last sin we recognise and denounce…that’s why we have got to search our hearts and ask the Holy Spirit to reveal if there be any wicked way in me…thoughts,attitudes,disposition etc.
  There is in a sense “good” pride;
  A reasonable or justifiable self-respect; or improper and excessive self-esteem known as conceit or arrogance. The apostle Paul expresses a positive kind of pride when speaking of confidence in Christians (2 Cor 7:4) or of strength in the Lord (2 Cor 12:5, 9). However, it is the latter sinful meaning of pride which most frequently appears in the Bible, both in the OT and the NT.

  The 10 Hebrew and 2 Greek words generally used for pride refer to being high or exalted in attitude, the opposite of the virtue of humility, which is so often praised and rewarded by God. One other Greek word refers to a person’s being puffed up or inflated with pride or egotism. The idea is that one gives the impression of substance but is really filled only with air (see, e.g., 1 Cor 5:2; 8:1; 13:4; Col 2:18).

  Pride is basically a sin of attitude and of the heart and spirit. Hence one reads, “Haughty eyes and a proud heart, the lamp of the wicked, are sin” (Prv 21:4). Ecclesiastes 7:8 speaks of “proud in spirit” and the psalmist declares, “O Lord, my heart is not proud, or my eyes haughty” (Ps 131:1 nasb). Pride is cited in the two lists of the most glaring sins in the Bible. Along with the sins for which God is going to judge the Gentiles, one finds insolence, arrogance, and boasting (Rom 1:30). Included with the sins that will be prevalent in the last days, Paul includes boasting, arrogance, and conceit (2 Tm 3:2, 4).

  As so many of the sins of attitude, pride cannot remain internalized. It can infect one’s speech; and boasting is one way by which this sin can appear in one’s speaking (see the passages referred to above and also Mal 3:13). Pride can also appear in the way one looks at another person. Hence the Scriptures speak of “haughty eyes” in Proverbs 6:17, or, as some translators render it, “a proud look.” The psalmist speaks of a person with “haughty looks and arrogant heart” as one he cannot endure (Ps 101:5; see also Prv 30:13.) Pride may also take the ugly form of contemptible treatment of others (Prv 21:24). One of the illustrations of this in the Bible is the way in which the Pharisees and other Jewish leaders treated and spoke of those beneath their social level (e.g., Mt 23:6–12; Jn 9:34). They especially despised tax collectors and sinners.

  However having said that I believe that even good pride is deceptive in itself and all pride (like the old self/man must die) so the the Lord Jesus Christ can live in me…total surrender and obedience…only then I am I truly free.

 122. Apostle Eric vonAnderseck says:

  Deborah (Discerning the World) wrote:

  Eric
  REPEAT:
  So Peter, John or Enoch (who ever) appeared in a dream and appointed you an Apostle. Incredible (lol). How do you know it was REALLY them? Tell me how you tested that it was not SATAN who appeared to you in your dream? You do not know what any of these men looked like.

  Apostle Eric says: And how do you know if God really spoke to Moses out of the burning bush seeing you were not there also? And why didn’t Peter “rebuke the Devil” in the vision/trance of acts ACTS11:8 But I said, Not so, Lord: for NOTHING COMMON OR UNCLEAN hath at any time entered into my mouth. How did Peter or Moses “test” the spirits?
  Your question is self revealing, that you never had a divine dream or vision, so this challenges your theology which denies such manifestations. I gottha cornered here Deb!

 123. Michael says:

  Enoch was a holy man but he was a man nevertheless and all men have sinned and no man replaces the Lord Jesus Christ’s completed work. This is heresy of the worst order and mixing scripture with error with the purpose of making the truth confusing and watering down all that the Lord Jesus has done for us.
  There is no scripture that contradicts the final gospels. This is awful nonsense. To have visitations of saints to add to confussion smacks of eastern religion and mysticism and even spiritualism .
  There are no more apostles after the fulfillment of the completed Word of God and anybody who adds,changes or takes out and twists I really feel sorry for, as this is the intention of Satan.

  The following is total nonsense…twisted and out of context…Satan is a liar!

  The grace of God did not end with the twelve apostles of Jesus Christ. By step upon step and order by order the church is built by the Spirit of the Lord through living apostles today

  For centuries Christians have been fearful of Prophet Enoch’s writings, in part due to the distortion of his identity with Adam’s grandson, named Enoch who was the father of the Mystery Religions and all idolatries and partly due to the confusion of another Enoch, the son of wicked Cain who slew his brother Able.

  God was pleased with Enoch so translated him to heaven. It also pleased God to change his name to Metatron and give him a multi-dimensional tour of the cosmos, the mystery of His Throne, God’s creation from beginning to end, and the behind the scenes look at His invisible kingdom and master plan for us” — ”Concise Commentary of the Books of Enoch”, Eric W.B. vonAnderseck Th.D, D.D

  Enoch’s writings are for our time, that the knowledge of truth, the knowledge of God’s vast handiwork, and an accurate historical account of the fall of the Watchers, and man’s fall might be recalled for such a day as this. We are pleased to introduce a commentary of the books of Enoch, by Apostle Eric vonAnderseck.

 124. Apostle Eric vonAnderseck says:

  Michael wrote:

  Pride is the most deceptive sin of all…it even hides itself in virtues and graces and yes we all fall victim to it and yes it is the last sin we recognise and denounce…that’s why we have got to search our hearts and ask the Holy Spirit to reveal if there be any wicked way in me…thoughts,attitudes,disposition etc.
  There is in a sense “good” pride;
  A reasonable or justifiable self-respect; or improper and excessive self-esteem known as conceit or arrogance. The apostle Paul expresses a positive kind of pride when speaking of confidence in Christians (2 Cor 7:4) or of strength in the Lord (2 Cor 12:5, 9). However, it is the latter sinful meaning of pride which most frequently appears in the Bible, both in the OT and the NT.
  The 10 Hebrew and 2 Greek words generally used for pride refer to being high or exalted in attitude, the opposite of the virtue of humility, which is so often praised and rewarded by God. One other Greek word refers to a person’s being puffed up or inflated with pride or egotism. The idea is that one gives the impression of substance but is really filled only with air (see, e.g., 1 Cor 5:2; 8:1; 13:4; Col 2:18).
  Pride is basically a sin of attitude and of the heart and spirit. Hence one reads, “Haughty eyes and a proud heart, the lamp of the wicked, are sin” (Prv 21:4). Ecclesiastes 7:8 speaks of “proud in spirit” and the psalmist declares, “O Lord, my heart is not proud, or my eyes haughty” (Ps 131:1 nasb). Pride is cited in the two lists of the most glaring sins in the Bible. Along with the sins for which God is going to judge the Gentiles, one finds insolence, arrogance, and boasting (Rom 1:30). Included with the sins that will be prevalent in the last days, Paul includes boasting, arrogance, and conceit (2 Tm 3:2, 4).
  As so many of the sins of attitude, pride cannot remain internalized. It can infect one’s speech; and boasting is one way by which this sin can appear in one’s speaking (see the passages referred to above and also Mal 3:13). Pride can also appear in the way one looks at another person. Hence the Scriptures speak of “haughty eyes” in Proverbs 6:17, or, as some translators render it, “a proud look.” The psalmist speaks of a person with “haughty looks and arrogant heart” as one he cannot endure (Ps 101:5; see also Prv 30:13.) Pride may also take the ugly form of contemptible treatment of others (Prv 21:24). One of the illustrations of this in the Bible is the way in which the Pharisees and other Jewish leaders treated and spoke of those beneath their social level (e.g., Mt 23:6–12; Jn 9:34). They especially despised tax collectors and sinners.
  However having said that I believe that even good pride is deceptive in itself and all pride (like the old self/man must die) so the the Lord Jesus Christ can live in me…total surrender and obedience…only then I am I truly free.

  Michael wrote: Pride is the most deceptive sin of all…it even hides itself in virtues and graces.
  Apostle Eric says: Michael, your using definitions as a weapon and self justification to resist grace. Pride is the opposing power to the presence of Grace and cannot hide in grace. Is Satan hiding in Christ? 2 CORINTHIANS 6:15 And what CONCORD hath Christ with Belial? or what part hath he that believeth with an infidel?
  Michael wrote:… that’s why we have got to search our hearts and ask the Holy Spirit to reveal if there be any wicked way in me…thoughts,attitudes,disposition etc.
  Apostle Eric says: that is a noble thought, but holds no substance, because everyone thinks that some how the Holy Ghost will do this which is an evident failing on your part. When you use your own soul as the record of faith you are manifesting the spirit of antichrist. Jesus Christ is the true Record and only Way.
  Michael wrote:The apostle Paul expresses a positive kind of pride…
  Apostle Eric says: that is an assumed perspective of your own making to justify your feelings of self worth. Now that is pride (Satan’s influence).
  Michael wrote: One other Greek word refers to a person’s being puffed up or inflated with pride or egotism. The idea is that one gives the impression of substance but is really filled only with air.
  Apostle Eric says: Truth is not a mixed concept of earthly things or approved laws of man. That is foolishness with God, because it is the wisdom of this world tethered to the moral-code of man to find equity in place of His peace.
  So in essence anything outside of your theology circle is evil and pride! Yet there are those on this forum that will contribute a perspective that differs from yours to some degree or another.
  The church needs apostles to direct the saints in their priesthood and wisdom for growth. The absence of apostles is self evident in the diversity of denominations and doctrines. Pastors have sought to replace apostles but without success. The Lord said the church is in darkness, not me, so if you are hearing the voice of the Lord in truth you will come into covenant.

 125. Apostle Eric vonAnderseck says:

  [EDITED by DTW: Dear Eric, your ship has come to take you away to Metatron land – please go in peace]

 126. Michael says:

  When you replace,add to,substitute or even idolise or even slightly elevate any man be it Enoch,Moses,Elijah,Peter,Paul or anybody so as to water down the Saviour and the Cross and all that He and His accomplishments are you are in very dangerous ground. This is where the false religions have their origin.
  As for me…Phillipians 3:10 is all I want and need…that I may know him, and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, becoming conformed unto his death.
  Anything else fades into total insignificance…it really makes me angry when false teachers try to even lead the elect away from this truth.

  Eric if you really believe all this then it’s your soul at stake but you have absolutely no right to dish your poison out to the gullible masses.
  This really makes me very angry.
  True Christians we really have to wage prayer warefare against this teaching and ask God to intervene and change this man and save his soul.

 127. Eric

  Apostle Eric says: And how do you know if God really spoke to Moses out of the burning bush seeing you were not there also? And why didn’t Peter “rebuke the Devil” in the vision/trance of acts ACTS11:8 But I said, Not so, Lord: for NOTHING COMMON OR UNCLEAN hath at any time entered into my mouth. How did Peter or Moses “test” the spirits?
  Your question is self revealing, that you never had a divine dream or vision, so this challenges your theology which denies such manifestations. I gottha cornered here Deb!

  No Eric you have not got me! The difference between you and Moses, Peter is, Moses and Peter’s names appear in the Bible… YOURS DOES NOT APPEAR IN THE BIBLE AND NEVER WILL because you are not an APOSTLE! haha haha – Comprende? 😉 That is the difference!!! The other difference is that you DENY JESUS CHRIST Eric because you follow a false Christ and a false gospel.

  You are unclean Eric, you are truly an utterly a self-serving-false-arrogant-wannabe-prophet. You preach lies, you twist the Word of God to suit your arrogant self.

  You lie to people, you present them with this ghastly evil rubbish you call the gospel – thankfully it’s not and never will be, and thankfully your CULT is a minority – a drop in the ocean.

  Thankfully people will stumble across this page and read your tripe and be forewarned – MY JOB IS DONE.

  You are OUTTA HERE!

  Goodbye.

 128. Michael

  Yes, Michael what’s wrong with you, go into covenant… ROTFL

 129. Michael

  Eric is very dangerous. Very smart and very dangerous. I pray that God intervenes in Eric’s life and shows him the TRUTH, and this includes Eric’s wife!

 130. Michael says:

  Eric…forget all this garbage and interlectualism…Christ came into this world to save sinners like ME and You and all we need is Him. I repeat that is all we need…period. You are a clever…studied man…do you really think God is like you…a megalomaniac that enjoys confusing people like the simple and honest and straight forward…people struggle today to hear the SIMPLE message of SALVATION because of people like you. There are others with another gospel, the Benny Hinns the Hagins and a myriad of others that appeal to man’s need to improve but are poisened in vanity and confusion. Read the scripures simply and honestly without putting deep interlectual questions that confuse and lead people away from the Cross. When I read the Gospels His messages were simple…especially in the days when He walked the dusty streets of Jerusalem and Galilee.
  It is in my imperfection that I love Him because the bottom line is He really all I need… and I truly have grown to love because He really knows and cares…even my genuine brothers and sisters do not do that for me with all their good intentions. As I have grown in Christ is has become more clear to me how imperfect we all are and that He wants us to be only Christ centred because He is the Saviour and only in Him alone do we have life.

 131. Michael says:

  Again…there are spelling errors and words omitted…should be patient and edit methodically…would be easier if one could see the whole page?

 132. Gavin says:

  Goodness me Deb, Greg en Michael??? Read through these posts and all I can say is that hatred is oozing out of all of you like puss from a badly infected wound! Where is the Love of God??? Why don’t you find yourself a better purpose in life. Time is precious man and the bible says that we should Redeem the Time! They say bad pubicity is good publicity and therefor I investigated the Second8thWeek Website and the things they preach there is sound and powerful man. You sound like a bunch of seriously bitter angry souls. You can all learn a whole lot of wholesome things from him when it comes to Faith in God. What are your callings? From what basis have you appointed yourself as “discerners”? Who called and appointed you, for I see little of the character and nature of Christ in you all. This is a rediculous website, BUT a sweet pointer to something bigger and deeper! Go have a look at the Second8thWeek site. Cool stuff you preaching apostle Eric, don’t stop, I could feel it touch my heart in a good way! Gav

 133. Monique Babst says:

  The DTW page expresses great enmity against God’s stewardship, Truth and the work of the Spirit. Fulfilling the prophecy of Paul about the last days.

  1 PETER 4:4 Wherein they think it strange that ye run not with them to the same excess of riot, SPEAKING EVIL of you:

  2 TIMOTHY 4:4 And they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto FABLES.

  Christianity has become a historical infatuation about Jesus Christ and a moral challenge, when it should be about faith in His covenant.

 134. Monique Babst says:

  Dear Greg, Michael, Deborah

  While reading through this whole discussion I saw the following: Hate, Mocking, Ridicule, Maliciousness and Pride. I saw people feeding of each other’s confirmations; making each one feel more justified in his/her principles.

  The Saints of the Second 8th Week can talk and talk and talk to you, but the thing is, you have already made up your mind. When you invite us to talk to you, it’s not to listen, but to mock. To you it’s about finding something that we say and then using it against us and to justify your own principles.

  You mock and ridicule what you don’t understand. What is being said does not add up to what you believe about God and therefore you reject it and listen with a half ear. You use half-truths and hearsays and build your own story and then use this story to justify you methods and your hate.

  People do not want to hear the gospel of Christ, because to them it will mean that they would have to give up themselves. They would have to give up their principles and their own ideas about God. They would have to humble themselves before God and take on His knowledge and come into His service. Truth cuts. Truth offends. It hurts the pride and therefore people reject it. Christ didn’t come to preach a gospel that fit and pleased man. Christ preached a gospel that stepped on toes and offended. So in order to justify their not submitting to God, people despise government. You can say to that “Well, I have submitted to God and I am serving Him”. My question is: On whose terms?

  Through ignorance man interprets scripture on his own, using his reason, his imagination, his aspirations and his principles to build for himself a Christ that will confirm him/herself. When doing this man is dictating to God how it is that he will serve Him. God does not wait at man’s gate for wisdom. There are currently thousands of Christian denominations (Faiths), each practicing their own faith. The results is thousands of different Christs in the world, all created from the same bible. Where is the order in that? Where is the unity? Eph 4:5 One Lord, one faith, one baptism. The churches reek with hypocrisy and everyone is bringing their own bread (doctrine) to the table. They are taking bits and pieces here, rejecting some, accepting others and changing some to fit their own aspirations and truths. For those of the world this is easy to see.

  God is a God of order, a God of structure, and He is also a God of KNOWLEDGE. 1Sam 2:3 . In these end times God is restoring His pure and ordered knowledge to the church so that His church might know how to serve Him and once again be spotless. So that through this service they will be able to walk in unity with the Spirit and bear forth the fruit of God’s kingdom, glorifying Him. God has placed a design in His Second Covenant. It is a system through which (with our participation) He will be able to restore the soul so that it will reflect His Glory. So that when He looks at his children He will see His own reflection in the waters of their soul.

  Currently you are looking at man. You are looking at those of second 8th week and you are seeing the minority. You are seeing men and woman with frailties. You are not LISTENING to WHAT is being said. You are not hearing the voice of Gods grace, because you are hardening your hearts. Throughout the history of the world it was never about Gods steward (Moses, Elija, etc.) It was about the KNOWLEDGE that God gave through the steward and His Grace (Power) that accompanied that knowledge. It’s not about Apostle Eric and the other Apostles. It’s about Christ. It is about the knowledge that allows us to once again walk in perfect harmony with Christ. It’s about the knowledge that allows us to experience TRUE REGENERATION through our participation with it. The main purpose of serving God is bearing fruit. Fruit is what glorifies God. Fruit is His delight. He desires to propagate His likeness in His children and through them. But man needs knowledge in order to understand how God would go about to heal the soul and what it is that is expected of us in this process.

  I remember reading in this discussion something like this: once they have spoken in tongues there is no convincing them that they are wrong. Have you ever stopped to think why it is that you cannot convince them? WHAT it is that is keeping them? What is it that they are experiencing, so that nothing you say can budge them? They are experiencing true deliverance. They are daily walking in the Light and Life of Christ. Terms such as Holiness, Sanctification, Perfect faith, Pleasing God, Regeneration and Renewing of the mind are no longer something they read about and are trying to define on their own, it is something they are EXPERIENCING daily. The scriptures are no longer a mystery, because they have the knowledge that allow them to interpret scripture and see the face of God and not their own. To interpret scripture from Gods perspective and not their reason and imagination.

  If you would stop and for one moment lay down your own principles and ideas about God. If you would Pray about this and sincerely ask God to show you whether this is truly His Spirit moving and bringing revival. If you would allow God to discern for you instead of judging according to what you believe is truth, then God will show you that this is truly His Spirit bringing deliverance. I cannot convince you, it is God that must do the work.

  Deborah, I don’t know if you will delete my post. I don’t know if you will edit it and leave some things out. All I can do is ask you not to.

  Monique

 135. Sorry for the delay in approving comments, my dog chewed through my power-cable for my laptop a few days ago. He got a bit of a shock (he wont be doing that again), sparks flew everywhere, my laptop shut down (thankfully no damage) and I’ve been running around trying to find another powercable. What a disaster!

 136. Gavin

  Oh I was wondering when peeps from the the Second8thWeek cult would drop by. And of course that means you would diss my website and praise Eric von Anderseck (your HERO).

 137. Monique Babst

  All I can do is laugh at your comment, because Monique you write from the cult perspective of the Second8thWeek mindset – where we are bad and you are good. When in fact it’s the other way around. You follow a FALSE CHIRST and preach a FALSE GOSPEL.

 138. Michael

  Monique wants us to lay down our principles and ideas about God? Ha ha ha ha ha. oh for crying out loud. What a joke.

 139. Evangelist Melissa Bolduc says:

  Amen to what Monique wrote, well said! Of course we knew the hardness of their hearts would be made manifest by their comments and false accusations.

  This reminds me of something I reflected on this morning regarding those who are steeped in ignorance/darkness Hosea 4:6 “My people are destroyed for lack of knowledge” This speaks of the many who “think” they are on the right path, yet are without the knowledge of the holy to save their soul.

  Over and over we are encouraged and warned through the scriptures to get wisdom and knowledge. To get something implies we don’t possess it. Man thinks he can read the scriptures and decide he knows what God is saying apart from His government, truth and spirit. IMPOSSIBLE and as you brought light to Monique we thus have 30,000 plus so called christian religions/faith etc all claiming the right way, claiming salvation in Christ apart from the 3 main ingredients of GOVERNMENT, TRUTH and SPIRIT.

  Many cannot believe that God would use one man to bring revival and restoration to the church and certainly that it would not be them, but this again shows their ignorance for this is the pattern God has set and chosen through every week of His plan for the salvation of mankind. This IS a huge stumbling block and used of God on purpose!

  The stiffnecked and uncircumcised in heart are those who refuse to hear truth now, yet will be made to hear and will be SHOCKED when the Lord says; “depart from me I never knew you, ye that work iniquity”.

  The name of this sight is “Discerning the World” and that’s exactly what is here, the carnal minded Christians which are not peculiar as God said his people would be, they have no priesthood according to truth therefore they speak against it and Gods steward, they resist Gods grace for the salvation of their soul and are full of the pride of the world. If you can’t tell the difference between the world and the church that’s because there is no difference.

  One thing you must admit if you can agree with nothing else we say on behalf of Chief Apostle Eric and those of Second 8th Week and that is we are a “peculiar people”. We don’t think like you, talk like you, nor do we worship God like you.

  With that said I would like to add one last thing the Lord gave me this morning;

  “The ignorance in man through the deception of satans false knowledge is in believing God is like himself, fleshly and carnal, but God is a spirit, heavenly and divine whereas His ways and thoughts are above man, therefore we cannot bring God down to our level, but must ascend to His through the knowledge of the Holy and with our worship always in spirit and in truth.

  May the Lords grace find entrance into your hearts while there is still yet time.

  Evangelist Melissa S8W Worldwide Apostolic Assemblies

 140. Evangelist Melissa Bolduc

  Oh boy, you guys crack me up.

  >> “The ignorance in man through the deception of satans false knowledge is in believing God is like himself, fleshly and carnal, but God is a spirit, heavenly and divine whereas His ways and thoughts are above man, therefore we cannot bring God down to our level, but must ascend to His through the knowledge of the Holy and with our worship always in spirit and in truth.

  Spoken like a real Gnostic would 🙂

 141. Michael

  I’m working on trying to make the window bigger… in the meantime

  If you look at the Comment box at the bottom right hand corner you will notice some tiny little lines in the corner – if you put your mouse over this and right click you can drag and make the comment box bigger… try it and see if it works for you?

 142. Evangelist Melissa Bolduc says:

  Deb for your learning experience regarding knowledge and its importance and necessity for faith;

  The word “Knowledge” is in the scriptures 172 times, beat out by love=310,faith=247, wisdom=234,and known=222 which is in direct correlation to KNOW-ledge.

  We cannot KNOW God apart from the KNOW-ledge of Him which we receive from Gods KNOW-Ledge Stewards called APOSTLES.

  Some would say “that’s why we have the scriptures”, and I say the letter killeth, but the Spirit gives life! The life of Christ embodies the KNOWLEDGE of His truth,the (hidden) Mystery of Christ not the dead letter, for Christ is not pen and paper, He IS the LIVING WORD of GOD.

  JOHN 5:39 SEARCH the scriptures; for in them ye think ye have eternal life: and they are they which TESTIFY of me.

  ISAIAH 28

  9 Whom shall he teach KNOWLEDGE? and whom shall he make to understand doctrine? them that are weaned from the milk, and drawn from the breasts.
  10 For precept must be upon precept, precept upon precept; LINE UPON LINE, LINE UPON LINE; here a little, and there a little:
  13 But the word of the LORD was unto THEM precept upon precept, precept upon precept; LINE UPON LINE, LINE UPON LINE; here a little, and there a little; that they might go, and FALL backward, and be BROKEN, and SNARED, and TAKEN.

  HOSEA 4:1 Hear the word of the LORD, ye children of Israel: for the LORD hath a controversy with the inhabitants of the land, because there is no truth, nor mercy, nor KNOWLEDGE of God in the land.

  6 My people are destroyed for lack of KNOWLEDGE: because thou hast rejected KNOWLEDGE, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me: seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children.

  “The divinity and hidden things of God are beyond finding out through mans logic, reason and intellect, therefore we must seek God to know Him through the spiritual tokens he has authorized and sanctified for our faith.”

  IN Christ~Evangelist Melissa

 143. Burning Lamp says:

  Evangelist Melissa, would you please state here what Gospel you are sharing? How are people saved? How do you believe people receive eternal life? In other words, since you are an evangelist, exactly what is your gospel message? It should be short and simple. I will be waiting to see your response.

 144. BL

  Yes, me can’t wait either…

 145. Greg says:

  Deborah, and the members of second8thweek

  It is my opinion that you should let the people from second8thweek discuss their beliefs and those who oppose their beliefs including myself should enter into any discussion with the search for truth and to bring truth as the guiding principle. This has been done already but maybe without the use of emotion from anyone challenging their beliefs including myself. I do believe in righteous anger and I believe if the Lord wants you to answer in such a tone one will feel justified in doing so.. But lets make sure it is from his spirit.

  TO THE MEMBERS OF SECOND8THWEEK:

  In the past a number of valid questions have been asked of your members including your leader Eric VonAnderseck and he and others have refused to answer them. Such questions include matters about your interpretation of how a person is saved and the extra biblical books that you view as scripture. questions have also been asked about some teachings that you hold to such as “The Creche in Heaven” teaching and other teachings which have not been addressed by any of your members adequately. There is also a number of (to me) glaring contradictions in your view of God’s Government. My question is, are you willing to address these questions from a biblical standpoint without making statements such as ” You reject government” and “ask the Lord and he will show you”. That is our point, we are saying the Lord HAS shown us that you are in error and he has shown us this through his scriptures. Are you prepared to look at your teachings and have them questioned, since it is your organisation that is stating that the church has been in error for two thousand years and now God has sent Eric VonAnderseck to lead his church out of darkness and into his true light. So..are you prepared to answer questions in regard to this, what I can only call, a monumental statement of indictment on God’s church and the Lords statement ” I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it”. because in your estimation he has not been building it for two thousand years. I await your answer.

  Greg Mullen.

 146. Evangelist Melissa Bolduc says:

  Dear Bl and Deb,

  In response to your inquiry please find below my answer;

  1. please state here what Gospel you are sharing?
  A. What the apostles taught and preached which is the covenant of Jesus Christ.

  2. How are people saved?
  A. By responding to the grace of God in truth, and building His House by the Spirit, which are the works of righteousness. As Paul said, If you keep in memory what I preached unto you.”

  3. How do you believe people receive eternal life?
  A. By faith in Jesus Christ, as John said to love one another, and Paul said abounding in faith and charity in keeping His commandments.

  4. what is your gospel message?
  A. From God the Father and the Lord Jesus Christ. The tether of His grace joins us to Him by those things He sanctified for our faith to be made perfect. The kingdom of God is built in the soul by the Spirit.

  Can you disprove any of these things? Please give an intelligent answer and not mockery.

  Restore in the Spirit of meekness, not reviling or evil speaking. Thanks.

  In Christ~Evangelist Melissa

 147. Greg says:

  P.s Deborah,

  I don’t think, (if I may say) that you should censor comments , and in particular I am thinking about the comments that Eric made that you would not allow. I believe that if the representatives of second8thweek feel that the commentators here are being mean or nasty then they in turn should be able to view all comments made by any any of their members and see if the same judgement applies.

  Greg.

  [EDITED by DTW: I deleted those comments for good measure at the time – I will leave their comments alone in future]

 148. Michael says:

  I want to say that I have absolutely no hatred or ill feelings towards Eric or any other for that matter as a person/s on the contrary I am compelled to love him/them as a person/people and be concerned for his/their soul/s. The misunderstanding is that I have an anger against the teaching of false gospels…the reason is that I fell under similar teachings…I fellowshipped (if you can call it that) in charismatic churches for many years and was deluded by the Ray Macauley’s,Benny Hinn’s,Gerry Saville’s and many others. I began to see huge untruths being taught that did not line up to the very clear gospel of true salvation.The most precious gift of all is Christ’s dying on the cross for me and the world..His redemptive work…such a huge wonderful gift that holds me amazed and overwhelmed…nothing else is as great and everything else fades into total insignificance in comparison…anything that distorts and waters down this great act of sacrifice I must reject and despise because it is false and sin. I must hate sin but not the sinners.

 149. Michael says:

  Experience or experiences are not the gospel…indeed they can be delusional…Christ’s redemptive work is the saving gospel.The modern church is bound in phenomena and experiences that do not line up with the gospel.Sensation seeking and experiences are not needed to add to Jesus’s redemptive work.In the Lord Jesus Christ you have everything…total and absolute completion…nothing else really matters…you cannot add to it or take anything from it. If this is not enough for you then you have missed the boat…your prayer must be ..Lord lead me to Calvary to see what actually happened there and what my sin did to You…that my sinful self might die with Him and that I might know Him in the power of His resurrection.

 150. Michael says:

  Lest I forget THY agony…Lord lead me to Calvary.

 151. Melissa

  1. please state here what Gospel you are sharing?
  A. What the apostles taught and preached which is the covenant of Jesus Christ. —-But Eric is an Apostle as well according to you, does this include what Eric teaches? Including the Books of Enoch and Lost Books Of Eden.

  2. How are people saved?
  A. By responding to the grace of God in truth, and building His House by the Spirit, which are the works of righteousness. As Paul said, If you keep in memory what I preached unto you.” —- Can you elaborate more please

  3. How do you believe people receive eternal life?
  A. By faith in Jesus Christ, as John said to love one another, and Paul said abounding in faith and charity in keeping His commandments. —- Can you elaborate more please

  4. what is your gospel message?
  A. From God the Father and the Lord Jesus Christ. The tether of His grace joins us to Him by those things He sanctified for our faith to be made perfect. The kingdom of God is built in the soul by the Spirit. —- Can you elaborate more please

 152. Michael says:

  Melissa wrote;

  2. How are people saved?
  A. By responding to the grace of God in truth, and building His House by the Spirit, which are the works of righteousness. As Paul said, If you keep in memory what I preached unto you.”

  3. How do you believe people receive eternal life?
  A. By faith in Jesus Christ, as John said to love one another, and Paul said abounding in faith and charity in keeping His commandments

  Sorry Melissa I do not mean disrespect to you in person but this is nonsense…

  The message is clear and simple.We are saved by accepting Christ’s atonement…the personal acceptance of this great act of love and surrender of our lives to Him that He died for my sins and yours and acknowledging this with renouncing the old sinful life which is crucified with Him on the cross and that He gives new life and forgiveness of our sins..because He conquered sin and death and rose again.. We accept all that He did there.This results in a new life and we are born of the Spirit and choose to live for Him and repent of our past sins and choose to obey Him. When this is done in sincere honesty we are changed immediately and our names written in the book of life…which is a booking in heaven where we will enjoy eternity.
  You are not saying the same thing and this type of teaching is mixing partial truths with untruths and the powerful message is lost.

 153. Michael

  They are DEFINITELY not saying the same thing. In fact if I was unsaved and I ran into these guys I would not have a clue what they were talking about.

 154. Michael says:

  This is why there are so many that attend meetings and watch tv programs that are deluded into thinking they are saved but carry on living the way they always have…there is very little (if any) change in their lives.
  They claim to have experiences but you are not saved by experiences or happenings…these things are more delusional and appeal to the flesh and entirely subjective.

 155. Michael says:

  You can only be saved by accepting and acting out of the true gospel and the real Jesus…nothing else will do…false,distorted and watered down gospels (teachings) result in worshipping a false “Jesus” in fact not Jesus at all but demonic spirits.

 156. >>You can only be saved by accepting and acting out of the true gospel and the real Jesus…nothing else will do…false,distorted and watered down gospels (teachings) result in worshipping a false “Jesus” in fact not Jesus at all but demonic spirits.

  Absolutely and this is what Second8thWeek preaches along with their false gospels of Enoch and Eden and Gnostic practices of using knowledge to try attain higher levels of enlightenment.

 157. Anton says:

  I wonder what happend to that Peet ouk ??? apparently a Pastor ….. funny they come in with a bang ……. it gets to hot for them

 158. Melissa

  Can you explain to me in pretty good detail what are physical contact points and spiritual contact points.?

 159. Burning Lamp says:

  Evangelist Melissa, the gospel you are preaching is not the true Gospel. I say this with love and respect that you would come here and dialog with us. I don’t mean to be critical, but I must defend the uncompromised Gospel. I believe you are sincere, but also sincerely wrong.

  You are preaching a Gospel of grace but you mix it with works. I absolutely agree with Michael – this is what the Bible teaches. The Bible teaches that salvation is a gift that we cannot earn. It is received through faith and repentance. We accept the sacrifice of Christ on the cross for our sins, past, present and future. We surrender our lives to Him.

  Then we grow as Christians by studying the Word and allowing God to guide us into how to be obedient to Him. The Bible is our standard and our only standard. When we are saved we are given the Holy Spirit Who is our Teacher.

  That is the Gospel. Anything added to that is false.

 160. Michael says:

  At the cross He experienced this;

  “I gave my back to the smiters, and my cheeks to them that plucked off the hair: I hid not my face from shame and spitting” (Isaiah 50:6).

  Nothing could be clearer than this:

  “He was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities: the chastisement of our peace was upon him; and with his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray; we have turned every one to his own way; and the Lord hath laid on him the iniquity of us all” (Isaiah 53:5-6).

 161. Michael says:

  And if this is not clear…

  He was oppressed and He was afflicted,

  Yet He opened not His mouth;

  He was led as a lamb to the slaughter,

  And as a sheep before its shearers is silent,

  So He opened not His mouth.

  8 He was taken from prison and from judgment,

  And who will declare His generation?

  For He was cut off from the land of the living;

  For the transgressions of My people He was stricken.

  9 And they made His grave with the wicked—

  But with the rich at His death,

  Because He had done no violence,

  Nor was any deceit in His mouth.

  10 Yet it pleased the Lord to bruise Him;

  He has put Him to grief.

  When You make His soul an offering for sin,

  He shall see His seed, He shall prolong His days,

  And the pleasure of the Lord shall prosper in His hand.

  11 He shall see the labor of His soul, and be satisfied.

  By His knowledge My righteous Servant shall justify many,

  For He shall bear their iniquities.

  12 Therefore I will divide Him a portion with the great,

  And He shall divide the spoil with the strong,

  Because He poured out His soul unto death,

 162. Evangelist Melissa Bolduc says:

  Burning Lamp wrote:

  You are preaching a Gospel of grace but you mix it with works. I absolutely agree with Michael – this is what the Bible teaches. The Bible teaches that salvation is a gift that we cannot earn. It is received through faith and repentance. We accept the sacrifice of Christ on the cross for our sins, past, present and future. We surrender our lives to Him.
  Then we grow as Christians by studying the Word and allowing God to guide us into how to be obedient to Him. The Bible is our standard and our only standard. When we are saved we are given the Holy Spirit Who is our Teacher.
  That is the Gospel. Anything added to that is false.

  The bible speaks of 3 kinds of works, the works of the flesh, the works of the law and the works of faith. Faith without works is dead.

  We can not work our way to heaven through the works of the flesh, and yes our salvation is a free gift, but it is not free of responsibility. We are born kings and called “priest” without a priesthood according to covenant there is no salvation.

 163. Evangelist Melissa Bolduc says:

  Deborah (Discerning the World) wrote:

  Evangelist Melissa Bolduc
  Oh boy, you guys crack me up.
  >> “The ignorance in man through the deception of satans false knowledge is in believing God is like himself, fleshly and carnal, but God is a spirit, heavenly and divine whereas His ways and thoughts are above man, therefore we cannot bring God down to our level, but must ascend to His through the knowledge of the Holy and with our worship always in spirit and in truth.
  Spoken like a real Gnostic would 🙂

  Gnositc Origin of GNOSTIC: Late Latin gnosticus, from Greek gnōstikos of knowledge, Natural theology is the attempt to establish knowledge of God without dependence on revelation. We live by grace (revelation of God to us) but the unconverted believers seek to define God by knowledge only. They have separated God from His work, and seek to identify with Christ apart from His covenant.

  Deb you are trying to forge an image of God by association of the biblical character and not covenant faith which builds with grace, faith and charity.

 164. Evangelist Melissa Bolduc says:

  Michael wrote:

  You can only be saved by accepting and acting out of the true gospel and the real Jesus…nothing else will do…false,distorted and watered down gospels (teachings) result in worshipping a false “Jesus” in fact not Jesus at all but demonic spirits.

  1. So Paul, Moses, and the prophets were ‘delusional’ by your gospel?

  2.The modern church is without the Godhead being absent of stewardship, so they seek confirmations of outside of Him which the Laughter Movement sprung up from within that system. Other Churches seek to fill the spiritual void by emphases on worldly… issues, apocalyptic themes, wealth, investments, Denominational evangelism, and moral struggles.

  3. Eph.1: 22 And hath put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church, 23 Which is his body, the fulness of him that filleth all in all.

 165. Monique Babst says:

  Dear Deborah and Burning Lamp

  Deborah: Thank you for posting what I had to say

  Burning Lamp:

  You said: You are preaching a Gospel of grace but you mix it with works. And in the same message you say: “…how to be OBEDIENT to Him.”
  Doesn’t obedience denote an ACTIVITY. Isn’t obedience a RESPONSIBILITY? And if works is not required what did the apostle James mean with the following?

  Jas 2:14 What doth it profit, my brethren, though a man say he hath faith, and have not works?

  Jas 2:17 Even so faith, if it hath not works, is DEAD, being alone.

  Jas 2:20 But wilt thou know, O vain man, that FAITH WITHOUT WORKS IS DEAD?

  What works was he talking about? He was clearly reminding them that their faith had to be tethered to some activity. Because these churches had heard James and the other Apostles teachings (foundation knowledge) they were familiar with the works James was talking about. They didn’t scratch their heads about it and say. “Wow isn’t this contradictory to what the other Apostles say? What does James mean here. Maybe we should pray about it because we are clearly confused. The Spirit will enlighten us.”

  NO! They knew he was talking about the Spiritual works of the second covenant. He taught them this already!

  So it’s clear to see that works depict an activity which is a responsibility in order for faith to truly be living

  Now you can go and you can give me the following seemingly contradictory verses:

  Rom 11:6 And if by grace, then is it no more of works: otherwise grace is no more grace. But if it be of works, then is it no more grace: otherwise work is no more work.

  2Ti 1:9 Who hath saved us, and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began

  The works talked about here is not the works James talked about. James talked about the sanctified works of the covenant that is a responsibility of faith and Timothy and Paul talked about the works of the flesh (born from the imagination) and the works of the law of Moses.

  In other letters the apostle Paul also reminded the Galatians not to mix the law of Moses with their faith.

  Gal 2:16 Knowing that a man is NOT JUSTIFIED BY THE WORKS OF THE LAW (of Moses), but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law: for by the works of the law shall no flesh be justified.

  So yes Salvation is free in that we do nothing to earn this wonderful gift of God. He saves us by Grace, BUT it is not free of responsibility. Faith was never free of responsibility. But this is what man wants. They want to claim the promises of the scripture but they don’t want the responsibility of serving God.

  So God issues the sinner Grace. He realises he needs salvation through Jesus Christ as the Light of Christ enters the soul. He yields to Grace. He yields to this revelation of Jesus Christ. This is Faith. He gets baptized by the Spirit, evidenced by tongues. So now what? How is this person supposed to work out his salvation in fear and trembling ie what is the responsibility of faith?

  Php 2:12 …WORK OUT your own SALVATION with fear and trembling.

  Working out your salvation again depicts an activity which is a responsibility of faith. You can search the scriptures all you want you will never get ‘n list and step by step of “How to serve God”. So why didn’t the Apostles write this down in their letters to the churches? They didn’t need to. Because the Apostles have already laid the foundation knowledge in the heart of the believers while they were at their assemblies.

  1Co 3:10 According to the grace of God which is given unto me, as a wise masterbuilder, I (the apostle) have laid the foundation…

  Act 2:42 And they continued steadfastly in the apostles’ DOCTRINE (foundation knowledge) and fellowship (they were LIVING leaders of the church, not running the church from their graves. A dead king cannot rule a country), and in breaking of bread, and in prayers.

  Before writing their epistles the Apostles have already taught them the first works of Christ. They already taught them the definitions of Grace, Faith, Righteousness, Justification, Holiness Sanctification etc. (foundation knowledge needed for living faith). The letters were to remind them of these things, not to lay the first principles (foundation knowledge) in their hearts all over again.

  Heb 5:12 For when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again which be the FIRST PRINCIPLES of the oracles of God; and are become such as have need of milk, and not of strong meat.

  Christians need these FIRST PRINCIPLES/ FOUNDATION KNOWLEDGE/TRUTH/RECORD OF CHRIST in order to serve God and yes, they need it in order to know what the Apostles meant in their epistles.

  You do what a lot of people do. They tell the people what they should do. Seek God, Seek His peace, Be obedient, Allow God to guide you. Let the Holy Spirit teach you. The list goes on and on. What is left out. and what is the most crucial, is the HOW. HOW do seek God? With what do I seek God? HOW am I obedient? HOW do I allow the Spirit to guide and teach me? These things are the gospel of Christ. The History of Christ, His being the Son of God, His death, resurrection and atonement for our sins, are great and leads the sinner to the point of repentance, but it does not give DIRECTION for faith.

  So for the past 2000 years Christians have been left up to their own devices to figure out HOW to do these things and most are left confused and frustrated. They have these letters from the apostles, but they don’t have the foundation knowledge to read the letters from the standpoint of Truth. They don’t understand the letters they way the church of the first century did.

  When you look at the history of the world, does this sound like God to you? “My child, here is a book, you figure out how to please Me, but remember there is only ONE FAITH, so I hope you don’t figure it out wrong.”

  Didn’t God give the Isrealites KNOWLEDGE through a chosen steward (Moses)? Didn’t God give the people KNOWLEDGE through his prophets? Didn’t God give KNOWLEDGE through David? Why would God all of a sudden decide that knowledge is no longer needed? That man’s imagination would suffice? Why would God, who is intent on service to Him being PERFECT, allow man to serve Him haphazardly

  Deu 18:13 Thou shalt be PERFECT with the LORD thy God.

  Mat 5:48 Be ye therefore PERFECT (commandment, not request), even as your Father which is in heaven is perfect.

  Isn’t God a God of order, knowledge and structure? Isn’t He the same today yesterday and tomorrow? He is! After Christ ascended into heaven the Apostles were the stewards of the mysteries of God. They gave the church KNOWLEDGE for faith. Knowledge of how to function in the second covenant.

  Another thing. The bible is not the standard of God. CHRIST is the standard. The bible is not the word of God. CHRIST is the WORD of God. It wasn’t the bible that was with God from the beginning (it hasn’t even been written yet) it was CHRIST that was with God from the beginning. Christ is the pattern for our faith He is the standard for our faith. He is the foundation knowledge laid in the heart of the believer. Christ is TRUTH/pattern of service to God/ record for faith. The bible merely confirms this. The bible CONFIRMS Christ. This is what Jesus was bringing out to the Pharisees when He said the following:

  Joh 5:39-40 Search the scriptures; for in them ye THINK ye have eternal life: and they are they which TESTIFY (confirms) of me and you will not come to me that you might have life

  Jesus was saying to the Pharisees: You search the scriptures, trying to resolve your little issues and problems of life and in this process you make the scriptures about you. About your life, your relationships, your issues. But the scriptures TESTIFY of Me. They were written about Me. LIFE is in ME not the scriptures. But you reject ME.

  So in conclusion: We need to have knowledge to know which works make faith living and allow us to WORK OUT (depicting an activity) our salvation (working out showing that the salvaging (healing) of the soul is an ongoing process not a once of occurrence) with fear and in trembling. To know How to serve God in Spirit and in Truth and bear forth the fruit of His Kingdom. The forming of the fruit of Christ in us is salvation and doens’t happen instantaneously, but takes a life time. And the bible alone is not sufficient for faith. You need to be tethered to Government, Truth (record of Christ) and, of course, the Spirit

  Monique

 166. Evangelist Melissa Bolduc says:

  Deborah (Discerning the World) wrote:

  Melissa
  Can you explain to me in pretty good detail what are physical contact points and spiritual contact points.?

  I discern that your desire is not to know what they are regarding the benefit of gaining Christ and the knowledge of them for the new covenant priesthood, but to debate and ridicule.

  If at some point you would like to understand the “knowledge” of the covenant and learn how to serve God in spirit and in truth I will with all sincerity assist you through the knowledge of the covenant and of the spiritual tools of the faith and those that are carnal which the church has yoked herself to.

 167. sylesa says:

  Hello everybody. Eric you are not an Apostle.Refuting false doctrine is not tantamount to hating the true brethern , or the false brethern. The scriptures teach us to contend for the faith and to beware of false teachers, don’t support your position by further twisting the scriptures and accusing those of hate who disagree with your false doctrine. Your doctrine appeals to your pride. Respectfully. The most loving thing a person can do for you is tell you the truth.

 168. Evangelist Melissa Bolduc says:

  Burning Lamp wrote:

  Then we grow as Christians by studying the Word and allowing God to guide us into how to be obedient to Him. The Bible is our standard and our only standard. When we are saved we are given the Holy Spirit Who is our Teacher.
  That is the Gospel. Anything added to that is false.

  Then you admit the fact that ‘works’ are a necessary component to your faith. First you mockingly denied any activity was necessary, but then admitted it was by saying ‘by studying the Word’. So truth is necessary and then apostles also. For who can validate that which people claim as the leading of the Holy Ghost?

 169. Melissa

  >> Deb you are trying to forge an image of God by association of the biblical character and not covenant faith which builds with grace, faith and charity.

  No Melissa, when you speak like a Gnostic, and you read Gnostic books, then you are a Gnostic. This ‘covenant faith’ you keep speaking about is Second8thweek nonsense. I am born again through Jesus Christ, not the Christ you serve.

 170. Melissa

  >> Can you explain to me in pretty good detail what are physical contact points and spiritual contact points.?

  I discern that your desire is not to know what they are regarding the benefit of gaining Christ and the knowledge of them for the new covenant priesthood, but to debate and ridicule.

  If at some point you would like to understand the “knowledge” of the covenant and learn how to serve God in spirit and in truth I will with all sincerity assist you through the knowledge of the covenant and of the spiritual tools of the faith and those that are carnal which the church has yoked herself to.

  That is just classic, how did I know you were going to say something like that. You know secrecy is of the devil. Now nowhere in the bible do I find anything do to with these CONTACT POINTS. Please provide scripture for these. And when I ask a question its because I actually want an answer. I will not be joining your cult to find out the answer to this question Melissa.

 171. 1) Oh boy, these people think the word WORKS is anything that’s a verb – no wonder they are so confused.

  2) And no where does Melissa mention repentance as a WORK, that one is CONVENIENTLY left out.

  3) And for the past 2000 years Melissa negates the work of the Holy Spirit in Christians lives – since only NOW does Second8thWeek have the answer to the churches problems. Thing is; THERE WAS NEVER A PROBLEM with the GENUINE Church Melissa. Because you miss the Holy Spirit in your life, you FAIL TO UNDERSTAND THIS CRUCIAL POINT and YOU are the one missing out. You speak about knowledge but you do not not have the knowledge of the Holy Spirit. All your knowledge is LEARNT, a genuine born again Christians knowledge comes from the Holy Spirit who LEADS US into ALL TRUTH AND ALL REMEMBRANCE OF JESUS CHRIST.

 172. Michael says:

  Melissa wrore;

  1. So Paul, Moses, and the prophets were ‘delusional’ by your gospel?

  2.The modern church is without the Godhead being absent of stewardship, so they seek confirmations of outside of Him which the Laughter Movement sprung up from within that system. Other Churches seek to fill the spiritual void by emphases on worldly… issues, apocalyptic themes, wealth, investments, Denominational evangelism, and moral struggles.

  3. Eph.1: 22 And hath put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church, 23 Which is his body, the fulness of him that filleth all in all.

  Michael replied;

  I. I never said anything about “my gospel”…I was talking about the true simple gospel recorded in the scriptures.
  What has this to do with Paul and Moses?
  2.Where do you read this in the scriptures that the Godhead (Father,Son and Holy Spirit)has deserted the church and define what represents the “modern” church.
  3.What has Eph 1:22 got to do with the above.

  You are not making any sense at all and misrepresent not only the truth as is written in the Word of God but misrepresent what I wrote.

  I suggest you try communicating the truth and have at least some integrity to not to twist,distort and confuse.

  I am sorry I am angry because you simply do NOT tell the truth…if it simply was misunderstanding then that’s fine but there was no reference to “my gospel”

 173. Michael says:

  I also want to add that I am not going any further with this issue as their is wilful rejection of the basic scriptures of salvation and repentance…further more there is manipulation of texts and scriptures taken out of context.
  I have said enough…you can lead a horse to the water but you cannot make it drink.

 174. Burning Lamp says:

  Melissa said:

  Then you admit the fact that ‘works’ are a necessary component to your faith. First you mockingly denied any activity was necessary, but then admitted it was by saying ‘by studying the Word’. So truth is necessary and then apostles also. For who can validate that which people claim as the leading of the Holy Ghost?

  You seem to think I am mocking you – please understand that I am not. I am pleading with you to face the facts and the truth of the Word of God because I care about anyone who is being deluded. That is why Deborah has this website – she cares. I want to THANK you for coming here to dialog. I pray the Lord can use us to be of help to you. Please understand, we don’t consider ourselves anything other than humble servants of our Lord Who gave everything for us. Please seriously consider what is being presented here.

  My statements were not conflicting at all. You apparently don’t understand justification – we are justified (saved) by faith – as the Bible says not of ourselves (anything we can do for ourselves)and faith ALONE. Faith is not a work.

  But after we are saved, the Bible says we are saved to do good works. That part is sanctification. They are two separate processes.
  The works come AFTER one has salvation. Any works done before salvation are as filthy rags before the Lord. There is NOTHING we can do to earn our salvation except to acknowledge Him and our need for a Savior and surrender our lives to Him. That means repentance, not only sorow for our sins, but the desire to turn from them. We do this because we have a new Spirit, we are reborn spiritually and our desires change. But we have to grow and that comes through study of the Word.

  And BOTH of them are accomplished through the Holy Spirit to each person individually. Yes, there are pastors, but there is a big difference between a pastor and an apostle. No person living today can meet the qualifications given in Scripture for being an apostle. Consider this verse in 2 Corinthians 11:13-15:

  For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into apostles of Christ. 14 And no wonder! For Satan himself transforms himself into an angel of light. 15 Therefore it is no great thing if his ministers also transform themselves into ministers of righteousness, whose end will be according to their works.

  Further warning was issued to the Galatian churches: “But even if we, or an angel from heaven, preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed” (Galatians 1:8). Anyone claiming to be an apostle today who teaches anything in addition to the New Testament is clearly not an apostle of Christ!

  If you look at any of the self-proclaimed “apostles” today you will see without fail that they are adding to the Bible.
  And the Bible says, not me, that such are “accursed”. Those are sobering words.

  In Matthew 19:28 Jesus informed Peter and the other apostles: “Assuredly I say to you, that in the regeneration, when the Son of Man sits on the throne of His glory, you who have followed Me will also sit on twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.” NKJV

  Melissa, there are only 12 thrones, no room for the false self-proclaimed modern-day “apostles”.

 175. Michael says:

  There are those that are genuinely seeking and those that are all puffed-up ego’s that are more interested in vain argument…

  for those who want the real gospel… http://www.bibleguidance.co.za/Engarticles/Repent.htm

 176. Burning Lamp says:

  Monique, thank you for coming to dialog and thank you for quoting verses. I appreciate that you use the Word of God.

  We agree that salvation is a gift and there is no way we can earn it. This is a rebirth, when we become alive in Christ and receive the Holy Spirit. That is justification. God has adopted us and made us His child.

  Now, you are right, as James says there is a responsiblity. HOWEVER, God wants us to serve out of a heart of LOVE and gratitude for what He has done for us rather than a sense of duty. There is a BIG difference!

  Also, some people take the verses about working out our salvation and run with it and say we can lose our salvation. The salvation issue is settled. With our new heart and attitude we have different desires and we want to live for Christ. But we have to study the Word and pray and seek God’s will for our lives. If we fail to do that as believers we will be chastened by our Heavenly Father as any good parent will do. There are consequences to disobedience, but losing one’s salvation is not one of them.

  Then there is the issue of rewards – obedience will result in rewards at the Bema seat – disobedience will result in loss of rewards.

  So bottom line there are two issues involved. One is the first step to become a true born-again believer. The first step is the same for everyone. The second will vary with each individual as they grow in faith.

  Satan works to confuse the simple truths. There are no conflicts in the Bible as some like to use James as a club to beat believers into submission. James simply is exhorting us to good works – but we must remember that good works to bear good fruit must be done with the right heart attitude. People can do good works to glorify themselves and not God. Those are what the Bible calls “hay and stubble” and will b burned up and count for nothing.

 177. Burning Lamp says:

  Monique, I want to add a couple of things.

  You said: And the bible alone is not sufficient for faith.

  Yes, Christ is the Word. But there is no distinction or separation. The Word is Christ, Christ is the Word. Therefore the Word is all that is needed. It is fully sufficient. Christ accended to heaven and then sent the Holy Spirit to reveal truth to us. His Word is living and powerful as a double-edged sword. Monique, it IS ALL we need. To say that we need extrabiblical revelation is a lie from the pit of hell. I hate to be so blunt, but that is exactly what it is.

  Also, you seem to go with the Pentecostal belief that evidence of the Spirit’s Baptism is speaking in tongues. This is a false and dangerous teaching. Not everyone who is a Christian speaks in tongues. I know of people who have gone to pentecostal gatherings and have been “coached” to speak in tongues. This is playing with fire. There are counterfeits to true gifts. Even if one believes that speaking in tongues is for today, this is a false teaching. It appeals to pride – one person has the baptism and others do not.

 178. Evangelist Melissa Bolduc says:

  Deborah (Discerning the World) wrote:

  Melissa

  That is just classic, how did I know you were going to say something like that. You know secrecy is of the devil. Now nowhere in the bible do I find anything do to with these CONTACT POINTS. Please provide scripture for these. And when I ask a question its because I actually want an answer. I will not be joining your cult to find out the answer to this question Melissa.

  Deb,

  To your false accusation of “secrecy” again you walk in error for here for all the world to see is a free PDF called the Tools of the Covenant. You do not have to “join” anything, just down load and read.

  Covered in “Covenant Tools”

  • What are tools?
  • How God establishes a tie between Himself and us concerning His promise.
  • How God represents Himself in covenant by a token.
  • What God provided to establish relationship with man and give structure and
  function to faith.
  • Overview of the 9 tools of the Second Covenant.

  In Christ~Evangelist Melissa

  [EDITED by DTW: My original question was this:

  “Can you explain to me in pretty good detail what are physical contact points and spiritual contact points.?”

  You replied: “I discern that your desire is not to know what they are regarding the benefit of gaining Christ and the knowledge of them for the new covenant priesthood, but to debate and ridicule. If at some point you would like to understand the “knowledge” of the covenant and learn how to serve God in spirit and in truth I will with all sincerity assist you through the knowledge of the covenant and of the spiritual tools of the faith and those that are carnal which the church has yoked herself to.”

  Now you reply to me with some cocky answer, like I am stupid or something. Just stop it. I did NOT ASK about ‘covenant tools’ I asked, “Can you explain to me in pretty good detail what are physical contact points and spiritual contact points.?”

  And I ask again, “Can you explain to me in pretty good detail what are physical contact points and spiritual contact points.?” If there is info on your site, go and copy and paste it here, I am not going to go look for it.]

 179. DOZ says:

  Melissa and Monique

  A lot of grammar that does not make one bit of sense. Dosent change the fact that Jesus Christ is Lord and HE is OUR only WAY to eternal salvation. By reading the bible our minds are renewed and transformed casting our old ways aside and becoming more like CHRIST. I pray you truly find the real JESUS.

  Stop twisting the bible. The truth you need is in the bible. Whoever adds or takes away from the WORD is false and a deceiver who will lead many to perish. May the Holy Spirit guide you to all truth.

 180. Beaudene Schmidt says:

  Amen Evangelist Melissa and Monique.

  I agree with you totally. People always judge and ridicule what they do not understand. Just like the Pharisees and Sudicees came against Jesus, for they did not understand His ministry.

  Jesus rebuked those who came against Him and His new law of grace and truth, and I promise you God is not pleased with those who come against HIS APPOINTED STEWARD.

  When you truly seek God you will recognize truth by the grace of God, but when you only seek to be victorious in Christian debate, then it does not mean you are truly seeking God.

  In time all will see the plan of God through the Second 8th week. God have mercy on the souls who mock and scorn the chosen steward.

 181. Daniel says:

  Why is it that certain entire religious organisations can follow the every whim of one man, and why is it that people can abide to the laws set by one man in a country, but it is impossible for some of those commenting here to understand God’s chosen stewardship.

  I would rather follow Apostle Eric von Anderseck who has delivered on more promises than follow my current President.

  If one has a problem with understanding that one may not necessarily agree with something said does not make that which is said to be false then truly your faith should be re-evaluated.

  Do not be so quick to judge that of which you do not know take Apostle Erics courses do them diligently and with sencerity then comments can be made from an unbiased point of view, for if we truely are to love our neibor as we love ourselfs then surely we owe Apostle Eric von Anderseck this much.

  But if we refuse then those who refuse are no better than than Korah and his reign of unbelief.

 182. Evangelist Melissa Bolduc says:

  Deborah (Discerning the World) wrote:

  Melissa

  This ‘covenant faith’ you keep speaking about is Second8thweek nonsense.

  Deb,

  Perhaps this will help refresh your memory of the “covenant faith” which you call “nonsense” it is in fact real and only those IN covenant can possess the understanding of it and know Christ in His fulness. Apart from covenant God is not anyone’s Father to the contrary His wrath awaits them, no promise of the covenant will ever be realized apart from it.

  This includes and is not limited to the salvation of your soul, Christ as your propitiation and mediator, regeneration of your soul,nor a renewed mind in Christ.

  Again I extend to you an invitation to come into covenant under true apostolic governance for the salvation of your soul.

  I believe these scriptures will help you see the reality of and necessity of “covenant faith”.

  LUKE 1:72 To perform the mercy promised to our fathers, and to remember his holy COVENANT;

  ACTS 3:25 Ye are the children of the prophets, and of the COVENANT which God made with our fathers, saying unto Abraham, And in thy seed shall all the kindreds of the earth be blessed.
  ACTS 7:8 And he gave him the COVENANT of circumcision: and so Abraham begat Isaac, and circumcised him the eighth day; and Isaac begat Jacob; and Jacob begat the twelve patriarchs.

  ROMANS 11:27 For this is my COVENANT unto them, when I shall take away their sins.

  GALATIANS 3:15 Brethren, I speak after the manner of men; Though it be but a man’s COVENANT, yet if it be confirmed, no man disannulleth, or addeth thereto.
  17 And this I say, that the COVENANT, that was confirmed before of God in Christ, the law, which was four hundred and thirty years after, cannot disannul, that it should make the promise of none effect.

  HEBREWS 8:6 But now hath he obtained a more excellent ministry, by how much also he is the mediator of a better COVENANT, which was established upon better promises.
  7 For if that first COVENANT had been faultless, then should no place have been sought for the second.
  8 For finding fault with them, he saith, Behold, the days come, saith the Lord, when I will make a new COVENANT with the house of Israel and with the house of Judah:
  9 Not according to the COVENANT that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt; because they continued not in my COVENANT, and I regarded them not, saith the Lord.
  10 For this is the COVENANT that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord; I will put my laws into their mind, and write them in their hearts: and I will be to them a God, and they shall be to me a people:
  13 In that he saith, A new COVENANT, he hath made the first old. Now that which decayeth and waxeth old is ready to vanish away.

  HEBREWS 9:1 Then verily the first COVENANT had also ordinances of divine service, and a worldly sanctuary.
  4 Which had the golden censer, and the ark of the COVENANT overlaid round about with gold, wherein was the golden pot that had manna, and Aaron’s rod that budded, and the tables of the COVENANT;

  HEBREWS 10:16 This is the COVENANT that I will make with them after those days, saith the Lord, I will put my laws into their hearts, and in their minds will I write them;
  29 Of how much sorer punishment, suppose ye, shall he be thought worthy, who hath trodden under foot the Son of God, and hath counted the blood of the COVENANT, wherewith he was sanctified, an unholy thing, and hath done despite unto the Spirit of grace?

  HEBREWS 12:24 And to Jesus the mediator of the new COVENANT, and to the blood of sprinkling, that speaketh better things that that of Abel.

  HEBREWS 13:20 Now the God of peace, that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting COVENANT.

  In Christ~Evangelist Melissa

  [EDITED BY DTW: NOW listen up Melissa. Thanks for all the great scriptures on the 2nd covenant thought Jesus Christ which I am UNDER. Now this is where it get tricky for you, so pay attention: I AM NOT under your church’s FALSE satanic covenant. I am BORN AGAIN, SAVED through, Jesus Christ, under the NEW COVENANT :). Mkay? We got that? Great stuff! ]

 183. Daniel

  >> I would rather follow Apostle Eric von Anderseck who has delivered on more promises than follow my current President.

  WOW, so you follow Eric and not Jesus Christ. You see Daniel, I FOLLOW JESUS CHRIST and no man on earth. The Bible is my number 1 stop. Your number 1 stop is Erics courses.

 184. Beaudene

  >> People always judge and ridicule what they do not understand

  Oh we understand your cult all to well thank you very much. We understand that you have a false Apostle leading you, we understand that you have EXTRA BIBLICAL course material compiled from Gnostic books such as the Books of Enoch and Lost Books Of Eden and other souses. We understand that in order to be saved you have to join your little cult first. The BIBLE says differently. We understand that the Christ you follow is the Cosmic Christ and not Jesus Christ the Son of God.

 185. In Matthew 19:28 Jesus informed Peter and the other apostles: “Assuredly I say to you, that in the regeneration, when the Son of Man sits on the throne of His glory, you who have followed Me will also sit on twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.” NKJV

  Melissa, there are only 12 thrones, no room for the false self-proclaimed modern-day “apostles”.

  That is BRILLIANT!!!

 186. Beaudene says:

  “John 16:2 They shall put you out of the synagogues yea, the time cometh, that whosoever killeth you will think that he doeth God service.”

  We do not do God service by killing our brother with mockery and hatred, we do God service by walking in covenant with Him.

  “John 15:20 Remember the word that I said unto you, The servant is not greater than his lord. If they have persecuted me they will persecute you also; if they have kept my saying they will keep yours also.”

 187. Beaudene

  Quoting “persecution” scripture to support your cult is not going to prove anything. Being persecuted MEANS nothing.

  Jim Jones was a cult leader and he quoted the same verses. He then got all his members to kill themselves.
  David Koresh also used the same tactics, “Woe is me, I am being persecuted, therefore I must be TRUE” and look what happened to him and his followers.

  So no, Beaudene… try another one.

 188. Beaudene says:

  You know what at the end of the day, one cannot convince the carnal minded.

  Pretty soon all will come to know the truth of Christ. Wheteher you believe it’s within His covenant or not. God will speak for Himself and as the bible says every knee shall bow before Him.

  This is the wonderfull thing. We don’t have to convince people or get stuck in rediculous debate. We share the truth of Christ and those who wil not hear can not say they did not know.

  Have a wonderfull day Deborah.

  I will keep you in prayer.

 189. Monique Babst says:

  Dear Burning Lamp

  You seem to think that the spiritual works we are talking about are the “good works” of man. It is not. Those are carnal contact points born of the imagination of man and does not represent Christ, but represents mans desire to be a good person and is for a boast. It doesn’t matter if its labelled “Christ”. It’s also not the works of the law of Moses, Sabbath day observation, Tithing etc. These are carnal contact points which are all to perish with the using as the Apostle Paul brought out in Col 2:21

  Col 2:21 – 22 (TOUCH NOT; TASTE NOT; HANDLE NOT; Which all are to PERISH with the using;) after the commandments and doctrines of men?

  We cannot touch God with the corruptible.

  The works we are talking about are the works of the Spirit and carries the signature of Christ. These works or contact points are: Government Truth, Spirit, the gifts, the callings, the manifold Graces of God, Prayer Preaching and Prophecy. These are the contact points of the Spirit, these are the works that Christ has sanctified with His blood. We do these spiritual works because of our love and gratitude towards God. This is what He requires from us to increase His kingdom and we do it out of Love for Him. Our love for God is not shown in a big display of emotion, it’s displayed in our obedience of faith. In showing that we are willing to lay down that which we use in the kingdom of darkness to build a kingdom for self and take up that which God has separated for the building of His Kingdom.

  Sure we do have an overwhelming sense of Gratitude, but this feeling of gratitude is not what God wants, He wants us to SHOW our love through obedience. He wants us to love Him with the same measure that He has loved us. We know that God so loved the world that He gave His only begotten Son. We love God with an equal measure by giving back to Him his Son. We do this by abiding in the terms of the second covenant and touching the tools of the Spirit. (contact points).

  You said : People can do good works to glorify themselves and not God.

  Yes, when the works are born from the imagination, principle and aspiraton, or are tethered to the moral code, then these works are to glorify self and not man. To keep this from happening, God has sanctified the works that would make faith living. These things are completely removed from the signature, imagination, principle, aspiration and reason of man and cannot be used to bring glory to self, because God has designed it to bring glory to Him alone. (tools for building His kingdom and not our own)

  To understand what working out of salvation means, you first need the correct definition of the word. To me, it seems that the only definition you have is, “saved from hell”. Salvation is so much more than that. It is the salvaging of the soul. This means it’s the healing of the soul from the fruits of iniquity and the forming the fruit of Christ within. How can this not be an ongoing process? Do you mean to tell me that our souls are healed in an instant?

  And are you saying that once you acknowledge Christ as the Son of God, and “invite him into your heart” (nowhere does the apostle use this term in their epistles by the way) that you can now do what you want and you will go to heaven? That you will never lose you salvation it doesn’t matter what you do? If this is what you are saying please tell me why someone would then be obedient to God? This is a very popular doctrine that has appeal because it excuses man of responsibility of faith. Man can do whatever he wants as long as he acknowledges Christ. This is what man wants to hear, therefor they endorse this false doctrine. When you read the old testament where do you see this pattern?

  Its like you didn’t really read what I wrote.

  Joh 5:39-40 Search the scriptures; for in them ye THINK ye have eternal life: and they are they which TESTIFY (confirms) of me and you will not come to me that you might have life

  Here Jesus told them that the scriptures TESTIFIES of Him. Wouldn’t this have been a great time to tell the Pharisees that “I am the scriptures and the scriptures are Me”? The scriptures are not Christ, they TESTIFY of Him. There is a BIG difference. Nowhere in the bible did Jesus say that He is the scriptures and nowhere did He say. “the scriptures are the word of God”. He was always pointing to Himself as the Word. He is the pattern for our faith/ record for our faith. He is sufficient for faith. Christ is all we need.

  Concerning Tongues.

  There are two manifestations of tongues. Praying in tongues which is the Spirit making intercession for the salvaging/healing/restoration of the soul and is evidence of being baptized in the Spirit. It is initiated by the believer anytime and anywhere

  There is also the gift of tongues (which you keep referring to), which is a word of God to the assembly for their edification and needs someone with the gift of interpretation. It is initiated by the Spirit, for it is a gift of the Spirit.

  Tongues as evidence of baptism

  Acts 2:4 and they WERE ALL FILLED with the holy ghost, and began to PRAY IN OTHER TONGUES as the Spirit gave them utterance’
  Acts 10:45,46 and they of the circumcision which believed were astonished, as many as came with Peter, because that on the gentiles also was poured out the gift of the Holy Ghost FOR they heard them speak with other tongues and magnify God.

  This was during the time Peter took the message of Christ to the gentiles. Those of the circumcision (the Jews already baptized into covenant) were surprised that the gentiles were also baptized. How did they know the gentiles had been baptized? They knew it, FOR THEY HEARD THEM SPEAK IN OTHER TONGUES. To them that was the evidence. They didn’t ask what happened, because they could hear them speak in tongues. They knew they were baptised in the Holy Spirit (Salvation by the Spirit is a gift of God that we cannot earn, as you brought out) because of that sign.
  Tongues is the evidence of your baptism. It is an outward sign that gives witness to what is within.

  Purpose of Praying in tongues

  Romans 8:26,27 Likewise the Spirit also helpeth our infirmities: for we know not what we should pray for as we ought: but the Spirit itself makes intercession for us WITH GROANINGS WHICH CANNOT BE UTTERED, and he that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because HE MAKETH INTERCESSION FOR THE SAINTS ACCORDING TO THE WIL OF GOD.

  Praying in tongues is the Spirit making intercession for us to God, concerning the healing of our soul. We do not know what goes on in the caverns of our souls, thats why we do not know what we ought to pray for. The Spirit, however knows.

  Jer 17:9 The heart is deceitful above all things, and desperately wicked: WHO CAN KNOW IT?

  The will of God is to form Christ within our souls/ salvation of the soulThat’s why Paul said that the Spirit makes intercession according to Gods will.

  Praying in tongues (contact point for healing) should not be confused with the gift of tongues. Everyone that is baptized with the Holy Ghost can pray in tongues, but not everyone recieve the gift of tongues.

  Monique

 190. Evangelist Melissa Bolduc says:

  Burning Lamp wrote:

  Faith is not a work.

  BL

  I understand your perspective of faith which is “to believe”, this is mine as well. The difference in our perspectives lies in what the word “believe” means. I will begin by telling you that to believe is not just acknowledging, when one just acknowledges the history and fundamentals of Christ and then chalk it all up to we are saved by grace as defined by the world as Gods “unmerited favor” then they believe in error and possess not the works of faith to save their soul.

  When one understands what believe is by covenant faith then they possess the works of faith. Abraham as an example is not called the Father of faith because he just heard and acknowledged what God said, but because he acted upon it, thus faith by works.

  I can make this very simple by an analogy;

  The church at large is like a guy sitting in a burning house. The fireman says “your house is on fire “, the guy says “yes I believe it is on fire” and then sits there. This is acknowledging only, this is not believing. On the other hand the guy who gets out of the chair and house and grabs a bucket of water is showing his faith by works, this is belief in action according to the facts involved.

  Now we have another other scenario for you to ponder.

  Same guy, same house, same fireman, same fire only this time the guy gets out of his chair and because he is ignorant, having no knowledge to the correct things needed to put the fire out he grabs a blanket or lighter fluid or a hammer and attempts to put the fire out. This guy is on the correct path as far as knowing he must DO SOMETHING, but poor guy he just doesn’t possess the knowledge to grab the right tools DESIGNED for the job, for the saving of his soul.

  We have 30,000 different religions in the world who all claim to “believe” in Christ when the reality of the problem is they don’t believe at all, they acknowledge only and follow their own aspiration and principles, logic and reason or the line and precept of scripture regarding truth and end up with dead faith because of dead works.

  I wonder if you think it kind of strange or contrary that the scriptures speak of one truth, one faith, one Spirit, one baptism, one body and in all in the unity of the faith and just wondering how do you make sense of this, the fact that there are over 30,000 plus “christian faiths”? Do you see a problem? Do you “believe” that God has no remedy for this? Do you believe that in all of these 30,000 faiths that there are not some who really desire the ONE truth because they can SEE that this is chaos and confusion and therefore not the design of God? Do you believe that God would call them out from among them, to receive the truth?

  This is reality whether those in this forum believe it or not. We are now in the “Hour of temptation” which has come upon the whole world. Man has 2 choices he can walk by faith as Abraham did, who knew not where he was going or they will lean to their own logic and reason, and the written word (dead letter)as the pharisees did and by doing so condemn the just and deny the gift of Christ for their salvation.

  God has given man a sovereign will to make choices by, but the man who chooses by his own reason and intellect does not choose faith, but denies God the pleasure of nurturing him/her as a child of his own to further His kingdom and the reward of our eternal inheritance in His bosom.

  Blessed is the man who walks by faith and not by sight.

  IN Christ~Evangelist Melissa

 191. Evangelist Melissa Bolduc says:

  Evangelist Melissa Bolduc wrote:

  Deborah (Discerning the World)
  [EDITED BY DTW: NOW listen up Melissa. Thanks for all the great scriptures on the 2nd covenant thought Jesus Christ which I am UNDER. Now this is where it get tricky for you, so pay attention: I AM NOT under your church’s FALSE satanic covenant. I am BORN AGAIN, SAVED through, Jesus Christ, under the NEW COVENANT :). Mkay? We got that? Great stuff! ]

  My Deb be careful there your God code is in an uproar and your “fruit” is starting to ripen. Its not the fruit of Christ I know which is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, meekness, temperance and faith.

  [EDITED BY DTW: God Code? LOL. Say no more. You can add to your long list of the fruit of your Cosmic Christ being secrecy, lies, ego, megalomaniac, pride, etc ]

  Thank you though :-)E. Melissa

 192. Burning Lamp says:

  I agree with Michael. This dialog is a perfect example of the destructiveness of delusion. These folks are so far down that road that it is further conversation with them is futile. They are firmly in the camp of Satan and his ability to twist scripture like a pretzel. They are sincere – but they have been deceived into being believing a lie and they have tuned out everything else. I have one more question for these folks that I will post separately, then I’m done.

 193. Evangelist Melissa Bolduc says:

  [DELETED by DTW: Melissa if you can’t speak to me nicely, then expect me to delete your comments.]

 194. Burning Lamp says:

  Melissa and all the other followers of “Apostle” Eric:

  In Matthew 19:28 Jesus informed Peter and the other apostles: “Assuredly I say to you, that in the regeneration, when the Son of Man sits on the throne of His glory, you who have followed Me will also sit on twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.” NKJV

  Since the Bible clearly describes the scene in heaven and there are only 12 thrones for the 12 apostles, where do you think “Apostle” Eric will sit and do you believe he will be God’s judge along with the 12 on the thrones?

  I would really appreciate an answer to this.

 195. Evangelist Melissa Bolduc says:

  DOZ wrote:

  Melissa and Monique
  A lot of grammar that does not make one bit of sense. Dosent change the fact that Jesus Christ is Lord and HE is OUR only WAY to eternal salvation. By reading the bible our minds are renewed and transformed casting our old ways aside and becoming more like CHRIST. I pray you truly find the real JESUS.
  Stop twisting the bible. The truth you need is in the bible. Whoever adds or takes away from the WORD is false and a deceiver who will lead many to perish. May the Holy Spirit guide you to all truth.

  Doz,

  John 8:43 Why do ye not understand my SPEECH? even because ye cannot hear my word.
  Acts 4:13 Now when they saw the boldness of Peter and John, and PERCEIVED that they were unlearned and ignorant men, they marvelled; and they took knowledge of them, that they had been with Jesus.

  IN Christ~Evangelist Melissa

 196. Beauty says:

  Deborah (Discerning the World) wrote:

  In Matthew 19:28 Jesus informed Peter and the other apostles: “Assuredly I say to you, that in the regeneration, when the Son of Man sits on the throne of His glory, you who have followed Me will also sit on twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.” NKJV

  Melissa, there are only 12 thrones, no room for the false self-proclaimed modern-day “apostles”.

  That is BRILLIANT!!!

  NOT!!!

  So Debs are you saying that you will not receive the over comer’s reward, promised to those who overcome through faith? Rev 3:2 ‘to him that overcomes will I grant to sit with me in my throne, even as I overcame and I am set down with my Father in His throne.’

  [Edited by DTW: Beauty, this has got nothing to do with the 12 thrones for Apostles. The topic is about ERIC BEING AN APOSTLE (all be it a false one). So I was just wondering where he plans to sit, on the floor. No wait, worse…. Eric might have his own throne room in hell.]

 197. Evangelist Melissa Bolduc says:

  Deborah (Discerning the World) wrote:

  In Matthew 19:28 Jesus informed Peter and the other apostles: “Assuredly I say to you, that in the regeneration, when the Son of Man sits on the throne of His glory, you who have followed Me will also sit on twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.” NKJV
  Melissa, there are only 12 thrones, no room for the false self-proclaimed modern-day “apostles”.
  That is BRILLIANT!!!

  Deb,

  What is BRILLIANT is your carnal perception is that a throne is that of a chair.

 198. Evangelist Melissa Bolduc says:

  Deborah (Discerning the World) wrote:

  Daniel
  >> I would rather follow Apostle Eric von Anderseck who has delivered on more promises than follow my current President.
  WOW, so you follow Eric and not Jesus Christ. You see Daniel, I FOLLOW JESUS CHRIST and no man on earth. The Bible is my number 1 stop. Your number 1 stop is Erics courses.

  Amen Brother Daniel!

  This is so common we hear it all of the time “I don’t follow a man”. Yet these very persons run to the book store to buy the first health, wealth and prosperity book on the shelf<<That's following a man! —- DTW says: I ONLY READ MY BIBLE, Don’t read books written by men. Unlike yourself Melissa, who reads books written by Eric.

  The MAN in the pulpit, on the radio, the t.v. etc.<<<That's following a man! — DTW says: I listen to the pastor preach and then I LISTEN TO THE HOLY SPIRIT – If the Holy Spirit tell me the pastor is speaking nonsense, then I LISTEN TO THE HOLY SPIRIT.

  Even when they claim they follow no man, they do as they follow their own logic and reason, they are themselves the MAN they follow and not Christ. [DTW says: ROTFL] I refer to the following scriptures to show that its ok to follow those who follow Christ which of course are those called and chosen of God to lead His flock.This speaks not of the self appointed person who lays hold of a scripture, misinterprets it and sets themselves up as the spokesperson for Gods kingdom

  2 THESSALONIANS 3
  7 For yourselves know how ye ought to FOLLOW us: for we behaved not ourselves disorderly among you;
  9 Not because we have not power, but to make ourselves an ensample unto you to FOLLOW us.

 199. Evangelist Melissa Bolduc says:

  Deb,

  I was wondering if you could explain this scripture to me seeing how you think there are no more prophets for today, after all isn’t it prophets who prophesy?

  ACTS 2:17 And it shall come to pass in the LAST DAYS, saith God, I will pour out of my Spirit upon all flesh: and your sons and your daughters shall PROPHESY, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams:
  18 And on my servants and on my handmaidens I will pour out in those days of my Spirit; and they shall PROPHESY:

  ACTS 21
  9 And the same man had four daughters, virgins, which did PROPHESY.

  ROMANS 12
  6 Having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us PROPHESY according to the proportion of faith;
  1 CORINTHIANS 13
  9 For we know in part, and we PROPHESY in part.
  1 CORINTHIANS 14
  1 Follow after charity, and desire spiritual gifts, but rather that ye may PROPHESY.
  24 But if all PROPHESY, and there come in one that believeth not, or one unlearned, he is convinced of all, he is judged of all:
  31 For ye may all PROPHESY one by one, that all may learn, and all may be comforted.
  39 Wherefore, brethren, covet to PROPHESY, and forbid not to speak with tongues.
  REVELATION 10
  11 And he said unto me, Thou must PROPHESY again before many peoples, and nations, and tongues, and kings.
  REVELATION 11
  3 And I will give power unto my two witnesses, and they shall PROPHESY a thousand two hundred and threescore days, clothed in sackcloth.

  Deb I would like to make a note here, that this scripture is making known that the TESTIMONY OF CHRIST IS THE SPIRIT OF PROPHECY. What is your TESTIMONY?

  Rev 19:10 And I fell at his feet to worship him. And he said unto me, See thou do it not: I am thy fellowservant, and of thy brethren that have the testimony of Jesus: worship God: for the TESTIMONY of Jesus is the spirit of PROPHECY.

  Every saint in every assembly world wide which is under Chief Apostle Eric carries the “testimony of Christ by the spirit of prophecy”. We meet Gods standard for faith perfectly which is Christ and thus we carry the testimony by the EVIDENCE of prophesy.

  In Christ~Evangelist Melissa

  [GO READ MY ARTICLE EXPLAINING CLEARLY THE MATTER: http://www.discerningtheworld.com/2011/01/17/are-prophets-for-today-or-has-prophecy-ceased/%5D

 200. Beaudene

  No please don’t pray for me, you pray to the Cosmic Christ (false god). I reject your false Christ.

 201. Melissa

  No it’s brilliant because it means Eric is a liar 🙂 and you are his captive.

 202. Greg says:

  Dear Melissa, Some questions and observations for you.

  You said :Evangelist Melissa Bolduc wrote:

  We have 30,000 different religions in the world who all claim to “believe” in Christ when the reality of the problem is they don’t believe at all

  This is a quote I have seen from different correspondents from S8W, thousands of different denominations that believe in Christ with “THOUSANDS” of different doctrines. Can you name twenty of these different denominations and describe their differing gospels?

  You wrote; to Deborah I believe: Evangelist Melissa Bolduc wrote:

  Deb,

  To your false accusation of “secrecy” again you walk in error for here for all the world to see is a free PDF called the Tools of the Covenant. You do not have to “join” anything, just down load and read.

  May I ask since when because I know there is a fee for doing Eric’s courses and also your answers have to be corrected by somebody in second8thweek. Isn’t that how your faith is confirmed as genuine. Here is a snippet from Eric’s article ” Can Your Faith Be Perfect” which was given to me by a member of second8thweek.

  Excerpt: “As you go through the studies with the apostle Eric your faith will be returned to the true commandments of Jesus Christ which will bring healing and freedom to your soul. You need to be mentored in how to use the tools of the Christ properly, therefore the lessons which return your faith to victory will not be posted on this site, but made available to those who wish to register.”

  Melissa can you tell me where to access the teaching online “Can Your Faith Be Perfect”?

  On the topic of works I knew that Eric’s interpretation of works was completely incorrect when I read this teaching outlined above. He uses James quote about faith without works being dead and goes on to teach that the works James talks about are Spirit (speaking in tongues),Government (believing in living apostles, which means in particular Eric) Truth, (which means teachings given by Eric) callings (which means being ordained one of the five fold ministry) Grace (which means the calling of God to a persons heart and them responding)

  Actually the works James was talking about were acts of human love:

  James 2: 14 What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them? 15 Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. 16 If one of you says to them, “Go in peace; keep warm and well fed,” but does nothing about their physical needs, what good is it? 17 In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead.

  In fact the a large part of the book of James is about how we should conduct ourselves in loving practical ways if we claim to have faith. it is not about speaking in tongues or following an apostle as part of being in covenant with God.

  Greg.

 203. Evangelist Melissa Bolduc says:

  Greg wrote:
  Dear Melissa, Some questions and observations for you.
  You said :Evangelist Melissa Bolduc wrote:

  We have 30,000 different religions in the world who all claim to “believe” in Christ when the reality of the problem is they don’t believe at all
  This is a quote I have seen from different correspondents from S8W, thousands of different denominations that believe in Christ with “THOUSANDS” of different doctrines.

  >>>this was something I could see before I entered covenant and became converted. before I came to S8W

  Can you name twenty of these different denominations and describe their differing gospels?

  >>>Greg, You missed the point of my comment totally. This is “straining at a gnat to swallow a camel”.The fact that there are 30,000 religions/denominations which profess Christ is evidence enough of the multitudes of various doctrines/gospels. Is Christ divided? Can a body be complete and function properly if there is no unity in the faith?

  You can easily do your own research by googling it.

  >>>I ask you Greg what is unity in the faith, agreeing to disagree as long as you “claim” Christ as your saviour? No unity in the faith is the body of Christ under one banner-TRUTH, One government, one Baptism, and one Spirit.The devils believe Christ exist, but they don’t conform to truth. God is the God of His covenant, not the denominations and religions of the world.
  You wrote; to Deborah I believe: Evangelist Melissa Bolduc wrote:
  Deb,
  To your false accusation of “secrecy” again you walk in error for here for all the world to see is a free PDF called the Tools of the Covenant. You do not have to “join” anything, just down load and read.

  >>>The above is 100% correct go look and you will see.

  May I ask since when because I know there is a fee for doing Eric’s courses and also your answers have to be corrected by somebody in second8thweek. Isn’t that how your faith is confirmed as genuine. Here is a snippet from Eric’s article ” Can Your Faith Be Perfect” which was given to me by a member of second8thweek.

  >>>Greg again without all the FACTS, based on your imagination and assumptions you are incorrect. The fee is a charge made mandatory by the state of Michigan if the person wants a degree, such as is done in most Theological Universities and Institutes.

  >>>Soon there will be yet another site of ours which will have all the lessons with multiple choice answers. We have many sites for spreading the gospel, some want a degree, some don’t, some want instructor/counselors some don’t. We are very, very busy with existing students from around the world and more coming in steadily and it has been these things that has challenged and helped us see and make adjustments as needed.

  >>>No one has ever been refused the courses for lack of funds, mine were 100% free and worth more than all the riches of this world. “Freely we have received, freely we give.”

  >>>As to your comment “Your answers have to be corrected” this is taken out of context. eg If the 9 virtues of Christ are listed and the student is asked what they are and they can only name 7 we assist their faith by giving them the other 2.The quizzes are open lesson quizzes meaning one can copy and paste the correct answer. The personal instructor counselor is there to assist the faith of the believer, not to correct and grade as the world system works.
  Excerpt: “As you go through the studies with the apostle Eric your faith will be returned to the true commandments of Jesus Christ which will bring healing and freedom to your soul. You need to be mentored in how to use the tools of the Christ properly, therefore the lessons which return your faith to victory will not be posted on this site, but made available to those who wish to register.”
  Melissa can you tell me where to access the teaching online “Can Your Faith Be Perfect”?

  The correct name of that supplement is “Can Faith Be Perfect If Truth Is In Part? by the way that’s a no brainer question, the answer is NO. I believe you can find that on the .org site.

  >>>On the topic of works I knew that Eric’s interpretation of works was completely incorrect when I read this teaching outlined above.

  >>>Hmmm I see 🙂

  He uses James quote about faith without works being dead and goes on to teach that the works James talks about are Spirit (speaking in tongues),Government (believing in living apostles, which means in particular Eric) Truth, (which means teachings given by Eric) callings (which means being ordained one of the five fold ministry) Grace (which means the calling of God to a persons heart and them responding)

  >>>Yup I agree 100%
  Actually the works James was talking about were acts of human love:
  James 2: 14 What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them? 15 Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. 16 If one of you says to them, “Go in peace; keep warm and well fed,” but does nothing about their physical needs, what good is it? 17 In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead.

  >>>Well again you are missing the mark Greg and that bible version isn’t helping you either. James is talking about faith a non physical thing and yet you from a carnal perspective have judged that he is talking about “carnal works” or “random acts” of kindness. Yes we can do this of course as God guides us, but these will not make ones faith living, only the works of faith through the spiritual priesthood will.

  In fact the a large part of the book of James is about how we should conduct ourselves in loving practical ways if we claim to have faith. it is not about speaking in tongues or following an apostle as part of being in covenant with God.

  >>>Thank you for the commentary Greg, but I have already received the foundation of Christ laid in my heart by a living apostle and need not to lay another one.
  Greg

  “The promise of sonship and everlasting life cannot be realized apart from the covenant God established and sanctified with the blood of Christ”

  In Christ~Evangelist Melissa

 204. Burning Lamp says:

  Melissa – I said I was done, but you specifically asked for a response. This forum is
  not sufficient for what you need which is an intervention. But I will answer these last
  questions as briefly as possible.

  You asked: “How can this not be an ongoing process? Do you mean to tell me that our souls are healed in an instant? “

  Healed? This is evidence of your confusion about the gift of salvation. When one makes a conscious decision to acknowledge themselves as sinners and accept the sacrifice of Christ for one’s sins, and it is genuine, the person comes alive spiritually, yes instanteously and the Holy Spirit comes to reside in the person’s being. Before they were spiritually dead and the new birth makes them spiritually alive. Yes, this determines the eternal destiny of the person – rejection of Christ results in eternal damnation in hell. Becoming a new creation in Christ means spending eternity with Him. The person is adopted into God’s family. He becomes “joint heirs with Christ”. The transaction is permanent and biding.

  You said: “And are you saying that once you acknowledge Christ as the Son of God, and “invite him into your heart” (nowhere does the apostle use this term in their epistles by the way) that you can now do what you want and you will go to heaven? That you will never lose you salvation it doesn’t matter what you do? If this is what you are saying please tell me why someone would then be obedient to God? This is a very popular doctrine that has appeal because it excuses man of responsibility of faith. Man can do whatever he wants as long as he acknowledges Christ. This is what man wants to hear, therefor they endorse this false doctrine. When you read the old testament where do you see this pattern? “

  Melissa, the Bible may not use the exact words “invite Christ into your heart” but that is exactly what it means – as I have stated previously. Let’s not mince over terminology.

  Of course it doesn’t mean that a Christian can do as they please. We should obey God out of gratitude for what He has done, but let’s face it, we still have the flesh and Satan who tempts us. God is the Christian’s Father – He loves His children and will discipline them if they disobey just as any good earthly parent will do. The Bible calls it “chastening”. There ARE are consequences to disobedience, but losing one’s salvation is not one of them. As for the Old Testament, that as under the Old Covenant. God often made crispy critters out of those who disobeyed. Since Christ came we don’t see that happening, do we?

  You said: “We love God with an equal measure by giving back to Him his Son. We do this by abiding in the terms of the second covenant and touching the tools of the Spirit. (contact points).“

  Excuse me, tools of the Spirit – where is THAT in the Bible?

  You said: “Nowhere in the bible did Jesus say that He is the scriptures and nowhere did He say. “the scriptures are the word of God”.”

  He was always pointing to Himself as the Word. He is the pattern for our faith/ record for our faith. He is sufficient for faith. Christ is all we need.

  Boy are you ever confused! Do you mean to say that the Bible is not the Word of God? Do you believe in the Trinity? Father, Son and Holy Spirit are One. The Bible was inspired by the Holy Spirit. Christ is the Word made flesh. It is pretty simply math – One + One + One = Triune God All in One-One in all.

  You are once again comparing apples to oranges. This is where Pentecostal belief falls off the truck.

  Deborah has given a great exposition on this elsewhere on this site. I don’t feel the need to rehash that. Since your beliefs are so riddled with error and false teaching it is a very real possibility that the “tongues” you are receiving could be a counterfeit from Satan. That is a scary thought.

  You said: “Tongues is the evidence of your baptism. It is an outward sign that gives witness to what is within.”

  You are once again comparing apples to oranges. This is where Pentecostal belief falls off the truck.

  Deborah has given a great exposition on this elsewhere on this site. I don’t feel the need to rehash that. Since your beliefs are so riddled with error and false teaching it is a very real possibility that the “tongues” you are receiving could be a counterfeit from Satan. That is a scary thought.

 205. Burning Lamp says:

  Melissa, regarding the thrones, let’s look at the text again:

  In Matthew 19:28 Jesus informed Peter and the other apostles: “Assuredly I say to you, that IN THE REGENERATION, when the Son of Man sits on the throne of His glory, you who have followed Me will also sit on twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.” NKJV
  It says “in the regeneration” – that would mean something new and different, yet to come.
  and Matthew 25:31 NKJV

  When the Son of Man comes in His glory, and all the holy[a] angels with Him, then He will sit on the throne of His glory.
  and Luke 22:30 NKJV

  “that you may eat and drink at My table in My kingdom, and sit on thrones judging the twelve tribes of Israel.”

  Would you agree that the 12 thrones have ALREADY been filled?
  As for the word “throne” – when Christ returns and sets up His kingdom, the 12 will judge the nations of Israel it would indicate at that time they would sit in some sort of seat of authority.
  Whether it is behind a judge’s bench as we know it or from the throne
  as of a monarch, it really doesn’t matter. It is the POSITION of authority that is RESERVED for the 12 who Christ ordained to that position and that position is CLOSED. There will be no more inductees!!

  Sorry, but “Apostle” Eric does not fit into that scenario.

  I ask you Melissa, what is your view on the position your perceived Apostle in light of the above verses?
  There is no seat of authority reserved for him or anyone else no matter what they call themselves.

  I pray the scales will fall from your eyes and you will see the truth. None of this is said with a critical spirit, but out of a sincere concern.

 206. BL

  < blockquote > bla bla bla yada yada yada < / blockquote >

  Ok, so I put spaces in so it would show up and you could see what HTML code to use. When you use it, don’t use any spaces.

 207. Greg says:

  Melissa,

  Evangelist Melissa Bolduc wrote:

  >>>Greg, You missed the point of my comment totally. This is “straining at a gnat to swallow a camel”.The fact that there are 30,000 religions/denominations which profess Christ is evidence enough of the multitudes of various doctrines/gospels. Is Christ divided? Can a body be complete and function properly if there is no unity in the faith?

  No I am not straining at a gnat. My point is that your organisation thrives on exaggeration and hyperbole. The fact is there is not thousands of different Christian denominations with thousands of different gospels. There is only one church with one gospel and there are doctrines that people differ on. But as Paul said in Philipians 3: “15 All of us, then, who are mature should take such a view of things. And if on some point you think differently, that too God will make clear to you. 16 Only let us live up to what we have already attained.”

  But your position Melissa is that only an apostle can make it clear to you whereas Paul said GOD will make it clear to you. Cant you see that?? If Paul could make things clear then why would he need to say God would?? Because only the Holy Spirit confirms truth personally to each believer. I also asked you to about the different denominations because I know that yourself and your husband visited many kinds of religious organisations looking for truth but you eventually believe you found it in second8thweek.

  Can you tell me Melissa: When and how were you born again??

  Also to address your other points:

  Evangelist Melissa Bolduc wrote:

  >>>As to your comment “Your answers have to be corrected” this is taken out of context. eg If the 9 virtues of Christ are listed and the student is asked what they are and they can only name 7 we assist their faith by giving them the other 2.The quizzes are open lesson quizzes meaning one can copy and paste the correct answer. The personal instructor counselor is there to assist the faith of the believer, not to correct and grade as the world system works.
  Excerpt:

  The world does not correct and grade Christians because they do not submit their faith for scrutiny to see if they are in Christ to the world. But it seems your organisation does exactly that. Tell me Melissa Can you show me ANYWHERE in the bible where apostles corrected peoples faith through courses.

  Here’s the thing Melissa..You say that peoples faith is only accepted by God if they learn from living apostles and speak in tongues. What differentiates your organisation from lets say the United Pentecostal Church which believes you have to speak in tongues to be saved. Or any pentecostal church where they speak in tongues? And see healings and have prophetic gifts? Is it because they dont accept books that you say are scripture when they clearly are not?

  Evangelist Melissa Bolduc wrote:

  The correct name of that supplement is “Can Faith Be Perfect If Truth Is In Part? by the way that’s a no brainer question, the answer is NO. I believe you can find that on the .org site.

  Searched for it and can’t find it. Can you please tell me where I can find the following teachings:

  1″Other Writings”
  2.”The Headship of Christ”
  3.”Apostles teach”
  4.”I need no Man to Teach me”
  5.”The Baptism of the Holy Spirit”
  6. “Root causes of a faith in Crisis”
  7.” The Baptism we need for salvation”
  8.”Walking in covenant with God!”
  9.”Why can’t I believe in God my own way”
  10.”Are you in the perfect will of God”
  11.2Are you ready to come to terms”

  Lets look again at your method of correction in what you call “Quizzes” from you comment above. You said I took the quoted out of context that you had to do lessons which had to be corrected. Did I take it out of context??? in what way?? I believe I did not Melissa. I am saying that your correction methods whether they be by quiz multiple choice questions or whatever? Are simply that! CORRECTION!! Correction of the persons faith according to Eric VonAnderseck. For you to try and pretend otherwise is false and misleading. You even use the word “Correct” yourself! You even contradict your own self with your statements about the quizzes and my statement. Shall we look at it??

  Evangelist Melissa Bolduc wrote:

  >>>As to your comment “Your answers have to be corrected” this is taken out of context.

  How so? are you correcting their faith or not?

  Evangelist Melissa Bolduc wrote:

  eg If the 9 virtues of Christ are listed and the student is asked what they are and they can only name 7 we assist their faith by giving them the other 2.The quizzes are open lesson quizzes meaning one can copy and paste the correct answer.

  The correct answer..seems like you are correcting them. But correct answer according to whom? The answers are already predetermined by Eric VonAnderseck. There is no room for discussion in your quizzes. I know I’ve seen one, in the “Other Writings” teaching. Maybe I will feature it here to show people how there is no room for discussion on the teaching.

  Melissa, I could write a hundred pages pointing out the contradictions that are made from second8thweek from 1.the statements of it’s disciples 2. your lessons 3.your preaching methods 4. you beliefs about who is saved and who isn’t.

  Tell me Melissa? what do you think about Rinna Bekker losing her salvation now that her faith is reprobate because she no longer follows Eric. But yet Eric says that the saints in Mossel Bay under her are growing..How come??

  If she is no longer part of the very gospel you preach as she is now out of one of the components (government) how can she preach the gospel? Can she get her salvation back? or is it once a TARE always a TARE?

  On the book of James you are ABSOLUTELY wrong. Show me where James is speaking about tongues or following an apostle as part of salvation? You can’t..thats why when I highlighted what the book was about and said it was not about tongues or following apostles you ended your letter like this:

  Evangelist Melissa Bolduc wrote:

  >>>Thank you for the commentary Greg, but I have already received the foundation of Christ laid in my heart by a living apostle and need not to lay another one.
  Greg

  Your foundation is false Melissa. You have believed a false gospel from a false apostle. I pray Father in heaven that you will show Melissa the errors and false teachings that have been sown in her soul. I pray Heavenly Father that you will lead her to the truth of your Salvation and bring her to the knowledge of your son Jesus Christ. Amen.

  Yours Humbly Melissa, Greg.

 208. Evangelist Melissa Bolduc says:

  Burning Lamp wrote:

  Melissa, regarding the thrones, let’s look at the text again:
  In Matthew 19:28 Jesus informed Peter and the other apostles: “Assuredly I say to you, that IN THE REGENERATION, when the Son of Man sits on the throne of His glory, you who have followed Me will also sit on twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel.” NKJV
  It says “in the regeneration” – that would mean something new and different, yet to come.
  and Matthew 25:31 NKJV
  When the Son of Man comes in His glory, and all the holy[a] angels with Him, then He will sit on the throne of His glory.
  and Luke 22:30 NKJV
  “that you may eat and drink at My table in My kingdom, and sit on thrones judging the twelve tribes of Israel.”
  Would you agree that the 12 thrones have ALREADY been filled?
  As for the word “throne” – when Christ returns and sets up His kingdom, the 12 will judge the nations of Israel it would indicate at that time they would sit in some sort of seat of authority.
  Whether it is behind a judge’s bench as we know it or from the throne
  as of a monarch, it really doesn’t matter. It is the POSITION of authority that is RESERVED for the 12 who Christ ordained to that position and that position is CLOSED. There will be no more inductees!!
  Sorry, but “Apostle” Eric does not fit into that scenario.
  I ask you Melissa, what is your view on the position your perceived Apostle in light of the above verses?
  There is no seat of authority reserved for him or anyone else no matter what they call themselves.
  I pray the scales will fall from your eyes and you will see the truth. None of this is said with a critical spirit, but out of a sincere concern.

  Bl,

  I pray the scales will fall off of your eyes, I didn’t write any of what you are referencing here. :-)Evangelist Melissa

 209. Evangelist Melissa Bolduc says:

  Evangelist Melissa Bolduc wrote:

  [DELETED by DTW: Melissa if you can’t speak to me nicely, then expect me to delete your comments.]

  Burning Lamp wrote:

  Melissa – I said I was done, but you specifically asked for a response. This forum is
  not sufficient for what you need which is an intervention. But I will answer these last
  questions as briefly as possible.
  You asked: “How can this not be an ongoing process? Do you mean to tell me that our souls are healed in an instant? “
  Healed? This is evidence of your confusion about the gift of salvation. When one makes a conscious decision to acknowledge themselves as sinners and accept the sacrifice of Christ for one’s sins, and it is genuine, the person comes alive spiritually, yes instanteously and the Holy Spirit comes to reside in the person’s being. Before they were spiritually dead and the new birth makes them spiritually alive. Yes, this determines the eternal destiny of the person – rejection of Christ results in eternal damnation in hell. Becoming a new creation in Christ means spending eternity with Him. The person is adopted into God’s family. He becomes “joint heirs with Christ”. The transaction is permanent and biding.
  You said: “And are you saying that once you acknowledge Christ as the Son of God, and “invite him into your heart” (nowhere does the apostle use this term in their epistles by the way) that you can now do what you want and you will go to heaven? That you will never lose you salvation it doesn’t matter what you do? If this is what you are saying please tell me why someone would then be obedient to God? This is a very popular doctrine that has appeal because it excuses man of responsibility of faith. Man can do whatever he wants as long as he acknowledges Christ. This is what man wants to hear, therefor they endorse this false doctrine. When you read the old testament where do you see this pattern? “
  Melissa, the Bible may not use the exact words “invite Christ into your heart” but that is exactly what it means – as I have stated previously. Let’s not mince over terminology.
  Of course it doesn’t mean that a Christian can do as they please. We should obey God out of gratitude for what He has done, but let’s face it, we still have the flesh and Satan who tempts us. God is the Christian’s Father – He loves His children and will discipline them if they disobey just as any good earthly parent will do. The Bible calls it “chastening”. There ARE are consequences to disobedience, but losing one’s salvation is not one of them. As for the Old Testament, that as under the Old Covenant. God often made crispy critters out of those who disobeyed. Since Christ came we don’t see that happening, do we?
  You said: “We love God with an equal measure by giving back to Him his Son. We do this by abiding in the terms of the second covenant and touching the tools of the Spirit. (contact points).“
  Excuse me, tools of the Spirit – where is THAT in the Bible?
  You said: “Nowhere in the bible did Jesus say that He is the scriptures and nowhere did He say. “the scriptures are the word of God”.”
  He was always pointing to Himself as the Word. He is the pattern for our faith/ record for our faith. He is sufficient for faith. Christ is all we need.
  Boy are you ever confused! Do you mean to say that the Bible is not the Word of God? Do you believe in the Trinity? Father, Son and Holy Spirit are One. The Bible was inspired by the Holy Spirit. Christ is the Word made flesh. It is pretty simply math – One + One + One = Triune God All in One-One in all.
  You are once again comparing apples to oranges. This is where Pentecostal belief falls off the truck.
  Deborah has given a great exposition on this elsewhere on this site. I don’t feel the need to rehash that. Since your beliefs are so riddled with error and false teaching it is a very real possibility that the “tongues” you are receiving could be a counterfeit from Satan. That is a scary thought.
  You said: “Tongues is the evidence of your baptism. It is an outward sign that gives witness to what is within.”
  You are once again comparing apples to oranges. This is where Pentecostal belief falls off the truck.
  Deborah has given a great exposition on this elsewhere on this site. I don’t feel the need to rehash that. Since your beliefs are so riddled with error and false teaching it is a very real possibility that the “tongues” you are receiving could be a counterfeit from Satan. That is a scary thought.

  This is the one I meant to reference regarding the removing of the scales from your eyes. I did not write this:-) Although I agree with what was written by her 😉

 210. Greg says:

  Eric, if you are still there,

  Just to clear something up! You said:

  Apostle Eric vonAnderseck wrote:

  Q16. And 3. If you maintain that only apostles can confirm if a persons faith in Christ is genuine then how do you know that you really led people to Christ in that Church you left, because you did not become an apostle till years later. Did you go back and confirm their faith?
  A16. Thats correct, I had to be converted and that is seen in the testimony. I was still preaching the “OLD SYSTEM” gospel. Though I was filled with the Holy Ghost, God had to re-educate me in His covenant and that began with His grace. He opened my eyes and through dreams and visions (Heb. 6:4-5) and the powers of the world to come, sanctified my faith and concealed me until the time when I would enter my lot.
  This ministry began to slowly morph and we had to define what God is doing to the general church world, and that is not easy, and we had to perfect things in the web-sights for clarification where some think it is a contradiction. Now over 10 years later and more computer savvy we are on task with the Lord’s help.

  May I ask who was the Living apostle that confirmed your faith? you said above you were filled with the Holy Ghost? but who told you you were? God? if so how come you teach that Christians cannot hear directly from God they must be taught by a living apostle? Can you tell me also what is ” the OLD SYSTEM” gospel??

  Second thing to clear up; You said:
  Apostle Eric vonAnderseck wrote:

  About Charisma Magazine forum; I received an e-mail from Charisma that they got a virus from a guy named Steve (or Barry) in Australia (your friend.) and now you fabricate more things to add to your sin.

  Could you tell me what exactly you mean by this comment. For clarity sake in regards to Charisma the editors wrote to me on two occasions. One was to agree that I could post material on their forum challenging your ministry. So your pretending that they were on your side is misleading..they were not. Secondly, they wrote to me when I asked them why they banned people who were challenging you they told me that the people had said unkind things to them so it was nothing to do with any virus. It is my belief that they closed the forum for two reasons. One because it had degenerated into a ridiculous debate between sincere members of the forum and your followers who joined to, may I say I feel,rescue you because you could not keep up with the questions. In fact nobody was actually bothering with you Eric because they could not make head nor tail of what your were saying, until I turned up and pieced together for them an explanation of your teachings because I had studied them.

  The second reason it closed I believe was because the members of the forum were constantly attacking the owners and editors of the site for following what the members believed to be a false apostolic and prophetic movement which is about a thousand times the size of yours Eric. Charisma has a history of closing down and reopening again and it was nothing to do with a virus from anybody.

  Greg.

 211. Beaudene says:

  amen amen amen evangelist melissa.

  One can clearly see the difference between a covenant believer (those who have the temperament of the Spirit) and those who seek to jusitify their own indifference (their behaviour and evil[which means faithless] responses are a sign against them).

  Once people feel threatened or insecure about their own faith, they ask others to quote exactly from the bible.

  The mystery of CHrist is not revealed through scripture, but by grace and the revelation that God gives.

 212. Beaudene

  >> Once people feel threatened or insecure about their own faith, they ask others to quote exactly from the bible.

  You got to be kidding? No, when people ask for verses to be quoted from scripture it’s because the tripe that’s being spoken can’t be found in the bible. So we ask for scripture knowing fully well you wont be able to quote anything – which proves our point – you speak nonsense.

 213. One would think we are dealing with a 12 year old.

 214. Beaudene says:

  Mockery and guile overflows from the lips of the wicked, but those who are in Christ speak true charity which confirms Christ and His covenant.

  Still praying for you

  [EDITED by DTW: That’s your answer? When you are cornered then you speak like someone is mocking you? No Beaudene, we are not mocking you, we are trying to get you to WAKE UP to the fact that you are in a CULT – We are trying to save your life my dear! That is LOVE!]

 215. Burning Lamp says:

  Beaudene said:

  The mystery of CHrist is not revealed through scripture, but by grace and the revelation that God gives.

  This shows exactly the mentality we are dealing with here – the absolute delusion.
  Beaudene has declared that her group doesn’t regard God’s Word as the Authority, but rather EXTRA-BILICAL revelation. That is the mark of a CULT. End of story. I’m done. May God have mercy upon all these people and deliver them from this darkness. How tragic.

 216. Burning Lamp says:

  Melissa said:

  Deb,

  What is BRILLIANT is your carnal perception is that a throne is that of a chair.

  Melissa, did you forget this conversation? Also, you obviously have no answer to this very important question. I had respectfully asked for a response to the “throne” question. I am still waiting.

 217. sylesa says:

  Hello all. Nobody posting comments today? I tried to post one this morning and i think that i hit the button twice and it said “duplicate message” but neither message showed on the board as awaiting moderation. Are you off today Deborah? I am going to read thru some of the blogs, Apostle Eric is particularly facinating as a case study of the pathology of a false teacher so i guess i will take the time to read since there are no new posts.

 218. sylesa says:

  Eric, you are a wolf in sheeps clothing, and i cannot imagine that anybody with enough bible knowledge to fill a thimble would fall for your agenda. You are doing the work of your father the devil, that is obvious. The canon of scripture is closed and we dont need any “revelation” or dreams and visions or anything else from you. WHO by the way is asking “where are the Apostles?” WHO is saying “where is truth?”The scriptures are truth, NOT YOU! NOT any extrabiblical anything from you!Nobody who properly values the written Word would listen to you, nobody who has any true knowledge of God would listen to you. Sadly, there are those without knowledge who would listen to you and i pray that the warning about you not only goes out frm this website, but i will also for my part warn other about you in my community just to bring awareness of people like you , so that if anybody even STUMBLES on your website they will have been forwarned.There’s a hotter place in hell for you Eric.And unless you think that i am hateful , i am not, i do not hate you, but i at the same time hate the spirit that works in you and thru you. Jesus himself saved his most scathing comments to the false religious leaders of the day and through jude and Peter and Timothy ect.ect., many harsh warnings given to and about false teachers lest you feel “persecuted”. I believe you know exactly what you are doing and judging by your picture, you are op ther in age Eric so i suggest you call on the True and living God and ask Him to give you grace to both fear God and humble yourself and repent of what you are doing while you can. If by some chance you are decieved into actually really believing yourself the things that you are trying to teach others, then you need to ask Jesus to have mercy on you and open your eyes and your heart to see Him and the Truth of his Word. I will pray for you Eric.

 219. Beaudene says:

  To burning lamp.

  You know that it says in the bible that Jesus revealed the mystery of the gospel to the Apostle Paul right???

  So How did Jesus reveal this unto Him, through scripture or the revelation of His grace?????

  Romans 16:25 Now to him that is of power to stablish you according to my gospel, and the preaching of Jesus Christ, according to the REVELATION OF THE MYSTERY, which was kept secret since the world began.

  Epesians 3:3 How that by REVELATION he made known unto me the MYSTERY!!!

  The bible is not the word of God, Jesus Christ is the word of God. The bible is a written record of Jesus Christ in His reality and the types and shadows, new testament and old.

 220. Beaudene says:

  Deb.

  Wat die hart van vol is loop die mond van oor.

 221. sylesa

  ah, I was still sleeping… you woke up really early lol. Gimme a few more hours.

 222. Beaudene

  Yes, my heart is full of love, that is why I am trying to save you from this mess you are in.

  But since you are trying your best to insult me, your comments will be deleted from now on.

 223. Beaudene

  >> The bible is not the word of God, Jesus Christ is the word of God. The bible is a written record of Jesus Christ in His reality and the types and shadows, new testament and old.

  Jesus Christ IS THE WORD OF GOD. The Bible IS THE WORD OF GOD.

  “What do John 1:1,14 mean when they declare that Jesus is the Word of God?

  Answer: The answer to this question is found by first understanding the reason why John wrote his gospel. We find his purpose clearly stated in John 20:30-31. “Many other signs therefore Jesus also performed in the presence of the disciples, which are not written in this book; but these have been written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God; and that believing you may have life in His name.” Once we understand that John’s purpose was to introduce the readers of his gospel to Jesus Christ, establishing Who Jesus is (God in the flesh) and what He did, all with the sole aim of leading them to embrace the saving work of Christ in faith, we will be better able to understand why John introduces Jesus as “The Word” in John 1:1.

  By starting out his gospel stating, “In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God,” John is introducing Jesus with a word or a term that both his Jewish and Gentile readers would have been familiar with. The Greek word translated “Word” in this passage is Logos, and it was common in both Greek philosophy and Jewish thought of that day. For example, in the Old Testament the “word” of God is often personified as an instrument for the execution of God’s will (Psalm 33:6; 107:20; 119:89; 147:15-18). So, for his Jewish readers, by introducing Jesus as the “Word,” John is in a sense pointing them back to the Old Testament where the Logos or “Word” of God is associated with the personification of God’s revelation. And in Greek philosophy, the term Logos was used to describe the intermediate agency by which God created material things and communicated with them. In the Greek worldview, the Logos was thought of as a bridge between the transcendent God and the material universe. Therefore, for his Greek readers the use of the term Logos would have likely brought forth the idea of a mediating principle between God and the world.

  So, essentially, what John is doing by introducing Jesus as the Logos is drawing upon a familiar word and concept that both Jews and Gentiles of his day would have been familiar with and using that as the starting point from which He introduces them to Jesus Christ. But John goes beyond the familiar concept of Logos that his Jewish and Gentile readers would have had and presents Jesus Christ not as a mere mediating principle like the Greeks perceived, but as a personal being, fully divine, yet fully human. Also, Christ was not simply a personification of God’s revelation as the Jews thought, but was indeed God’s perfect revelation of Himself in the flesh, so much so that John would record Jesus’ own words to Philip: “Jesus said unto Him, ‘Have I been so long with you, and yet you have not come to know Me, Philip? He who has seen Me has seen the Father; how do you say, “Show us the Father”?'” (John 14:9). By using the term Logos or “Word” in John 1:1, John is amplifying and applying a concept that was familiar with his audience and using that to introduce his readers to the true Logos of God in Jesus Christ, the Living Word of God, fully God and yet fully man, who came to reveal God to man and redeem all who believe in Him from their sin. http://www.gotquestions.org/Jesus-Word-God.html

  2 Timothy 3:15-17: “… from infancy you have known the holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work”

  Mark 13:31 “Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away.”

  ————–

  Now… if Second8thWeek do not see the Bible as being the Word of God, then they should refrain from quoting verses from it!

 224. Greg

  Yes, I had to chuckle about the virus thing. I thought that very odd and then very funny.

 225. Michael says:

  >>The bible is not the word of God, Jesus Christ is the word of God. The bible is a written record of Jesus Christ in His reality and the types and shadows, new testament and old.

  What next…where and how these people derive the message of salvation…false and twisted doctrine…doctrines of devils…no standards or integrity ,no wonder there is such confusion…they rely on visions and emotions and men and women who appoint themselves as the relevation of a new gospel and additional extensions of God’s. They contaminate and pollute the tried and trusted scriptures according to their evil desires and wims…no wonder the church is in a mess and souls are being send on their way to hell in their myriads.

  All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness: 2Tim:3:16
  and
  And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life, and out of the holy city, and [from] the things which are written in this book…Rev 22:19

  and
  Do not add to his words, or he will rebuke you and prove you a liar.Proverbs 30:6

 226. Monique Babst says:

  In Closing

  Greg says; And as regard my feelings about you Eric, are they love or hate? All I can say is that long ago on bended knees I prayed through deep tears and through gritted teeth ” Lord! crush this mans ministry!!! but not him. Destroy this mans ministry off the face of the earth!!! but not him. And I pray oh Lord that you will use me to do it! or to be part of your plan in doing it! Amen”

  The apostle John warns the saints that the religious moral code will follow Cain’s logic to remove the offence of truth and to settle the conscience.

  1 John 3:12 NOT AS CAIN, who was of that wicked one, and slew his brother. And wherefore slew he him? Because his own works were evil, and his brother’s righteous.

  Greg believes he represents Christ in his zeal to disprove the apostleship and the timeframe we live in, but having no authority nor calling or lot sets his own soul as a record to rival truth by wresting scriptures to his own destruction. Replacing charity with whispering and rebuke. John says;

  1 John 4:7 Beloved, let us love one another: for love is of God; and every one that LOVETH is born of God, and knoweth God.
  8 He that LOVETH not knoweth not God; for God is love.
  20 If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar: for he that LOVETH not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen?
  21 And this commandment have we from him, That he who LOVETH God love his brother also.

  Observe the spirit and temperament of Greg that it is not Christ. .

 227. Michael says:

  Yes…The Word became flesh and dwelt amongst us…full of grace and truth and yes this the Lord Jesus Christ but that does not eliminate or substitute it or make it null and void…you cannot separate Christ from God’s Word as they are one. Can you now see how the devil works with word play and manipulation…he (Satan and his demons) is always quoting scripture out of context…he even had the audacity and cheek to quote it to Jesus after He was in the desert after 40 days/nights.
  If he thought he had a chance there against the Son of Man…doing it to ignorant and unredeemed man (and sometimes the elect)…is a piece of cake. With mankind he will persist and persist to lead them away from the truth.

 228. Burning Lamp says:

  Beudene, don’t you believe that Jesus is God? And do you believe in the Trinity – Father, Son and Holy Spirit?

  The Bible was written through the inspiration of the Holy Spirit whom Jesus sent when He ascended. A Helper – Why did God WRITE the Bible? It is ALL we need. Anything beyond it is FALSE.

 229. Burning Lamp says:

  Correction – He promised to send the Holy Spirit but He came later – anyone who knows the Bible knows that, but didn’t want to leave that open.

 230. Burning Lamp says:

  Sylesa, yeah, if you are in the States, you have to take into account the difference in time zones. You left your comment at 4:00 a.m.
  SA time. 🙂

 231. Barland Johnson says:

  Deborah, Burning Lamp, Greg and our brothers and sisters who are earnestly contending for the faith.
  Firstly – wow, this has really opened up much debate and much discussion.
  Secondly – Thank you very much Deborah for your effort and all others who work very hard at exposing the evil so prevalent in our “christian” society.
  I was really amused at an incoherent and contradictory presentation by those who are false in every way. I have seen an undertone of heavy shepherding by the so called elite of Christendom threatening expulsion or excommunication of the ‘disobedient” of their flock.
  This really presents a dilema to all who visit the organisation whether by electronic means or a physical visit. I therefore would encourage Greg to continue to expose the evil and warn many about the danger that these evil workers present.

  Paul warns that the Holy Spirit expressly says that in the last days many will fal away from the faith giving heed to the doctrine of demons. 1 Timothy 4 verse 1

  In contrast to the original apostles and evangelist and christian workers there can be no comparison between the works of the apostles in the book of Acts – they always proclaimed Christ and no-one else. they were humble and never spoke of themselves in the 3rd person – and Eric and his followers.

  To Eric and his crew our faith (believers in CHRIST) is about GOD and not the apostles. It is about the SON OF GOD and HIS saving work and not about any man’s knowledge. It is about THE HOLY SPIRIT who indwells everyone who has repented, believed and has been BAPTISED and then receives the GIFT of the HOLY Spirit.
  To Eric and his followers the WORDS of CHRIST according to John 6:63 is SPIRIT and they GIVE life – not the apostles. The apostles were given a job to preach the truth and not magnify themselves. Everyone who believes is a new person, having been born again of SPIRIT AND WATER.
  Are you and any of your followers born again? Do you display the fruit of repentance?
  Are you a new person – as 1 Samuel 6 verse 10 states, —“The Holy Spirit will come upon you mightily ….. and you will be changed into another person.
  I dare venture that you are not. I dare say that you are dead and not alive. I dare say that you and followers have never been cut to the heart and repented of your sin. Because you are dead and not alive you cannot preach the WORD of GOD, which is and Who is Christ Jesus, and the bible is the WORD of GOD according 2 Timothy 3 verse 16.”For All Scripture is inspired of GOD…”
  JESUS when being tempted by the devil in wilderness confirmed that scriptures are the WORD of GOD when he quoted verbatim the LIVING WORD of GOD when he quote from Deuteronomy chapters 6 and 8.
  1. “Man shall not live by bread….” Deut 8 verse 3
  2. “…..and you shall worship Him…” Deut 6:13
  3. “You shal not put the Lord your God to the test….” Deut 6:16
  The devil also quoted the PSALMS in Matthew Chapter 4 when he tempted the LORD.
  Also Hebrew 4 verse 12 states “that the WORD of GOD is living and powerful and sharper than any two edged sword….”
  Furthermore Eric, it is a testimony against you and your followers of your wickedness in denying the WORD of GOD, which is the SWORD of the SPIRIT in Ephesians 6 verse 17. Therefore you must tread very carefully in DENYING THE GODHEAD AND WHAT THEY HAVE ACCOMPLISHED. I would dare say to you that you are committing blasphemy against THE HOLY SPIRIT OF GOD.
  I then caution you to be very careful about blaspheming GOD and twisting the scriptures as the devil did and ernestly implore you repent and seek GOD’s forgiveness and maybe he will forgive you, your sins.
  To add in closing, a wicked and perverse generation seeks after a sign but none shall be given except the sign of Johah. It meens this – THERE ARE NO MORE SIGNS IN HEAVEN AND EARTH TO REVEAL GOD’S GLORY ACCEPT THE DEATH AND RESURRECTION OF CHRIST. NO MORE TRUMPETS AND IN THE CASE OF ANGUS BUCHAN AND ALL THE OTHERS NO MORE CLOUDS, NO MORE FIRE ONLY THE DEATH AND RESURRECTION OF CHRIST JESUS.

  Well done Deborah, BL and Greg and all the others. To Deborah, thank you for the late nites, we really appreciate it.
  With kind regards to you
  Barland

 232. Barland Johnson says:

  soory for spelling in the last paragraph, meant to say means and not meens. also forgive other errors.

 233. Barland Johnson says:

  ALL THE BLESSINGS OF GOD

  All the blessings God has bestowed upon man and women are of his grace, his free, undeserved favor. We have no claim to the least of His mercies.

  It was free grace that “formed man of the dust of the ground, and breathed into him a living soul,” and then stamped on that soul the image of God. The same free grace continues to us at this day — life, and breath, and all things. And whatever righteousness may be found in us, this is also the gift of God.

  With what then can we atone for even the least of our sins? With our works? Even if our works are many and holy, they are not our own, but God’s.

  Therefore, having nothing — neither righteousness nor works — to plead, our mouths are utterly stopped before God. If, then, we find favor with God, it is “grace upon grace!” “By grace you have been saved through faith.”

  Grace is the source, faith is the condition, of salvation.

  What kind of faith? Faith in Christ. Christian faith is a full reliance on the blood of Christ; it is a trust in the merits of His life, death, and resurrection. This kind of faith means resting upon Him as our atonement and our life. It is cleaving to Him as our “wisdom, righteousness, sanctification, and redemption” — or, in one word, our salvation.

  This is a present salvation — something attained here on earth — by those who are partakers of this faith. This is that great salvation foretold by the angel, before God brought His First-begotten into the world: “You shall call His name Jesus, for He will save His people from their sins” (Matthew 1:21).

  –John Wesley

 234. Michael says:

  It just really amazes me that some people can be so wilfully blind to what is happening in this world and the church.

  2Tim3:2…For men shall be lovers of self, lovers of money, boastful, haughty, railers, disobedient to parents, unthankful, unholy,
  Isaiah5:20…Woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter!
  For many will come in my name, claiming, ‘I am the Christ, ‘ and will deceive many. … and many false prophets will appear and deceive many people (Matthew 24:5, 11).
  For false Christs and false prophets will appear and perform great signs and miracles to deceive even the elect–if that were possible. See, I have told you ahead of time (Matthew 24:24-25).

 235. Evangelist Melissa Bolduc says:

  Regarding my faith;

  I am 54 years of age, I sought the Lord all of my life and never experienced the peace of God or the reality of my salvation until I entered covenant 4 years ago under the steward of Gods house Chief Apostle Eric vonAnderseck.

  Therefore I am neither persuaded by your comments or your wrest of the scriptures to urge me to depart from the true and living God to go back to a dead faith with no eternal life or present reality of Christ in my life. Neither would I depart from the true Body of Christ, which walks in unity of the one true faith, nor will I deny the gospel of my persuasion which has grounded me in the faith and given me the lot and life I now possess in Christ with the future promise of my reward of eternity in the bosom of the Father.

  What we experience in covenant is what is absent in the current denominational church system today also called the “many headed hydra” or “Satans seat” which promotes satans false doctrine and false Christ. Those bound in this system wrest the scriptures to their own destruction. They believe they have Christ in their hands through the text of scripture, yet deny Christ who is the LIVING WORD which no one can confine to the pages of a book. He is not pen and paper.

  This pseudo doctrine being embraced by the church at large is a placebo which keeps satans servants bound in ignorance and hypnotized by false promises; you are they who “search the scriptures for IN THEM you think you have eternal life and they are they which testify of me”. Says Christ in John 5:39. You will never come to the knowledge of the mystery of Christ through the reading of the text for these are those” ever learning and never able to come to the knowledge of the truth.” 2 Tim 3:7. The truth is in covenant as we are tethered to God by the 3 fold cord of government, truth and Spirit.

  Satans doctrine possesses no power to purge the conscience, heal the soul or birth the very nature or life of Christ in the innerman; the life of Christ in us the hope of glory, therefore the beastly carnal nature will remain regardless of how good or moral you may become or how much you read and practice the written word; for the letter killeth, but the Spirit gives life. 2 Cor 3:6. The Spirit of God will only bear witness to the record of Christ.

  We in covenant experience the witness of the Spirit daily and also the many manifestations of Gods grace which he promises to those who worship Him in Spirit and in truth, we possess His peace which is other worldly and is not governed by our circumstances and we find our rest in Him as we seek him at the altar of our faith. He is the DOOR we enter through to commune with the living God; these are not mere words but our reality.

  Everything in covenant furthers Gods plan and not the plan of man, it doesn’t cater to the flesh, but on the contrary teaches us how to die to the flesh that we may live both now and eternally IN Christ our Lord and King. Those who lack true faith, lean to their own understanding and instead choose to refute and reject truth who IS Christ, preferring to serve the Christ and gospel created by satan or their own imagination because it is what is familiar to them, taught by their pastor and themselves, appealing to their own flesh, aspiration, moral code and principle which only dresses them in the filthy rags of self-righteousness and not the righteousness of Christ.

  Your doctrine requires no works of faith by which we overcome self, satan and the world, but instead feeds the flesh teaching men to blaspheme God by calling evil good and good evil. These will never inherit Gods kingdom. These are satans offspring, those whom God is preparing to accept the man known as the Antichrist. He will fit the Christ of their imagination in all ways except he will not be able to raise the dead, for only the one who is life can give life.

  I find no need or persuasion to answer your questions any further which you have only ask not for the desire of truth or the furtherance of the knowledge of Christ, but for the purpose of gendering strife and debate as if this is all about who’s right and who’s wrong or for the purpose of gloating and pride. It’s about truth and life eternal,those who love truth embrace it regardless of previous indoctrination or the sting to their pride. Your lack of desire for truth is evident by your inability to understand our answers; for truth can only be seen when revealed by God through his grace and only as we humble our self to accept it by faith. God resist the proud but gives grace to the humble. 1Peter 5:5

  Let it be made known that God is calling all who have “ears to hear” to come out from among them, the false religious system and be saved by returning to their first love and first works (Rev 2:4-5) of the covenant and the priesthood which Christ provided by the shedding of His blood. The covenant is the way of faith by which we walk in agreement with God therefore he promises to be our father and us his children.

  This is an offer of clemency to save you from His wrath to come which will come upon the ungodly, the fruitless ones who walk contrary to all that is true and holy. Those who reject Gods offer of clemency will be made to shed their own blood for the rejection of the blood of Christ.

  “Salvation is the product of the new covenant priesthood.”

  In Christ ~Evangelist Melissa

 236. Burning Lamp says:

  Deborah, Greg and Michael, we have all done our best to speak truth to these people to no avail. Instead they say we are unloving when they are the ones twisting God’s word to make a lie and adding to His Word when He has made it clear that is sin.

  Enough – Leave them to their own devices. It is tragic and it grieves our hearts, but as far as I’m concerned it is done. Thanks Debs for posting this as a warning to the unwary. But obviously there are those who choose to believe a lie and that is their choice. Proverbs 14:12
  At least now they can’t say that someone didn’t try to warn them.

 237. Greg. says:

  Monique,

  Monique Babst wrote:

  Observe the spirit and temperament of Greg that it is not Christ. .

  I think if I had the spirit and temperament of the world in my prayer concerning Eric i think I would have prayed something like this:

  Luke 9:54 (King James Version)
  54And when his disciples James and John saw this, they said, Lord, wilt thou that we command fire to come down from heaven, and consume them, even as Elias did?

  Only the Lord and myself know the sincerity and meaning of my prayer, and those to whom the spirit reveals it.

  Monique, Your judgement of me is based on a belief that I am acting in an unjust and unrighteous way towards my brother Eric, according to the scriptures you posted at least, from 1 John. But the thing is this Monique and I say this without any glee or malice and indeed say it with sadness somewhat, but I do not consider Eric to be my brother. Whatever about the brotherhood of humanity, yes, if you believe in such a concept and I do to a certain extent, but not a brother in the Lord. I have no fellowship in my spirit with Eric.

  And why do I not have fellowship with him in my spirit? Because of this:
  1 John 5

  1Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God: and every one that loveth him that begat loveth him also that is begotten of him.

  Eric and his teachings deny the very core and essence of this truth to be true. I wish it were not so.

  Greg.

 238. Barland

  Thanks so much for the comment- I really appreciate it :)))

 239. sylesa says:

  Evangelist Melissa, Please try to understand that your “experience ” of peace and grounding are not a true barometer of truth. The scriptures alone can be that to you, an anchor for your soul when what you may or may not feel experiencially can change with any given moment, or changing circumstances of life. This is how people get drawn into cults, because it makes them “feel” or “experience” what they think is a relationship with the true God, when in fact it is a false peace. Our hearts are so decietful melissa, we cannot trust ANYTHING as trumping the WRITTEN WORD of God , to wit we do well to pay attention as a light that shines in the dark. God has given us EVERYTHING that pertains to life and godliness in His Word. Read the Word apart from Erics teachings, you will not see his teachings in the BIble. Take care

 240. Michael says:

  There are those that trust the simple clear messages of the scriptures given to us by God out of His divine goodness,mercy and love for us.
  And there are those that are not satisfied and seek experiences that contradict all that is so clear and rely on a third party (in this case Eric) to enlighten them. How very self-centred,small-minded and very sad.

  Melissa…I am 54 years of age, I sought the Lord all of my life and never experienced the peace of God or the reality of my salvation until I entered covenant 4 years ago under the steward of Gods house Chief Apostle Eric vonAnderseck.

 241. Burning Lamp says:

  Melissa, you said:

  “Salvation is the product of the new covenant priesthood.”

  I am sad for you. Apparently you were never presented with the true Gospel from God’s Word. You were not really seeking God, you were seeking an EXPERIENCE. And that is what you have found, an EXPERIENCE. And you are in love with the EXPERIENCE.

  Yes, the established church as an institution is wrong. But the Body of Christ is the true Church and does not include everyone in the “established” church with a little “c”.

  You will come to realize your error at some point and I only hope that it will not be too late.

 242. Greg says:

  Deborah, An update on this topic. Some vindication?

  I visited here once again because I got notification of a a comment on the site endtimesprophetic in relation to Eric VonAnderseck and second8thweek. I scrolled down throgh the comments here and something caught my eye. I was challenged here by a poster called “Johan” Johan wrote:

  Johan
  23 November, 2010 at 10:04 pm
  Greg, I vaguely remember your visit here in Mossel Bay and was wondering, were you not the guy who was persuing the lovely blond girl who was not willing to marry you because of your spiritual differences? Sounds like some serious sour grapes now doesn’t it! ????? I’m not part of their group, but she is sound in faith man, have seen no error in anything that she preaches and love the stabilty in faith and single and sobermindedness she and others in their group maintains. They are a true blessing to be around with and there is an amazing unity in faith between all of them. Maybe absolutely worthwhile investigating. Why so violent Greg, you seem like a real angry man??? You should pray and ask God for wisdom and peace! He will help you and save your soul. Peace to you brother. J

  I was amazed to see Johan’s picture because it is actually David VonAnderseck Eric VonAndersecks son. So it seems David posed as someone who met me and yet I never met him in person ever. The rest of the untruths are contained in his comment. David is also an Apostle of second8thweek. To any of Eric’s followers who may read this…Now do you see? I pray David that you will open your eyes to the truth. I was deceived myself in life many times. May the Lord open the eyes of your understanding and may we one day truly be brothers.

  Greg.

 243. Tayara says:

  Some would say “that’s why we have the scriptures”, and I say the letter killeth, but the Spirit gives life!

  To Evangelist Melissa: the letter that kills refers to the Old Covenant(Laws) which was handed by God to Moses.The Old Covenant reveals God’s holiness and at the same time condemn sins. For there is none righteous no not one…and Jesus says,(correct me Deb,pls)the Word is a Spirit and they are life….

  thanks Deb for this discerning blog…

  Evangelist Melissa Bolduc wrote:

  Deb for your learning experience regarding knowledge and its importance and necessity for faith;
  The word “Knowledge” is in the scriptures 172 times, beat out by love=310,faith=247, wisdom=234,and known=222 which is in direct correlation to KNOW-ledge.
  We cannot KNOW God apart from the KNOW-ledge of Him which we receive from Gods KNOW-Ledge Stewards called APOSTLES.
  Some would say “that’s why we have the scriptures”, and I say the letter killeth, but the Spirit gives life! The life of Christ embodies the KNOWLEDGE of His truth,the (hidden) Mystery of Christ not the dead letter, for Christ is not pen and paper, He IS the LIVING WORD of GOD.
  JOHN 5:39 SEARCH the scriptures; for in them ye think ye have eternal life: and they are they which TESTIFY of me.
  ISAIAH 28
  9 Whom shall he teach KNOWLEDGE? and whom shall he make to understand doctrine? them that are weaned from the milk, and drawn from the breasts.
  10 For precept must be upon precept, precept upon precept; LINE UPON LINE, LINE UPON LINE; here a little, and there a little:
  13 But the word of the LORD was unto THEM precept upon precept, precept upon precept; LINE UPON LINE, LINE UPON LINE; here a little, and there a little; that they might go, and FALL backward, and be BROKEN, and SNARED, and TAKEN.
  HOSEA 4:1 Hear the word of the LORD, ye children of Israel: for the LORD hath a controversy with the inhabitants of the land, because there is no truth, nor mercy, nor KNOWLEDGE of God in the land.
  6 My people are destroyed for lack of KNOWLEDGE: because thou hast rejected KNOWLEDGE, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me: seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children.
  “The divinity and hidden things of God are beyond finding out through mans logic, reason and intellect, therefore we must seek God to know Him through the spiritual tokens he has authorized and sanctified for our faith.”
  IN Christ~Evangelist Melissa

 244. Tayara says:

  “Salvation is the product of the new covenant priesthood.”

  What do you mean by that? Not the atoning works of Christ on cross? this is a strange gospel Apostle Paul is talking about in Gal.1:8. now I say , runnnnnnnnnnnnnnn!

  Evangelist Melissa Bolduc wrote:

  Regarding my faith;
  I am 54 years of age, I sought the Lord all of my life and never experienced the peace of God or the reality of my salvation until I entered covenant 4 years ago under the steward of Gods house Chief Apostle Eric vonAnderseck.
  Therefore I am neither persuaded by your comments or your wrest of the scriptures to urge me to depart from the true and living God to go back to a dead faith with no eternal life or present reality of Christ in my life. Neither would I depart from the true Body of Christ, which walks in unity of the one true faith, nor will I deny the gospel of my persuasion which has grounded me in the faith and given me the lot and life I now possess in Christ with the future promise of my reward of eternity in the bosom of the Father.
  What we experience in covenant is what is absent in the current denominational church system today also called the “many headed hydra” or “Satans seat” which promotes satans false doctrine and false Christ. Those bound in this system wrest the scriptures to their own destruction. They believe they have Christ in their hands through the text of scripture, yet deny Christ who is the LIVING WORD which no one can confine to the pages of a book. He is not pen and paper.
  This pseudo doctrine being embraced by the church at large is a placebo which keeps satans servants bound in ignorance and hypnotized by false promises; you are they who “search the scriptures for IN THEM you think you have eternal life and they are they which testify of me”. Says Christ in John 5:39. You will never come to the knowledge of the mystery of Christ through the reading of the text for these are those” ever learning and never able to come to the knowledge of the truth.” 2 Tim 3:7. The truth is in covenant as we are tethered to God by the 3 fold cord of government, truth and Spirit.
  Satans doctrine possesses no power to purge the conscience, heal the soul or birth the very nature or life of Christ in the innerman; the life of Christ in us the hope of glory, therefore the beastly carnal nature will remain regardless of how good or moral you may become or how much you read and practice the written word; for the letter killeth, but the Spirit gives life. 2 Cor 3:6. The Spirit of God will only bear witness to the record of Christ.
  We in covenant experience the witness of the Spirit daily and also the many manifestations of Gods grace which he promises to those who worship Him in Spirit and in truth, we possess His peace which is other worldly and is not governed by our circumstances and we find our rest in Him as we seek him at the altar of our faith. He is the DOOR we enter through to commune with the living God; these are not mere words but our reality.
  Everything in covenant furthers Gods plan and not the plan of man, it doesn’t cater to the flesh, but on the contrary teaches us how to die to the flesh that we may live both now and eternally IN Christ our Lord and King. Those who lack true faith, lean to their own understanding and instead choose to refute and reject truth who IS Christ, preferring to serve the Christ and gospel created by satan or their own imagination because it is what is familiar to them, taught by their pastor and themselves, appealing to their own flesh, aspiration, moral code and principle which only dresses them in the filthy rags of self-righteousness and not the righteousness of Christ.
  Your doctrine requires no works of faith by which we overcome self, satan and the world, but instead feeds the flesh teaching men to blaspheme God by calling evil good and good evil. These will never inherit Gods kingdom. These are satans offspring, those whom God is preparing to accept the man known as the Antichrist. He will fit the Christ of their imagination in all ways except he will not be able to raise the dead, for only the one who is life can give life.
  I find no need or persuasion to answer your questions any further which you have only ask not for the desire of truth or the furtherance of the knowledge of Christ, but for the purpose of gendering strife and debate as if this is all about who’s right and who’s wrong or for the purpose of gloating and pride. It’s about truth and life eternal,those who love truth embrace it regardless of previous indoctrination or the sting to their pride. Your lack of desire for truth is evident by your inability to understand our answers; for truth can only be seen when revealed by God through his grace and only as we humble our self to accept it by faith. God resist the proud but gives grace to the humble. 1Peter 5:5
  Let it be made known that God is calling all who have “ears to hear” to come out from among them, the false religious system and be saved by returning to their first love and first works (Rev 2:4-5) of the covenant and the priesthood which Christ provided by the shedding of His blood. The covenant is the way of faith by which we walk in agreement with God therefore he promises to be our father and us his children.
  This is an offer of clemency to save you from His wrath to come which will come upon the ungodly, the fruitless ones who walk contrary to all that is true and holy. Those who reject Gods offer of clemency will be made to shed their own blood for the rejection of the blood of Christ.

  “Salvation is the product of the new covenant priesthood.”
  In Christ ~Evangelist Melissa

 245. Chris says:

  I’m confused…who’s right here? Guess we’ll have to wait for Jesus’ return and see?

 246. Greg says:

  Chris,

  What are you confused about?

  Greg

 247. Kay says:

  Deb and all,
  Thanks for opening this debate about this cult (cult it is!)

  I have close family that are caught up in their web of deceit, but cannot do anything other than hope and pray that they will see the light. As a Christian trying to live in God’s will each day, I just make the most of each opportunity to show them the correct way, and pray for God’s patience with these beloved family members. I do however support the Crusade that you have embarked on because if its importance to others that could get caught up in their cult. I advocate passion, but to blindfold young people and feed them convenient half-truths is plain open sin.
  Keep up the good fight with the correct protection, holy armour and the Sword of truth.

 248. Rina Bekker says:

  I am Rina Bekker and just want to let the readers know that for more than 2 years now, I am no longer part of this ‘ministry’. I saw many errors in Von Anderseck’s doctrine when I worked closely to him and his wife in the ministry.

  Their doctrine on the so-called CHARITY [love of God] are the worst form of deception I have ever seen and one can clearly see the NIMROD system [pyramid system] at the base of this ministry. ONE MAN at the top, the CHIEF ONE, [clergy] and the lay people who are not allowed to think for themselves but only have to confirm him in his self appointed position. The NIMROD SYSTEM was the first attempt by man, after the flood to set up a priesthood between man and God, to control the people.

  Many of Von Anderseck’s doctrines are written to keep him in this place at the top and anybody who question anything, or disagree even in small matters as for instance, function in the ministry, are immediatly cut off from fellowship…and…..YOU ARE NO LONGER SAVED.

  Von Anderseck and his wife Maria’s word is God’s LAW. In this we can see the Diotrephes spirit at work!

  Von Anderseck claims to be the CALLED APOSTLE FOR THE END TIMES, and he claims to receive revelations from the Lord, but in the years that I was supposed to have worked with him he was never available and his wife Maria did everything. When they came to Mossel Bay, South Africa, his true colours start to show as they slowly but surely indoctrinated the people to see him as the CHIEF STEWARD and the top man in the Headship of Christ.

  His claims as the CHOSEN APOSTLE and many other claims concerning his ministry are very similar to the claims and teachings of the World Wide Church that was established by Herbert W. Armstrong. Both these men claim to be the CHOSEN APOSTLE, the one to RESTORE THE CHURCH based on the REVELATIONS they have received. One can only wonder how God can be so confused? Seducing spirits are known to duplicate ‘revelations’ and the fact that both these men had the same REVELATION OF CALLING is already a point of concern.

  Von Anderseck’s book, The Antichrist Code, was NOT written by himself, but his wife did research in coalition with another person who at that stage was also an apostle of S8Week. In fact, this person [i dont want to mention her name because i think she also was abused enough] did most of the research and writing in this book. Many things in this book are misleading, such as the doctrine on ALIENS, FALLEN WATCHERS, CROP CIRCLES etc.

  I can only thank God that I saw through these people. I was kicked out of the ministry because I was in disagreement with many things they did. The way they treated people is to say with one word UNGODLY! God did not sent His Son only to bring us KNOWLEDGE, but also to show us His love and unconditional care..

  I still have files and files of Von Anderseck’s teachings and I will keep it because I have the evidence of how many times he has changed his mind on certain things in the teachings, or maybe he has just forgotten what he has said before. I also have letters which I have saved during the years being with them. These letters are the evidence of how they used me to help them stay in control. When i was kicked out, I was accused of being manipulative, controlling, abusing the believers etc. This is how clever cult leaders are! They do not do the dirty work but use others to do it for them and when the paw paw hits the fan, they just stood back, accuse that person and kick them out, asking the others to break all contact with such a person. [again we see the Diotrephes Spirit and the doctrine of the Nicolaitanes at work]

  Be carefull for the ministers of the S8Week, their CHARITY stretches just as far as you are willing to submit to first of all the STEWARD of this week, the CHIEF ONE, the ONE MAN at the top!

  Rina Bekker

 249. Dear Rina

  It is a miracle and only by the grace of our lord Jesus Christ that you escaped the clutches of these people. I know you are hurt and traumatized, being betrayed is a feeling that never quite goes away, but there is something you can do. You can expose these people for all they are worth to help save those who land up in their clutches. You have information that no one has, and this information you can take to the Bible and debunk and write articles about exposing them for the false teachers that they are.

  The big question Rina is, what gospel are you following now? because the churches out there are just as false as von Andersecks cult – where you are spiritually?

  Debs

 250. Martin Horan says:

  A lot of good replies above!
  It never ceases to astonish me that the amount of people I know personally, who call themselves Christians, do not only want signs and wonders but actually go off all over the place to find these things. It can be very disheartening trying to reason with them. I know churchgoers who will not even debate the issues of Toronto, Hinn, Joyce Mayer, Alpha, and so on. Their minds are made up that these things are from God.
  I have a relative who sees dark angels and demons everywhere–since she took up yoga! She doesn’t believe she has to repent of having practised yoga, much as my wife and I have given her literature exposing the subject. But this lady loves churches–especially the ones with “holy” pictures and statues. A “holy” man (someone togged up in religious garb) will have her in deference to him. Once, when I was commenting on Islam, she reminded me that Moslems are very religious people–meaning it was a good thing.
  Another religious relation told me that Moslems are often better Christians than Christians!
  One “Christian” got into a fury with me and started shouting because I thought it was wrong to make pictorial representations of Christ. It happened in a cafe here in secular Scotland. Embarrassingly, diners were taking note of this livid person. This same churchgoer–who used to run an Alpha course–very angrily asked was I suggesting that he did not have the right to paint a portrait of Jesus.
  Seeing the fury he was in I did not dare ask him how he knew what Jesus looked like. I had just stupidly quoted a Scripture to him which was partly the cause of this outraged retort.
  Please don’t quote definitive Scriptures to people who think they have the right to worship God as they see fit! When I did, it made this man–who I consider to be a friend–so furious that he was actually shaking with rage.
  I acknowledge that it was my fault for being so stupid.
  You see, I have already infurated Christians(?) by quoting Scriptures to them which contradict their cherished beliefs. When it does they do not like it. They do not like it at all. Sorry, but that does make me suspect their Christianity.
  And quoting Scripture to them can have the affect of making them see you as self-righteous. Those who contend for the faith these days are often called pharisaical.
  I try my best to be guided by God’s word. I have had to get of the track many times in the past, and sometimes turn around and go in the opposite direction because the Bible says the opposite from what I’ve believed.
  Having gone to Catholic schools from childhood till my teens, and then been involved in the Armstrong cult, I’m all too aware of being forced to squeeze the Scriptures to fit a paradigm. That’s why I try to make sure I have to be ready to drop any and all beliefs that contradict God’s Word.
  The sad thing with the detractors in the above debates–as with Catholics, Armstrongites and any other cultists or signs and wonders followers–is that they are unaware they are doing so.
  It can be very depressing having to deal with them and you can feel like you’re trying to blow against a gale. So I have to say, well done to all those above who earnestly contended for the faith once delivered. You all did well.
  Thanks again for this site, Deborah.
  It can pick me up when I’m down. I’m sure it’s the same for others who can feel alone among these end times delusions and apostasy.

 251. Thank you for all your comments Martin, they are truly appreciated 🙂

 252. Geert De Decker says:

  Chances are it’s the prophet Mohammmed that appeared in the cloud above Mossel Bay.

 253. Martin Horan says:

  Anytime, Deborah. It’s you who deserves the thanks.

 254. Micheline says:

  Good morning DTW,

  I have spent 2 days reading all 259 posts…

  I found everything these people from S8W said, going straight over my head. Some of Eric’s posts, I had to read 3 or 4 times and still it didn’t make sense, AT ALL.

  As for Monique and Melissa, I started reading their posts but gave up half way through. I used the responses from Debs, Michael, Greg and BL, to ‘sort of’ explain to me what these ladies were saying.

  They use the same wording and sentence structure, as if coping straight from some form of man-written book. I found their posts heavy, sometimes dark and almost emotionless, definitely taught and rehearsed, no room for movement/discussion and no love/compassion.

  Things like the following confused me:
  -“Salvation is the product of the new covenant priesthood.”…normal English please!
  -SIGNS of the weeks of Enoch…what????
  -‘Apostle Eric says’…with respect, this is rediculous!
  -Covenants will change (post 68)…?
  -We will include any names of those who depart from Christ and yet claim apostolic authority apart from His kingdom and sanctified government which SIGN the Lord of hosts has granted through this stewardship and trust of His grace. (post 69)…?
  -We are in the 2nd covenant still and require these tokens for your faith to be made perfect in Christ. (post 71)…what tokens?
  -only apostles can confirm if a persons faith in Christ….says who?
  -speaking in tongues equals salvation…?
  -aggg more but don’t want to read through all their “issues” again.

  Their “believes” sounds cold, too many man-made additions. I have never heard of these books they use (Enoch, Adam & Eve)…thank goodness. God’s Word does it for me, all I need know, to love Him, obey Him and trust Him.

  Why can’t it be kept simple:
  1. Accept Jesus as Saviour
  2. Repent your sins
  3. Listen to the Holy Spirit
  By the above will we know our Heavenly Father, we will read His Words and start the learning process.
  See, I believe that the Lord knows we are “useless” when it comes to obeying Him, therefore He had to give us His Son. He had to make things simple for us to even come close to loving and thus, obeying Him.

  HOW WONDERFUL IS THAT—HE has done ALL the WORK—all we have to do is listen, obey, trust and have faith.

  Now that I call a FULL LIFE on earth and an ETERNAL FUTURE with Him.

  Eazy-ca-peasy, I added nothing, I took nothing away.

 255. Micheline says:

  Oi, a few spelling err above, pls forgive me Debs.

 256. Micheline

  I am the master spelling error maker, if you can catch up to me, then you will be allowed to ask for forgiveness 😉 until then, just shrug yer shoulders and laugh 🙂

 257. Truthful Conversation says:

  My stomach turns at how people can become so deluded and deceived! What a load of rubbish these people preach.. you are so right about religious pride Martin.. and the pride in their false beliefs is astonishing! .. I looked at the picture, and personally it looks like a mahoosive tack (drawing pin) to me.

 258. Timothy says:

  I have not been reading this site for a while so I enjoyed catching up. The first shock was to see the face of Apostle David vonandersec, the crown prince son, writing as JOHAN??? accusing Greg of chasing after a certain blond lady. The truth is that David got married to the cult publisher Lucinda, (the Mossel Bay trumpet lady) as soon as her divorce got through. This marriage lasted days. Then Apostle David got married to a certain blond lady which sold her soul to the group and was titled Evangelist Conny. This also lasted a month and the Apostle left for America for good without his blond wife.

  Surely this is evident of the rotten core without God. I wonder what Chief Apostle Eric has to say about this?

  My wife is still diligently following the Chief Apostle clan and has recently been crowned with the title of Apostle.

  My reason for this entry is to warn others to stay away as this group is still between me and my wife.

 259. Timothy

  Oh Timothy, what a story. I feel for you. Definitely ROTTEN to the core. I pray that your wife’s eyes are opened to the truth, that she is caught up in a cult. I pray that you are there to catch her when she falls out of this horrible mess.

 260. Greg says:

  Timothy & Deb:

  Hi Timothy,

  I may have asked you this before on another site (ETPW)…and it is that I would love to chat with you privately about some issues in regard to all of the above. I would be quite happy for Deb to give you my e-mail address and maybe you could drop me a line.

  Deb: It is fine with me if you pass on my E-mail address to Timothy.

  Greg..

 261. Greg

  No problem, I will do that.

 262. Die Afrikaner volk (Boerevolk) het nog altyd kinders wat met die helm gebore is so te sê aanbid omdat hulle kwansuis ‘n spesiale gawe van God ontvang het om in die toekoms te kan sien en te voorspel. Hier’s ‘n insiggewende artikel wat meer insae gee oor Siener van Rensburg se sg. gawe van God.

  http://versoening.weebly.com/1/post/2010/11/siener-van-rensburg-profeet-van-god-of-misleide-man.html

  Lees dit asseblief met onderskeiding. Ek stem bv. nie saam met die skrywer oor sy siening rondom Angus Buchan nie. Die res wat hy oor Siener van Rensburg skryf, is in die kol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *