Visitors from around the World

Translate blog:

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Announcements

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Sign up to Receive Email Updates


powered by MailChimp!

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Recent Comments

General Comments Section:

Click here for the General Comments Section Discerning the World - General Conversation Section

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Article Archive

Click here to find a List of all Articles List of all Articles
Click here to find a List of all Categories to search by Categories / Keywords

Website Stats

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Please rate this article below by clicking on the stars: 1 Star - Poor2 Stars - Fair (64 votes, 4.10 out of 5)

Vermetele Woorde Teen God

DVermetele woorde teen GodIE VERMETELE WOORDE VAN STEPHAN JOUBERT EN SY VRIENDE TEEN GOD

Ons vriend, Stephan Joubert, skryf op 25 Mei 2015 op sy webblad “ekerk,”

Vermetele woord teen GodINLEIDING

Stephan Joubert is nie net ‘n vurige aanhanger van Eugene Peterson nie. Selfs die omslae van hulle vertalings van die Bybel lyk amper dieselfde.

Die BoodskapTer inleiding, wil ek die lesers graag eers daarop wys hoe valse leermeesters se vermetele woord teen God nie net mondelings oorgedra word nie maar ook in hulle boeke verkondig word, en dit nogal in die vertalings van die Bybel wat hulle so dan en wan skryf.

Stephan is vreeslik lief vir die boek Spreuke, so lyk dit altans, want hy is alewig besig om dit as ‘n soort speletjie aan sy navolgers op te dis. So het hy byvoorbeeld in September 2009 tydens die Mosaïek Konferensie by die Mosaïek Kerk in Fairland, Johannesburg die volgende speel-speel storietjie vertel. Die ontluikende kerklikes is mos altyd besig om storietjies te vertel.

“The other day at a Bible school I did at a church in Pretoria, I asked the people to play a little game with me. And the game was about, let’s for a moment, say to ourselves, we only have the book of Proverbs in the Old Testament. What would our spirituality look like? And it was like a shocking game for us all, because you won’t find in the book of Proverbs anything about the cult, cultus (sic).

There is no temple. There is no religious personnel. There is no holy times or holy foods or holy stuff. There is only one life and it is the real life. There is only this life where I live and God is immediately in this life or not. And it is the wise person, and not the fool, who will be able to see where God is and where God is going.

It is a way of life. It is not in propositions. Secondly, you don’t find the will of God like many people who lived their lives in other stories. In the book of Proverbs you won’t find anything about prophecies, dreams, revelations, getting, like some people say in church, getting scripture. You know this thing? ‘I just got Scripture.’ Another lady, I have told this story, another lady the other day said to me: ‘You know, I stand on Scripture.’ I said: “Ma’am, that is great. Get off and read it. It is better.”  [Thomas sê: Ek wonder nog steeds of die dame teenoor wie Stephan Joubert hierdie “mooi” en superlatiewe “Christelike” woorde geuiter het, nie seergemaak gevoel het nie toe hy dit gesê het. Sies vir jou, Stephan. Jy moet leer om alle vrouens soos ‘n regte jintelman te behandel netsoos sy jou eie vrou behandel).

Nouja, as Stephan speletjies kan speel dan mag ons tog seker ook ‘n speletjie speel, en om dit te doen moet ons ook na die boek Spreuke gaan – nie sommer in enige antieke ou Bybelvertaling nie maar die spiksplinternuwe vertaling van Jan van der Watt en Stephan Joubert, DIE BOODSKAP. Kom ons kyk watter boodskap hulle oordra. Hulle vertaling van Spreuke 12:17 lui so,

‘n Gelowige praat altyd die waarheid. ‘n Mens kan op sy woord staatmaak. ‘n Vals mens lieg net.” (Spreuke 12:17).

Die ou Afrikaanse vertaling van die Bybel sê dit so,

“Hy wat die waarheid spreek, vertel wat reg is; maar ‘n valse getuie bedrog. (Spreuke 12:17)

Soos u kan sien, gaan dit hier oor ‘n getuie in ‘n hof en nie oor ‘n gelowige nie. Geen ander vertaling in Engels verwys naastenby na ‘n gelowige nie.

“An honest witness tells the truth, but a false witness tells lies.” (NIV).

“He that speaketh truth showeth forth righteousness, but a false witness, deceit.” (KJ21).

“He that uttereth truth showeth forth righteousness; But a false witness, deceit.” (ASV).

“He who breathes out truth shows forth righteousness (uprightness and right standing with God), but a false witness utters deceit.” (AMP).

“Those who state the truth speak justly, but a false witness deceives.” (CEB).

Whoever speaks the truth gives honest evidence, but a false witness utters deceit. (ESV).

“He that speaketh truth sheweth forth righteousness: but a false witness deceit.” (KJV).

Selfs die korrupte transkripsie van die Bybel deur Eugene H. Peterson, The Message, verwys nie na ‘n gelowige nie.

Truthful witness by a good person clears the air, but liars lay down a smoke screen of deceit. (MSG). [Thomas sê: Let op dat Peterson nie na ‘n gelowige verwys nie maar na ‘n goeie persoon.]

Nou dié vraag: Hoe op deeske aarde het Stephan Joubert en Jan van der Watt op die wonderlike idee afgekom om teen alle ander Bybelvertalings in Spreuke 12:17 as “‘n Gelowige praat altyd die waarheid.” te vertaal? Maar natuurlik, Stephan Joubert wat glo niks is onheilig nie omdat alles kwansuis heilig is, dat daar ook nie so-iets soos in-uit/uit-in is nie, of hulle-ons/ons-hulle is nie, of gered-ongered/ongered-gered is nie, en dat waarheid selfs in Boeddhisme, Judaïsme en Ateïsme, en watter ander geloof ookal, gevind kan word, sal noodwendig ook glo dat die aanhangers van ander gelowe, ook gelowiges is. Kul jou hier, kul jou daar en siedaar, “‘n Gelowige praat altyd die waarheid.

Praat ‘n gelowige altyd die waarheid? Lees gerus die artikel en besluit maar self of Stephan Joubert en Jan van der Watt (ek neem aan hulle is gelowiges) nie miskien vermetele woorde teen God spreek nie en miskien NIE altyd die waarheid praat nie.

IS VERMETELE WOORDE TEEN GOD ALTYD DIE WAARHEID?

Onnadenkende woorde kan beslis seer maak maar vermetele woorde teen God kan sy heilige toorn wek, veral as dit teen Hom en sy Evangelie gemik word. Hoor ‘n bietjie hier,

“Vermetel is julle woorde teen My, sê die HERE. Maar julle vra: Wat het ons onder mekaar teen U gespreek?” (Maleagi 3:13).

Soos sy mede-volgelinge van “Jesus” by die Mosaïek Kerk in Fairland, Johannesburg, is Stephan Joubert so besig om goeie verhoudings tussen mense te kweek (dis mos die in-ding deesdae ten spyte van 2 Korinthiërs 6:14-18 en 2 Johannes verse 9 tot 11) dat hy skoon vergeet het wat dit beteken om ‘n goeie verhouding met God na te streef.

Voordat ons Stephan Joubert en sy mede-“Jesus”-volgelinge se onderlinge harde en vermetele woorde teen God onder die loep neem, moet ons eers ‘n onderskeid maak tussen “woorde” en “woorde.”

Soos reeds gesê, woorde kan beslis seer maak. Dink maar aan Jakobus se ernstige waarskuwing teen ‘n ongebreidelde tong.

26As iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdiens van hierdie man is tevergeefs.” (Jakobus 1:26)

4Kyk, ook die skepe, alhoewel hulle so groot is en deur hewige winde voortgedryf word, word gestuur deur ‘n baie klein roer net waarheen die stuurman wil.

5Net so is die tong ook ‘n klein lid en beroem hom op groot dinge—kyk hoe ‘n groot hoop hout steek ‘n klein vuurtjie aan die brand.

6Die tong is ook ‘n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so ‘n plek neem die tong onder ons lede in; dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek.

7Want elke soort natuur van wilde diere en voëls en kruipende sowel as seediere word getem en is getem deur die menslike natuur.

8Maar die tong kan geen mens tem nie; dit is ‘n onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif.

9Daarmee loof ons God en die Vader, en daarmee vervloek ons die mense wat na die gelykenis van God gemaak is.

10Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie. (Jakobus 3:4-10).

Hier gaan dit oor die tong wat hom beroem op groot dinge. M.a.w, dis ‘n tong wat lief is om graag te spog. Dit roem daarop dat diit God loof en prys maar terselfdertyd maak dit hom skuldig aan vloeke oor mense. ‘n Goeie voorbeeld hiervan is die volgende. n Paar Calviniste wat baie lief is om God te loof en te prys en veral ook in sy soewereiniteit te roem, het my ‘n klompie jare gelede soos volg vervloek.

He is “a rhinoceros with a dead conscience,” “a piece of rotten meat not even an hyena would want to eat,” “Antichrist” and a “moron,  “a person beyond evil” and “God will take him out.”

Die Emergent predikant, Guillaume Smith het my destyds “’n agent van die duiwel” genoem.

Dit, by wyse van ‘n voorbeeld, is wat sg. Christene jou kan toesnou terwyl hulle daarop roem dat hulle God prys, liefhet, dien en aanbid. Ek is nie besig om myself te bejammer nie, allermins nie, want ek weet hulle het loon vir my in die hemel weggelê. Hulle was as’t ware my hemelse bankiers. (Mattheus 5: 1 en 2). Nogeens, dankie julle ouens. Julle het my ‘n groot guns bewys toe julle my so vervloek het.

Hierdie soort woorde, sê Jakobus, behoort nie so te wees nie. Daar is egter woorde wat op die oog af nie so mag lyk nie maar wat op die ou ent heilsame woorde is. Die naaste voorbeeld hiervan is die Engelse uitdrukking “Sometimes you must be cruel to be kind.” Aangesien Stephan Joubert so lustig uit Spreuke (Die Boodskap) aangehaal het, dink ek, ek mag ook darem ‘n enkele Spreuk van Salomo (nie uit Die Boodskap nie maar uit die 1953 Ou Afrikaanse vertaling van die Bybel) aanhaal.

“Die wonde deur een wat liefhet, is opreg bedoel, maar die soene deur ‘n vyand is oorvloedig.” (Spreuke 27:6).

So eienaardig dit ookal mag wees, Stephan Joubert haal ‘n Spreuk aan wat baie ooreenkom met die bg. Spreuk, maar soos dit gewoonlik met ouens gaan wat graag die Bybel gebruik om hulle eie agendas te pas, laat hy die tweede deel van Spreuke 10 vers 11 weg. So lees die Spreuk in die 1953 Ou Afrikaanse vertaling.

Die mond van die regverdige is ‘n fontein van lewe, maar die mond van die goddelose verberg geweld. (Spreuke 10:11).

In Die  Boodskap – ‘n gesamentlike vertaling van die Bybel deur Stephan Joubert en Jan van der Watt – lui die vers as volg,

‘n Gelowige se woorde kan baie vir mense beteken. Dit is ‘n onuitputlike bron van inspirasie. Slegte mense se woorde is vol haat en nyd.

Daar is ‘n hemelsbreë verskil tussen “inspirasie” en “lewegewende water.” Selfs die natuur soos ‘n mooi sonsondergang of ‘n sagte bui reën kan jou inspireer om ‘n skildery te maak of om ‘n gedig te skryf. Dit kan egter nie lewegewende water gee nie. Water in die Bybel dui dikwels op die geestelike aspek van menswees. Daarom kan ons met groot vrymoedigheid die begrip “”fontein van lewe” met Jesus se woorde in Johannes 4 vergelyk,

Jesus antwoord en sê vir haar: Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry; maar elkeen wat drink van die water wat Ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat Ek hom sal gee, sal in hom word ‘n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. (Johannes 4:13-14).

Die water wat soos ‘n fonten in gelowiges opwel en opspring is dus soos ‘n onkeerbare bron wat lewe gee waar daar doodsheid is. Daarteenoor is die mooi praatjies en vleitaal van goddelose mense en naam-Christene slegs ‘n dekmantel vir hulle ware intensies en dit is om mense se siele geweld aan te doen. Ons sal later sien hoedat Stephan Joubert en Jan van der Watt telkens in hul onderskraging van valse leermeesters mense se siele geweld aandoen en onder mekaar vermetele woorde teen God spreek. Maar, eers net weer ‘n kykie na hoe hy en sy kollega, Jan van der Watt, die Skrifte verdraai in hulle vertaling van die Bybel, Die Boodskap.

“’n Gelowige se woorde kan baie vir ander mense beteken. Hy trek self ook voordeel daaruit. Hy wat sy mond kan hou, bly uit die moeilikheid uit (Spreuke 13:2-3 – Die Boodskap).

Hulle vertaling van hierdie spreuk is een van die enigmatiese paradokse van die Emergent Chruch. Aan die een kant word die gelowiges aangemoedig om mense met hulle woorde te besiel maar aan die anderkant word hulle vermaan om liewer hulle monde te hou. Hoe rym dit? Vermaan jy hulle omdat hulle die woorde van God verdraai, dan verkla hulle jou omdat jy hulle kwansuis met messe en swaarde aanval, steek en doodmaak. Bly jy egter stil, dan neem hulle die reg in eie hande om met hulle harde en vermetele woorde teen God in die openbaar te sê en te skrywe net wat hulle wil. By hulle is dit ‘n geval van “Hou jou mond terwyl ek praat.” Dis mooi, nê?

Die 1953 Ou Afrikaanse vertaling sê dit so,

“Van die vrug van iemand se mond eet hy die goeie, maar die begeerte van die ontroues is ‘n daad van geweld. Wie sy mond bewaak, bewaar sy lewe; wie sy lippe wyd oopmaak, vir hom is daar ondergang. (Spreuke 13:2-3).

Weer eens moet daarop gewys word dat daar ‘n hemelsbreë verskil is tussen om jou mond te bewaak en om jou mond te hou. Laasgenoemde beteken om nie ‘n woord te sê nie. Dis beslis nie wat die gedeelte beteken nie. Daar is nie een enkele Engelse Bybelse vertaling wat sê jy moet jou mond hou nie. Hulle gebruik almal deugaans die woorde “guard your mouth.” Die woord “nâtsar” beteken doodgewoon om jou mond te bewaak. In plein Afrikaans beteken dit om jou woorde te tel en om te waak teen ‘n stortvloed van woorde wat geen betekenis het nie en jou dalk in die moeiliheid kan bring.

Dit kan vergelyk word met ‘n krimineel wat pas gevang is en sy regte vir hom voorgelees word, “You have the tight to remain silent. Anything you say may be held against you in a court of law.” In hierdie geval kan die krimineel se onnadenkend woorde wat hy sonder die bystand van ‘n goeie prokureur uiter hom regsgeldig benadeel. Daarteenoor, word gelowiges juis aangemoedig om hulle monde nie toe te hou nie maar om die Woord van God tydig en ontydig te verkondig, om te vermaan, te weerlê en te bestraf  (2 Tomotheus 4:2). Hoe op deeske aarde kan hulle dit doen as hulle hul monde moet hou? Dis die ouens wat onderling vermetele woorde teen God spreek wat hulle monde moet hou. So skryf Paulus aan Timotheus,

Soos ek jou versoek het toe ek na Macedenië op reis was, moet jy in Efese wag om sekere persone te beveel dat hulle geen ander leer moet leer nie, (1 Timotheus 1:3)

Miskien het Stephan Joubert en Jan van der Watt die swye-filosofie (of is dit die swye “silly-foefie”) van die Emergent Church in gedagte gehad toe hulle Spreuke 13:2 en 3 vertaal het. Dis mos die outjies wat glo dat swye (stilte) die eerste taal van God is (“Silence is the first language of God” volgens die 16de-eeuse mistikus, John of the Cross). Thomas Keating skryf,

“Silence is God’s first language; everything else is a poor translation.”1

Sou ons hierdie “silly-foefie” moes glo dan was Paulus se woorde in Romeine maar net ‘n slegte vertaling omdat die Hielige Gees sy taal kwansuis in stilte besig en nie in hoorbare woorde nie.

13Want: Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.

14Hoe kan hulle Hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in Hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? [praat; woorde hoorbaar uiter wat sense maak?].

15En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is: Hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig!

16Maar hulle was nie almal gehoorsaam aan die evangelie nie; want Jesaja het gesê: Here, wie het ons prediking geglo?

17Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God.

18Maar ek sê: Het hulle miskien nie gehoor nie? Ja, seker! Oor die hele aarde het hulle stem uitgegaan en tot by die eindes van die wêreld hulle woorde. (Romeine 10:13-18)

Toe Jesus sy dissipels uitgestuur het, het Hy hulle beveel om die Evangelie te predik. (Mattheus 10:7). Die woord vir preek is “kerusso” en beteken om soos die herout van ouds ‘n perkament rol met die seël van die koning of hooggeplaaste persoon daarop oop te maak en met ’n bulderende stem uit te roep wat die koning wil hê sy onderdane moet weet. So het hy te perd van dorp tot dorp gery en op die dorpsplein of die markplein die koning se boodskap met buldrende stem uitgeroep. Die “bottom-line” is dus die volgende,

 1. Ons moet die ouens wat die Woord van God suiwer predik aanmoedig en ondersteun.
 2. Ons moet, volgens Paulus, die ouens wat die Woord van God verdraai en onderling vermetele woorde teen God spreek, beveel om hulle monde te hou.

Miskien sou julle vir my wil sê dat Stephan Joubert en Jan van der Watt die Woord van God suiwer verkondig. Om dit te bepaal moet ons gaan kyk of hulle nie onderling met ander valse leraars vermetele woorde teen God spreek/gespreek het nie. Kom ons begin by Stephan Joubert.

STEPHAN JOUBERT SE VERMETELE WOORDE TEEN GOD

Stephan is een van my gunsteling predikers omdat hy by uitstek ‘n vermetele enigma is. Een oomblik klink dit of hy die Woord van God suiwer verkondig en dan sê hy onbesonne en onnadenkende goeters oor ander valse leraars wat jou hare laat rys. Maar nouja, so werk die engel van die lig – hy sê dikwels dinge so reg uit die Bybel maar dan kom hy met ander dinge vorendag wat ‘n kinkel in die kabel het. So het Stephan op ‘n keer met groot lof van Rob Bell gepraat.

Ek het hom [Rob Bell] al sien optree, baie keer. Hy stap op daai verhoog, met sy swart bril en sy wierd klere en sy kitaar, maar as hy sy mond oopmaak dan is dit die Evangelie.

So wrintie? Kom ons plaas Rob Bell weer ‘n slag onder die vergrootglas om te sien of hy die Evangelie suiwer verkondig.

Rob Bell en baie ander Ontluikende (Emergent Church) leraars skroom nie om hulle affiniteit met ander godsdienste in die openbaar te propageer en selfs ook baie nou met hulle saam te werk nie. In ‘n Mp3–opname van een van sy dienste het Bell die gehoor van hoofsaaklik jong mense soos volg in ‘n joga asemhaling-sessie gelei:

Die kern van die Christelike tradisie was vir duisende jare die dissiplines van meditasie, refleksie, stilte and asemhaling. Ten einde ‘n gesonde mens, volkome met God verenig te wees en volkome gesentreerd te lewe, het hulle [die Woestynvaders] ‘n aansienlike deel van hulle dae in stilte, asemhalling, meditasie en gebed deurgebring en sodoende die Gees van God toegelaat om hulle te transformeer en te vorm.

“Ruah” beteken “asem.” Dit beteken ook “gees.” Ons voorvaders het jare gelede verstaan dat daar iets goddelik omtrent ons asemhaling is. Daar is iets heilig omtrent die einste handeling van asemhaling.

Die voorvaders het op dieselfde manier tot die slotsom gekom dat God in werklikheid in mense woon. Dit is een van die redes waarom hulle “ruah” and “pneuma” op hierdie manier gebruik het omdat hulle geglo het dat die God wat alles gemaak het inderdaad in alle mense woon.

Later het skrywers begin verwys na mense wat hiervan bewus geword het as tempels en hulle byeenkomste as tempels van God omdat Hy in die midde van sy mense gelewe het. ‘n Skrywer het dit so verklaar: “En as die Gees, die asem, wat Jesus uit die dood opgewek het, in julle woon, sal Hy wat Christus uit die dood opgewek het, ook lewe gee aan julle sterflike liggame vanweë die Gees wat in julle woon.” [Thomas se kommentaar: Die gedeelte sê baie duidelik “as die Gees in julle woon” en NIE “die Gees woon in julle” nie. Daar’s dus ‘n voorwaarde om aan God te kan behoort.]

Neem nou julle stukkies papier waarop julle jul woedebuie en julle angste uitgebraak het, al die dinge wat julle op julle papier uitgespuug het. Neem hulle almal uit terwyl julle baie diep asemhaal en dié God wat die heelal gemaak het in julle asem en in julle stukkies papier innooi. Here, as u iemand uit die dood kan opwek en met u vingers die sterre in hulle plek toeberei het, kan u my asseblief help met hierdie “IFC” op my papier?

Een van die mees kenmerkende beginsels van Joga is dat jou asemhaling altyd konstant moet bly ongeag die posiisie wat jy inneem.  . . . [In Joga] gaan dit nie opor hoe soepel jy is nie, dit maak nie saak of jy die posisies kan doen nie, dit gaan nie oor hoe ver jy jou kan oorbuig nie, dit is, kan jy jou asem hou. Dis waaroor dit gaan.

En die Jogameesters sê dis hoe en wanneer jy Jesus volg en jou totaal aan God oorgee. Dit is jou asem wat konstant moet bly. Dit is jou konneksie met God onegag die posisie waarin jy jouself bevind. Dis hoe jy die goddelike en die daaglikse integreer.

Desnieteenstaande het Stephan Joubert die vermetelheid om te sê dat wanneer Rob Bell sy mond oopmaak hy die suiwere Evangelie van Jesus Christus vekondig? Regtig? Sou dit moontlik wees om Joga met die Christendom te versoen, soos sommiges dit wel probeer doen, (hoewel Hindoe ghoeroes pertinent verklaar dat dit nie met die Christendom versoenbaar is nie), dan kan Stephan Joubert se lofsange aan Rob Bell indirek as lofsange aan die Kundalini demoon Kundalini Shakti beskou word. Stephan Joubert is nie die enigste “Christen” wat sulke vermetele woorde teen die God van Abraham, Isak en Jakob uiter nie. Kyk gerus hierna om te sien hoedat Joga die Christendom geïnfiltreer het.

holy yoga Christ Yoga Praise Moves
Yahweh-Yoga Yoga for Christians Yoga Prayer Thomas Ryan

Rajiv MalhotraDaar is hoegenaamd nie so-iets soos Christen-Joga nie. Lees gerus hierdie artikel  geskryf deur Rajiv Malhotra, ‘n Hindoe, waarin hy verduidelik waarom Joga nie met die Evangelie van Jesus Christus versoenbaar is nie.

Dit is seer-maak-opvallend dat hierdie Hindoe meer kennis het van die  Evangelie van Jesus Christus as Stephan Joubet, Jan van der Watt, Rob Bell, Nelus Niemandt en al die ander predikante verbonde aan die Mosaïek Kerk in Fairland, Johannesburg gesamentlik, om nie eens te praat van die groter gros sg. predikante in die NG Kerk en ander kerke wat die ontluikende (emerging) spiritualiteit aanhang en verkondig nie.

Wanneer jy hulle waarsku teen valse leringe slaan hulle oor in “cry-baby of ‘boo-hoo’ mode” en sê “julle onnadenkende woorde is soos messe en swaarde wat nie net seermaak nie maar ons ook doodmaak.”

Hulle eien hulleself die reg toe om vermetele woorde onder mekaar teen God te spreek maar wanneer jy hulle waarsku en maan om op te hou met hulle vermnetele woorde teen God is jy die belhamel wat hulle met swaarde en messe steek en doodmaak terwyl hulle hulself as die onskuldige slagoffers van skeltaal voorhou.

ROB BELL SE VERMETELE WOORDE TEEN GOD

Rob Bell leer die jeug dat hulle by wyse van Joga asemhalingsoefeninge die Hindoe panteïstiese Jogameester genaamd “Jesus” kan volg (2 Korinthiërs 11:4) en hoedat hulle asemhaling hulle in aanraking bring met God.  Wat die hedendaagse “profete” soos Dries Lombaard, Stephan Joubert en Nelus Niemandt en baie ander jong predikante in ons land blykbaar nie besef nie, is dat hulle hulself onder die oordele van God in maneuvreer wanneer hulle waarde heg aan mense soos Rob Bell wat afgodery in hulle harte bedink en verkondig.

In een van my bydraes op my blog “Waak en Bid” (13 April 2009) wat intussen deur twee wonderlike Calviniste tot niet gemaak is nadat hulle my by WordPress verklae het (ook hulle gedra hulle soos “cry-babies” wat dink ernstige vermanings is soos swaard- en messteke terwyl hulle eie vermetele woorde onderling teen God skynbaar nie so vreeslik is nie), het ek soos volg geskryf:-

“Toe Mnr. Sarel van der Merwe (in Jannie Pelser se program “Brandpunt, Radio Kansel” – 03/04/2009) daarop wys dat Rob Bell Joga in sy Mars Hill dienste aanbeveel, het hulle gedink hy is van lotjie getik. Ds. Guillaume Smit het na dese kommentaar op sy blog “http://emergingbracken.blogspot.com onder die titel “Does Rob Bell teach Yoga?” gelewer. Na ‘n vinnige ondersoek op die Internet het hy ‘n preek van Rob Bell gevind wat hy op 29 Mei 2005 onder die titel “asem” gelewer het. Pleks daarvan om ‘n in diepte ondersoek na die gevare van Joga te doen, het Smit tot die slotsom gekom dat Rob Bell slegs by wyse van ‘n illustrasie na Joga verwys het en dit nie konsekwent bevorder het nie. Lees aub sy kommentaar hier.

(Guillaume Smit het my intussen op sy blog geblok. Toe ek probeer om op sy blog in te gaan, het die volgende vriendelike boodskap my begroet.)

“This blog is open to invited readers only

http://emergingbracken.blogspot.com/

It doesn’t look like you have been invited to read this blog. If you think this is a mistake, you might want to contact the blog author and request an invitation.

You’re signed in as lessingtom@gmail.comSign in with a different account.”

Hy het o.a. die volgende geskryf:-

Maar omdat ek nie ‘n lid is van sy gemkeente nie is ek nie betrokke is by die heersende subkulture in Mars Hill nie. Miskien beoefen baie van sy kerk se lidmate Joga as deel van hulle daaglikse oefenroetine. Immers kan Joga, soos karate en judo en ander Oosterse gevegkuns sportsoorte, beoefen word sonder om betrokke te raak by die Oosterse religie of Oosterse filosofie.

Die kwessie is nie of sommige van Rob Bell se gemeentelede Joga of enige ander Oosterse kunste beoefen nie. Die feit is dat Rob Bell Joga openlik in sy dienste verkomndig en bevorder. Dit is tipies van Westerlinge wat nie vertroud is met die kenmerke van Joga nie om te sê dis maar net ‘n stel oefeninge om jou fiks te hou. Dit is beslis nie net ‘n spul fisiese oefeninge nie. Daar is baie meer daaraan verbonde en dit is onomwonde baie gevaarlik.

Die Hindoemeesters en yogis sê self dat Joga nie van sy inherente geestelike doel – nl. om met die onpersoonlike Hindoe god Brahman gejuk (verenig) te word – geskei kan word nie. Jogi Baba Prem, Vedavisharada, CYI, C.ay, C.va skryf soos volg. (Uit die Engels vertaal deur Tom Lessing).

Jogi Baba PremDit was verstommend om te sien hoedat “CHRISTEN-JOGA HIERDIE DONDERDAGAAND” op ‘n strooibiljet geadverteer word. Ek het sommer duiselig begin voel. “Christen-Joga?” – het ek gedink. Verstaan my baie goed. Terwyl Christene Joga kan beoefen, is ek nie bewus van enige Christen-lering oor Joga nie. Joga is nie ‘n Judeo/Christen woord nie! Dit vorm nie deel van die Roomse Katolieke doktrines nie en dit is beslis ook nie deel van die Protestantse leringe nie. Dit is nêrens in die King James weergawe van die Bybel te vinde nie. Dit is uit en uit ‘n Hindoe woord, of meer spesifiek ‘n Sanskrit woord uit die Vediese beskawing. Hoe op aarde het ons by “Christen-Joga” uitgekom? Op grond hiervan kon ek tot die slotsom kom dat  “Christen-Joga net een van twee moontlikhede kon aandui:

1) Die Christenwêreld word deur Joga bedreig en poog om hierdie sisteem oor te neem wat hulle terrein rondom spirituele lering en tegnieke binnegedring het.

2) Die Christenwêreld is besig om onbewustelik terrug te keer na die geestelike wortels van die beskawing – die Vediese beskawing.

Ek het so by myself gedink: “Waarom sou hulle Joga wou oorneem?” Kan dit die gevolg wees van die afname van lidmate in die Christenkerke die afgelope 60 jaar? Is dit ‘n uitgebreide bemarkingsfoefie wat in een of ander New Yorkse bemarkingsghoeroe se kop ontstaan het? Is dit ‘n poging om die Joga leringe af te water en om hulle eie leringe in die sisteem in te burger? Of kan dit miskien wees dat hulle dit nie kan verdra om alles wat geestelik is te besit nie? Ek dink die beste rede mag wees dat Joga en Oosterse spiritualiteit antwoorde gegee op spirituele vrae wat die geestelike honger massas gehad het. Dit het ‘n praktiese, rasionele, logiese and betroubare benaderring to spiritualiteit geoffer. Dit het nie ‘n vorm van selfregverdigende veroordeling ingeboesem nie maar ‘n liefde vir en aanvaarding van alle mense. Dit het nie jag gemaak op slagoffers met woorde soos “Sonde” en “ewige verdoemenis” nie. Maar, die belangrikste, dit het anwoorde gehad. Dit het ‘n praktiese benadering tot die kultivering van ‘n verhouding met die goddelike aangebied. Dit het ‘n sistematiese benadering en ‘n abstrake benadering gebied wat die uiteenlopende temperamente van die spirituele honger [onder mense] bevredig.

Die tweede moontlikheid is dat die Christenheid self na antwoorde begin soek het. ‘n Boekie  [die Bybel] gevul met oordele, onbuigsaamheid  [rigiditeit]  en veroordelinge het nie meer die behoeftes van die massas of die leiers van die kerk vervul nie. Toe hulle Joga begin doen, het hulle die Christene die kans gegun om Hindoeïsme te beoefen sonder om hulle Christentradisie prys te gee. Moontlik kan die Christenkerk deur die omhelsing van joga en meditasie uiteindelik terugkeer na die idee van liefde en aanvaarding waarop dit glo dit gegrond is. Dit is ironies dat een godsdiens na ‘n ander godsdiens moes begin kyk om hulle te leer wat liefde, vrede, harmonie en vergifnis werklik iis. As dit suksesvol is, kan dit hierdie antieke leringe omhels en sigself die lot wat dit self  die laaste paar duisend jaar op die hals gehaal het spaar. (http://www.lighthousetrailsresearch.com) (Klem is bygevoeg).

Dit is nie net ongelowiges soos Jogi Baba Prem wat spottenderwys na die Christenkerk as ‘n uitgediende geïnstitusionaliseerde struktuur verwys nie. Netso ook is die leiersfigure van die Ontluikende Kerk en hulle navolgers nooit tevrede met die ou gebaande paaie in die Christendom nie (Jeremia 6:16). Stephan Joubert is voortdurend besig om die proposionele waarhede in die Skrif te bevraagteken en te verkleineer en sê pertinent dat waarheid nie in proposisies (leerstellige waarhede) gevind word nie.

Die waarheid is nie proposisies, leerstukke, belydenisse of teologiese geskrifte nie. (Klem bygevoeg) – Stephan Joubert

Stephan, soos die meeste ander ontluikende Kerk leiers, is ‘n baie goeie naprater. Trouens, hy gebruik  soms presies dieselfde woorde om sy idees oor te dra. Neil Livingstone, soos reeds aangehaal sê,

Die waarheid van die Bybel, soos enige ander waarheid, moet ten beste nie as objektief beskou word nie . . . Waar kan ek dan gesag vind waarop ek staat kan maak? Aangesien God (grotendeels) onsigbaar is, is ons aangewese op gewone mense wat ‘n boek [die Bybel] in die hand hou. Soos ons voorheen gesê het, kan ons nie net eenvoudig na die boek gaan nie. Waarheid woon nie as ‘n blote proposisie (beweringe) op papier nie. Waarheid woon in persone en verhoudings (Klem bygevoeg).

Hulle is voortdurend besig om God se Woord te herverwoord, te verander en aan te pas by die kulture van ons tyd, kwansuis om die postmoderne mens met al hulle komplekse vrae en probleme makliker vir die Here te bereik. Brian McLaren het byvoorbeeld ‘n boek geskryf, getiteld “Everything must Change. ‘ Nelus Niemandt haal vir Leonard Sweet in sy boek “Nuwe Drome vir Nuwe Werklikhede” aan wat gesê het: “A sea change of transitions and transformations is birthing a whole new world and a whole new set of ways of making our way in the world.” Waarom moet alles verander as Jesus die enigste Waarheid, Weg en die Lewe self nooit verander nie? (Hebreërs 13:8).

Dit is dus geen wonder nie dat die ontluikende leraars kers opsteek by die Oosterse spiritualiteite soos o.a. Joga, Boeddhisme en Hindoeïsme om kwansuis nuwe lewe in die Christenwêreld in the blaas. Die gevolg is dat hulle toenemend die Woord van God opsy skuif en soos wafferse ongelowiges (soos Jogi Baba Prem) die Bybel te verkleineer.

Kundalini spiritJoga is ten diepste begrond op die Kundalini gees wat niks anders as ‘n valse heilige gees is nie (lees hier). Sy is die Hindoe slanggodin wat kwansuis aan die onderkant van die ruggraat lê en slaap (dormant lê) en haarself drie en ‘n half keer om die eerste chakra krul. Hierdie demoon se naam is Kundalini Shakti en verteenwoordig die ontvouing of ontplooing van die sg. goddelike Shaki energie of slang-vuur. Kundalini is kwansuis die lewegewende potensiaal wat lewe gee aan all dinge. Nadat sy uit die slaap wakker gemaak is (deur Joga-oefeninge in die besonder en ander meditasie-tegnieke in die algemeen), maak sy na bewering die knope in die belangrikste chakras los, en reinig, open en ontwikkel daardie chakras tot ‘n lotus blom in volle bloei. Dit is wanneer, sê die jogis, die beoefenaar geestelike verligting (“enlightenment) ervaar en een word met die goddelike.

Dit is nie nodig om verdere kommentaar te lewer oor die religieuse kenmerke van Joga nie. Joga eindig nie net in ‘n doolhof van self-verlossing en ateïsme nie maar in ‘n kulte wat deur demone beheer word. Almal wat Joga slegs as ‘n fisiese oefenprogram beoefen betree ‘n kragveld waardeur hulle onwetend al hoe meer en dieper na die oorsprong van hierdie kragte ingesuig word. Paulus praat van hierdie kragte in Kolossense 2:15 waarvan Christus ons vrygemaak het – demone wat hy owerhede en magte noem. Die hoofman van hierdie magte is die Satan (Lucifer) wat sg geestelike dissiplines soos kontemplatiewe (gesentreerde gebed), meditasie, labirinte, stilte, Joga ens. gebruik om mense in sy mag te kry en te bind.

Lindsey en Carlson omskryf in hulle boek “Satan kumpf um diese Welt,”  (p. 261) die gevare van Joga as volg,

Chris Pike (‘n seun van Biskop Pike) vertel in ‘n persoonlike onderhoud dat hy voorheen Joga en meditasie beoefen het. Hy is daarna deur geestelike entiteite aangeval wat byna sy lewe vernietig het. Hy het hierdie wesens in die Naam van Jesus bestraf en vandag is hy ‘n getuie vir die transformerende krag van Jesus Christus.

Kurt Koch skryf,

All Christians who are allowing themselves unsuspectingly to be led astray into yoga should take note of Galatians 5:1, “Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage.” (Kurt Koch: Occult ABC” Kregel Publications, Grand Rapids, pp 256-261).

Alle Christene wat hulle miskien onwetend laat meesleur deur Joga moet hulle weer ‘n slag deeglik van Galasiërs 5:1 vergewis,

Staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het, en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie.

Ek het nog nooi gesien of gehoor dat Stephan Joubert Rob Bell in die openbaar repudieer nie. Hy en Leonard Sweet het wel op ‘n keer gesê hulle wil niks meer met die Ontluikende Kerk (Emergeing Church) te make hê nie, maar nog steeds pryk Stephan Joubert se woorde van lof soos geëtse granietsteen in die voorwoord tot Nelus Niemandt se uit- en uit Ontluikende Kerk boek “Nuwe Drome en Nuwe Werklikhede.”

Paulus was bereid om die prys te betaal vir ware dissipelskap en het selfs op ‘n tydstip man-alleen gestaan omdat almal hom verlaat het (2 Timotheus 4:16). Hoor nou wat sê Stephan Joubert, in skreiende kontras met Paulus wat die Here Jesus waarlik liefgehad het in sy voorwoord tot Nelus Niemandt se boek “Nuwe Drome vir Nuwe Werklikhede.”

Nelus NiemandtMy kop is geswaai. My belewing van hierdie boek.

Nuwe Drome vir Nuwe WerklikhedeNelus Niemandt is een van die invloedrykste denkers en missionêre Suid-Afrikaanse teoloë aan die begin van millennium drie. Sy insigte in ingewikkelde sosio-religieuse vraagstukke is asemrowend, sy nederigheid aansteeklik en sy vermoë om eietydse kontekste en Bybelse kontekste op verstaanbare maniere aan mekaar te knoop, sonder weerga. Daarom dat ek nie kon wag om hierdie boek te lees nie. Wat ‘n absolute juweel. Nuwe drome vir nuwe werklikhede is kop-oopmaak materiaal. Dis propvol wêreldverskuiwende woorde!

Nelus se verstaan van “Christenheid” en die bedreiging wat dit inhou vir die evangelie, saam met ‘n indringende profiel van die post-modernisme en huidige kerklike gestaltes het my ure se genoegdoening verskaf. Nelus vra egter nie net kritiese vrae terwyl hy uitgediende kerklike maskers op meesterlike wyse rondom ons almal afhaal nie. Hy praat juis hooptaal deur nege vars nuwe geloofspraktyke vir ontluikende kerke op ons etenstafel neer te sit. Ewe aangrypend, oog-oopmakend en uitdagend is sy insigte in missionêre gemeentes in die laaste hoofstuk van die boek.

Nuwe drome vir nuwe werklikhede is sonder twyfel die belangrikste boek op die Suid-Afrikaanse kerklike toneel oor die afgelope klompie jare. Dit is horison­verskuiwend en kontekstueel. Dit is deurdag, simpatiek, ontblotend, gevaarlik, maar altyd goeie medisyne! Terselfdertyd bied hierdie boek fantastiese hulpmiddels tot eksperimentering vir alle oopkop, saamdinkende gelowiges, met stylvolle visuele toepassings en roerende verhale oor ontluikende kerke.

Nuwe drome vir nuwe werklikhede het my kop van voor af geswaai. Dit is goed, groot en groots! Nelus het goed daarin  geslaag om die insigte van die mees invloedryke eietydse denkers oor kerkwees in homself te internaliseer en op vars maniere te verwoord! Hiermee saam het hy ‘n klompie radikale nuwe insigte op ons elkeen se kerklike voorstoep kom neersit. Lees dit … en droom saam oor die kerk van die Here in die nuwe werklikhede wat voor ons staan.

Die Ontluikende Kerk lê ook geweldig baie klem op verhoudings — natuurlik ten koste van Bybelse leerstellings. Op bladsy 22 van sy boek “Nuwe Drome vir Nuwe Werklikhede” sê Nelus Niemandt die volgende van die postmoderne kerk: “Die kerk is ‘n liggaam en verhoudings is belangrik. [Dit] werk met kleingroepe en netwerke. [Dit] het baiekeer nie veel erg aan programme en organisasie nie en stuur weg van strukture wat gesag het.” Ja! En selfs ook die absolute gesag van die Bybel. (Klem bygevoeg).

Nouja, ‘n mens moet onmiddellik vra of daar nie ‘n skroef los is nie as jou kop geswaai en oopgemaak word deur iemand wat met ’n aansteeklike nederigheid Harry Potter en ontluikende teoloë omhels wat die Here Jesus in die openbaar verloën, soos o.a. Brian McLaren, Leonard Sweet, Rob Bell, Tony Jones, Doug Pagitt en ook ander persoonlikhede van die Ontluikende Kerk. Beide Rob Bell en Doug Pagitt na wie Nelus Niemandt in sy boek verwys, het teen die wil van God se opdrag in 2 Korinthiërs 6:14 verlede jaar tussen 11 en 15 April tydens die Seeds of Compassion” konferensie in Seattle, Amerika, saam met Boeddhiste, Mohammedane, Hindoes, Jode en ander gelowe op dieselfde verhoog verskyn om te besin oor nuwe wyses waarop barmhartigheid wêreldwyd verspei kan word.

JAN VAN DER WATT SE VERMETELE WOORDE TEEN GOD

Jan van der WattDion ForsterRudolf BothaJan van der Watt is tans verbonde aan die Spesiale Teologiese Fakulteit van die Radboud Universiteit, Nijmegen in Nederland. Voor sy vertrek na Nederland was hy ‘n professor aan die Teologiese fakulteit van die Universiteit van Pretoria. Toe hy nog in Suid-Afrika woonagtig was, het hy ook gereeld ‘n weeklikse program “Wat sê die Bybel” aangebied.

Die ontluikende ghoeroes sê gewoonlik vir jou dat  jy niemand skuldig mag bevind deur blote assosiasie nie. Miskien moet ons dan die ou Afrikaanse spreekwoord “Meng jou me die semels dan vreet die varke jou” ook van die tafel afvee. Dit beteken gewoonweg dat as jy slegte geselskap opsoek jyself ook mettertyd sleg word. Die Bybel het nogal ‘n soortgelyke waarskuwing:-

Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie; maar sy behae is in die wet [leerstellige waarhede] van die HERE, en hy oordink sy wet dag en nag. (Psalms 1:1-2).

Sodra jy Bybelwaarhede en God se leerstellings eenkant gooi ter wille van goeie verhoudings gaan jy beslis vir eers wandel in die raad van die afvalliges en die spotters, en dan gaan jy mettertyd staan op die weg wat hulle bewandel en uiteindelik saam met hulle sit in hulle diskussies oor hoe om die Evangelie aan te pas by die kulture van die moderne mens. Dis soos die Engelse sê, ‘n proses wat eksponensieel “from bad to worse”  ontwikkel.

Dit is seermaak-opvallend hoe baie geestelike leiers wat as Bybelgetroue en behoudende leierfigure beskou kon word, nou een na die ander soos sederbome midde-in die dwaalleerkring van die Ontluikende Kerk neerstort. Dis behoorlik of hulle pens en pootjies deur die hededaagse ontluikende maelstroom van vuil rioolwater (om Len Sweet se woorde te gebruik) meegesleur word omdat hulle graag die aroma van rioolwater-dwaalleer wil versprei. Hulle is nie bereid om soos Paulus man alleen teen die tsunami van dwaalleer te staan nie omdat hulle so graag goeie verhoudings met almal wil handhaaf (behalwe natuurlike die verpestelike fundamentaliste wat hulle dwaalleer knaend oopvlek) en ook nie die finansiele gevolge daarvan wil verduur nie.

Of die leuse “guilty by association” (“skuldig deur assosiasie”) enige meriete het al dan nie, is nie die punt nie. Ons moet hou by wat die Bybel te sê het oor ongeoorloofde assosiasie met valse leermeesters en hulle dwaalleer.

Elkeen wat ‘n oortreder is en nie bly in die leer van Christus nie, hy het God nie. Wie in die leer van Christus bly, hy het die Vader sowel as die Seun. As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie en groet hom nie. Want die een wat hom groet, het gemeenskap aan sy bose werke. (2 Johannes 1:9-11).

Soos Stephan Joubert het Jan van der Watt blykbaar ook geen voorbehoude om luilekker in die geselskap van dwaalleraars sy eie eierdans te doen nie. So het hy byvoorbeeld op Radio Sonder Grense en Radio Kansel Prof. Pieter de Villiers, professor in spiritualiteit by KOVSIES, as gas onthaal om die boeke en kontemplatiewe spiritualiteit van onder andere Thomas Merton en Henri Nouwen vir die luisteraars aan te beveel.

U sou waarskynlik vra, maar wat is daarmee verkeerd? Wel ons het reeds in 2 Johannes 1 verse 9 tot 11 gesien wat daarmee verkeerd is en ook hoe gevaarlik dit vir God se skape en lammers is. Om u ‘n idee te gee hoe diep die kontemplatiewe spiritualiteit die wortels van die ortodokse Protestantisme al binnegedring het, verwys ek u na die volgende uittreksel uit die Gemeente Bulletin van die NG Kerk Stellenbosch Moedergemeente (1 Februarie 2015).

NG Kerk Stellenbosch Moedergemeente

WIE WAS HENRI NOUWEN?

Nouwen Sabbatical JourneyHenri J.M. Nouwen (1932-1996) was ‘n “gay” Rooms Katolieke priester wat om die beurt by Harvard, Yale en die Universtieit van Notre Dame klas gegee het. Hy het ook van 1957 to 1964 sielkunde aan die universiteit van Nijmegen – waar Jan van der Watt tans verbonde is – sielkunde gestudeer. Hy het sy doktorale graad in die sielkunde in 1964 verwerf. Hy het ‘n ontsaglike groot invloed op die Ontluikende Kerk en in die besonder op kontemplatiewe spiritualiteit gehad. ‘n Steekproef wat die Christian Century tydskrif in 2003 gedoen het, het bevind dat Nouwen se boeke eerste keuse geniet by beide Rooms Katolieke en die hoofstroom Protestantse kerke. Sy kontemplatiewe boek “In the Name of Jesus”  is baie gewild.

Ongelukkig is die meeste Christene nie so bekend met Nouwen se aweregse benadering tot die Evangelie van Jesus Christus nie en die wyse waarop hy dit verdraai het om aan te pas by sy integeloof-geïnspireerde universalisme. ‘n Paar aanhalings uit sy geskrifte en boeke toon hoedat hy die Evangelie van Jesus Christus nek omgedraai het.

Hy skryf in sy Sabbatical Journey, p. 52,

Persoonlik glo ek vandag dat terwyl Jesus gekom het om die deur na God’s huis oop te maak, alle mense deur daardie deur kan loop, of hulle Hom ken of nie. Vandag sien ek dit as my roeping om elke persoon te help om sy of haar eie weg na God op te eis. (Klem is bygevoeg).

Hy skryf in sy boek The Way of the Heart, p. 81 – geheel en al in stryd met die Bybel wat ons leer in Hebreërs 10:19-22 en Mattheus 6:7 – die volgende,

Die stil herhaling van ‘n enkele woord kan ons help om met ons gemoed neer te daal na die hart . . . Hierdie eenvoudige gebed . . . maak ons oop vir God se aktiewe teenwoordigheid. (Klem bygevoeg).

Nouwen het soos Thomas Merton vir wie hy groot respek gehad het, die leringe van Oosterse ghoeroes met die antieke Katolieke dissiplines [kontemplatiewe spiritualiteit]  gekombineer. Hy skryf byvoorbeeld in sy boek Pray to Live  met waardering van Merton se betrokkenheid by Hindoe monikke (pp. 19-28).

In die voorwoord tot Thomas Ryan se boek Disciplines for Christian Living, p. 2 skryf Nouwen:-

Die outeur toon ‘n wonderlike openheid vir die gawes van die Boeddhistiese, Hindoe en Moslem gelowe. Hy ontdek hulle groot wysheid wat dit vir die geestelike lewe van die Christen inhou en huiwer nie om hulle wysheid huis toe te bring nie. (Disciplines for Christian Living, p. 2).

Thomas Merton het sonder ‘n sweempie van skaamte gesê,

Ek sien geen teenstrydigheid tussen Boeddhisme en die Christelike geloof nie . . . Ek beoog om ‘n Boeddhis te word so goed ek kan.2

Merton skryf in ‘n brief aan ‘n Sufi meester, “My gebed neig baie na wat jy fana noem3. So, vertel my wat is fana? Die Woordeboek van Mistisisme en die Okkulte definieer dit as “die eenwording met die Goddelike Eenheid.”4

Merton het die Sufi konsep van fana as ‘n katalisator vir eenheid tussen die Moslem en Christen gelowe gesien. ten spyte van hulle ooglopende leerstellige verskille. Hy het in ‘n gesprek met ‘n Sufi meester oor die Moslem konsep van redding uitgevra. Die meester het soos volg geantwoord:-

Islam stel indiwiduele verantwoordelikheid vir jou aksies voorop en onderskryf nie die leer van versoening of die teorie van verlossing nie.5

Vir Merton het dit natuurlik weinig beteken omdat hy geglo het fana en kontemplatiewe gebed is dieselfde ding. Hy reageer as volg,

Vir my persoonlik – in sake waar dogmatiek verskil – dink ek dat kontroversie van gener waarde is nie omdat dit ons van die spirituele relaiteite weglei na woorde en idees  . . . in woorde is daar moontlikhede vir oneindige kompleksiteite en subtiliteite wat buite die sfeer van ‘n oplossing lê . . . belangriker is die deelname aan die ervaring van goddelike lig . . . Dit is hier waarin die area van vrugbare dialoog tussen die Christen en Islam gelowe bestaan.6

Tydens ‘n intergeloof konferensie in Thailand, sê Merton,

Ek glo dat openheid teenoor Boeddhisme en Hindoeïsme, en teenoor hierdie groot Oosterse [mistieke] tradisies, ons ‘n wonderlike geleentheid bied om meer oor die potensiaal van ons eie Christentradisies te leer.

WERKLIK? Wat jy waar kry? (1 Timotheus 4:1). As die apostel van liefde, Johannes, die waarheid geskryf het toe hy gesê het, “Elkeen wat ‘n oortreder is en nie bly in die leer van Christus nie [en nie die leer van Christus + Boeddhisme + Hindoeïsme + Islam nie], hy het God nie. Wie in die leer van Christus bly, hy het die Vader sowel as die Seun” (2 Johannes 1:9), dan is Henri Nouwen en Thomas Merton nou al etelike jare in die hel. Ek laat my nie vertel dat sg. geestelikes wat sulke snert verkondig het nou in die hemel is nie. Tog sê Stephan Joubert dat hulle woorde “boumateriaal” en nie “aanvalswapens” is nie. Besef die man nie dat hy saam met hulle vermetele woorde teen God spreek nie? Om nie eens te praat van Jan van der Watt nie. Is hy nie skaam om die boeke van valse profete wat konstant vermetele woorde teen God gespreek het en nou in die hel is aan mense te verkwansel nie?

Blykbaar is nie een van hierdie here – insluitende ghoeroes soos Trevor Hudson, Johan Geyser en hulle lakeie – bewus dat hulle die vyande van God wat nou in die hel is navoolg en goedpraat nie. Is daar enigiets wat nog gedoen kan word om hulle tot hulle sinne te ruk, hulle op hulle knieë voor Goid te kry en uit te roep – WEES MY SONDAAR GENHADIG! Blykbaar nie. Hulle laat jou dink aan die slag toe Stefanus die klomp Jode in Handelinge aangevat het oor hulle hardnekkigheid, onbesnedenheid van hart en ore en hulle hul ore toegedruk het, en toe klippe opgetel het en hom te stenig.

SOORT SOEK SOORT

Dit is verstommend hoe maklik die ontluikende broeders mekaar in die doolhowe van hulle kontemplatiewe labirinte vind en onmiddellik aanklank vind. Die Afrikaanse spreekwoord “SOORT SOEK SOORT” is ‘n ware juweeltjie want dit beskryf in net drie woorde die gemeenskaplike hartsake van mense. Wie sou ooit kon dink dat Prof. Jan van der Watt kontemplatiewe ontluikendes aan die Radboud Universiteit, Nijemegen, Nederland as mentor onder sy vleuels sou neem?

JAN VAN DER WATT EN DION FORSTER

Dion Forster is beslis nie meer nat agter die ore wanneer kontemplatiewe spiritualiteite ter sprake kom nie. Hy is ‘n gesoute mistikus wat nes sy eweknieë in the Ontluikende Kerk voortdurend na nuwe maniere soek om God en hulle naaste te dien en ook hoe om God te aanbid. Hulle is nie tevrede met die ou paaie nie. (Jeremia 6:16; 18:15).

So skryf Mopbipocket byvoorbeeld die volgende resensie oor sy boek “An Uncommon Spiritual Path – The Quest tio Find Jesus Beyond Conventional Christianity” die volgende,

Dit blyk vir baie Christene, en in die besonder vir persone wat die kerk verlaat het, dat die konvensionele Christendom nie genoeg bied om hulle geestelike lewens te rugsteun nie. Hierdie boek baan ‘n ongewone geestelike pad deur die non-dualistiese spiritualiteit van Henri le Saux (Swami Abhishiktananda), ‘n Franse Benediktynse monnik in Indië, te ondersoek. Sy benadering is uitdagend, dapper, en selfs verontrustend in sommige opsigte. En tog is sy diepe toegewydheid om Christus te vind ‘n inspirasie.

Dis nie ongewoon vir enigeen wat nuwe weë na Christus wil baan om verontsrustende dinge te sê nie. Hoekom?

Daar is ‘n weg wat vir ‘n mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. (Spreuke 14:12)

Swami Abhishiktananda.jpg

Abhishiktananda was die naam wat die Franse Benediktynse monnik Henri le Saux andgeneem het en wie se spirituele ervarings in Indië hom daartoe gebring het om ‘n brug tussen Hondoeïsme en die Christelike spiritualiteit te word.

HY het versonke geraak in die atmosfeer van Indië, veral in die Hindoe perspektief van Advaita. Hy het ‘n ashram en religeuse gemeenskap genaamd Shantivanam in 1950 op die been gebring en toe as Swami Abhishiktananda bekend begin staan.

In sy laaste jare het hy hom egter aangetrokke begin voel tot ‘n religieuse ervaring van afsondering en baie van sy tyd in die kluisenaars-grotte van Arunachala deurgebring. Nogtans het hy nooit sy Christenskap verloën nie en feitlik tot aan die einde van sy lewe die Mis gevier. Hy is daardie somer, nadsat hy verskeie jare feitlik as ‘n kluisenaar gelewe het, deur ‘n miokardinale infarksie verswak en is op 7 Desember 1973 in die Indore verpleeginrigting oorlede. (Klem is bygevoeg).

So tussen hakies, die Radboud Universiteit in Nijmegen, Nederland waar Jan van der Wat tans verbonde is, is voordurend besig om sogenaamd nuwe weë in die Christendom te help baan. Die volgende verskyn op hulle webblad.

Ons benadering tot hierdie studieveld

Meester spesialisasie in Praktiese Teologie

Radboud Universiteit se Meester Spesialisasie in Praktiese Teologie gaan alles oor die studie rondom ‘n geleefde religie en ‘n geleefde spiritualiteit. Met watter herinneringe, motiverings en emosies konnekteer mense van vandag met Christenstories? In die kerkverwante plekke en die beoefening van religie is die motiewe voor die handliggend want dit is gebaseer op eeue-oue praktyke en tradisies [Hulle verwys onomwonde hier na die Roomse Kerk se praktyke en tradisies want Radboud Universiteit is n Roomse instituut). Nogtans is dit dikwels minder duidelik en nie so voor die handliggend in die openbare en semi-openbare sektor nie. Die funksie van praktiese teoloë is om te soek na nuwe religieuse motiewe. Waar en hoe vind mens inspirasie? Hoe gee hulle betekenis aan hulle lewens?

“Ek glo dat Praktiese Teologie ‘n geval is om die die herinneringe, motiverings en emosies te vind waarin mense met hulle Christenstories by mekaar aansluit en na mening soek in hulle daaglikse lewe. In die hedendaagse samelewing sal jy baie van hulle op die mees verrassende manier vind as jy eenvouding buite die kerklike domein soek. Dit is die toeloë se taak om te toon dat godsdiens nie besig is om te verdwyn nie: dit is besig om te transformeer.” – Prof Dr. Chris Hermans, Professor in Praktiese Teologie aan die Radboud Universiteit.

Ons kyk na die rol wat religie en spiritualiteit speel, nie net vir indiwiduele mense nie maar ook vir die intergroeplike verhoudings en op ‘n georganiseerde en samelewingvlak. Ons probeer om ‘n greep te kry op, byvoorbeeld, hoe religie tussen mense van verskillende godsdiense vorm kry, hoe geloofsinstitute hulle godsdienstige karkater in hulle opleidingsbeleid omskrywe en hoe munisipaliteite godsdiens ‘n plek in hulle dienste gee.

Op soek na nuwe vorme van religieusiteit

Met ander woorde, aan die Radboud Universteit lei ons praktiese toeloë om te soek te na nuwe vorme van religieusiteit met die doel om die transformasie van godsdiens te verstaan. Die kerk is nie altyd die plek van kontemplasie nie; soms gaan mense na die strand, die woude of selfs ‘n gesondheidsklub met oorfone op. Simbole kry nuwe betekenis. Metafore kry betekenis. Die uitdaging is  hoe om die spanning tussen religieuse tradisies en die talle kontemporêre vorms van spiritualiteit te hanteer.

Transformasie van religieuse identiteit

‘n Brandpunt van kommer is die transformasie van ‘n religieuse identeit in ‘n plurivormige, geïndiwidualiseerde samelewing wat toenemend gekenmerk word deur interaksie binne en tussen godsdienste en allerhande soorte nuwe vorms van spiritualiteit. Die spanning tussen mense van verskillende godsdienste is besig om voortdurend toe te neem. Dit maak die ondersoek na interaksie soveel belangriker. Wat is besig om te werk en wat nie?

Terwyl sistematiese teoloë vrae vra soos “Wat is vergifnis?” of “Wat is kopntemplasie?” vra praktiese teoloë “Hoe hanteer mense vergifnis?” and op watter maniere en waar poog mense ommet God te konnekteer. Ons doel is om religieuse selfrefleksie gebaseer op die tekste, institture, idees en praktyke van die onderskeie godsdienste te bevorder.

Die vraag hierbo, “Wat is besig om te werk en wat nie?” is een wat alleenlik Christensendelinge kan antwoord. Sg. geleerdes aan universiteite, teologiese fakulteite, liberale kerke en insittute wat soek na nuwe vorme van religieusiteit en die transformasie van ‘n religieuse identitet vir die Christenkerk is besig om die wêreld in chaos te dompel. Ja, en dit sluit die Radboud Universiteit in waar Suid-Afrikaanse teoloë soos Jan van der Watt en Stephan Joubert opleiding verskaf aan liberale teoloë soos Dion Forster, Rudolf Botha (verbonde aan die Dialoog Gemeente in Pretoria en Stephan Joubert se ekerk) en nog baie ander wat arrogant genoeg is om te dink hulle kan nuwe weë baan.

Miskien sou u vir my sê dat die here wie se name ek in hierdie artrikel noem almal godvresende manne is wat die Evangelie suiwer verkondig. Enigiemand wat nuwe weë in die Christendom wil baan omdat dit kwansuis by die kultuur van die moderne mens moet aanpas, is nie besig om die Evangelie van Jesus Christus te verkondig nie. As Christus gister, vandag en en tot in alle ewigheid dieselfde is (Hebreërs 13 vers 8) en by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie (Jakobus 1:17) dan moet sy Evangelie noodwendig ook wees soos Hy is – onveranderlik. Hoe weet ons dit? Hy is die fondament waarop sy Evangelie begrond is en enigeen wat aan sy Evangelie torring om dit kwansuis te vernuwe en aan te pas by die postmoderne mens is besig om aan die Fondament te torring. Daarom kan ek hulle met vrymoedigheid aanspreek en waarsku oor hulle vermetele woorde teen God.

Knap voor die eerste Parlement van Wêreld Godsdiense in 1893 in Chicago, VSA, het ‘n groep sendelinge die volgende verslag saamgestel om te waarsku teen die gevare van godsdiens pluralisme en toleransie (soos dit tans aan die Radboud Universiteit en baie ander universiteite in die Weste en veral ook nou in Suid-Afrika bevorder word.) So tussen hakies, Jannie Pelser se “Nuwe Harstigting” en Graham Power se “unashamedly Ethical” (waarvan Dion Forster ook deel is) wat op Hans Kung – ‘n Roomse Katoliek en ondersteuner van die Vrymesselaars – se “World Ethics” gebaseer is, het tot op hede nie ‘n duik gemaak in die toenemende misdaad, kindermoord (aborsie) en intoleransie in Suid-Afrika nie. Die rede hiervoor is die volgende (Die KJV sê dit mooi).

The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God. (Psalm 9:17)

DIE PARLEMENT VAN WêRELD GODSDIENSTE, RELIGIEUSE PLURALISME EN RESPEK VIR DIE REG OP LEWE

Die groep sendelinge het as volg gewaarsku:

“. . . Armoede, barbarisme, die dood en losbandigheid bepaal noodwendig die lot van daardie godsdiensleiers [wat die stigters is van dooie godsdienste] en hulle volgelinge. Die gruwels van kinders wat eenvoudig gelos word om te sterwe, vroens wat aan stom afgode geoffer word, en die siekes wat aan hulle eie lot oorgelaat word, is die vrug van die vlees wat hoegenaamd nie deur die geraas geskal van die heidene opgelos kan word nie. Alleenlik die Evangelie van ons Verlosser Jesus Christus, die Weg, die Waarheid en die Lewe, is die werklike nalatenskap op lewe. Christus alleen het die kettings van die dood gebreek, en slegs ‘n kinderlike geloof in Hom wat deur genade kom kan mense vrymaak van die bande van die dood, wat ons met weemoed moet erken dieselfde is as julle kosbare gees van samewerking, verdraagsaamheid en empatie.

Nog ‘n ander stem van waarskuwing het gekom van ‘n sendeling in Sjina wat gesê het: “Toe ek twee en dertig jaar gelede in Amoy aangekom het, was daar ‘n dam in die middel van die dorp wat bekend was as die Baba-dam. Dit was die plek waarin moeders hulle ongewensde kindertjies gegooi het. Daar was ook verskeie onskuldige liggaampies wat op die dam se groen en slymerige waters gedryf het terwyl verbygangers, sonder om verbaas te lyk, verbygeloop het. Dit is waarheen ‘n wêreld sonder ‘n duidelike, kompromielose Christenboodskaap onafwendbaar op pad is.”

Dit was geen toeval nie dat Suid-Afrika se aanvaarding van ‘n konstitusie wat weier om die gesag van God en die Bybel te erken (Interim, 1994, Finaal, 1996) daarna uitgeloop het op die wettiging van aborsie op versoek (1997) en die diskoers oor die wettiging van genadedood (1999). Die herstel van respek op die reg van lewe in Suid-Afrika verg dat ‘n heilige vrees vir die God van die Bybel weer in mense se harte ingeburger moet word. Religieuse plusalisme, verdraagsaamheid, goeie verhoudings en sinkretisme gaan dit beslis nie regkry nie. (Klem bygevoeg).

Ons kan soveel “Nuwe Hartstigtings,” “Unashamedly Ethics,” “World Ethics” op die been bring as ons wil en die een na die ander byeenkoms vir die Parlement van Wêreld Godsdienste hou, niks hiervan sal help nie want die God van die Bybvel sit nie langs dieselfde vuur as afgode en hulle volgelinge nie. (Lees asseblief hier).

Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis? En watter ooreenstemming het Christus met B?lial, of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het: Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en Ek sal hulle God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees. Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here; en raak nie aan wat onrein is nie, en Ek sal julle aanneem; en Ek sal vir julle ‘n Vader wees, en julle sal vir My seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige. (2 Korinthiërs 6:14-18).

DIE DOELGERIGTE EN TOENEMENDE TRANSFORMASIE VAN DIE CHRISTENKERK . . .

. . . DEUR STROIES TE VERTEL

Die volgende advertensie verskyn op Mosaïek Kerk se webblad.

Almal het 'n storieREEKS: Almal het ‘n storie

In Junie fokus ons op comm-UNITY en ons deel ons stories met mekaar. Wanneer ek my storie met iemand deel, connect ons dieper met mekaar en vind ons God in ons eie en mekaar se stories. Stories is kragtig en lewensveranderend, en ’n instrument om transformasie in jou lewe te laat plaasvind. Ons nooi julle uit om juis tydens hierdie reeks met ander te connect en stories te deel.

Vir verdere comm-UNITY-geleenthede, besoek die webbladsy.

Hierdie naweek se preeknotas is beskikbaar vir aflaai Mosaiek | Antioch

Mosaïek: 08:30, 10:15
eMosaïek: Sondag, 08:30, 10:15, 18:30 | Woensdag, 19:00
Lectio Divina: Sondag, 17:30 |  Maandag-Donderdag, 12:00
Antioch: 18:30

Aitsa, en ek het nog altyd gedink sondaars vind God wanneer hulle Hom soek met hulle hele hart (Jeremia 29:13). Let asseblief noukeurig op dat hierdie storietjies nie gaan oor hoe God jou gered het nie. Nee, hierdie ou storietjies gaan oor jou swaarkry, oor die verkeerde keuses wat jy maak en die opdraande stryd wat jy in hierdie lewe ervaar. Dis kwansuis in hierdie soort stories (ook van ongelowiges) waarin ons mekaar en God vind. Sorry Jesus, jou kruisdood is lankal nie meer die middelpunt van ons lewensverhaal nie.

Dis dan ook geen wonder nie dat Stephan Joubert gekies is om die voorwoord te skryf vir Helena Olivier se boek, “Stories of Real Faith – People who reach for God in the dark in a new way,” Let op na die aanspraak dat dit “’n nuwe manier” van uitreik na God is. D.w.s. die ou gebaande maniere in die Ou en Nuwe Testamente om na God uit te reik is so ietwat verouderd (Jeremia 17:9; Jesaja 59:1-3). Opvallend ook is Stephan Joubert se aanhaling van Henri Nouwen, “I used to hate interruptions until I understood that interruptions were my ministry.” Hou asseblief in gedagte dat Henri Nouwen ook gesê het,

Stories of Real FaithPersoonlik glo ek vandag dat terwyl Jesus gekom het om die deur na God’s huis oop te maak, alle mense deur daardie deur kan loop, of hulle Hom ken of nie. Vandag sien ek dit as my roeping om elke persoon te help om sy of haar eie weg na God op te eis.

Uit die voorgaande credo van die Radboud Universiteit is dit duidelik dat hulle Teologiese Fakulteit konsensus, intergeloofsamewerking en –interaksie, gelykberegtiging en ‘n kompromis soek tussen al die verskillende gelowe en selfs bereid is om drastiese transformerende veranderinge in kerklike geledere te implementeer. Twee van die vernaamste wyses waarop hulle hierdie transformasie wil bewerk, is deur die kweek van goeie verhoudings en storievertellery. Hiermee saam gaan die idee dat ons moet fokus op ons gemeenskaplike stories en die kuns om te vergewe pleks van om rigiede stellings of proposisies van die Bybel voorop te stel.

Kan dit waar wees dat iemand soos Stephan Joubert wat daarop aanspraak maak dat die Bybel “die Brood van die Lewe [is]” en “waarop hy sy geloof bou” onbesonne en God-onterende dinge soos die volgende kan sê?”

Iemand het my van hulle pastoor se beste preek ooit vertel. Dit was nie ‘n klomp nuwe Bybelse insigte wat hy met hulle gedeel het nie. Om die waarheid te sê, daardie preek was maar eintlik ‘n fiasko. So half deur die preek het die pastoor vasgesteek. Hy het toe erken dat hy nie deeglik genoeg voorberei het nie. En toe het ‘n spontane verhaal oor die pastoor se gejaagde skedule weens die druk om almal in sy gemeente gelukkig te hou, ontvou. Hy het in trane bely dat hy nie eens meer tyd gehad het om stil te word aan die voete van die Here nie. Daaride dag het die pastoor meer harte bereik as in enige ander preek omdat hy homself met ons gedeel het.

Dit kom daarop neer dat mense hulle persoonlike ervarings moet meedeel eerder as om rigiede Bybel-proposisies te predik, omdat mense makliker aanklank vind by ander se persoonlike ervarings. So terloops, dit is maar net nog een van die sg. wyse sêgoed wat Boeddha by die hededaagse ontluikende Christene ingeskerp het. Hy het gesê: ““It is better to travel than to arrive.”  Dit is dus ons pelgrimstories waarin ons mekaar vind en nie in ons uiteenlopende menings romdom ‘n bestemming (hemel of hel) nie. Sodra ons ‘n bepaalde bestemming rigied defineer, versoorsaak dit spanning en belemmer onderlinge verhoudings.

Die heraldiek van die hededaagse liberale teoloë is dat ons moet fokus op hierdie lewe en nie soseer op die hiernamaals nie. Daarom het Stephan Joubert, toe hy Rob Bell se boek “Love Wins” verdedig het, baie vinnig daarop gewys dat die Evangelie meer te sê het oor hierdie kant van die graf as die anderkant. Hy sê,

Die diskussie rondom die hemel en die hel het ‘n paar maande gelede groot momentum gekry, veral in die VSA, toe die bekende prediker, skrywer en videomaker . . . ., Rob Bell, ‘n boek met die titel “Love Wins” geskryf het. Die boek was nog nie eens gepubliseer en op die rakke nie toe die vet reeds in die vuur was en dit ‘n gesprek oor of hy ‘n universalis is – die geloof dat almal na die dood gered word – op dreef gesit het. Nou, interessant genoeg, dink ek toe ek die boek gelees het, het dit meer te make met die lewe aanhierdie kan as met die lewe aan die anderkant. Maar, dit is voor die handliggend dat in Amerika en miskien ook in Suid- Afrika word mense se korrekte manier van dink gemeet aan wat hulle glo oor die anderkant en nie soseer oor hoe hulle aan hierdie kant lewe en God volg nie. (Preek gelewer op 10 Julie 2011 aan die Mosaïek Kerk, Fairland, Johannesburg).

Die ironie is dat Bell se hel is, “the big, wide, terrible evil that comes from the secrets within our hearts all the way to the massive, society-wide collapse and chaos that comes when we fail to live in God’s world God’s way” (Love Wins, p. 93). Die vraag is nou net of Stephan Joubert soos Rob Bell nie in ‘n letterlike hel glo nie maar in ‘n tydelike, aardse tipe van hel.

Ron Martoia, een van Stephan Joubert se prelgrimsvirende (of is dit miskien gewese pelgrimsvriend) verduidelik hierdie perlgrimstog as volg,

‘n Baie ou manier om geestelike vooruitgang en beweging te benader en wat besig is om weer in aanvraag te kom is is dat dit ‘n reis is. Soms verwys die antieke literatuur dit afwisselend daarna as ‘n pelgrimstog.

In hierdie metafoor is God die horison. Terwyl ons nader na hom toe beweeg bly hy nog steeds buite ons bereik. Dit is die einste idee wat ons hoor in die cliché “dit is nie die bestemming nie maar die perlgrimstog wat saak maak.” Ek dink een van die redes waarom hierdie gesegde die afgelope jare vlam gevat het, is die post-moderne siening dat “sekerheid” en “aankoms” nie so betroubaar is soos wat dit wil voorgee nie en dat die idee van beweging na iets toe skynbaar groter nederigheid in die hand werk.

Die Bybel het nogal ‘n baie goeie beskrywing van mense wat op so ‘n nimmereindigende pergrimstog is.

Want uit hulle is die wat in die huise insluip en arme vroue gevange neem wat met sondes belaai is en deur allerhande begeerlikhede gedryf word, wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie. (2 Timotheus 3:6-7)

. . . . DEUR ONDERLINGE VERGIFNIS

Soos hierbo genoem is “vergifnis” en die hantering daarvan een van die studievelde aan die Teologiese Fakulteit van die Radboud Universiteit. Daar moet egter wansuit gesê word dat hierdie “vergifnis” nie gebaseer is op die Bybelse beginsel van vergifnis niie (Mattheus 6:15; 18:35; Markus 121:26) maar op die Boeddhistiese model van vergifnis geskoei is. Die Bybelse beginsel van vergifnis vereis dat jy moet kan vergewe, – ja, selfs ook jou grootste vyande – omdat Christus jou vergewe het toe jy tot bekering gekom het. Jy kan alleenlik  soos Hy vergewe as sy Gees in jou woon (as jy gered is). Iemand wat nie gered is nie en in wie die Gees van God nie woon nie, kan nie soos Hy vergewe nie. Hoe weet ons dit? Jesus het baie duidelik gesê:

Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie. (Johannes 15:5)

Dit beteken ook dat alles wat ons probeer om sonder Hom te doen net mooi niks beteken nie. Dit is niks anders nie as ‘n hoop hout, hooi en stoppels wat verbrand gaan word. Die vermoë om te vergewe gaan saam met ‘n goddelike liefde en sagmoedigheid en albei is deel van die vrug van die Heilige Gees (Galasiërs 5:22). Dit is onmoontlik om te vergewe soos Christus vergewe as iemand nie sy Heilige Gees het nie.

Die Radboud Universiteit in Nijmegen, Holland, waar “vergifnis” ‘n prominente studieveld is, is die saamkomplek en studie-inrigting waarheen veral liberale teloë uit Suid- Afrikanse soos motte na ‘n kersvlam gelok word. Ons het reeds gesien dat Jan van der Watt aan die Radboud Universiteit verbonde is en dat Dion Forster en Rudolf Botha onder sy mentorskap gestudeer het, of nog gaan studeer. Ook Stephan Joubert het sy PhD daar verwerf en is tans ‘n buitengewone professor aan die Radboud Universteit. So-ook het Nelus Niemandt ‘n spesiale vehouding met die Radboud Universiteit.

Dion Forster staan einde se kant toe om sy tweede PhD aan die Radboud Universiteit te verwerf. Die fokus van sy studie is op die konsepte en prosesse van vergifnis en versoening. Hy is egter eintlik regtig nie so ywerig om die Bybel aan te haal om die betekenis van opregte vergfnis te verwoord nie. Soos die meeste liberale teoloë maar te gretig is om te doen, haal hy eerder ongelowige filosowe aan as die Bybel.

Ons moet dus gladnie verbaas wees nie wanneer die propogandis van “An Uncommon Path” so hard werk om die paaie van die Christendom met dié van die Hindoeïsme en Boeddhisme te laat kruis Twee van sy mees geliefde ghoeroes wat hy in sy blogartikels aanhaal is Jacques Derrida en Dr. Ellen Weber, die HUB en President van MITA Internasionale Breingebaseerde Sentrum vir Vernuwing in Laer en Hoërskool Opleiding, outeur, lektor en rubriekskrywer.

Min mense besef dat die huidige oplewing in die navorsing oor die brein veral in die Weste grotendeels deur die leier van Boeddhisme, die Dalai Lama, Tenzin Gyatso, geïnspireer is. In die boek “Conciousness at the Crossroads. Conversations with the Dalai Lama on Brain Sciience and Buddhism” skryf die outeur as volg:-

Consciousness at the CrossroadsOn the morning of October 5,1989, history intruded unexpectedly into a private meeting between His Holiness the XIVth Dalai Lama of Tibet and a small group of neuroscientists and psychiatrists. Leaders in their fields, they had come together to explore what insights the Western sciences of the mind and Buddhism might offer to each other. The second Mind and Life Conference was gathered at the Newport Beach home of Mr. and Mrs. Clifford Heinz, when a predawn phone call from Oslo announced that His Holiness had been awarded the Nobel Prize for Peace.

Considering how public awareness of the situation in Tibet has grown in the West in recent years, it is easy to forget how significant the Dalai Lama’s Nobel Prize was at the time. After decades of international neglect, the award was an important turning point for the Tibetan cause, recognizing the Tibetan peoples long struggle against Chinese oppression as well as the Dalai Lama’s commitment to a nonviolent resolution of the continuing conflict.

Shortly after the first phone call, other calls began coming in from the television networks. By seven o’clock, His Holiness had made the decision to continue with the conference as scheduled, and two hours later the group convened.

Opening Remarks:

Brain Science as a Path to World Peace

Robert Livingston opened the morning session on the first day of the conference by voicing the general elation at the news, just announced, that the Dalai Lama had been awarded the Nobel Peace Prize. In his role as the scientific coordinator. Dr Livingston articulated his personal vision of the purpose of the dialogue: that a better understanding of the brain’s complexity and adaptability, and of the resulting diversity of human consciousness, is critical to global human survival. In the light of the Nobel Prize announcement, his message carried a profound seme of the respomi-bility ofeach ofthe participants gathered in that room. This face-to-face engagement of Western science with the Buddhist tradition of enquiry into comciousness might well have deep ramificatiom for world peace.

ROBERT LIVINGSTON: This initiates the second dialogue between Western neurosciences and Buddhist traditions. These two radically different ways of looking at mind and life have existed, mostly apart, over a span of about 2,500 years. They have been following such separate paths that there has been almost no cross-communication. So for all of us this is a significant opportunity. We anticipate that the Mind and Life dialogues will improve and increase communications and strengthen ties in terms of mutual understanding of neurosciences, consciousness, brain, mind, and the like, and also add new insights into human nature which we believe can contribute to world peace.

There are indeed two great fundamentals underlying this dialogue. First, the issues up for discussion here are not only of great importance in each individual human life, but their comprehension by a wider public may indeed be pivotal for human survival on a global scale. Such issues relate to individual and collective differences in perception, judgment, behavior, and communication. And second, the human brain is the only resourceful instrument for survival. It has always been obliged to be—and continues to be—constructively adaptive. Yet its full potential will not be realized until the brain is better understood, particularly in terms of its individuality and the consequent diversity of world views.

This book addresses some of the most fundamental and troublesome questions that have driven a wedge between the realms of Western science and religion for centuries. Consciousness at the Crossroads is the result of a series of meetings between the Dalai Lama and a group of eminent neuroscientists and psychiatrists. The Dalai Lama regularly dedicates several days out of his busy schedule to engage in these kinds of meetings, which have resulted in more than a decade of fruitful dialogue between Buddhism and Western science.

Is the mind nothing more than an ephemeral side-effect of the brain’s physical processes? Are there forms of consciousness so subtle that science has not yet identified them? How does consciousness begin? How do we know what we know? Buddhism, with its emphasis on empirical observation of mental processes, offers insights into these thorny questions, while the Dalai Lama’s own incisive, clear approach and open-minded pursuit of knowledge both challenges and offers inspiration to Western scientists.

Dit is kommerwekkend om te sien hoe bekende kerkleiers en Christene in die Weste ingekoop het op hierdie nuwe towerstaffie – die brein – wat kwansuis die enigste vindingryke instrument is om wêreldvrede te bewerkstellig. Stephan Joubert verwys met groot lof en waardering na die navorsing wat tans onder die vaandel van Boeddhisme en die Dalai Lama gedoen word in ‘n preek wat hy op 1 Maart 2009 aan die NG Gemeente Kempton Kruin gelewer het.

Ons moet nuwe maniere vind. Ons moet nuwe gestaltes vind. Ons moet nuwe gespreksvennote vind. Ons moet luister na die grootste groeiende spiritualiteit in die wêreld – tans nie die Christendom is nie. Dan moet ons gaan vra hoekom nie? Hoekom groei die Boeddhiste die vinnigste? Wat het hulle wat ons nie het nie? Hoekom kry die Amerikaanse Neurologiese Vereniging, as 40 000 van die wêreld se neuroloë saamtrek, die Dalai Lama om hulle te kom toespreek? Hoekom kry hulle die Dalai Lama, die hoof van die Boeddhiste?

As hierdie vermetele woorde teen God nie ‘n heilige toorn by jou wek nie, moet jy vra of jy nie miskien soos Stephan Joubert en sy vriende wat in hierdie artikel genoem word, alreeds so ver en so diep in die put van kompromie en afvalligheid neergedaal het nie dat dit feitlik onmoontlik is om om te draai. As jy mooi luister wat Stephan sê, is dit nie moeilik om die gesis van die slang en die stem van die draak te hoor nie. Ek is baie seker Jesus sou hom bestraf het as Hy vandag nog op aarde was, netsoos Hy Petrus bestraf het, toe Hy vir hom gesê het, “Gaan weg agter My, Satan! Jy is vir My ‘n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense.” (Mattheus 16:23).

Net diegene wat die Evangelie van Jesus Christus nie ken en deur die geloof hulle eie gemaak het nie, sê sulke vermetele woorde teen God. Joubert is alewig besig om te kla omdat die kerk paranoïes suksesgedrewe is en hier lewer hy ‘n pleidooi dat ons by die Boeddhiste moet gaan leer waarom hulle so suksesvol is. Hoe rym dit? In watter opsig is die Boeddhiste so suksesvol – in hulle groeiproses? Weet hy dan nie dat Christus self gesê het dat die poort en die weg na die ewige lewe nou en smal is nie en dat min dit vind nie? Christus se sukses berus nie op die berekening van getalle of op nuwe navorsing oor dié of daai nuwe foefie nie. Sy sukses berus enkel alleen op gehoorsaamheid aan die wil van sy Vader. Daarom sê die profeet,

Hoor na My, eilande, en luister, volke wat ver is! Die HERE het My geroep van die moederskoot af, van my geboorte af het Hy my naam genoem. En Hy het my mond gemaak soos ‘n skerp swaard, in die skaduwee van sy hand het Hy My verberg; en Hy het My ‘n skerp pyl gemaak, in sy pylkoker My weggesteek; en Hy het vir My ges?: Jy is my kneg, Israel, in wie Ek My verheerlik. Maar ?k het ges?: Tevergeefs het Ek My vermoei, my krag vir niks en vrugteloos verteer! Nogtans is my reg by die HERE, en my loon is by my God. (Jesaja 49:1-4)

Jacques Derrida (1930-2004) was ‘n post-moderne dekonstruksionis (“deconstrutionist”) wat natuurlik so reg in die kraal van die “Emerging Church” (Ontluikende Kerk) pas omdat hulle ook behep is met die dekonstruksie van die kerk d.m.v. die dekonstuksie van Bybeltaal of proposisies.

Christina M. Gschwandtner skryf as volg oor Jacques Derrida se siening oor religie. (Uit die Engels vertaal deur Thomas Lessing)

Jacques DerridaDit is dikwels nodig om religie te dekonstrueer (af te breek) ten einde die oorspronklike impuls daarvan te herwin. Daar is ‘n redemptiewe horison in Derrida se dekonstruktiewe poging. Hy is nie besig om vir die pure plesier net te speel en te vernietig nie. Dit is om reg te laat geskied aan die ware God dat dekonstruksie soms nodig is. As sodanig, moet ons Derrida se poging om te dekonstrueer as “geregtrigheid” beskou. Ek herinner my aan ‘’’n aanhaling uit sy politieke essay “Rogues”: “Dekonstruksie is geregtigheid en geregtigheid is dekonstruksie.” Dit is in die naam van geregtigheid dat daar ‘n aanvraag is na dekonstruksie. Dit is in die naam en behoud en respek vir die ander [verwysende na die gans andere, nl. God] dat ‘n kritiese houding ingeneem moet word, vis-à-vis die uitkristalisering van betekenisse en institute. Dus, in enige gesonde samelewing, insluitende die religieuse soorte, is dit soms nodig om sekere dogmas en tradisies te dekonstrueer ten einde die essensie van goddelike intensie te herwin. In hierdie opsig kan gesê word dat Jesus een van die hoof dekonstruktiewe figure in die geledere van die monoteïstiese tradisies is in sy poging om die wet te dekopnstrueer sodat die gees daarvan herwin kan word. Dit beteken nie dat Jesus gekom het om die wet te vernietig nie. Om te dekonstrueer is nie om te vernietig nie maar eerder om bloot te stel, kritiek daarfop te lewer en te verfris.

Dit is alleenlik deur die aanname van so ‘n dekonstruktiewe standpunt dat ‘n ware eskatololgie moontlik is. Inderdaad, eskatologie impliseer ‘n bewustheid van ‘n God wat nog moet arriveer, van ‘n God wat nog nie hier is nie en vir wie sy volgelinge vuriglik wag. Maar die konsep van ‘n God wat nog moet arriveer veronderstel ook dat hy nog nie hier is nie en dat sy weë nie ons weë is nie en dat hy ons teenswoordige tyd transendeer, en ook, in die breëre sin, ons huidige aannames en kategoriserings van Hom. Die God wat nog moet arriveer, of om die Derridiaanse term, “a-venir” te gebruik, is ‘n onbekende God want hy is ver buite ons huidige kennis van dinge; hy is ‘n onverwagte en ongerepte God. Alleenlik so ‘n God is “a-venir, is wie waarlik nog moet arriveer. Enige ander God is in ons teenswoordige tyd en ons huidige  konseptualiserings en kategoriserings vasgevang.

Ten slotte (en in Derrida se woorde), “we share with Abraham what cannot be shared, a secret we know nothing about, neither him nor us” (Gift of Death, 80). Dit is hierdie geheim, volgens Derrida, waarmee gelowiges toevertrou is, die geheim van die God wat nog moet kom, van ‘n ongeartikuleerde en buitengewone toekoms wat menslike persepsies en beskrywings te bowe gaan, wat ‘n oneindige belofte vir die mensdom inhou, en dit as sodanig, is baie beter wanneer dit in ‘n passievolle fluisterstem verondig word as in ‘n trompetgeskal van triomfantelike sekerheid.  (Lees die volledige artikel in Engels hier). (Klem is bygevoeg).

Al die eienskappe van die post-moderne Emerging Church (Ontluikende Kerk) is in Derrida se dekonstruksie filosofie aanwesig. So byvoorbeeld sê Brian McLaren,

imageDie post-moderne oorgang is goed op dreef, maar dit is nog steeds ‘n proses. Die vroeë dekonstruktiewe fase van die post moderne oorgang is besig om na ‘n meer konstruktiewe en kreatiewe ontwikklelingsfase te vorder, wat (vir my) in die breë kultuur geïllustreer word deur denkers soos Wendell Berry en Ken Wilber, plus ‘n antal van ons wat spesifiek vir die Christengemeenskap skrywe. (Daar is natuurlik sommige mense wat nog steeds veg teen hierdie vroegste fases, sonder om te besef dat die ‘gevegslinies’ verander. Maar, ek behoort nie gevegsbeelde te gebruik nie, want ek sien dit nie so in nie). Ten spyte van al die werk wat ons reeds gedoen het en al die vordering wat ons gemaak het, het ons nog ‘n ver pad om te gaan – Brian McLaren (Uit die Engels vertaal deur Thomas Lessing) (Klem is bygevoeg).

Alice Bailey skryf,

image. . . daar sal ‘n Universele kerk verskyn, en die definitiewe hooftrekke daarvan sal teen die einde van hierdie eeu verskyn . . . Hierdie kerk sal tot aksie aangespoor word deur die Christus en sy dissipels wanneer die uitstorting van die Christus-beginsel, die WARE tweede Koms volbring is [die God wat nie hier is nie en nog moet arriveer]. . . die Christenkerk in sy veelvuldige vertakkinge kan as die nukleus dien om wêreldverligting te bereik . . . die kerk as ‘n leerfaktor behoort die groot basiese leerstellings te neem en (d.m.v. die vernietiging [dekonstruksie] van die ou vorme waarin hulle uitgedruk en bewaar word) hulle ware en innerlike spirituele betekenis openbaar. Die belangrikste werk van die kerk is om te onderrig, en onophoudelik te onderrig, en om die uiterlike gedaante te bewaar met die doel om die menigtes wat gewoond is aan kerkgebruike, te bereik. Leiers moet opgelei word; Bybelkennis moet versprei word; die sakramente moet misties vertolk word, en die kerk se krag om te genees moet gedemonstreer word. – Alice Bailey. (Uit die Engels vertaal deur Tom Lessing) (Klem bygevoeg).

So-ook vind Derrida se idee van ‘n onbekende God wat nog moet arriveer neerslag in ontluikendes soos Stephan Joubert se uitsprake oor God. Tydens ‘n wegbreeksessie van ‘n kontemplatiewe konferensie wat op 14 en 15 September 2010 by die Mosaïek Kerk in Fairland, Johannesburg gehou is, het Stephan Joubert hom openlik aan die kant geskaar van Theo Geyser wat ewe selfvoldaan gesê het dat mistisisme veel ouer is as die Christendom.

Om sy standpunt te rugsteun het Theo Geyser Karl Rahner aangehaal wat gesê het: “The Christian of the future will be a mystic or he will not exist at all,” wat natuurlik Jesus se belofte in Mattheus 16:18 dat HY die enigste Persoon is wat sy kerk bou en ook in stand hou, en nie sommer enige Jan Rap en sy Maat wat mistieke toertjies uithaal nie, by die venster uitgooi.

Die mistiek-georiënteerde Christen, Stephan Joubert, wat in stille kontemplatiewe ritmes met Theo Geyser saamgestem het, het ook in diep misterieuse stilte my vrae rondom die begrip dat God onverklaarbaar is, geantwoord. Gedurende die vrae en antwoord sessie het ek Stephan Joubert die volgende vrae gevra en hoegenaamd geen reaksie by hom gekry nie. Hy het my soos ‘n vloeksteen geïgnoreer. Blykbaar wou hy toe al nie die oog om ‘n oog spel speel nie.

U sê ons kan God nie verklaar nie. Mag ek u vra: Is God heilig? (in ooreenstemming met die kontemplatiewe kuns van”stilte” het Stephan Joubert mooitjies stil gebly); Is God genadig? (algehele stilte); Is God ‘n God van geregtigheid? (algehele stilte); Is God regverdig? (weer eens, algehele stilte); Is God barmhartig? Is God liefde? (Stephan Joubert se stilte het ‘n klimaktiese crescendo bereik).

Ek het ‘n paar oomblikke gewag en toe maar besluit om self my vrae te beantwoord. As u antwoord “ja” is op elkeen van my vrae dan was u in staat om God te verklaar. Die dinge wat ek genoem het, is almal kerneienskappe van Hom wat Hy deur die eeue heen in die mens se geskiedenis aan ons geopenbaar het. Om die waarheid te sê, hierdie paar kerneienskappe bevat die ontsagwekkende elemente van die evangelie van Jesus Christus. Sy ontsagwekkende heiligheid bied aan jou die geleentheid om vir mense te vertel dat sondaars hoegenaamd nie in sy teenwoordigheid mag kom nie (allermins deur kontemplatiewe gebed en stilte) juis as gevolg van God se ontsagwekkende heiligheid en dat hulle nodig het om hulle te bekeer.

Soos u kan sien is al die ontluiklende leiers en hulle lakeie van dieselfde gees deurdronge en dit is beslis nie die Heilige Gees nie. Sg. leiers wat verleiers geword het (Jesaja 3:12) is van ‘n ander gees deurdronge en ploeter nog steeds voort om, ten spyte van ernstige waarskuwings, vermetele woorde teen God te spreek.

Want uit jou woorde sal jy geregverdig word, en uit jou woorde sal jy veroordeel word. (Mattheus 12:37)


1) Thomas Keating, Invitation to Love: The Way of Christian Contemplation

2) David Steindl-Rast, “Recollection of Thomas Merton’s Last Days in the West” (Monastic Studies, 7:10, 1969

3) Credence Cassettes tydskrif, Winter/Lent, 1998, p. 24.

4) Nevill Drury, The Dictionary of Mysticism and the Occult (San Francisco, CA: Harper & Row, 1985), p. 85.

5) Rob Baker en Gray Henry, Redakteurs, Merton and Sufism (Louisville, KY: Fons Vitae, 1999), p. 109.

6) Ibid, p. 110

Please rate this article below by clicking on the stars: 1 Star - Poor2 Stars - Fair (64 votes, 4.10 out of 5)

1 comment to Vermetele Woorde Teen God

 • Amanda

  Nee, Thomas.

  Ek is so jammer oor die harde woorde wat die Calviniste jou toegevoeg het. Terwyl daar nog ‘n vandag is, roep ek hulle om vir jou om verskoning te vra.

  Selfs al sou hulle nie, vergewe hulle asseblief sodat daardie woorde hulle nie toegereken word nie.

Leave a Reply

  

  

  

Terms and Conditions for Submission of Comments

Terms and Conditions:terms and conditions

Because this world is becoming more evil by the minute and Discerning the World is coming under attack more often from people with some very nasty dispositions, we now have ‘Terms and Conditions for Submission of Comments‘ which you need to agree too before you can comment – this is to protect us and you when you comment on this website.  If you are not here to harm Discerning the World and it’s authors, please by all means comment, however if you are here to cause harm in any way, please don’t comment.

The following conditions does not mean that the authors of Discerning The World permit only opinions that are in agreement with us. This also does not mean that we fear dissenting opinions or ideas that are contrary to the beliefs that we hold (and/or that of the revealed Scriptures of the Holy Bible).

The following describes the Terms and Conditions applicable to your use of the “Comments” submission service at the Discerning the World website.

BY CLICKING THE “POST COMMENT” BUTTON FOR YOUR COMMENT, YOU AGREE TO BE BOUND BY THESE TERMS AND CONDITIONS AND ABIDE BY ALL OF THE RULES AND POLICIES SET FORTH HEREIN. IF YOU DO NOT AGREE TO THESE TERMS AND CONDITIONS, DO NOT SUBMIT YOUR COMMENT TO DISCERNING THE WORLD WEB SITE.

 1. Discerning the World owns and operates the DiscerningtheWorld.com site (the “Site”). Your use of the features on the Site allowing for submission of a “Comment” is subject to the following terms and conditions (the “Terms”). Discerning the World may modify these Terms at any time without notice to you by posting revised Terms on the Site. Your submission of a “Comment” to the Site following the modification of these Terms shall constitute your binding acceptance of and agreement to be bound by those modified Terms.
 2. By submitting a “Comment” you are accepting these Terms through your clicking of the “POST COMMENT” button.
 3. Discerning the World has the right, but not the obligation, to take any of the following actions, in Discerning the World’s sole unfettered discretion, at any time, and for any reason or no reason, without providing any prior notice:
  1. Restrict, suspend or terminate your ability to submit “Comments,” to the Site;
  2. Change, suspend or modify all or any part of the Site or the features thereof;
  3. Refuse or remove any material posted on, submitted to or communicated through the Site by you;
  4. Deactivate or delete any screen names, profiles or other information associated with you; or
  5. Alter, modify, discontinue or remove any comment off the Site.
 4. You agree that, when using or accessing the Site or any of the features thereof, you will not:
  1. Violate any applicable law or regulation;
  2. Interfere with or damage the Site, through hacking or any other means;
  3. Transmit or introduce to the Site or to other users thereof any viruses, cancel bots, Trojan horses, flood pings, denial of service attacks, or any other harmful code or processes;
  4. Transmit or submit harmful, threatening, abusive, harassing, defamatory, deceptive, fraudulent, obscene, indecent, vulgar, lewd, violent, hateful or otherwise objectionable content or material;
  5. Transmit or submit any unsolicited advertising, promotional materials, or spam;
  6. Stalk or harass any user or visitor to the Site; or
  7. Use the content or information available on the Site for any improper purpose.
 5. You retain the Copyright of any “Comment” you submit to Discerning the World. By submitting a “Comment” to Discerning the World, you agree to grant Discerning the World a irrevocable, non-exclusive, royalty-free, perpetual license to use the material or commentary that you have submitted, in any medium and in any manner that Discerning the World may, in its sole unfettered discretion, choose.
 6. By submitting a “Comment” to Discerning the World, you agree to comply with the following rules concerning such submissions:
  1.  You agree not to include in your “Comment”:
   1. Any false, defamatory, libelous, abusive, threatening, racially offensive, sexually explicit, obscene, harmful, vulgar, hateful, illegal, or otherwise objectionable content;
   2. Any content that may be seen as stalking or harassing of any other Site contributors;
   3. Any content that personally attacks an individual. (An example of a personal attack is posting negative comments about an individual in a way meant to demean that person. Note that posting your opinion about someone’s ideas, doctrine or actions is not a personal attack);
   4. Any content that discloses private details concerning any person, for eg., phone numbers that have not been made public, photos that are not in the public domain, residential address that is not public, ID numbers, Social Security numbers, email addresses that are not in the public domain, etc.;
   5. Any content that you know to be false, misleading, or fraudulent;
   6. Any use of profanity;
   7. Any content including advertisements or otherwise focused on the promotion of commercial events or businesses, or any request for or solicitation of money, goods, or services for private gain;
   8. Any content that contains software viruses or any other computer code, files or programs designed to interrupt, destroy or limit the functionality of any computer software or hardware or telecommunications equipment; or
   9. Any content directly or indirectly soliciting responses from minors (defined as anyone under 18 years of age).
 7. FAIR USE NOTICE:
  1. If any part of the “Comment” is not your original work, it is your responsibility to add the name of the third party, name the book with page number or a link (url) to the website where you obtained the information.
  2. Your “Comment” may contain Copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. You are however allowed to make such material available in your “Comment” in an effort to advance understanding of environmental, political, human rights, economic, democracy, scientific, and social justice issues, etc.  This constitutes a ‘fair use’ of any such copyrighted material as provided for in section 107 of the US Copyright Law. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, the material on this Site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. For more information go to:http://www.law.cornell.edu/uscode/17/107.shtml.
  3. If you wish to use copyrighted material from a website or any other medium for purposes to add to your “Comment” that go beyond ‘fair use’, you must obtain permission from the copyright owner. (Fair Use means you may quote from copyrighted sources, but you may not publish the whole article, book, etc., in your “Comment”.)
 8. You are solely responsible for the “Comment” you upload, post, transmit or otherwise make available to others using this Web Site. Under no circumstances will Discerning the World be liable in any way for any “Comment” posted on or made available through this Site by you or any third party.
 9. You understand that all “Comments” on this Site are pre-screened or moderated. That means that every “Comment” needs to be approved by Discerning the World before it appears in the “Comments” section.  This is not an automatic process.  Discerning the World does this for SPAM reasons.
 10. Discerning the World has the right (but not the obligation) in their sole unfettered discretion to remove any “Comment” that is posted on or available through the Site. Without limiting the foregoing, Discerning the World has the right to remove any “Comment” that violates these Terms or is otherwise deemed objectionable by Discerning the World in its sole discretion.
 11. You understand that Discerning the World in their sole unfettered discretion is not obligated and can not be forced in any manner, be it legal or otherwise to remove any “Comment” that is posted on or made available through the Site by you.
 12. When submitting a “Comment,” you will be asked to provide your name and your email address. While Discerning the World does not object to your use of a pseudonym instead of your actual name, Discerning the World reserves the right, but not the obligation, to reject, change, disallow, or discontinue at any time any submission name that, in Discerning the World’s sole unfettered discretion, is objectionable or inappropriate for any reason. Discerning the World requires the submission of your email address, but Discerning the World warrants that it will not publish your email address to an outside third party without your consent.
 13. Discerning the World does not sell or rent your personal information to third parties for their marketing purposes. From time to time, Discerning the World may contact you personally via email. Notwithstanding the foregoing, you acknowledge and understand that the “Comments” feature of the Site is designed to permit users to post information and commentary for public review and comment and thus you hereby waive any expectation of privacy you may have concerning any likeness or information provided to the Site by you.
 14. You are solely responsible for your interactions with other users of or visitors to the Site.
  1. Discerning the World shall have the right, but not the obligation, to monitor interactions utilizing the “Comments” facility of the Site, between you and other users of or visitors to the Site. You acknowledge and agree that Discerning the World, or any third party shall not be, and you shall not seek to hold them, responsible for any harm or damage whatsoever arising in connection with your interaction with other users of or visitors to the Site.
  2. Discerning the World does not verify any information posted to or communicated via the “Comments” sections of the Site by users and does not guarantee the proper use of such information by any party who may have access to the information. You acknowledge and agree that Discerning the World does not assume, and shall not have, any responsibility for the content of messages or other communications sent or received by users of the Site.
 15. The Site contains content created by or on behalf of Discerning the World as well as content provided by third parties.
  1. Discerning the World does not control, and makes no representations or warranties about, any third party content, including such content that may be accessible directly on the Site or through links from the Site to third party sites.
  2. You acknowledge that, by viewing the Site or communications transmitted through the Site, you may be exposed to third party content that is false, offensive or otherwise objectionable to you or others, and you agree that under no circumstances shall Discerning the World be liable in any way, under any theory, for any third party content.
  3. You acknowledge and agree that the Site, and the contents thereof, is proprietary to Discerning the World and is protected by copyright. You agree that you will not access or use the Site or any of the content thereof for any reason or purpose other than your personal, non-commercial use.
  4. You agree that you will not systematically retrieve data or other content from the Site by any means, and you will not compile a database or directory of information extracted from the Site.
  5. You agree that you will not reproduce, distribute or make derivative works of the Site or any of the contents thereof without the express consent of Discerning the World.
  6. You hereby agree to indemnify, defend and hold harmless Discerning the World, its affiliates and licensees, and all of their officers, directors, employees, agents and representatives from and against any and all liabilities, losses, claims, damages, and expenses (including attorneys’ fees) in connection with any claim arising out of your use of the Site or violation of any of these Terms.

DISCLAIMER OF WARRANTY/LIMITATION OF LIABILITY.

 • YOU EXPRESSLY AGREE THAT USE OF THE SITE IS AT YOUR SOLE RISK. NEITHER DISCERNING THE WORLD, ITS AFFILIATES, NOR ANY OF THEIR RESPECTIVE EMPLOYEES, AGENTS, OR LICENSORS WARRANT THAT THE SITE WILL BE UNINTERRUPTED, TIMELY, SECURE OR ERROR FREE.
 • THE SITE IS PROVIDED ON AN “AS IS” BASIS WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF TITLE OR IMLPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
 • THIS DISCLAIMER OF LIABILITY APPLIES TO ANY DAMAGES OR INJURY CAUSED BY ANY FAILURE OF PERFORMANCE, ERROR, OMISSION, INTERRUPTION, DELETION, DEFECT, DELAY, COMMUNICATION LINE FAILURE, THEFT OR DESTRUCTION OR UNAUTHORIZED ACCESS TO, ALTERATION OF OR USE, WHETHER FOR BREACH OF CONTRACT, TORTIOUS BEHAVIOR, NEGLIGENCE OR UNDER ANY OTHER CAUSE OF ACTION. YOU SPECIFICALLY ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT DISCERNING THE WORLD SHALL NOT BE LIABLE FOR THE DEFAMATORY, OFFENSIVE OR ILLEGAL CONDUCT OF USERS OF THE SITE OR THIRD PARTIES, AND THAT THE RISK OF INJURY FROM THE FOREGOING RESTS ENTIRELY WITH THE YOU THE COMMENTER.
 • IN NO EVENT WILL DISCERNING THE WORLD, ITS AFFILIATES OR ANY OF THEIR RESPECTIVE EMPLOYEES, AGENTS OR LICENSORS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE DAMAGES, EVEN IF THEY HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, ARISING FROM, RELATING TO OR CONNECTED WITH THE USE OR INABILITY TO USE THE SITE OR ANY OTHER MATTER ARISING FROM, RELATING TO OR CONNECTED WITH THE SITE OR THESE TERMS.

16. These Terms constitute the entire agreement between Discerning the World and you with respect to the subject matter hereof, and supersede any previous oral or written agreement between us with respect to such subject matter.

Thank you!

Hi/
 
Hi/
Bye/
 
Bye/
Yes/
 
Yes/
Smile/
 
Smile/
Grin/
 
Grin/
Laugh/
 
Laugh/
Cry/
 
Cry/
Sorry/
 
Sorry/
Shock/
 
Shock/
Faint/
 
Faint/
Wink/
 
Wink/
Wait/
 
Wait/
Think/
 
Think/
Ohno/
 
Ohno/
Scratch/
 
Scratch/
Unsure/
 
Unsure/
Up/
 
Up/
Perfect/
 
Perfect/
Hi5/
 
Hi5/
Yahoo/
 
Yahoo/
Dazed/
 
Dazed/
Whistle/
 
Whistle/
Thank/
 
Thank/