Frik Weideman – COVAX / 666 Refute

Frik Weideman - Merk van die Bees - Covax - Covid-19

Paul was prepared to be cast into hell for his Jewish brothers after the flesh if that would have been possible to save them. He writes:

  • “I speak the truth in Christ, I lie not my conscience testifies with me in the Holy Spirit that it is a great grief for me and an unceasing sorrow for my heart. For I myself would wish to be a cursed from Christ for the sake of my brethren, my tribal fellows after the flesh.” (Rom 9:1-3)

There are many people these days who will miss eternal glory in heaven because they listen to false teachers and their false teachings, like F. Weideman from Menorah Tabernacle for instance. How many of us are, like Paul, willing to be cast away from Christ into eternal hell, if only it would help save them?

These days, if someone takes the Name Jesus or Christ or Jesus Christ or Yeshua HaMashiach on their lips, everyone assumes that they are Christians, and forgets that there are many other Jesuses and Christs. Who are you following? Who do you believe in? Make sure before it’s late because the false teachers are busy taking exponentially.

Frik Weideman’s original Whatsapp voicenote:

Tom Lessing’s Whatsapp Voicenote refute:

COVID-19 ENTSTOF – MERK VAN DIE BEES – FRIK WEIDEMAN WEERLÊ

Paulus was bereid om in die hel gewerp te word vir sy Joodse broers na die vlees (die Jode) indien dit moontlik sou wees om hulle te red. Hy skryf:

  • Ek spreek die waarheid in Christus, ek lieg nie my gewete getuig saam met my in die Heilige Gees dat dit vir my ‘n groot droefheid is en ‘n onophoudelike smart vir my hart. Want ek sou self kon wens om ter wille van my broers, my stamgenote na die vlees, ‘n vervloeking te wees, wég van Christus af. (Rom 9:1-3)

Daar is deesdae baie mense wat weens misleiding die ewige heerlikheid in die hemel mis gaan loop omdat hulle luister na valse leermeesters en hulle valse leringe. Hoeveel van ons is, soos Paulus, bereid om weg van die aangesig van Christus in die ewige hel gewerp te word, as dit maar net sou help om hulle te red?

Deesdae, as iemand die Naam Jesus of Christus of Jesus Christus of Yeshua HaMashiach op hulle lippe neem, neem almal gedwee aan dat hulle Christene is, en vergeet dat daar baie ander Jesussse en Christusse is. Wie volg jy? In wie glo jy? Maak seker voordat dit the laat is want die valse leermeesters is besig om eksponensieel toe te neem.

Frik Weideman’s original Whatsapp voicenote:

Tom Lessing’s Whatsapp Voicenote refute:

If you would like to download Tom Lessing’s audio to send to friends on your WhatsApp please by all means do do. Thank you.

And if you have any questions please do not hesitate to comment below – Tom Lessing is more than willing to answer your questions.

Please also read this article as well on: COVID-19 Vaccine & Mark of the Beast?

Please share:

Tom Lessing (Discerning the World)

Tom Lessing is the author of the above article. Discerning the World is an internet Christian Ministry based in Johannesburg South Africa. Tom Lessing and Deborah Ellish both own Discerning the World. For more information see the About this Website page below the comments section.

guest
Name or Username
Privacy Policy

Editing Comments: After commenting you have 15 minutes to EDIT your comment. Click the gear icon at the bottom right corner of the comment box, then click EDIT.

Previous Comments: Please read all previous comment pages if there are any. Thank you.

16 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Marthina

@tomlessing. Baie dankie vir die artikel! Veral in Audio formaat!! Ek sal dit bitter baie waardeer as julle nog informasie op die manier kan deurgee👏🏻👏🏻👏🏻

KvdR

Beste Tom, ek stem saam met Marthina. Ek wou dit ook vra maar het gedink dat ek dan moontlik te voorbarig sal wees. Vir my wat oorsee woon en self huis skoonmaak is video’s en klank opnames fantasties. Ek kan dit luister terwyl ek werk of selfs as ek op baie koue dae bus ry. Ek dink ook baie meer mense sal dit dan “hoor” want baie mense is of lui om te lees of te besig. So as dit vir jou moontlik is, sal dit fantasties wees! My man sal dan minder kla dat ek té veel lees. ;-)

Austin Higgs

https://www.discerningtheworld.com/2020/12/15/frik-weideman-covax-666-refute/
Tom wat dink jy van sy nuwe aannames.
Ek was eens op ‘n tyd mede pastoor in sy gemeente tot hy Hebrew Roots gedraai het.
Groete Austin Higgs
0836253193

Amelia Weideman

Tom Lessing, jy het nie nodig om deur Austin Higgs te werk om meer van Frik of Menorah uit te vind nie. Wees ‘n man en skakel hom direk.

Sy nommer: 0834595158.

Amelia Weideman

Hello Tom,

Net om jou in kennis te stel, Frik is nie altyd beskikbaar nie soos jy kan sien, op social media, is hy baie besig om die WARE woord van God te versprei, daarom vra hy dat daar ‘n boodskap en of ‘n voice note gelos sal word op whatsapp, dus  JY IS WELKOM OM ‘N VOICE NOTE TE LOS.

Hy is wel baie besig, hy is ongelukkig nie met pensioen, en het ook nie heeldag tyd om op social media te wees om ander te kritiseer en die oordeel nie, dis waarom hy ‘n Social Media Afdeling het om hierdie tipe van kritiek te hanteer, waavan ek deel is. En ja, die Social Media Afdeling gaan jou block, want hulle gaan nie hierdie tipe van ongoddelike saad toelaat nie.

Ons is hier om die Koninkryk te BOU nie af te breek nie. Gaan lees asb Handelinge 5:34-39 (Een van die Fariseërs in die Raad, ‘n man met die naam Gamaliël, wat as leermeester van die wet van Moses by die hele volk in hoë aansien was, het toe opgestaan en gevra dat die apostels ‘n rukkie buitentoe gevat moet word. Daarna sê hy vir die Raad: “Israeliete, julle moet versigtig wees wat julle met hierdie mense gaan doen. ‘n Tyd gelede was daar die geval van Teudas, wat in opstand gekom en daarop aanspraak gemaak het dat hy iemand van betekenis is. Hy het ‘n aanhang gekry van omtrent vier honderd man. Hy is doodgemaak, en al sy volgelinge is verstrooi, en die opstand het op niks uitgeloop nie. Daarna was dit Judas die Galileër, wat in die tyd van die volkstelling in opstand gekom het met ‘n deel van die volk agter hom aan. Ook hy is om die lewe gebring, en al sy volgelinge is uitmekaar gejaag. Wat die huidige geval betref, my raad aan julle is: Laat staan hierdie mense en laat hulle los, want as wat hulle wil en wat hulle doen, mensewerk is, sal daar niks van kom nie. Maar as dit van God kom, sal julle hulle nie kan keer nie. Moenie dat dit dalk later blyk dat julle selfs teen God gestry het nie!”
VERDER……
I KRONIEKE 16:22
Raak my gesalfdes nie aan en doen my profete geen kwaad nie.

PSALMS 105:15
Raak my gesalfdes nie aan en doen my profete geen kwaad nie.

SAGARÍA 4:14
En hy sê: Dit is die twee gesalfdes wat by die Here van die ganse aarde staan.


Laurens le Roux

Baie dankie Tom vir die deeglike toeligting!

Robbie

“I KRONIEKE 16:22
Raak my gesalfdes nie aan en doen my profete geen kwaad nie.
PSALMS 105:15
Raak my gesalfdes nie aan en doen my profete geen kwaad nie.
SAGARÍA 4:14
En hy sê: Dit is die twee gesalfdes wat by die Here van die ganse aarde staan”

Oh Please… what a giveaway.
False prophets and teachers and ungodly leadership use this verse to silence perceived criticism or the voice of truth. It’s an aggressive and manipulative tactic that works because believers don’t fully understand the meaning and consequences of the warning.

Willie

Goeie dag                                                                     Die stamme van Israel was in twee geskeur, deur God en in Amos 5 word daar net na die een helfte van die stamme verwys wat heeltemal van God weg gedraai het.                                                                                
Amos 5, word daar verkeerd in gelees.
Kyk na vers een, “o’ huis van Israel.”
In Jeremia 31:31, profeteer Jeremia oor die huis van Juda en die huis van Israel. Twee verskillende huise.
 
 En is alles koning Salomo se skuld?
Salomo was koning oor die hele Israel, 1Konings 4:1, maar in 1Konings 11:1-13, het Salomo gesondig en God se straf oor Salomo was dat Hy sy koningkryk in twee gaan skeur na sy dood.
1Konings 11:26-35. Hier profeteer Ahia oor Jerobeam, ń dienaar van Salomo.(Jerobeam was uit die stam van Efraim), en sê dat God hom 10-van die 12-stamme gaan gee, omdat Salomo die nasies se afgode begin dien het.
En na Salomo se dood het dit gebeur, 1Konings 12, maak die 10-stamme vir Jerobeam koning. En Jerobeam se 10-stamme staan bekend in die bybel as: huis van Israel of Efraim, Hosea het gereëld  na die 10-stamme as Efraim verwys.
 Salomo se seun word koning oor die stam van Juda en Benjamin(Juda, stam waar uit Jesus gebore is).
 En Rehabeam seun van Salomo, het koning geword van die huis van Juda(Konings12:21&23) ook bekend as huis van David(Konings12:26).

Die konings van die huis van Israel het net soos Salomo aan gegaan om die afgode te aanbid (1Konings 12:26-33)en het nooit terug gekeer na God nie,(Hosea1:6b-7) hulle het heeltemal afvallig geraak van God.
En dat God uit Juda ń man van God stuur, (1Konings 13:1)om teen die koning van die huis van Israel te profeteer. Het glad nie geluister nie.

 Amos 5 profeteer hy oor die huis van Israel, omdat die konings van die huis van Israel Jerobeam se voorbeeld gevolg het. Jerobeam het sy eie feeste ingestel, en dit is wat Amos van praat in Amos 5:21.
1 Konings 12:32-33”…ń fees gehou in die agste maand, op die 15de dag van die maand, soos die fees wat in Juda was,”. En vers 33”…wat hy uit sy eie hart versin het,…” al die konings na Jerobeam, het nie terug gedraai na God nie.
 God het beveel om die fees in die 7de maand op die 15de dag van die maand te hou. Jerobeam het besluit om nie God te gehoorsaam nie.  (1Konings 12:26-33).

Hier in Esegiël36: 17-18 word bevestig
(wat Amos van praat in Amos 5:21), terwyl hulle(huis van Israel) dit met hul drekgode verontreinig.
En in Amos5:21”Ek haat , Ek versmaad JULLE FEESTE, en het geen welgevalle aan JULLE FEESTYE nie.”  Jerobeam se mens gemaakte feeste in 1 Konings 12:32.

 Ek glo nie God sal vervloek wat Hy ingestel het, net omdat die huis van Israel ongehoorsaam was en begin het om afgode te aanbid nie.

Huis van Israel is a.g.v hulle sondes wat hulle nooit bely het nie, in ballingskap weg gevoer na Assirie(2Konings 17:6) Die 10stamme het nooit terug gekeer na Israel nie.
 In Jesus se tyd het hulle geweet van die (10-stamme). En die ballingskap van die huis van Israel het gebeur 700 jaar voor Jesus se geboorte. Esegiĕl36:17-19 praat van die verstrooides en in Joh7:35, het die Jode gedink dat Jesus na die verstrooides gaan.
       
Volgende gaan oor, Huis van Israel, Efraim.
Esegiel11: 13-21 en baie glo vers 17 het begin waar word in 1948, toe Israel as ń staat erken is. Amos9: 8-15; Hosea7:8. Hosea profeteer baie oor die Huis van Israel, Efraim(10-stamme),
 
En so het die huis van Juda ook begin om afgode te dien soos huis van Israel, maar as God hulle gestraf het-het hulle bekeer en weer na God gedraai, maar was gereël ongehoorsaam en hulle is in ballingskap weg gevoer na Babylon, maar God sê in Hosea1:7”Maar oor die huis van Juda sal Ek My ontferm…”, rede vir dit is hulle het nie heeltemal in die verdref gegaan nie, Die verskil was dat Daniel en sy vriend in God bly glo het en gebid, dat God hulle sal vergewe en hulle weer terug stuur na hulle land. God het hulle vergewe en na 70-jaar in ballingskap in Babylon het hulle terug gegaan na hulle land. Was Net Juda en Benjamin-Paulus was van die stam, Benhamin, Rom11:1.
Dankie, mooi dag.
Willie

 

 

16
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x