Vermetele Woorde Teen God

DIE VERMETELE WOORDE VAN STEPHAN JOUBERT EN SY VRIENDE TEEN GOD Ons vriend, Stephan Joubert, skryf op 25 Mei 2015 op sy webblad “ekerk,”