Hipnose – Christelike Terapie of Duiwelse Okkultisme?

Hipnose – Christelike Terapie of Duiwelse Okkultisme?

Christene wat beoog of van plan is om ‘n psigiater of ‘n sielkindige te besoek, sou beter doen om ‘n sangoma of ‘n toordorkter wat langs hulle ingetrek het, te besoek. Hier volg die bewyse.

hipnoeDs. Jannie Pelser, hoofleraar van die Rant en Dal Gemeenskapskerk in Krugersdorp, weet blykbaar nie watter dwaalleringe en okkultiese praktyke hom en sy program, KRUISVRAE op die TV kanaal KRUISKYK, die beste pas nie. Eers was Wilco Roberts2dit die valse profeet, TB Joshua, wat sy ore gestreel het (2 Timoteus 4:3) en nou is dit hipnose wat sy kop begogel.

Sy kop is geswaai toe hy onlangs in ‘n onderhoud met twee sogenaamde Christin hipnoterapeute in sy program “KRUISVRAE” geleer het dat hipno-terapie kwansuis ‘n gawe van die Heilige Gees is.

Die twee ouens wat dit reg kon kry om die Heilige Gees en die Christendom met Hipnoterapie te vereenselwig, is Wilco Roberts, ‘n Pastorale hipnoterapeut van Zoe Terapie in die Kaapstad omgewing en Arno Stadler, ‘n lektor aan die Suid-Afrikaanse Instituut van Hipnose (SAIH).

Hy het ook sy eie praktyk. Miskien moes Ds. Jannie Pelser maar eerder n bietjie meer navorsing gedoen het voordat hy sommer so lukraak hipnoterapie as ‘n gawe van die Heilige Gees bestempel het. Dis gevaarlik, Jannie, sommer baie gevaarlik.

clip_image002Wee hulle wat sleg goed noem en goed sleg, wat die duisternis lig maak en die lig duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter. (Jesaja 5:20)

Om u ‘n idee te gee hoe die Heilige Gees sy weg gevind het om die “heilige grond” van Hipnoterapie te betree, luister ons vir eers na Jannie Pelser se lofsang tot eer van hipnoterapie en hipnoterapeute.

Jannie se vraag “hoe bekostigbaar is dit?” is ‘n baie goeie vraag en ‘n baie belangrike een daarby. Om die waarheid te sê sy vraag is eg Bybels, veral as ons in gedagte hou watter opdragte Jesus knap voor Hy sy dissipels uitgestuur het, aan hulle gegee het.

En gaan preek en sê: Die koninkryk van die hemele het naby gekom. Maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Julle het dit nie verniet ontvang nie; moet dit dus ook nie verniet gee nie. Skaf vir julle goud of silwer of koper in julle beurse aan; ‘n reissak vir die pad of twee kledingstukke of skoene of ‘n stok; want die arbeider is sy geld in gewig werd.

En in watter stad of dorp julle ook al mag ingaan, ondersoek wie daarin is wat die bekostigbare bedrag van R600 tot R1500 vir ‘n sessie kan betaal, en bly daar totdat julle vertrek.

En as julle die huis ingaan, groet dit; en as die huis dit waardig is, laat julle vrede daarop kom, maar as dit nie waardig is nie en die arme drommels nie in staat is om die bekostigbare bedrag van R600 tot R1500 te betaal nie, laat julle vrede na julle terugkeer.

En as iemand julle nie betaal nie en nie inkoop op julle woorde en nie luister nie, gaan uit daardie huis of daardie stad uit en skud die stof van julle voete af. Voorwaar Ek sê vir julle, dit sal vir die land van Sodom en Gomorra verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir daardie stad. (Mattheus 10:7-15).

Jannie Pelser sê hy het “geen rede om vir ‘n oomblik te twyfel aan sy broers se integriteit en geloofwaardigheid nie en dat die Here ook vir hulle bekwaam maak deur sy Gees in die besondere aard van terapie waarmee hulle werk.” As Ds. Jannie Pelser geweet het hoe gevaarlik dit is om dinge aan die Heilige Gees toe te skryf wat nie van Hom is nie, sou Hy nooit so ‘n onbesonne ding gesê het nie.

Die gawes van die Heilige Gees is onder geen omstandighede te koop, te verkoop of verhandelbaar nie. Sy gawes is verniet en Hy gee dit aan wie Hy wil. Dit is nie iets wat jy deur studie kan aanleer met die doel om geld te maak nie. Die Bybel sê “Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee.” (Mattheus 10:8).

Simon die Towenaar is so te sê deur sy volgelinge aanbid. Hulle het gesê “Hy is die groot krag van God.” (Handelinge 8:10). Toe hy kwansuis onder Filippus tot bekering gekom het en ook gedoop is, het sy obsessie vir roem nie gekwyn nie. Hy wou ook baie graag soos die dissipels met handoplegging die Heilige Gees aan nuwe bekeerlinge gee. Hy het die dissipels geld aangebied en gesê: “Gee aan my ook hierdie mag, sodat elkeen wat ek die hande oplê, die Heilige Gees kan ontvang.” Petrus het nie doekies omgedraai nie en vol van die Heilige Gees vir hom gesê:

Mag jou geld saam met jou vergaan, omdat jy gedink het om die gawe van God deur geld te verkry. Jy het geen deel of lot in hierdie saak nie, want jou hart is nie reg voor God nie. Bekeer jou dan van hierdie boosheid van jou, en bid God of die gedagte van jou hart jou miskien vergewe mag word. Want ek sien dat jy in ‘n gal van bitterheid en bande van ongeregtigheid is. (Handelinge 8:20-23).

Ds. Jannie, as herder van jou gemeente en die aanbieder van ‘n sg. Christinprogram op die Christin TV netwerk “Kruiskyk, behoort jy te weet dat die gawes van die Heilige Gees nie met geld vereenselwig kan word nie. Skryf die sg. gawe van hipnoterapie toe aan net wat jy wil maar moet asseblief nooit, maar nooit, dit aan die Heilige Gees van God toeskryf nie. Dit is blatante godslastering.

Miskien moet ons dit eerder aan die afgod Boeddha toeskryf. Jou maatjie, Stephan Joubert, sê mos graag dat die Boeddhisme ook waarheid in pag het. (Sien onderstaande foto van die SAIH se Nuusbrief van Desember 2009 waarin die Boeddha pryk. Ek noem dit “A Great time with Buddha.”)

A Great Time with BuddhaDie Oorsprong van Hipnose en Hipnoterapie

Die geskiedenis getuig dat die God van die Bybel (Vader, Seun en Heilige Gees) en hipnose nog nooit maats was nie. Trouens, daar is hoegenaamd geen aanduiding in die Skrif dat die Ou Testamentiese profete, clip_image004Jesus Christus of sy onmiddellike dissipels of Paulus na enige vorm van hipnose verwys of toegepas het nie.

Die enigste verwysing in die Bybel wat verband hou met hipnose is towery, towerkunste, besweringe, nekromansie, astrologie, en dodebesweerders. Niks hiervan, soos almal behoort te weet, dra God se goedkeuring weg nie. Trouens, Hy verag dit omdat dit een van die ergste en gevaarlikste vorms van misleiding is.

Die geskiedenis dui eerder daarop dat hipnoterapie ‘n paganistiese oorsprong gehad het. Hou asseblief in gedagte wat die Here Jesus gesê het terwyl u die onderstaande lees. Hy het gesê: “Aan hulle vrugte sal julle hulle ken.

‘n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie! So dra elke goeie boom goeie vrugte; maar ‘n slegte boom dra slegte vrugte. ‘n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en ‘n slegte boom ook geen goeie vrugte nie. (Mattheus 7:16-18).

Ds. Jannie Pelser en sy twee gaste het baie hard probeer om hipnose as terapiemiddel met die Christendom te versoen. Daar’s verskeie kerke in Suid-Afrika, o.a. die Mosaiek Kerk in Fairland, Johannesburg wat ingekoop het op hipnoterapie.

Dr Johan Ferreira, die Hoof van Sielkundige Dienste en Terapeutiese Dienste van hulle “Wholeness Centre” glo vas dat sielkunde en godsdiens verenigbaar is. Mosaiek skryf as volg oor hom:

Die frustrasie van die beoefening van hoofstroom sielkunde, wat spiritualiteit uitsluit, het hom gemotiveer om in 2004 drie vakke op Honneursvlak by die Johan FerreiraTeologie Departement aan die Noordwes Universiteit te voltooi, om sodoende toelating te verkry vir registrasie tot ‘n Ph.D in Praktiese Teologie.

Die titel van sy Ph.D is: Practical Wisdom as Executive Virtue for Positive Psychology: A Pastoral-Theological Evaluation.  Sy navorsing het gehandel oor wysheid (Practical wisdom) in alledaagse lewe, wat dan moet fokus op die hoop wat duidelike toekomsdoelwitte bied (clearly defined sense of hope) sodat die individu wat met die terapeutiese proses besig is kan uitkom by die ervaring en realiteit van ware geluk (authentic happiness).

Hierdie drie konstrukte van die Positiewe Sielkunde inspireer Johan om na die parallelle in die Bybel te soek en dit dan verantwoordbaar en sielkundig korrek terapeuties toe te pas binne die Christelike Sielkundige raamwerk. (Klem bygevoeg).

Dit sou baie interessant wees om te weet of Dr Johan Ferreira reeds enige terapeutiese parallelle met die hedendaagse sielkunde in die Bybel gevind het. Ek twyfel of hy al soiets in die Bybel gevind het want Jesus self het gesê, “Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie.” (Johannes 14:27).

Kan sielkundiges verbeter op die geluk en vrede wat Christus aan sy volgelinge gee? As hulle sou sê dat hulle wel daarop kan verbeter, beteken dit dat hulle Christus se geluk en vrede nie vertrou nie. Dis dus gebrekkig na hulle mening. Paulus het gesê:

“Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.” (Galasiers 2:20).

Hoedanige terapie het die Christen nodig om die einste lewe van Christus “die ervaring van ware geluk (authentic happiness)” deelagtig te  word? So-iets is ondenkbaar want die lewe van Christus in elke wedergebore Christin ervaar reeds ware geluk en vrede. Inderdaad, hulle ervaar ‘n vrede wat alle verstand te bowe gaan (“En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus.” – Filippense 4:7). Mosaiek predik Christus maar stuur hulle mense nie na Hom met hulle vrae en probleme nie. Hulle stuur hulle na hipnoteapeute.

Besluit, u die leser, maar self of hulle pogings om hipnoterapie en die sielkunde met die Heilige Gees en die Christendom te vereenselwig, geloofwaardig is, veral in die lig van wat die Here Jesus gesê het, en die oorsprong van hipnose wat daarop dui dat die wortel en dus ook die vrugte daarvan eintlik maar vrot is.

Egipte

Sommige navorsers herlei die oorsprong van hipnose na Franz Anton Mesmer (May 23, 1734 – March 5, 1815). Die gebruik van suggestieterapie gaan egter baie verder terug as Mesmer. Van die eerste gedokumenteerde inligting oor hipnose kom uit antieke Egiptiese geskrifte van sowat 4000 tot 5000 jaar gelede. Opgrawings toon dat die Tempel van Imhotep in die antieke stad Saqqara in die derde eeu VC belangrike genesingsentrum was. Die naam I-em-hotep beteken “Hy kom in vrede.”

Een van die duiwel se eienskappe is om hom as ‘n engel van die lig voor te doen. Dit is dus nie moeilik om die kloutjie by die oor te bring wanneer een van sy priesters, by name Imhotep, een van Jesus Christus se unieke name – Vredevors – nageaap het nie. Imhotep was dus niks anders as ‘n valse Christus wat siekes genees het nie.

Die Egiptenare het sg. genesingsheiligdomme gebruik om allerhande siektetoestande, insluitende fisiese en geestelike afwykings te genees. Hierdie toendertydse genesingmetode van veral geestelike afwykings het intussen net ander name gekry, nl. sielkunde en psigologie.

Die Egiptenare het Imhotep, die hofarts van Farao Zoser (2650 – 2590 VC) aanbid en verskeie genesingtempels ter ere van hom opgerig en dit slaaptempels genoem. Die doel van hierdie slaaptempels was om die siekes met behulp van psigoterapeutiese hulpmiddels regstreeks in kontak te bring met hulle gode.

Die rol van die priesters en priesteresse was om die pasiënte d.m.v. beswerings en godsdienstige rituele in ‘n beswyming te bring sodat die gode hulle siekte kon diagnoseer. Hulle is gewoonlik na ‘n donker vertrek geneem waar hulle in ‘n veranderde bewussynstoestand genesing ontvang het. So is dan die pasiënte d.m.v. suggestie en die hulp van die gode en die gepaardgaande uitdryf van bose geeste genees.

Griekeland

Baie slaaptempels is in Griekeland aan Asclepius opgedra. Dit was ‘n plek waar geeste en misterieuse kragte ingespan is om die siekes fisies en geestelik te genees. Asclepius (ook genoem Asclepios, Asculapius) was die seun van die afgod Apollos en het die rol van geneesheer by Imhoptep oorgeneem. Hy is in die 2de eeu VC tot ‘n demi-god verklaar.

Vanweê sy wydverspreide roem as geneesheer het hy later ‘n volwaardige god in eie reg geword. Al sy dogters het ‘n betrokke funksie in die proses van genesing vervul – Hygieia (vanwaar ons woord higiëne vandaan kom) was die verpersoonliking van gesondheid, sindelikheid en sanitasie; Iaso was die godin van herstel (“recuperation”); Aceso was die godin van die genesingsproses; Aglaea het in beheer gestaan van skoonheid, prag, glorie, heerlikheid, sieraad en versierings; en Panacea was die godin van universele geneesmiddels. Die geneeshere en assistente wat in Asclepius se diens was, het bekend gestaan as Therapeutae vanwaar die woord terapeute vandaan kom.

Daar was ongeveer 420 slaapterapietempels in Griekeland toe die kulte sy kruin bereik het. ‘n Plek genaamd ‘n Klinia (waarvan ons woord kliniek afgelei is) was buite-om die tempels ingeruim waar pasiënte ter voorbereiding van die genesingsproses gelê het en in ‘n diep beswyming of droomtoestand gebring is. Eers wanneer die pasiënt so te sê “onder sy bewussyn” geplaas is, kon die god Asclepius sy bonatuurlike genesing doen.

Dit was die priesters (wat deels priester, deels geneesheer en deels sjamaan of toordokter was) se taak om die pasiënte met behulp van dreunsang en magie (towerspreuke) in ‘n transtoestand te plaas. Hierdie transtoestand het bekend gestaan as inkubasie. Die inkubasie vlak van beswyming of diepe slaaptoestand kon tot drie dae duur waartydens die priesters d.m.v. suggestie die pasiënt gehelp het om in sy droomtoestand kontak te maak met hulle god van genesing. Hierdie hele genesingsproses was nie net tot die fisiese herstel van die liggaam beperk nie maar is ook gebruik om die pasiënte te help om sy ware self te ontdek.

Die paadjies wat na die slaaptempels gelei het, was omring met groot marmersteiers waarop inskripsies uitgekerf is van allerhande wondergenesings wat daar plaasgevind het, Aanspraak is gemaak op die genesing van ongeneeslike siektes, van verlamdes wat begin loop het, van blindes wat hulle gesig herwin het en van dowes wat hulle gehoor teruggekry het. ‘n Baie belangrike onderdeel van die genesingsproses was om eers die vereiste rituele soos die reiniging van liggaam, siel en gees te ondergaan. Hierdie rituele het ingesluit meditasie, vas, warmwater afwassings, en diereoffers aan die gode.

Die hedendaagse hipnoterapeutiese spreekkamer kan waarskynlik met die antieke slaaptempels en die Klinia met die terapiebank waarop die pasiênt lê, vergelyk word.

Franz Anton Mesmer, Sigmund Freud en Carl Jung

clip_image005Franz Anton Mesmer (1734-1815) was ‘n Duitse geneesheer wat in 1774 tydens die magnetiese behandeling van ‘n pasiênt oortuig is dat ‘n vloeistof deur die vrou se liggaam gevloei het waarvan die vloei deur sy eie wilskrag gemanipuleer kon word. Hy het hierdie vloeistof wat skynbaar in kanale deur die liggaam vloei en die manipulering daarvan “Animal Magnetism” genoem.

Magnetisme vir genesingsdoeleindes was nie ‘n nuutjie toe Mesmer dit begin gebruik het nie. Duisende jare gelede het die sg. Phrygian Dactyls – ‘n groep geinisieerde priesters wat bekend gestaan het as “towenaars en eksorsiste van siektes” – genesing deur middel van magnetiese prosesse gedoen.

Volgens mitologiese oorlewing het hulle hierdie genesingskrag deur die kragtige asem van die Griekse godin Cybele, ook bekend as die “Berg Moeder” en in Rome as “Magna Mater” (Groot Moeder), as gawe ontvang. Let  asseblief weer eens op na die duiwel se na-apery. ‘n Woord wat in die Bybel vir die Heilige Gees gebruik word is die woord “Pneuma” wat onder andere ook as “asem” bekend staan.

As sodanig verteenwoordig die woord “Pneuma” die Heilige Gees as die lewegewende asem van God.

“En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ‘n lewende siel geword.” (Genesis 2:7).

In Mesmerisme vervang die sg. “Life force” (Animal Magnetism) wat ook by Dr. Samuel Hahneman, die uitvinder van homeopatiese medisyne, gefigureer het, die Heilige Gees. Hierdie sg. “Animal Magnetism” kon d.m.v. “Contact and Transmission” (Kontak en Transmissie) op mense oorgeplaas word, ‘n tegniek wat baie charismatiese predikers gebruik om hulle sg. gawes aan ander deur handoplegging oor te dra (“slain-in-the spirit” sogenaamd wat niks anders as ‘n vorm van mesmerisme of hipnose is nie).

Erika Fromm en Ronald Shor verklaar,

“Mesmer se terapie en teorie was kleiner variante van die leringe van baie ander geloofsgenesers deur die geskiedenis. Die terapie was ‘n kombinasie van die antieke prosedure van handoplegging met ‘n versluierde weergawe van Middeleeuse demoniese eksorsisme. Sy teorie was ‘n kombinasie van antieke astrologiese konsepte, Middeleeuse mistisisme en sewentiende eeuse vitalisme.” (1)

The History of Psychotherapy gee ons ‘n goeie blik op die oorsprong van Mesmer se werk. Dit sê,

“Hy het alle siektes in terme van die manifestasies van versteurings in die misterieuse eteriese vloeistof wat beide lewende en lewelose dinge verbind het, verklaar. en wat die mens ewe onderhewig gemaak het aan die invloed van die sterre en aan daardie invloede wat vanuit Dr. Mesmer self voortgespruit het. Dit is wat Mesmer as “animal,” in teenstelling met “gewone magnetisme” besryf het. Sy teorieë reik dus terug na antieke astrologiese en magiese konsepte.” (2)

‘n Insident in Mesmer se lewe wat hierdie praktyk toegepas het, word vir ons geillustreer in die boek “Mysteries of the Life Force: My Apprenticeship with a Chi Kung Master” deur Peter Meech.

Mesmer was baie goed vertroud gewees met die krag van suggestie. Hy het geweet dat die krag van sy persoonlikheid, tesame met die kalmerende atmosfeer van sy kliniek, bygedra thet tot die sukses van sy genesings. Tog het hy altyd voet by stuk gehou dat sy genesings die transmissie van lewensenergie was, en hy het enige idee dat hy self enige soort bonatuurlike mag gehad het, baie gou ontken.

Hy het telkens verduidelik dat hy eenvoudig geleer het hoe om by die universele energie in te tap en dat enigeen dit met behoorlike opleiding kon doen. Om dit te bewys het hy leerlinge opgelei wat sy werk voortgesit het.

Terwyl ek een vroeë aand besig was om oor Mesmer te praat, het Dr. Chow met nuuskierige oë agteroor in sy stoel gesit. Hy het hoorbaar gewonder of Mesmer miskien a chi-meester kon gewees het, terwyl ek hom van Mesmer se monumentale boek, Memoire de Monsieur Mesmer Sur La Decoverte du Magnetisme Animal vertel het. In hierdie boek sê Mesmer dat net soos ‘n magneet twee teenoorstaande pole het, so-ook het die menslike liggaam. Ek vra Dr. Chow wat hy van hierdie stelling dink, en hy antwoord dat dit korrek is.

Die kroon op die kop (bai hui) is die yang, sê hy, en die perineum punt (hui yin) in die area van die geslagsorgaan is die yin. Toe lig hy sy hande en sê links is die yang en regs is die yin. Hy sê daar is baie voorbeelde van magnetiese dualiteit reg deur die liggaam.

Hy vra watter vermoëns Mesmer as ‘n geneesheer gehad het, en ek beskryf vir hom ‘n klassieke eksperiment wat een middag in Mesmer se huis plaasgevind het. Om die teorie van “animal magnetism” te toets, het Mesmer ‘n geneesheer van die Koninklike Akademie van Londen na sy huis genooi.

Op versoek van Mesmer het die geneesheer die arm van ‘n persoon in ‘n transtoestand agter ‘n skerm aangeraak. Die pasiënt – ‘n jong vrou – het nie op sy aanraking gereageer nie. Mesmer het toe albei die geneesheer se hande gevryf en hom versoek om weer aan die pasiênt te raak. Toe die geneesheer hierdie keer die pasiënt aanraak, het haar liggaam in klein stuiptrekkings vertrek. Daarna het die geneesheer haar weer en weer geraak en elke keer het die pasiënt dieselfde reaksie getoon.

Dr. Chow lig sy hande om te onderbreek en sê alles was ek beskryf het kon deur die pasiënt vervals word. Ek gee toe, maar vertel hom die storie is nog nie klaar nie. Ek beskryf toe vir hom die ander “Mysteries of the Life Force” wat Mesmer met die geneesheer gedoen het. In een van hierdie eksperimente het Mesmer verskeie Sjinese porselynkoppies uit die kombuis gaan haal en die geneesheer versoek om een te kies, waarna Mesmer sy hand oor die gekose koppie laat gaan het om dit te magnetiseer.

Die dokter het die ander ongemagnetiseerde koppies geneem en hulle een vir een oor die oppervlak van die pasiënt se liggaam beweeg sonder enige resultate. Toe hy dieselfde doen met die gemagnetiseerde koppie, het ‘n sigbare siddering oor die lengte van die pasiënt se liggaam gegaan.

Dr. Chow knik vir my om voort te gaan en ek vertel hom hoe Mesmer die dokter se hande in sy eie geneem het en met intense konsentrasie energie na die dokter se liggaam oorgeplaas het. Op Mesmer se versoek het die dokter een van die koppies geraak, na die pasiënt geloop en die koppie oor haar liggaam beweeg waarop haar liggaam begin ruk het.

‘n Oomblik later het die dokter die prosedure met die ongemagnetiseerde koppies herhaal maar die pasiënt het geen reaksie getoon nie. En daar was nog een oorblywende eksperiment. Sowat sewe meter van die pasiënt, en sonder om verbale of fisiesie tekens te gee, het Mesmer ‘n bestendige stroom van energie deur sy vinger gestuur, en onmiddellik het die pasiënt se liggaam begin ruk. Hy het die dokter toe tussen hom en die pasiënt laat staan en weer eens sy vinger gewys. Die pasiënt se reaksie was nog eens niks minder as dramaties nie. (3)

Watter kragte was hier aan die werk? Dit is dieselfde kragte wat werk in die meeste Charismatiese kerke wat die val in die gees fenomeen en ander sg. wonderwerke beoefen. Ek kan u verseker dat dit nie die Heilige Gees is nie. Hy werk beslis nie so nie.

‘n ander insident in Mesmer se lewe wat vanuit ‘n Christelike oogpunt groot opslae gemaak het, was toe die kerkowerhede hom in 1775 na München genooi het om sy mening te gee oor die Beierse eksorsis, Johann Joseph Gaßner (1727-1779) wat duiwels in die Naam van Jesus uitgedryf het. Hy het sy pastorale werk beoefen in ‘n tyd toe die kerk al hoe meer onder die invloed gekom het van die Wetenskaplike Verligting en die Rasionele Filosofie.

Soos vandag was die toentertydse kerk in beheer van ‘n klomp ongeredde persone wat eerder die hulp van die beoefenaars van okkultiese en New Age praktyke geraadpleeg het as die van Christene wat binne die raamwerk van Bybelse standaarde gewerk het wanneer probleme rondom die mens se gees en siel ter sprake gekom het.

Mesmer het daarin geslaag om die kerkowerhede baie vinnig te oortuig. Hy het nie net die Kardinaal nie maar ook die Munchense Akademie vir Wetenskap oortuig dat dit nie toe te skryf is aan misleiding of bonatuurlike wonderwerke nie maar aan natuurlike oorsake.

Daar is gesê dat die siektes wat skynbaar deur Gassner, ‘n Roomse Priester, genees is, nie deur die invloed van bose geeste veroorsaak is nie maar deur ‘n disharmonie in die liggaam wat die vloei van die onsigbare vloeistof in die liggaam verhinder het. Mesmer se verweer was dat as Gassner die siekes genees het, was dit eenvoudig omdat die oorvloed van “animal Magnetism” wat hy gehad het hom in staat gestel het om die balans in sy pasiênte te herstel en hulle sodoende te genees.

Die uiteinde was dat Gassner onmiddellik die trekpas gekry het en verbied is om ooit weer eksorsisme te beoefen terwyl Mesmer erelidmaatskap van die Beierse Akademie vir Wetenskap ontvang het. Met die voortdurende verandering van die religieuse landskap in Wenen in die laat agtiende eeu het Mesmerisme tot ‘n kwasi-religie ontpop.

Die Weense gemeenskap het dit as ‘n moderne weergawe van die Bybelse wonderwerke begin sien. Dit bewys maar net weer eens dat daar niks nuuts onder die son is nie. Ds. Jannie Pelser is besig om presies dieselfde as die Roomse Kerk in die laat agtiende eeu te doen en dit is om hipnoterapie (in sy wortel, Mesmerisme) tot ‘n kwasi-religie te verhef wanneer hy sê dit word deur die Heilige Gees geinspireer.

clip_image006Sigismund Schlomo Freud (1856 – 1939)

Freud het in 1885 na Parys gegaan om onder die bekende neuroloog, Jean-Martin Charcot, te studeer. Charcot het sg. wetenskaplike navorsing gedoen oor hipnose en dit dikwels  op verhoë en voor gehore op sy pasiënte toegepas.

Freud was so beindruk gewees met sy navorsing dat hy ‘n jaar later, in 1886, sy eie hipnoterapeutiese praktyk op dreef gebring het. Hy het nie die Franse model van hipnose m.b.v. suggestie toegepas nie, maar die van sy vriend en medewerker, Josef Breuer.

Pleks van om sy pasiënte onder hipnose deur suggestie te behandel, het Breuer ‘n tegniek ontwikkel wat bekend gestaan het as “talking cure” of “chimney sweeping.” Sigmund Freud het die term “talking cure” gebruik om die fundamentele onderbou van psigoanalise te omskryf.

Dit was hoofsaaklik Breur se gebruik van hipnose om histerie in een van sy pasiënte met die bynaam Anna O (Bertha Pappenheim) na te vors en te behandel. (Freud, 1925/1959, p. 20) wat Freud se siening van hipnose as ‘n legitieme en bruikbare terapeutiese middel versterk het.

Dis algemeen bekend dat Freud hipnose later heeltemal laat vaar het omdat hy bang was dat hy nie al sy pasiënte in ‘n diep trans of slaaptoestand kon bring soos hy graag wou nie. Hy was ook bevrees dat sy pasiënte verslaaf sou raak aan hipnose soos aan ‘n verdowingsmiddel.

Dit gee ons so ‘n vinnige blik op Freud se verhouding met hipnose. Vir die doel van hierdie artikel gaan ons ons egter meer toespits op Freud se houding teenoor en verhouding met godsdiens. Dat Sigmund Freud ‘n diepe haat vir godsdiens in die algemeen en die Christendom in die besonder gekoester het, is maar al te seker.

Hy het onomwonde verklaar dat “godsdiens die universele obsessiewe neurose van die mensdom is.” Dit klink amper soos Karl Marx se gewraakte uitspraak dat “godsdiens die opium van die massas is.”

Freud het gely aan keelkanker (blykbaar te danke aan sy altyd teenwoordige sigaar) en hy is uiteindelik dood deurdat hy selfmoord gepleeg met die hulp van sy geneesheer, Schur.

Hier’s nog ‘n paar aanhalings uit sy boeke wat sy haat vir God en godsdiens pertinent skilder.

“Godsdiens is ‘n illusie en ontvang sy krag uit die feit dat dit by ons instinktiewe begeertes inpas.” (4)

“Godsdiens is vergelykbaar met ‘n kindertyd neorose.” (5)

“Godsdiens is ‘n poging om, by wyse van die wens-wêreld wat ons binne ons ontwikkel het as gevolg van biologiese en psigologiese noodsaaklikhede, beheer te kry oor die sensoriese wêreld waarin ons geplaas is [ . . .] Die poging om godsdiens ‘n plek in die mens se evolusie te gun, blyk nie soveel ‘n blywende toevoeging te wees nie maar eerder ‘n parallel van die neurose wat die beskaafde individu moet ondergaan op sy weg van kindsheid tot volwassenheid.” (6)

“Die idee van God was nie ‘n leuen nie maar ‘n toestel van die onderbewuste wat nodig gehad het om deur die psigologie ontsyfer te word. ‘n Persoonlike god was niks anders a ‘n verhewe vaderfiguur nie; die begeerte na so ‘n godheid spruit uit ‘n kinderverlange na ‘n kragtige, beskermende vader vir geregtigheid en regverdigheid en ‘n lewe wat vir ewig voortduur.

God is eenvoudig ‘n projeksie van hierdie begeertes wat uit ‘n gevoel van hopeloosheid deur mense gevrees en aanbid word. Godsdiens hoort tot die kinderjare van die menslike ras; dit was ‘n noodsaaklike stadium in die oorgang van kindsheid na volwassenheid. Dit het etiese waardes bevorder wat essensieel was vir die gemeenskap. Noudat die mensheid groot geword het, moet dit agterweê gelaat word.” (7)

“Die hele ding is so opvallend kinderagtig, so vreemd aan die realiteit, dat dit pynlik is vir enigeen met ‘n vriendelike houding jeens die mensheid om te dink dat die groot meerderheid van sterwelinge nooit in staat sal wees om bo hierdie siening van die lewe uit te styg nie.  Dit is nog meer vernederend om uit te vind dat dit ‘n groot aantal mense van vandag is wat nie anders kan as om te sien dat godsdiens onverdraagsaam is, nogtans probeer om dit stuk vir stuk in ‘n reeks van patetiese agterhoede aksies te verdedig. (8)

Hoedat Ds. Jannie Pelser dit in sy hart kon vind om hipnose, hipnoterapie en hipnoterapeute in dieselfde asem te noem as die Heilige Gees, sal net hy weet.

Hoe het hierdie uitgesproke ateïs en hater van God ‘n spreukbuis geword vir demone? Deur die stigting van sy eie “godsdiens” genaamd “Psigoanalise,” natuurlik. Nie ‘n enkele een van Freud se teorieë, sy dit psigiese determinisme, psigoseksuele ontwikkeling of geloof in die onbewuste, is wetenskaplik verantwoordbaar nie.

Trouens, al sy teorieë staan lynreg in vyandige kontras met die Woord van God. Die sielkundige navorser, Thomas Szasz, self ook ‘n ongelowige soos Freud, het gesê:

” . . . moderne psigiatrie . . . is nie maar net ‘n godsdiens wat maak of dit ‘n wetenskap is nie, dit is ‘n valse godsdiens wat daarop uit is om ware godsdiens te vernietig.” (9) (Klem is bygevoeg).

Dit is verstommend dat herders soos Jannie Pelser en ‘n menigte ander predikante, pastore en kerk(ver)leiers nie die gevare van sielkunde en hipnose kan raaksien nie, en blindelings hulle kuddes gruwelik mislei. Moontlik is dit omdat hulle mooitjies inpas by wat Jesaja 8:20 sê. Die Engelse Bybel sê dit so mooi.

“To the law and to the testimony: if they speak not according to this word, it is because there is no light in them.”

Die Heilige Gees waarsku uitdruklik in 1 Timoteus 4:1 dat baie mense in die eindtyd leringe van duiwels sal aanhang. Die vraag is, hoe dra verleidende geeste hulle leringe aan mense oor? ‘n Waaksame persoon sorg dat sy gemoed altyd nugter en geborge bly in God se Woord en sal nie sommer maklik mislei word nie.

Hy sal onder geen omstandighede toelaat dat sy gemoed (“mind”) op enige wyse oorgeneem en beheer word deur ‘n buitestaander of ander entiteit nie. Sy motto is en bly altyd deeglik begrond in Paulus se woorde in 1 Korintiêrs 2:15, “Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge; self egter word hy deur niemand beoordeel nie.” Die Amplified Bible sê dit so mooi:

But the spiritual man tries all things [he examines, investigates, inquires into, questions, and discerns all things], yet is himself to be put on trial and judged by no one [he can read the meaning of everything, but no one can properly discern or appraise or get an insight into him].

Prof. John Eccles, ‘n Nobelpryswenner vir sy navorsing oor die brein het gesê: “The brain is a machine a ghost can operate.” Daarom is dit so dringend noodsaaklik dat jy altyd nugter en waaksaam moet bly want jou teëstander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu op soek na wie hy kan verslind. (1 Petrus 5:8).

Gegewe die feit dat psigoanalise en die gepaardgaande konsepte die Bybel so lynreg opponeer, is dit hoegenaamd nie te betwyfel nie dat Freud se “valse godsdiens” die produk is van die “leringe van duiwels.” Daarby gesê, toon sy tegnieke wat hy tydens die psigoanalise van sy pasiënte gebruik het, dat dit direk of indirek deur “verleidende geeste” geïnspireer is.

Hy het sy pasiënte deur hipnose en die hoogs suggestiewe tegniek van “free association” in ‘n veranderde bewussynstoestand geplaas. Weinig is daarvan bewus dat Freud in die vroeër jare toe hy sommige van sy teorieë geformuleer het, so te sê verslaaf was aan die bewussynsveranderende verdowingsmiddel, kokaïen, om sy depressie aanvalle te verlig. (10) Hyself het dit sy towermiddel genoem en sy vriende en kollegas aangemoedig om dit vir beide hulleself en hulle pasiënte te gebruik. (11)

Die psigiater en hisotrikus, Henri F. Ellenberger, sê in sy klassieke werk, The Doscovery of the Unconscious” die volgende:

“Histories gesien, kom dinamiese psigoterapie vanaf primitiewe medisynes, en ‘n ononderbroke kontinuïteit . . . deur die eksorsiste en hipnotiseers, wat gelei het tot die wasdom van dinamiese psigiatrie in die sisteme van Janet, Freud, Adler, en Jung.” (12)

Die psigiater E. Fuller Torry skryf:

Benewens ‘n paar uitsonderings, is die tegnieke wat die Westerse psigiaters gebruik presies dieselfde as die tegnieke wat toordokters (“medicine men” en sjamaans) gebruik.” (13)

Psigoanalise en die gepaardgaande hipnoterapeutiese praktyke is dus niks anders as ‘n moderne vorm van sjamanisme nie. Wat is sjamanisme en hoe funksioneer die shamaan in sy samelewingskring?

Die Pad van die Sjamaan

“‘n Sjamaan is ‘n man of ‘n vrou wat willekeurig in ‘n veranderde bewussynstoestand kan gaan om ‘n gewone versluierde realiteit te kontak en te gebruik om kennis en mag te bekom sodat hulle ander mense kan help. ‘n Sjamaan het ten minste een en gewoonlik meer “geeste” in sy persoonlike diens.” (14)

Michael Harner verklaar voorts dat daar dikwels na die sjamaan verwys word as die gewonde heler. Dit beteken dat die sjamaan een of ander geweldige krisis of siekte deurgemaak het, of in die land van die dooies was en toe oorleef het, maar nie net oorleef het nie: hy het ook teruggekom, sterker en wyser, met die hulp van die geeste.

Dit is onomwonde ‘n demonies geinspireerde nabootsing van Jesus Christus se dood en opstanding wat God se verskriklike oordele in Mattheus en Markus provokeer:

Enigeen wat aan die Heilige Gees toeskryf wat van die duiwel en sy demone afkomstig is, en soos die Fariseërs gesê het dat Jesus sy wonderwerke deur die krag van Beëlsebul gedoen het, loop die gevaar om vir ewig verlore te gaan.

Matteus 12:24 Maar toe die Fariseërs dit hoor, sê hulle: Hy dryf die duiwels nie anders uit as deur Beëlsebu, die owerste van die duiwels, nie.

clip_image007Carl Jung (1875-1961)

Jung het ‘n soortgelyke ervaring as die “pad van die sjamaan” soos hierbo beskryf, gehad toe hy na sy uitval met Sigmund Freud vir nege jaar lank ‘n sg. “creative illness” beleef het. Dit kom daarop neer dat hy bereid moes wees om die kern van sy wese of innerlike identiteit (sy “Self” of siel) prys te gee.

Volgens Henri Ellenberger was dit veel meer as net ‘n fisiese dood; Jung het ‘n uitgerekte geestelike dood ondergaan. Jung het dit so beskryf, “The experience of the Self is always a defeat for the ego,” Die ego wat gewend geraak het aan sy knus tuiste, word skielik met geweld losgeskeur en dobber rond op ‘n see van betekenisloosheid met geen vasteland in sig nie.

Die enigste manier om weer vastigheid in jou lewe te vind, is om die leegheid wat die “oorrompelde ego” meegebring het met rou eerlikheid te konfronteer. Paradoksaal gebeur dit eers wanneer die ego oorgee aan daardie desperate hopeloosheid voordat enigiets baie groter, waardiger, sterker en wyser na vore kan kom.

Daar word beweer dat terwyl Jung byna sy verstand verloor het, hierdie “dark night of the soul” aanleiding gegee tot sy grootste werk. “Toe het alles eers begin.” sê Jung “die latere besonderhede was maar net aanvullings en toeligting van die materiaal wat vanuit die onderbewussyn uitgebars het en my aanvanklik verswelg het.”

Die Bybel waarsku ons om na die vrugte te kyk wat “n boom produseer en dis maklik om te sien wat hierdie Jungiaanse boom voorgebring het. Pleks daarvan om hom te verdiep in die akademie, het hy hom gewend tot die studie van drome, die Gnostici, alchemie, Oosterse mistisisme en I-Ching, nekromansie, visualisasie, drome-uitleg, die aktiewe verbeelding, joga en meditasie.

Dit is voor die handliggend dat Jung sy psigologiese teorieë nie van God of die Bybel ontvang het nie maar regstreeks van verleidende geeste (1 Timoteus 4:1). Jung is vandag baie gewilder as Freud, die ateïs by naam-Christene omdat hy kwansuis ‘n groter affiniteit vir godsdiens en spirituele dinge gehad het. Inteendeel, Jung was sedert sy jeug vyandiggesind teenoor die Bybelse Christendom.

Sy simboliese visioene stel Jesus voor as ‘n Donker Here en God wat op ‘n katedraal ontlas. Sy familie aan moederskant was diep in spiritualisme betrokke. Sy vader, Pastoor Samuel Preiswerk, het voortdurend scéances gehou om met sy oorlede eerste vrou, met sy tweede vrou en sy dogter (Jung se moeder) te kommunikeer (Deuteeronomium. 18:10-11).

Jung se moeder wat gereeld aanvalle van kranksinnigheid beleef het, het gewoonlik twee beddens in die Jung-woning vir besoekende geeste gereserveer. Jung se doktorale tesis wat in 1902 gepubliseer is, is gebaseer op scéance waartydens hy ‘n 13-jarige niggie met behulp van hipnose in ‘n veranderde bewussynstoestand geplaas het sodat sy met sy en haar dooie voorvaders kon praat.

Jung se huishouding het in 1916 hewige demoniese aanvalle beleef. Die  demone het gesê hulle is Christen Kruisvaders afkomstig van Jerusalem. Hulle het raad kom soek oor hoe om gered te word en was hewig ontsteld omdat hulle Christenskap hulle in ‘n hopelose toestand gedompel het.

Hulle het geweier om weg te gaan alvorens Carl Jung geskrewe raad, wat hy van een van sy “spirit guides” by name Philemon “die ou man met die horings van ‘n bul” ontvang het, aan hulle gegee het. (C.G. Jung, Memories, Dreams, Reflections (Pantheon Books, 1963), 190-92; 182-83.)

Is Hipnoterapie ‘n Geloofwaardige en Wetenskaplik Gefundeerde Dissipline of net maar nog ‘n Foefie om geld te maak?

Voordat ons Jannie Pelser se onderhoud met Wilco Roberts en Arno Stadler in meer besonderhede onder die loep neem, moet ons ons eers deeglik vergewis van wat die Bybel oor die gawes van die Heilige Gees sê:

Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees; en daar is verskeidenheid van bedienings, en tog is dit dieselfde Here; en daar is verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde God wat alles in almal werk. Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is.

Want aan die een word deur die Gees ‘n woord van wysheid gegee, en aan die ander ‘n woord van kennis vanweê dieselfde Gees; aan ‘n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan ‘n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees; aan ‘n ander werkinge van kragte, aan ‘n ander profesie, aan ‘n ander onderskeiding van die geeste, aan ‘n ander allerhande tale, aan ‘n ander uitleg van tale. Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos Hy wil. (1 Korintiêrs 12:4-11).

Een van die belangrikste kerngedagtes in bg. Skrifgedeelte is dat die Heilige Gees gawes aan die gelowiges gee soos Hy wil. Let wel, nie soos die gelowige wil nie maar soos die Gees wil. Dit beteken dat ‘n gelowige nie nodig het om aan ‘n instituut soos ‘n universiteit of ‘n kollege, of aan SAIH sielkunde of psigologie te gaan studeer om enige gawe van die Heilige Gees deelagtig te word nie.

Die gawes wat die Heilige Gees gee is verniet in teenstelling met ‘n instituut waarvoor jy soms duisende rande moet betaal alvorens jy jou gawes in diens van die gemeenskap kan aanwend. Daarom sê die Here Jesus:

Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. (Mattheus 10:8b)

Die gawes van die Heilige Gees is nie iets waarvoor jy jouself moet bekwaam nie. Dit word aan jou gegee – verniet. Dit is nodig om in die lig hiervan deeglik te kyk na Ds. Jannie Pelser en sy twee gaste se uitsprake.

Jannie Pelser lei die program in met ‘n luidkeelse en ‘n oompah van ‘n loflied aan hipnoterapie.

“Ons gaan vandag praat oor hipnose in belang van terapie, m.a.w. hipnose wat gebruik word deur Christene, in die lewens van Christene om hulle nader te bring aan dit wat God ook vir hulle in hulle lewens bedoel het, en vry te kom van goeters wat hulle verhinder om alles te wees wat die Here wil hê dat hulle moet wees.”

Soos reeds hierbo aangedui en volgens die oorsprong van hipnose, slaapterapie en hipnoterapie kan hipnose hoegenaamd nie met die Christendom vereenselwig word nie. Trouens, dit staan lynreg in vyandskap met die Bybel en met God.

Eerstens moet ons vasstel wat dit is wat God in die lewens van sy kinders wil bewerkstellig en wat sy uiteindelike hoofdoel met hulle is. ‘n Baie goeie plek om te begin, is om seker te maak wat God met die eerste koms van sy Seun Jesus Christus wou bereik. Hyself het gesê:

Want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. (Lukas 19:10)

Daarmee sê HY vir ons dat net Hy in staat is om verlore sondaars van hulle sondes te reinig en om hulle vry te koop uit die mag van die sonde, en om hulle voor te berei vir die ewige lewe. So-ook is daar net ‘n enkele ding wat gelowiges se verhouding met God vertroebel en “hulle verhinder om alles te wees wat die Here wil hê dat hulle moet wees” en dit is hulle sondes.

Kyk, die hand van die HERE is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te swaar om te hoor nie; maar julle ongeregtighede het ‘n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat Hy nie hoor nie. (Jesaja 59:1-2).

Dis net ‘n dwaas wat dink God se werk om gelowiges te bring waar Hy wil hê hulle moet wees, kan vervang word met ‘n tegniek soos hipnoterapie wat sy oorsprong in die paganisme gehad het en in strak vyandiggesindheid met God en die Bybel staan.

God se hoofdoel met alle gelowiges is om hulle gelykvormig te maak aan sy Seun, Jesus Christus.

Want die wat Hy vantevore geken het, die het Hy ook vantevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders; (Romeine 8:29)

sodat ek Hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde terwyl ek aan sy dood gelykvormig word, (Filippense 3:10)

Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam volgens die werking waardeur Hy ook alles aan Homself kan onderwerp. (Filippense 3:20-21).

Dis net ‘n dwaas wat dink God se werk om gelowiges te bring waar Hy wil hê hulle moet wees, kan vervang word met ‘n tegniek soos hipnoterapie wat sy oorsprong in die paganisme gehad het en in strak vyandiggesindheid met God en die Bybel staan.

Waarom sou Jannie Pelser hom oor so-iets verknies wanneer hy glo dat Jesus nie aarde toe gekom het om mense se siele te red nie maar om die Koninkryk van God hier en nou op aarde ter bring? Verlede jaar (29 Spril 2013) het Jannie Pelser ‘n bars-hou van ‘n Goeie Vrydag preek op “Dwarskyk” (ag verskoon tog , “Kruiskyk) gelewer en die volgende onheilige gees geinspireerde woorde geuiter:

Ek daag u om vir my te wys waar Jesus se opdrag was dat mense moet seker maak dat hulle hemel toe gaan. Wys my een plek waar Jesus vir ons ‘n opdrag gee om seker te maak dat mense hemel toe gaan. Ons opdrag is om vir mense te gaan vertel die hemel het aarde toe gekom en is besig om in hierdie wêreld deur te breek.

En u en ek, my, ons roeping is om tekens van God se naderende heerlikheid op aarde te kom opruk en nie om mense se oë te vestig op “a pie in the sky when you die” terwyl die wêreld rondom ons verlore gaan in elke dag se bestaanskrises nie. Dis ‘n verkeerde verstaan van die Evangelie.”

En dit, my liewe leser, is wat gebeur wanneer jy jou met allerhande onheilige dinge vereenselwig en die duiwel en sy demone jou ‘n klomp kaf in die kop prent. Sies! Skaam jou Jannie, en jy noem jouself ‘n herder van ‘n kerk genaamd Rant en Dal Gemeenskapskerk.  O, ek sien, die benaming “Gemeenskapskerk” kom van “gemeenskap met die duiwel en sy demone.”

Glo Jannie Pelser werklik dat hipnoterapie hierdie uiters belangrike geestelike werk van God en sy Seun Jesus Christus kan nadoen? G’n wonder E. Fuller Torrey, een van die toonaangewende psigiatriese navorsers in die wêreld sê:

Psigiatrie was gewillig om sy waardes met die heilige water van medisyne te heilig en om dit voor te sit as die ware geloof van geestesgesondheid. Dit is ‘n vals Messias. (Klem bygevoeg).

Wilco Roberts maak daarop aanspraak dat hipnoterapie ‘n fantastiese instrument is om die volledige mens – gees, siel en liggaam – effektief te bedien. Syns insiens kan dit Christus se doel om die mens ‘n lewe van oorvloed te gee, aanhelp en verbeter. Hy gaan sover deur te sê dat hipnoterapie ‘n metode is om die mens te help om die lig in die wêreld uit te dra.

Werklik??? Kom ons kyk wat sê Skrif.

Jesus sê:

Ek is die lig van die wêreld; wie My volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. (Johannes 8:12)

Om te verstaan wat hy bedoel het met “wie my volg” moet ons oopslaan by Mattheus 16:24.

Toe sê Jesus vir sy dissipels: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloên en sy kruis opneem en My volg.

Dit is duidelik ‘n geestelike konsep om jouself te verloên en jou kruis op te neem sodat jy Christus kan volg. Daar is geen tegniek, soos o.a. hipnoterapie, wat jou kan help om Christus te volg nie en gevolglik ‘n ligdraer in die wêreld te wees nie. Die kruis van Christus alleen (‘n instrument van die dood) en selfverloëning is die enigste godgegewe en aanvaarbare vereistes om in Christus se lig te wandel en sodoende sy lig in die wêreld uit te dra.

Nee, suggereer Wilco Roberts, dis nie waar nie. Hipnoterapie is die instrument wat Christene in staat stel om Christus se lig uit te dra. Hier merk ons weer eens dat die valse Messias (hipnoterapie) in die plek gestel word van Jesus Christus, die ware Messias.

Derhalwe gebruik Wilco Roberts skrifgedeeltes soos Johannes 10:10 om te toon dat hipnoterapie Christene kan help om die oorvloedige lewe waarvan Christus in Johannes 10:10 praat  deelagtig te word. Die ironie is dat Christus in Johannes 10:10 juis waarsku teen valse herders wat voorgee dat hulle die oorvloedige lewe met mensgemaakte tegnieke kan bedien. Hierdie valse herders, sê Christus, bou nie die kudde nie maar steel eerder die skape en lammers om hulle uiteindelik te vernietig.

In Johannes 10:14 verklaar Jesus dat Hy die Goeie Herder is. Is die Goeie Herder so swak en gebrekkig dat Hy van hipnoterapie en hipnoterapeute gebruik moet maak om sy skape in staat te stel om hom te volg en ligdraers in die wêreld te wees? Dis net ‘n dwaas wat dink God se werk om gelowiges te bring waar Hy wil hê hulle moet wees, kan vervang word met ‘n tegniek soos hipnoterapie, wat sy oorsprong in die paganisme gehad het en in strak vyandiggesindheid met God en die Bybel staan.

Dr. Robyn Daws skryf in sy boek, House of Cards, Psychology and Psychotherapy Built on Myth:

Die terapeut se grade PhD, MD en ook geen gevorderde graad en ervaring hou verband met die effektiwiteit van die terapie nie. Sulke dinge is irrelevant, of altans, dit is wat al die bewysstukke aantoon.

In die evaluering van psigoterapie is ons gelei om tot die slotsom te kom dat professionele psigiaters hoegenaamd nie beter is as enigiemand anders met ‘n minimale opleiding nie en somtyds as iemand sonder enige opleiding. (15)

Die  psigiater, Jerome Frank sê dat hoewel meer as ses en ‘n half miljoen Amerikaners jaarliks professionele psigiaters besoek, daar geen wetenskaplike navorsing gedoen is wat onweerlegbaar aantoon dat professionele psigoterapeute resultate bereik wat genoegsaam beter is as onprofessionele mense nie. Ongelukkig steur die psigiaters wat in die praktyk staan hulle nie aan die navorsing wat uitgelese mense soos Frank Jerome gedoen het nie.

Dr Joseph Durlack van die Loyola Universiteit in Chicago is ook een van die meer uitgelese persone wat ‘n studie gemaak het om professionele en nie-professionele mense te vergelyk. Die oorhoofse resultaat van sy vergelykende studies het die nie-professionele mense begunstig. Daar was geen beduidende verskil tussen helpers in 28 ondersoeke nie maar die nie-professionele persone was in 12 studies opvallend meer effektief as die professionele psigiaters.

Die uitdagende konklusie van hierdie vergelykende  ondersoeke is dat die professionele psigiaters en hipnoterapeute geen demonstratiewe bewyse lewer dat hulle terapeutiese vaardighede beter was as die van die nie-professionele persone nie. Bowendien is professionele opvoeding, opleiding en ervaring nie ‘n noodwendige voorvereiste om mense van hulp te kan wees nie, aldus Dr. Joseph Durlack.

Dr. E. Fuller Torrey skryf in sy boek Witch Doctors and Psychiatrists,

Die tegnieke wat Westerse psigiaters gebruik, met ‘n paar uitsonderings, is presies op dieselfde wetenskaplike vlak as die tegnieke van toordokters. As die een magie (towery) is, dan is die ander ook. As die een voor-wetenskaplik is, so-ook is die ander. (16)

Een van Christus se Name is Raadsman (Counselor). Waarom gaan ons dan nie na Hom om ons te bedien nie pleks van na mense wat okkultiese tegnieke aanwend om hulle pasiênte sielkundig en geestelik te genees? Omdat baie kerke en hulle predikante en pastore nie meer die Bybel glo nie.

Dieselfde Gees wat Ds. Jannie Pelser sê die Persoon is wat hipnoterapeute bekragtig om hulle werk te doen, is dieselfde Gees wat sê:

Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang. (1 Timoteus 4:1)

Ds. Jannie Pelser erken ruiterlik dat daar ‘n sekere tegniek verbonde is aan hipnoterapie, en dat die terapeut dit eers onder die knie moet kry alvorens hy sy beroep enigsins in die openbaar kan beoefen. Dit alleen maak Jannie Pelser se uitspraak dat hy “geen rede [het] om vir ‘n oomblik te twyfel aan sy broers se integriteit en geloofwaardigheid nie en dat die Here ook vir hulle bekwaam maak deur sy Gees in die besondere aard van terapie waarmee hulle werk,” twyfelagtig en selfs belaglik, om die minste daarvan te sê.

Die Heilige Gees verwag nie van God se kinders om sekere tegnieke aan te leer en eers onder die knie te kry voordat Hy hulle gebruik om mense te help nie. Omdat die gawes wat die Heilige Gees te make het met sy spesifieke domein, nl. die siel en die gees van die mens, is dit onleerbaar en gee Hy dit dus nie aan persone wat onbybelse en onchristelike leermetodes toepas nie. Hy gee dit net aan gelowiges en aan wie Hy wil in die geledere van die gelowiges.

Wat behels hierdie tegniek waarvan Ds. Jannie Pelser praat?

Eerstens is ‘n tegniek iets wat jy moet aanleer. Dit kom nie vanself nie en ook nie van die Heilige Gees nie. Dit is ‘n leerproses en hierdie leerproses is geskoei op ander se navorsing en soos ons gesien het, is psigoanalise en hipnoterapie gebaseer op die navorsing van veral Mesmer, Freud en Jung wat almal sonder uitsondering versonke was in die okkulte. Een van die gevaarlikste okkulte tegnieke wat deur hipnoterapeute gebruik word, is visualisasie. Dave Hunt waarsku teen visualisasie in sy boek Occult Invasion:

Okkultisme het nog altyd op drie tegnieke berus om realiteite te verander en te skep: deur jou denke, jou spraak en visualisasie. Die derde tegniek (visualisasie) is die kragtigste. Dis die vinnigste manier om die wêreld van die okkulte te betree en om ‘n “spirit guide” op te tel. Sjamaans gebruik dit al vir duisende jare.

Geestelike wesens het dit vir Carl Jung geleer, en deur hom het hulle die humanistiese en trans-persoonlike psigologie beinvloed. So-ook het Napoleon Hill dit by geeste geleer wat hom begin lei het. Agnes Sanford . . . was die eerste om dit in die kerk te bring. Norman Vincent Peale was nie ver agter nie en sy invloed was baie groter . . . Visualisasie het ook onder evangeliese Christene ‘n belangrike hulpmiddel geword – maar dit suiwer dit nie van sy okkultiese krag nie.

Yonnggi Cho het dit die senter van sy lering gemaak. Trouens, hy verklaar dat niemand geloof kan beoefen sonder om dit waarvoor hy bid, visualiseer nie. Tog sê die Bybel dat geloof “is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys van die dinge wat ons nie sien nie.” (Hebreêrs 11:1).

Dus staan visualisasie, die poging om die antwoord op jou gebed te “sien,” lynreg in vyandskap teen ware geloof eerder as om dit te help. En tog verklaar Norman Vincent Peale “As ‘n persoon bewustelik visualiseer dat hy by Jesus is, dan is dit die beste waarborg wat ek ken om jou geloof te behou” (17)

Die Suid-Afrikaanse Instituut van Hipnoterapie, waarby Arno Stadler en Wilco Roberts nou verbonde is, maak lustig gebruik van die okkultiese visualisasietegnieke. Op een van hulle webblaaie Celebrating 15 years of dedicated hypnosis training, The South African Institute of Hypnotherapy” besing hulle visualisasie as volg.

Die onderbewussyn onderskei nie tussen “realiteit” en verbeelding of visualisaise nie. Ons kan dus ‘n nuwe gewoonte inoefen en nuwe, broos neuro-weê versterk. Na die sessie/s wanneer die kliênt homself in ‘n situasie vind wat hom voorheen daartoe aangespoor het om sekere gedragspatrone en gewoontes te volg, het nou die vermoëns om ‘n ander patroon geredelik maklik na te volg.

Let wel, die sekere gedrag of gewoontevormende maniere waarna hulle verwys, kan niks anders as sleg wees nie want waarom sou jy ‘n gedrag wat mooi en goed is wil verander of elimineer? Slegte gedrag en gewoontevormende maniere word sommer prontuit sondes in die Bybel genoem.

As sodanig maak hipnoterapeute daarop aanspraak dat hulle sondes kan elimineer deur die brein by wyse van visualisasie te leer om nuwe en beter gedragspatrone aan te leer. Siedaar, ‘n nuwe Messias, soos ek alreeds gesê het.

Hier’s nog ‘n voorbeeld van die Suid-Afrikaanse Instituut van Hipnoterapie se heulery met visualisasie.

Hipnoterapie is ‘n terapeutiese tegniek wat gebruik kan word om enige probleme wat in die gemoed ontstaan te bowe te kom, soos om op te hou rook, die oorwinning van angs, depressie, stresverwante gevalle, gewigsverlies, fobies, pyn hantering, en die fokus op en visualisasie van jou drome en doelwitte.

Weer eens maak hulle daarop aanspraak dat hulle enige probleme wat hulle oorsprong in die gemoed (siel) het, kan oplos. Begin sondes nie maar almal eers in die gemoed (“mind”) nie en vind hulle weg dan na die oê, die hande, en die voete? Siedaar, nog a klinkklare bewys dat hipnoterapie en visualisasie niks anders is as ‘n vals Messias nie.

En indien u nog steeds twyfel of die SAIH ‘n valse Messias navolg, hier’s nog ‘n voorbeeld van hulle geheul met die okkulte.

MIndworks

In the name of Buddha

Visualisation CD’s (Lees hier en let veral op na die foto hiernaas wat op hierdie webblad verskyn) 

Our guided visualisation CDs make sessions available beyond the consulting room. Whether to work on your own, or to re-enforce your shifts – regular “time-out” with this form of self-help therapy can drastically improve well-being. The CDs are created using various tools and sound techniques to enhance the experience and must not be listened to while driving.

Is hipnose maar net ‘n illusie?

In antwoord op Ds. Jannie Pelser se vraag oor hipnose in die konsertsituasie “Is dit rêrig hipnose of is dit ‘n karikatuur van hipnose of is dit ‘n aspek van hipnose,” erken Arno Stadler dat dit inderdaad hipnose is, maar voeg dan baie vinnig by dat die verhoogkunstenaar ‘n illusie van beheer skep. Wikipedia definieer illusie as volg: ‘”n Illusie is ‘n verwringing (distorsie) van die sintuie.”

Die Merriam Webster definieer illusie soos volg:

a obsolete :  the action of deceiving

b (1) :  the state or fact of being intellectually deceived or misled : misapprehension (2) :  an instance of such deception

2a (1) :  a misleading image presented to the vision (2) :  something that deceives or misleads intellectually

b (1) :  perception of something objectively existing in such a way as to cause misinterpretation of its actual nature (2) : hallucination 1 (3) :  a pattern capable of reversible perspective

As die verhooghipnotiseer by wyse van illusie die sintuie van mense kan verwring (verdraai) om hulle te mislei, moet ons onsself afvra wie se sintuie hy onder sy beheer kry tydens ‘n vertoning. Is dit die gehoor of die persone wat hy op die verhoog hipnotiseer, of miskien albei?

By wie skep die verhooghipnotiseer ‘n illusie van beheer? Dit moet noodwendig die gehoor wees wat hy deur hipnose beheer want dis hulle wat die gehipnotiseerde persone se manewales op die verhoog as ‘n illusie waarneem. Dit sê vir ons dat die hipnotiseer ‘n geweldige mag oor die gehoor kry want dit sit nie in elkeen se broek om ‘n hele gehoor kollektief sodanig te beheer dat almal se sintuie gesamentlik teen hulle wil verwring word nie, in so ‘n mate dat hulle almal die gehipnotiseerde persone op die verhoog se manewales as ‘n blote illusie waarneem.

As dit net die gehipnotiseerde persone op die verhoog is wie se sintuie so verwring word dat hulle manewales net as blote illusies gesien moet word en nie die kollektiewe gehoor nie, waarom sien die hele gehoor hulle manewales as blote illusie?

Jy kan nie ‘n persoon wat in ‘n toestand van hipnotiese beheer is en die gehoor wat nie gehipnotiseer is nie met illusie om die bos lei nie, tensy, soos ek reeds gesê het, die hele gehoor ook gehipnotiseer is om hulle manewales as net ‘n illusie waar te neem. Hoe jy ook al daarna kyk, Arno Stadler se stelling maak net nie sin nie.

Vir illusie om waarlik ‘n illusie te kan wees, moet albei die gehipnotiseerde persone op die verhoog en die hele gehoor kollektief se sintuie deur hipnose verwring en mislei word.

Arno Stadler sê “daar gaan vreeslik baie aan in die agtergrond om dit te maak werk wat jy daar sien op ‘n verhoog. Dit  is nie ‘n ware voorstelling nie” maar hy wei nie uit oor wat hierdie agtergrond dinge is nie. Dis baie maklik om te sê dat dit die agtergrond dinge is wat die illusie skep sonder om te sê wat dit is.

Is dit miskien ‘n voorafbeplande sameswering tussen die hipnotiseer en sekere uitgesoekte persone uit die gehoor wat hulle “kom-ons-speel-saam” manipulering van die gehoor orkestreer? Hoe dit ook al sy, Arno Stadler weet skynbaar presies wat die ware Jakob is en wat nie die “real McCoy” is nie. Hy weet presies wat hipnose is om te kan sê “Dit (verhooghipnose) is nie ‘n ware voorstelling nie.” Miskien moet hy weer ‘n slag gaan kyk wat die kenners oor hipnose sê.

In antwoord op  die vraag “Wat is hipnose?” sê die Harvard Mental Health Letter” die volgende:

Hoewel dit bekendheid verwerf het deur meer as twee honderd jaar van gebruik as vermaakmiddel, self-help, en terapie, bly die hipnotiese trans nog steeds ‘n merkwaardige ontwykende en selfs ‘n misterieuse psigologiese fenomeen. Die meeste van ons mag miskien dink ons weet wat hipnose is, maar daar’s min wat kan sê wat dit is as hulle daarom gevra word.

Hoewel selfs die deskundiges nie volkome saamstem oor hoe om dit te definieer nie, beklemtoon hulle gewoonlik drie verwante kenmerke: absorpsie of selektiewe aandag, vatbaarheid (beinvloedbaarheid) en disassosiasie. (18)

In sy boek They Call it Hypnosis, skryf Robert Baker as volg:

Daar is nie ‘n enkele onderwerp in die geskiedenis van psigologie wat meer kontroversieel as hipnose is nie. Sedert die oorsprong daarvan in die middel van die agtiende eeu by Franz Anton Mesmer, is die fenomeen in omstredenheid gehul. (19)

Arno Stadler is dus maar bra arrogant as hy pertinent verklaar dat verhooghipnose “‘n wanvoorstelling is.” Om te weet wat ‘n wanvoorstelling is, moet jy weet wat die ware Jakob is sodat jy die twee teenoor mekaar kan opweeg en dan te sê “Hierdie een die ware een.”

Wilco Roberts daarenteen was baie meer pragmaties in sy benadering rondom die vrese wat by mense bestaan oor hipnose en die betroubaarheid daarvan. Hy sê gewoonlik vir mense:

Hoekom sal ons iets snaaks doen as ons besig is om aan ‘n faset in jou lewe te werk waaroor jy so bekommerd is en wat jy wil verander? Jy kom vir ‘n terapiesessie omdat daar iets in jou lewe is wat nie reg is nie en jy wil daaraan werk, of jy wil in ‘n goeie situasie wees. Hoekom gaan ons iets snaaks doen? Hoekom gaan ons iets doen wat jou gaan benadeel in daai proses?

“Sê wie?” soos ou Nicky van der Westhuizen van RSG faam sou vra. Dis maar ‘n baie powere manier om die geloofwaardigheid van hipnose te verdedig. Dink Wilco werklik ‘n toordokter gaan vir sy pasiënte sê, “Man, weet jy, my prognose en behandeling is nie betroubaar nie. Ek weet nie of dit jou gaan baat nie, maar kom ons probeer dit in elk geval en kyk of dit werk. My motto is: ‘mog het troffe.'”

Dink hy werklik die toordokter se pasiënte gaan terugkom na hom toe? Dit gaan alles oor geld, my vriend, en daar is niemand wat sy beroep skade sal wil berokken deur te sê, “my produk werk nie, maar kom ons hoop maar dit werk.” Die bekende psigiatriese professor, Thomas Szasz beskryf hipnose as die terapie van “‘n valse wetenskap.” (20) (2 Timotheus 6:20).

E. Fuller Torrey, ‘n psigiatriese navorser van naam, vergelyk hipnotiese tegnieke met towery. Hy sê ook, “Hipnose is ‘n aspek van jogategnieke se terapeutiese meditasie.” (21)

Die mediese dokter, William Kroger verklaar,

“Die fundamentele beginsels van Joga is in  baie opsigte dieselfde as die van hipnose.” (22)

In ‘n poging om Joga se verdedig, sê hy die volgende:

“Joga word nie as ‘n godsdiens beskou nie maar is eerder ‘n “wetenskap” om beheer oor die gemoed (“mind”) te kry en om fisiese en geestelike siektes te genees.”

En dan maak hy ‘n baie eienaardige belydenis:

“Daar is baie sisteme in Joga maar die hoofdoel – vereniging met God – is algemeen in almal van hulle en is die metode waarmee genesing geskied.” (23)

G’n wonder die SAIH het geen besware om ‘n foto van ‘n vrou in ‘n Joga lotus posisie op een van hulle webblaaie te plaas nie.

clip_image008

Jannie Pelser is blykbaar in sy noppies met hipnose, in so ‘n mate dat hy dit koppel aan die werk van die Heilige Gees. Hoe lyk iemand wat die Christelike godsdiens met hipnose (en dus ook Joga) vermeng? Ek noem die onderstaande illustrasie “JJ” (JannieJoga).

JJ - JannieJoga

JJ-JannieJoga

Let wel, ek sê nie Ds. Jannie Pelser is ‘n praktiserende Jogi nie. Wat ek sê is dat sy eie benadering tot hipnoterapie en die gepaardgaande praktyke soos Joga, hom vierkantig in die kring van die kompromiste in die kerk plaas. En dit nogal terwyl die Bybel waarsku:

en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. (Efesiêrs 5:11).

Jannie Pelser bestraf dit nie. Hy stel dit gelyk aan die werke van die Heilige Gees. Hy is dus nie net ongehoorsaam aan die Here wie hy sê hy so lief het nie. Hy is ook baie, baie na aan die sonde teen die Heilige Gees.

Daarom sê Ek vir julle: Elke sonde en lastering sal die mense vergewe word, maar die lastering teen die Gees sal die mense nie vergewe word nie. En elkeen wat ‘n woord spreek teen die Seun van die mens, dit sal hom vergewe word; maar elkeen wat spreek teen die Heilige Gees, dit sal hom nie vergewe word nie, in hierdie eeu nie en ook in die toekomende nie. (Mattheus 12:31-32)

Hoe seker is Ds. Jannie Pelser dat hy die Jesus van die Bybel volg en nie miskien ‘n ander Jesus nie?

Maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. Want as iemand kom en ‘n ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, of as julle ‘n ander gees ontvang as wat julle ontvang het, of ‘n ander evangelie as wat julle aangeneem het, laat julle jul dit goed geval. (2 Korintiêrs 11:3-4)

Kan jou wil deur iemand anders oorgeneem en beheer word?

Wilco Roberts se pragmatiese benadering tot die vrese wat mense het oor hipnose en sy beswering daarvan, het goed op Jannie se oor geval. Hier’s Jannie Pelser se eie verweer om mense se vrese te besweer:

Ek dink dis baie belangrik wat jy gesê het . . .  want dis ook ‘n korreksie op die meeste van ons se verstaan van hipnose [en dit] is dat jy jou wil, jou denke, jou intellek in die proses prysgee. Iemand anders neem beheer oor jou denkvermoê, suggereer sekere goeters wat jy dan as’t ware aanvaar . . . en as Christen . . . staan ek net onder beheer van die Gees.  . . . Kan daardie tipe van beheer, mag oor my individualiteit my beheer? . . .  maar jy sê dit is nie waaroor dit gaan nie.

In antwoord hierop het Wilco Roberts soos blits geantwoord:

Jy is altyd in volle beheer. Jy is nie onder hipnose in ‘n staat wat jy nie weet wat aangaan nie. . . .

En tog erken Roberts

Hipnose is ‘n geweldige staat van ontspanning waar jy die nie-kritiese deel van jou brein oopmaak om te funksioneer . . . sodat hy meer oop is . . .

Askies Mnr. Roberts, dit wat jy so pas gesê het, staan lynreg in vyandskap met dit wat die Bybel ons leer. Die kritiese gedeelte van ons brein (onderskeidingsfunksie) is juis die deel wat wakker, waaksaam, en altyd nugter moet wees. Onthou jy nie wat ek vroeêr gesê het nie? Prof. John Eccles, ‘n Nobelpryswenner vir sy navorsing oor die brein het gesê: “The brain is a machine a ghost can operate.” Wat sê die Bybel? Ek is seker jy sal as Christen waardeer wat die Bybel ons leer.

Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. (1 Tessalonisense 5:6) (Dis nogal interessant dat Paulus die woord “slaap” hier gebruik. Hy kon beslis nie na gewone slaap verwys het wanneer ons snags te ruste gaan nie. Jesus self het gereeld geslaap. Dit sou dom wees van hom om slaap as ‘n noodwendige deel van ‘n gelowige se lewe uit te skakel want ons almal moet slaap. Hy verwys na ‘n slaaptoestand waar die brein, gemoed (“mind”) passief raak en dus oopgemaak word vir demoniese invloede.)

Maar wag net so ‘n bietjie. Hokaai! Sê die volgende vers nie dat die wat slaap in die nag slaap nie? Dit moet dus verwys na die algemene en natuurlike gewoonte om snags te slaap. Beslis nie! Die uitdrukking “ons wat van die dag is” en “want die wat slaap, in die nag” en wat dronk word “is in die nag dronk” word in ‘n geestelike raamwerk gebruik om die geestelike toestand van gelowiges en ongelowiges respektiewelik te beskryf.

Die ongelowiges wat in die nag dronk word, is ‘n beskrywing van hulle geestelike doodsheid. Hulle is nie waaksaam, nugter of sober nie en dus ook nie bedag op geestelike realiteite nie. Hulle is aan die slaap (onwaaksaam) en word beheer deur kragte buitekant hulleself en buite hulle beheer – soos mense wat dronk is en die brein deur alkoholiese drank verdof is. Dit, sê Paulus, is die normale kenmerke van almal wat in die duisternis wandel (nie gered is nie).

Ek glo vas dat 1 Thessalonicense 5:6 en 7 ‘n direkte verwysing is na hipnose en hipnoterapie. Hoe’s dit moontlik? sou jy seker wil vra. Hipnose was toendertyd nog nie bekend nie? Het u alreeds vergeet dat hipnose en hipnoterapie meer as 4000 tot 5000 jaar in Egipte en ook later in Griekeland beoefen is? In elk geval, daar’s baie dinge wat die Ou en Nuwe Testamente profeties vermeld wat toe nog nie so alombekend was  nie en eers in die toekoms in die meer algemene oog van ‘n groter samelewing bekend geword het. 1 Thessalonicense 5:6 en 7 is ‘n profetiese waarskuwing teen hipnose en hipnoterapie.

Ek vind dit onsmaaklik en uiters verdag wanneer hipnoterapeute soos Wilco Roberts en Arno Stadler voet by stuk hou dat hulle pasiënte by hulle volle positiewe (verstand) en in volle beheer van hulle doen en late is wanneer hulle onder hipnose is, terwyl die kenners presies die teenoorgestelde sê.

Die Psigiater Arthur Deikman noem die oorgawe van die wil “die kardinale kenmerk van ‘n hipnotiese toestand,” (24)

In hulle studiestuk Human Behavior sê Berelson en Steiner, “Nie alleen is ‘n samewerkende houding nie nodig vir hipnose nie, sommige persone kan selfs teen hulle wil gehipnotiseer word.” (25)

In antwoord op die vraag, “Wat is die gevare van hipnose?” het die verhoog hipnotiseer en vermaaklikheidskunstenaar, James J, Mapes gesê:

Soos enige ander wetenskap kan dit, en word dit ook dikwels, misbruik. Sodra die hipnotiseer jou vertroue gewen het, het hy of sy ‘n verpligting om dit nie te misbruik nie want die hipnotiseer kan beide positiewe en negatiewe hallusinasies induseer terwyl die persoon gehipnotiseer is. Dit beteken, die hipnotiseer kan die persoon dinge laat “sien” wat nie daar is nie, soos in ‘n lugspieëling, of kan iets wegneem wat wel daar is, soos bv, psigosomatiese blindheid.

Nog ‘n voorbeeld is waar die hipnotiseer vir die persoon ‘n regte vuurwapen gee en d.m.v. suggestie vir hom sê dat dit ‘n waterpistool is en dan vir hom sê om sy of haar vriend daarmee te spuit. Dit is ‘n dramatiese voorbeeld, maar beslis ‘n moontlikheid.” (26)

Dr. David Spiegel, ‘n professor in medisyne aan die Stanford Universiteit sê:

“Die algemene idee dat jy nooit iets onder hipnose sal doen wat jy nie gewoonweg sal wil doen nie, is beslis nie waar nie. Jy is meer kwesbaar en meer vatbaar in ‘n transtoestand want jou aandag is meer gefokus en waarskynlik nie so geneig om aan die perifere gevolge te dink nie, soos byvoorbeeld, is dit ‘n goeie idee om dit te doen of wat is ek rêrig besig om te doen?” (27)

‘n Baie bekende studiestuk oor psigiatrie verklaar soos volg:

“Hipnose kan beskryf word as ‘n veranderde bewyssynstoestand en ‘n sensitiewe interpersoonlike betrokkenheid tussen die hipnotiseer en die pasiënt, gekenmerk deur die pasiënt se nie-rasionele onderdanigheid en relatiewe oorgawe van sy uitvoerende beheer ten gunste van ‘n meer toegeeflike, disassosiatiewe toestand.” (28)

Ek is baie seker dat mnre. Roberts en Stadler albei vertroud is met hierdie psigiatriese boeke en studiestukke. Hoe het hulle hul eksamens tydens hulle studiejare geslaag as hulle nie met hierdie uitgelese kenners vertroud was nie? – tensy die SAIH kurrikulum nie gebruik  maak van hierdie studiemateriaal nie. Dit opsigself toon dat die sg. wetenskap van psigoanalise en hipnoterapie nie betroubaar is nie omdat die beoefenaars daarvan onderling drasties van mekaar verskil. Elkeen is koning op sy eie mishoop.

William Kroger en William Fezler sê in hulle boek Hypnosis and Behavior modification, “Daar is soveel definisies van hipnose as wat daar definieerders [van hipnose] is.” (29)

Wat sê Jesus Christus, die Seun van die Lewende God?

Waarom sou God sy Seun stuur om so geweldig te ly en aan ‘n kruis te sterwe en sodoende die sondes van die mensdom te versoen as sondige mense soos hipnoterapeute, sielkundiges en psigoloë na bewering in staat is om met behulp van ‘n praktyk soos hipnoterapie hulle vry te maak van slegte gewoontes? Hipnoterapeute maak daarop aanspraak dat hulle persone wat verslaaf is aan rook en drank kan genees.

As die doelbewuste of opsetlike versuim van die doen van God se wil sonde is, dan is beide rook en drankmisbruik sonde want God sal nooit die selfvernietigende gewoontes van mense goedkeur nie. Hy wil juis hê dat ons die lewe en daardie lewe in oorvloed moet geniet. (Johannes 10:10).

Jesus Christus sê:

As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. (Johannes 8:36)

Daarom, as iemand in Christus is, hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. (2 Korintiêrs 5:17)

En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julleself tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Want die sonde sal oor julle nie heers nie; want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. (Romeine 6:13-14)

Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het. (Romeine 8:37)

Nee, sê die hipnoterapeute, ons kan julle vrymaak van sondes soos rook en drankmisbruik. Ons kan vir julle daardie oorvloedige lewe gee. Weer eens moet ek waarsku dat dit niks anders is nie as ‘n plaasvervanger van Jesus Christus, die Messias. Dit is ‘n valse godsdiens wat jou hel toe neem.

Daarom wil ek soos voorheen weer ‘n beroep doen op Ds. Jannie Pelser om hom  te bekeer van sy heulery met die duistere werke van die okkulte en sy goedkeuring daarvan. Daar’s nog tyd. Hoe lank, weet ek nie.


(1) Erika Fromm and Ronald Shor, eds. Hypnosis: Development in Research and New Perspectives. New York; Aldine Publishing Co., 1979, p. 20.

(2) Jan Ehrenwalk, ed. The History of Psychotherapy. New Jersey: Jason Aronson Inc., 1991, p. 221.

(3) Peter Meech Mysteries of the Life Force: My Apprenticeship with a Chi Kung Master, p. 106-108

(4) Sigmund Freud, New Introductory Lectures on Psychoanalysis,1933.

(5) Sigmund Freud, The Future of an Illusion, 1927

(6) Sigmund Freud,Moses and Monotheism, 1939

(7) A History of God By Karen Armstrong From Abraham to the Present: The 4,000-year Quest for God, p. 153-154

(8) Sigmund Freud, Civilization and Its Discontents (1930), p. 7

(9) Thomas Szasz, The Myth of Psychotherapy (Doubleday, 1978), 27-28.

(10) Martin Gross, The Psychological Society (Random House, 1978), 234-36.

(11) Ernest Jones, The Life and Work of Sigmund Freud , Volume I (1856-1900) (New York: Basic Books, 1953), 81.

(12) Henri F. Ellenberger, The Discovery of the Unconscious (Basic Books, 1970), 48; back cover.

(13) E. Fuller Torrey, The Mind Games: Witchdoctors and Psychiatrists (Emerson Hall, 1972), 8.

(14) Michael Harner. The Way of the Shaman. San Francisco: Harper & Row, Publishers, 1980, p. 20.

(15) Dr Robyn Daws, House of Cards, Psychology and Psychotherapy Built on Myth

(16) Dr. E. Fuller Torrey skryf in sy boek Witch Doctors and Psychiaters

(17) (Dave Hunt. Occult Invasion. Eugene, OR: harvest House Publishers, 1998, pp. 180-182.)

(18) “Hypnosis.” The Harvard Mental Health Letter, Vol. 7, No. 10, April 1991, p. 1.

(19) Robert Baker. They Call It Hypnosis. Buffalo: Prometheus Books, 1990, p. 15.

(20) Thomas Szasz. The Myth of Psychotherapy. Garden City: Anchor Press/Doubleday, 1978, pp. 185-186.

(21) E. Fuller Torrey. The Mind Game. New York: Emerson Hall Publishers, Inc., 1972, p. 70.

(22) William Kroger. Clinical and Experimental Hypnosis, 2nd Ed. Philadelphia: J. B. Lippincott Co., 1977, p. 122.

(23) William Kroger. Clinical and Experimental Hypnosis, 2nd Ed. Philadelphia: J. B. Lippincott Co., 1977, p. 123.

(24) Arthur Deikman. “Experimental Meditation.” Altered States of Consciousness. Charles Tart, ed. Garden City: Anchor Books, 1972, p. 219.

(25) Bernard Berelson and Gary Steiner. Human Behavior. New York: Harcourt, Brace & World, Inc., 1964 ,p. 125.

(26) James J. Mapes. “Hypnosis: Stepping Beyond Entertainment.” Student Activities Programming.

(27) David Spiegel, “Hypnosis: New Research for Self Control.” Mind and Supermind lecture series, Santa Barbara City College, January 20, 1987.

(28) Alfred Freedman, Harold Kaplan, and Benjamin Sadock. Modern hypnosis of Comprehensive Textbook of Psychiatry/II. Baltimore: The Williams and Wilkins Co., 1976, p. 905.

(29) William Kroger and William Fezler. Hypnosis and Behavior Modification:Imagery Conditioning. Philadelphia: J. B. Lippincott Co., 1976, p. 14.

Please share:

Tom Lessing (Discerning the World)

Tom Lessing is the author of the above article. Discerning the World is an internet Christian Ministry based in Johannesburg South Africa. Tom Lessing and Deborah Ellish both own Discerning the World. For more information see the About this Website page below the comments section.

52 Responses

 1. Pieter van der Walt says:

  Baie dankie vir die volledige en insigewende artikel.Mense wat sogenaamd deur hipnose van hulle sondige lewe genees is,is n gevaarlike praktyk want so word die hipnoseer geer en geprys en op gehemel en Jesus se die wat deur mense hulle eer ontvang het het klaar hulle eer ontvang en hulle sal nie deur ons Hemelse Vader geeer word nie.Dit is net Jesus alleen wat ons kan genees en dit is net Jesus alleen wat geeer moet word.Amen

 2. Pieter van der Walt wrote:

  Baie dankie vir die volledige en insigewende artikel.Mense wat sogenaamd deur hipnose van hulle sondige lewe genees is,is n gevaarlike praktyk want so word die hipnoseer geer en geprys en op gehemel en Jesus se die wat deur mense hulle eer ontvang het het klaar hulle eer ontvang en hulle sal nie deur ons Hemelse Vader geeer word nie.Dit is net Jesus alleen wat ons kan genees en dit is net Jesus alleen wat geeer moet word.Amen

  Christene behoort predikante soos Ds. Jannie Pelser te konfronteer wanneer hulle dinge sê en leer wat nie in lyn met die Skrif is nie. Ons is veronderstel om die lig en die sout van die aarde te wees wat skyn waar daar duisternis is en verderflike dinge afweer. Maar, die meeste van ons het bang en sku geword om hulle in die Naam van die Here te waarsku. Hulle speel met vuur.

  Rant en Dal se epos is rantendalgemeente@tiscali.co.za. Skryf aan hom en vertel hom ronduit dat Christene nie veronderstel is om okkultiese dinge soos hipnose te adverteer nie, wat nog van om dit aan die Heilige Gees toe te skryf. Dis godslasterlik.

 3. melinda says:

  dankie! Dit is uiters insiggewend! Lekker om al die informasie so bymekaar te he!

 4. Wilco Roberts says:

  Ek voel geëerd dat jy so baie tyd aan my bestee het.
  Jesus het telkens in kritiek teen Hom deur godsdienstige fanatiikiste soos jy hulle werke geopenbaar, maar was nooit bedreig nie. Jesus, sy Naam, Sy persoon en Sy redingswerk is baie kragtiger as die belaglikhede wat jy kwytraak.

 5. Wilco Roberts,

  Dink net ‘n bietjie. Ek het soveel tyd aan jou gespandeer en jou nie ‘n sent gevra nie.

  Ek wil graag voorstel dat jy seker maak jy volg die regte Jesus en nie ‘n ander een nie. Ek kon seker nog baie meer tyd aan jou spandeer maar ek voel dit wat ek oor jou en jou leringe gesê het, is genoeg om mense te waarsku. (2 Kor. 11:4).

  Dis deesdae mode om mense te leer om hulle kritiese denke uit te skakel met behulp van hipnose, medtasie, kontemplatiewe en gesentreerde gebed (aka die Ontluikend Kerk, “Emergent Church”) en dan vir mense te sê “dis van die Here.” Ek kan jou verseker dat die regte Jesus nooit vir sy dissipels of enigiemand anders geleer het om hulle kritiese denke uit te skakel nie. Lees gerus die volgende teksgedeeltes.

  1 Petrus 5:8
  Romeine 12:2
  1 Krointhiërs 14:20

  Sir John Eccles, ‘n Nobel Pryswenner vir sy navorsing oor die brein het gesê: “The brain is a machine a ghost can operate.” Selfs een van die voorste voorstanders van kontemplatiewe spiritualiteit, Willem Nicol, wat sg. Christen-meditasie in die land bevorder, sê in sy boek “Stem in die Stilte, p. 97 dat bose geeste met jou kan praat terwyl jy wag op ingewings. Daar is hoegenaamd geen verskil tussen meditasie en hipnose nie. Albei skakel die kritiese denke uit met die gervolg dat die persoon wat dit toepas of op wie dit toegepas word (in hierdie geval hipnose) maklik gemanipuleer kan word.

  Die Here sê:

  Immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van Hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug, (2 Pe 1:3)

  As dit die waarheid is, en ek glo jy stem saam dit is die waarheid, waarom het ons ander dinge nodig om mense kwansuis te help met hulle geestelike of fisiese probleme soos rook ens.? Jy kan ‘n ongelowige soveel hipnotiseer as jy wil, hy sal nooit tot rus kan kom alvorens hy/sy hom/haar tot Jesus bekeer nie. Waarom? Hier’s die antwoord:

  Maar die goddelose is soos ‘n onstuimige see; want dit kan nie tot rus kom nie, en sy waters gooi slyk en modder op. Geen vrede, sê my God, vir die goddelose nie! (Jes 57:20-21)

  Ek wil jou aanmoedig om jou te bekeer van die duiwelse praktyk genaamd hipnose en om seker te maak jy’s gered. Die Bybel sê tog immers,

  Ondersoek julself of julle in die geloof is; stel julself op die proef. Of is julle nie seker van julself dat Jesus Christus in julle is nie—as julle ten minste nie verwerplik is nie! ( 2Kor 13:5)

 6. Wilco Roberts,

  Jy sê ek het belaglikhede kwytgeraak. Kan jy dit vanuit die Skrif vir my bewys. Kan jy vanuit die Skrif vir my bewys dat wat ek gesê het, is God-onterend?

 7. Frans Reichert says:

  Wat verstaan ek nie reg hier nie? Is hipnose sonde? Is sielkundiges en dit wat hulle beoefen sonde? Hoekom is dit sonde as dit dan gebruik word om God se mense gesond te kan maak? Hoekom is dit sonde as iemand wat aan drank of dwelms of rook, te kan genees en hom/haar ‘n beter lewe te kan gee. Is dit nie wat God vir ons wil he nie? Hoekom is dit ‘n probleem as God, ‘n mens gebruik as ‘n instrument om Sy wonderlike werk te doen nie? Is dit dan nie wat ons elke dag vir Hom in gebed vra “gebruik my asb. as U instrument om U wil te laat geskied”

  Wat is die probleem oor betaling? Moet predikante dan nie ook hulle dienste gratis aanbied nie? Hoe gaan hulle oorleef?

  Waar sit ek die pot mis? Ek is nou lekker deurmekaar.

 8. Frans Reichert skryf,

  Hoekom is dit sonde as iemand wat aan drank of dwelms of rook, te kan genees en hom/haar ‘n beter lewe te kan gee.

  Drank, rook en dwelmgebruik sigself is ‘n sonde. Dink jy miskien dit sou nodig wees vir Jesus om aan ‘n vloekhout (kruis) te sterwe as hipnotiseers verslaafdes daarvan kon genees deur hulle slegs in ‘n slaaptoestand te sus en te suggereer dat wanneer hulle weer wil drink, rook of dwelms wil gebruik hulle ‘n slegte smaak in hulle monde sal kry? Dit sou beteken dat hipnoitseers sondaars van hulle sondes sou kon genees. Daarom sê ek in my artikel day enige vorm van hipnose die moderne Messias van die sielkunde is. Lees asseblief hierdie artikel,

  https://www.thebereancall.org/content/hypnosis-medical-scientific-or-occultic

 9. Frans Reichert says:

  Ek hoor wat jy se, maar ek voel dit is onregverdig om die hipnotiseers uit te sonder, wat van dokters wat gebruik word om mense gesond te maak,wat van ingeneurs wat vir mense kuns ledemate bou om weer ‘n kwaliteit lewe te he, Wat van Pastore en Dominees wat suksesvolle gemeentes bou, trouens enige mens wat in God se skaduwee beweeg, besef dat al sy sukses afhanklik is van God se genade. Hoekom kan hipnose nie gebruik word ook om God se grootheid te bewys nie?

  Tom moet asb. nie dink ek val jou aan nie, ek is ook glad nie hipnotiseer nie, ek was ook nog nooit self ge-hipnotiseer nie, maar dit intereseer my baie, en dit voel vir my asof dit saam met berading as uitstekende gereedskap gebruik kan word.

  Ek het weer hierdie web bladsy baie interesand gevind: http://www.durbinhypnosis.com/

  Dalk kan jy vir my opinie gee daaroor.

  Groete

 10. Frans Reichert,

  Hipnose as sodanig maak daarop aanspraak dat dit die mense se psige (siel) kan heel maak of genees. Dit is om die minste te sê ‘n bietjie baie arrogant omdat dit net God is wat die mens se siel kan genees. Daarom sê een van die voorste prigiatriese navorsers in die wêreld, E. Fuller Torrey,

  Psigiatrie was gewillig om sy waardes met die heilige water van medisyne te heilig en om dit voor te sit as die ware geloof van geestesgesondheid. Dit is ‘n vals Messias. (Klem bygevoeg).

  Hipnose berus hoofsaaklik op suggestie terwyl die pasiënt in ‘n diep slaaptoestand is. Dit opsigself is uiters gevaarlik omdat die pasiënt gewilliglik beheer oor sy gemoed (“mind”) prysgee en dis net hier waar demoniese entiteite beheer kan oorneem. Sir Eccles, ‘n briljante neuroloog wat ‘n Nobelprys vir sy navorsing oor die brein gedoen het, het gesê “Die brein is ‘n masjien wat ‘n gees kan beheer.” (“The brain is ‘n machine a ghost can operate). Daarmee het hy bedoel dat die brein sigself nie die dinkwerk of die doenwerk van die ligggaam beheer nie maar wel die gees en siel wat in die liggaam gehuisves word. Sodra jy deur hipnose jou godgegewe wwilskrag uitskakel, stel jy jouself oop vir ander entiteite wat beheer oor jou lewe kan oorneem. Die brein is dus net die instrument wat die gees en die siel se doen en late na buite id.m.v. die liggaam projekteer. Daarom sê die Bybel die mens is wat hy dink. Om dus met die mens se gemoed (“mind”) te gogel en deur suggestie kwansuis genesing vir iemand te bewerk is eintlik maar ‘n leuen. Die persoon mag miskien verligting kry van sekere gewoontes soos rook, dwelgebrnuik ens. maar diep skade ly in sy psige (siel).

  Die Bybel waarsku ons oom altyd nugter en waaksaam te wees en dit kan alleen gebeur wanneer ons te alle tye in volle beher is van ons denke.

  Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind. (1 Pe 5:8)

 11. Robbie says:

  Baie dankie vir konfirmasies hier saamgevat Tom.
  Vir my is daar net Een wat my siel ken… en Hy dra nie ‘n stetoskoop en wit handskoene nie

 12. Frans Reichert says:

  Tom (Discerning the World) wrote:

  Frans Reichert,

  Hipnose as sodanig maak daarop aanspraak dat dit die mense se psige (siel) kan heel maak of genees. Dit is om die minste te sê ‘n bietjie baie arrogant omdat dit net God is wat die mens se siel kan genees. Daarom sê een van die voorste prigiatriese navorsers in die wêreld, E. Fuller Torrey,

  Psigiatrie was gewillig om sy waardes met die heilige water van medisyne te heilig en om dit voor te sit as die ware geloof van geestesgesondheid. Dit is ‘n vals Messias. (Klem bygevoeg).

  Hipnose berus hoofsaaklik op suggestie terwyl die pasiënt in ‘n diep slaaptoestand is. Dit opsigself is uiters gevaarlik omdat die pasiënt gewilliglik beheer oor sy gemoed (“mind”) prysgee en dis net hier waar demoniese entiteite beheer kan oorneem. Sir Eccles, ‘n briljante neuroloog wat ‘n Nobelprys vir sy navorsing oor die brein gedoen het, het gesê “Die brein is ‘n masjien wat ‘n gees kan beheer.” (“The brain is ‘n machine a ghost can operate). Daarmee het hy bedoel dat die brein sigself nie die dinkwerk of die doenwerk van die ligggaam beheer nie maar wel die gees en siel wat in die liggaam gehuisves word. Sodra jy deur hipnose jou godgegewe wwilskrag uitskakel, stel jy jouself oop vir ander entiteite wat beheer oor jou lewe kan oorneem. Die brein is dus net die instrument wat die gees en die siel se doen en late na buite id.m.v. die liggaam projekteer. Daarom sê die Bybel die mens is wat hy dink. Om dus met die mens se gemoed (“mind”) te gogel en deur suggestie kwansuis genesing vir iemand te bewerk is eintlik maar ‘n leuen. Die persoon mag miskien verligting kry van sekere gewoontes soos rook, dwelgebrnuik ens. maar diep skade ly in sy psige (siel).

  Die Bybel waarsku ons oom altyd nugter en waaksaam te wees en dit kan alleen gebeur wanneer ons te alle tye in volle beher is van ons denke.

  Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind. (1 Pe 5:8)

  Ons debateur nou lekker…
  Ek hou daarvan want dit laat mens dink, en mens sien opinies van ‘n ander perspektief.

  Hier is my volgende vraag/Stelling.

  Ek stem nie saam oor die stelling dat hipnose aanspraak maak om jou siel (Psige) te kan genees nie. Die verduidelikings wat ek al gelees het maak almal aanspraak dat hulle “voorstelle” maak wat jou kan ly tot geneesing, maar dat jy ook moet “ontvanklik” wees daarvoor anders gaan dit nie werk nie. (dit is jammer die Hipnoterapeet wat hier bo geskryf het kan/wil nie verder ook deelneem aan die gesprek nie.Hy sou nou kon bevestig of reghelp)

  MAW. jy kan bepaal hoe toeganklik die “terapie” op jou gaan wees. Dit is waarop hulle dan roem dat hulle nie voorstelle aan jou sal kan maak wat jy nie sal wil doen nie.

  My volgende stelling/vraag is, wat gebeer nou as jy na sielkundige toe gaan hulle gee vir jou voorskrif medikasie wat jy moet drink en dit kalmeer jou of behandel die sielkundige toestand wat vir jou probleem veroorsaak. Hoekom verskil dit van hipnose terapie? Dit is ook ‘n buite invloed wat op jou invloed het?

  In my navorsing wat ek gedoen het, kry ek meer die gevoel dat die mense wat negatief is oor hipnose, meer negatief is oor die hipnotiseer, meeste van hulle is nie opgelei in enige form van berading nie. Dit is so goed soos jy gaan sien ‘n motor werktuigkundige inverband met ‘n hart operasie.

  As ek na die website : http://www.durbinhypnosis.com/
  kyk en hoe hierdie mense hipnose gebruik as gereedskap en hulpmiddel, kan ek nie die probleem daarmee sien nie.

 13. Hallo Frans Reichert,

  Voordat ons enigsins verder kan gaan met ons diskussie oor hipnose moet ek jou eers vra: Is rook, drank- en dwelmmisbruik sonde en indien wel, waarom?

 14. Frans Reichert says:

  Tom (Discerning the World) wrote:

  Hallo Frans Reichert,

  Voordat ons enigsins verder kan gaan met ons diskussie oor hipnose moet ek jou eers vra: Is rook, drank- en dwelmmisbruik sonde en indien wel, waarom?

  Die bogenoemde produkte is nie sonde nie. Die misbruik daarvan is sonde.

 15. Frans Reichert

  Hoe bepaal ‘n mens wanneer die rook van sigarette ‘n misbruik word – 5 sigarette per dag, 10, 20 of 100? Dieselfde geld vir drank. Sommige mense kan baie meer drink sonder om dronk te word. Misbruik hulle drank?

 16. Frans Reichert says:

  Tom (Discerning the World) wrote:

  Frans Reichert

  Hoe bepaal ‘n mens wanneer die rook van sigarette ‘n misbruik word – 5 sigarette per dag, 10, 20 of 100? Dieselfde geld vir drank. Sommige mense kan baie meer drink sonder om dronk te word. Misbruik hulle drank?

  Hoe bepaal mens waneer eet iemand te veel? Waneer hy dik raak!!! Hoe bepaal mens waneer iemand te veel drink? waneer hy dronk raak….. so kan ons aangaan.

  Maar ek verstaan nie waarheen ons oppad is nie, wat het dit met hipnose te doen?

 17. Frans Reichert,

  Ek pobeer agterkom hoe jy dink. Om te eet is ‘n noodsaaklikheid en, ja, wanneer iemand hom ooreet is dit sonde. Rook is nie ‘n noodsaaklikheid nie en daarom is enige mate van rook – gering of te veel – ewe sondig. Hoekom?

  Weet julle nie dat julle ‘n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend; want die tempel van God is heilig, en dit is julle. (1 Kor 3:16-17).

  Wat het rook met hipnose te make? Statistieke toon dat die meeste mense hipnotiseurs besoek om onslae te raak van hulle rookgewoonte. As rook sonde is, dan gaan mense na die verkeerde persoon om hulle van hulle sonde te verlos. Dis waarop ek afstuur.

 18. Frans Reichert says:

  Tom (Discerning the World) wrote:

  Frans Reichert,

  Wat het rook met hipnose te make? Statistieke toon dat die meeste mense hipnotiseurs besoek om onslae te raak van hulle rookgewoonte. As rook sonde is, dan gaan mense na die verkeerde persoon om hulle van hulle sonde te verlos. Dis waarop ek afstuur.

  Hierdie laat dink my aan die storie van die man wat op sy huis se dak vasgevang was in ‘n vloed (Meeste van ons ken die storie) hy bid toe dat God hom moet red en sy lewe spaar, eers kom daar ‘n roei boot verby en die ou skree spring in swem tot by my dan red ek jou, hy skree terug “nee God sal my kom red!” toe kom ‘n rubber duck verby en weer skree hulle kom ons wil jou kom red. Weer skree hy terug dat God hom sal kom red. Later kom ‘n helikopter verby en die vlieenier skree vir hom klim op met die tou ons wil jou red… weer se hy nee ek wag vir God om my te kom red. Einde te laaste verdrink die man en hy eindig op voor God en dadelik vra hy “hoekom het U my nie kom red nie?”

  Se God vir hom “Ek het ‘n roeiboot gestuur, ‘n Rubber duck, ‘n Helikopter, maar nie eenkeer wou jy inklim nie?”

  My punt is wie stuur God op jou pad as jy hom vra om jou te help met sonde wat in jou lewe is?

  Kan dit dalk iemand wees wat hipnose gebruik?

  Ons moet versigtig wees om negatief te wees oor iets waarvan ons min weet, ons moet besef in watter tyd die Bybel geskryf is, wat was hulle verwysings raamwerk? Hipnose word nerens in die Bybel by name beskryf nie, dit laat klomp “Grys areas” daar. Areas wat mense kies om te vertaal en te intrepeteur soos dit hulle pas.

  Maar daar kan ons iets van Paulus leer in 1Korintiers6;12

  12 Alles is my geoorloof; maar nie alles is voordelig nie. Alles is my geoorloof;maar ek sal my nie deur enigiets laat oorheers nie.

  en verder in

  1 Korintiers 10: 23 – 24

  23 Alles is geoorloof, maar nie alles is voordelig nie. Alles is geoorloof, maar nie alles bou op nie. 24 Laat elkeen aanhou om, nie sy eie voordeel nie, maar dié van die ander persoon te soek.

  So moet ons nie hierdie “grys areas” op hierdie manier filter nie?

  1. Is dit van voordeel vir myself of iemand wat ek probeer help?
  2. Kan dit beheer neem oor my lewe? (MAW is dit gewoonte vormend)
  3. Is dit konstruktief, kan dit my help?
  4. Bewys dit liefde teenoor my naaste?

  Wat het geword van “voordeel van die twyfel” dit is soos Ds. Pelser gese het op die onderhoud met die 2 persone. Hy kan geen twyfel vind in die geloofwaardigheid en intregniteit van die 2 broers nie.

  Is dit nie ‘n weerspieling van tekortkomeninge in eie geloof, dat God nie vertrou word om jouself op die regte pad sal hou as jy daarvoor vra nie?

 19. Frans Reichert

  Kom ons begin met jou storie,

  Hierdie laat dink my aan die storie van die man wat op sy huis se dak vasgevang was in ‘n vloed (Meeste van ons ken die storie) hy bid toe dat God hom moet red en sy lewe spaar, eers kom daar ‘n roei boot verby en die ou skree spring in swem tot by my dan red ek jou, hy skree terug “nee God sal my kom red!” toe kom ‘n rubber duck verby en weer skree hulle kom ons wil jou kom red. Weer skree hy terug dat God hom sal kom red. Later kom ‘n helikopter verby en die vlieenier skree vir hom klim op met die tou ons wil jou red… weer se hy nee ek wag vir God om my te kom red. Einde te laaste verdrink die man en hy eindig op voor God en dadelik vra hy “hoekom het U my nie kom red nie?”

  Se God vir hom “Ek het ‘n roeiboot gestuur, ‘n Rubber duck, ‘n Helikopter, maar nie eenkeer wou jy inklim nie?”

  My punt is wie stuur God op jou pad as jy hom vra om jou te help met sonde wat in jou lewe is?

  Kan dit dalk iemand wees wat hipnose gebruik?

  In die eerste plek het God sy Seun gestuur om die mens se probleem met sonde op te los (Hebreërs 9:18-22). Hy het nie iemand anders gestuur om sondaars met hulle sondes te help nie, veral nie wanneer die hulpmiddels okkulties van aard is nie, en soos jy seker in my artikel gesien het, het ek het baie duidelik aangetoon dat die sielkunde, insluitende hipnose pens en pootjies in die okkulte versonke is. As jy my artikel nie volledig gelees het nie, gaan lees dit asseblief weer.

  Die mense wat God gestuur het, soos o.a. Johannes die Doper (na wie die Here verwys het as die grootste profeet wat nog ooit gelewe het) het gesê, “Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem!” Hy het nie gesê, “Man, weet julle, ek het hierdie nuwe fantastiese tegniek ontwikkel om julle te help met die sondes waarmee julle worstel. Ek verseker julle, dis net woerts warts en julle is vry van julle sondes. Maar eers moet julle my betaal.” Hoe op dees aarde kan een sondaar ‘n ander sondaar help met sy sonde? Dis mos belaglik. Ek wonder wat ou broer Petrus vir Johannes die Doper sou sê as hy geld sou vra om iemand te help met hulle sondes. Ja, hy kan soos Johannes die Doper ‘n sondaar na Jesus verwys maar self kan hy net mooi niks doen nie.

  Maar Petrus sê vir hom: Mag jou geld saam met jou vergaan, omdat jy gedink het om die gawe van God deur geld te verkry. (Handelinge 8:20).

  Niemand sal ooit vir God kan aankla deur vir Hom te sê “hoekom het U my nie kom red nie?” Hoe weet ek dit?

  En as iemand na my woorde luister en nie glo nie, Ek oordeel hom nie; want Ek het nie gekom om die wêreld te oordeel nie, maar om die wêreld te red. (Johannes 12:47).

  Want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. (Lukas 19:10).

  Sien jy, mense kan alleenlik van hulle sondes gered word as hulle na die Seun wat God die Vader gestuur het, luister. Sê my, luister die sielkunde en hipnose met hulle hipnotiseurs na Jesus Christus? Hoe kan hulle wanneer een van hulle voortreflikste protegés E. Fuller Torrey, gesê het:

  Psigiatrie was gewillig om sy waardes met die heilige water van medisyne te heilig en om dit voor te sit as die ware geloof van geestesgesondheid. Dit is ‘n vals Messias.

  Thomas Szasz, self ook ‘n ongelowige soos Freud, het gesê:

  “ . . . moderne psigiatrie . . . is nie maar net ‘n godsdiens wat maak of dit ‘n wetenskap is nie, dit is ‘n valse godsdiens wat daarop uit is om ware godsdiens te vernietig.

  En jy wil nog steeds vir my sê hipnotiseurs is in staat om mense te help met hulle sondes? Regtig?

  Jy skryf,

  Ons moet versigtig wees om negatief te wees oor iets waarvan ons min weet, ons moet besef in watter tyd die Bybel geskryf is, wat was hulle verwysings raamwerk? Hipnose word nerens in die Bybel by name beskryf nie, dit laat klomp “Grys areas” daar. Areas wat mense kies om te vertaal en te intrepeteur soos dit hulle pas.

  Wil jy vir my sê dat die verwysingsraamwerk van daardie tyd oor sondes anders was as nou? Sondes het van die begin af, toe Adam en Eva in ongehoorsaamheid aan God van die boom van goed en kwaad geëet het, nog presies dieselfde uitwerking op mense as wat dit toentertyd gehad het – dit bring skeiding tussen die mens en God en lei tot hulle ewige dood (verdoemenis). Dis dus presies dieselfde verwysings raamwerk as wat dit van die begin af was. Enigiemand wat dink hy kan mense help met hulle sondes deur ‘n tegniek soos hipnose op hulle toe te pas, is nie gered nie en lei mense wat na hulle opsien vir hulp direk hel toe. Ja, hulle sê kwansuis hulle glo in Jesus maar dis ‘n ander Jesus en ‘n ander evangelie wat hulle verkondig. As jy my die teendeel kan bewys sal ek maar te bly wees om my woorde terug te trek en om verskoning te vra.

  Ek twyfel of Jannie Pelser enige onderskeiding het, veral as jy in ag neem wat hy so ‘n klompie jare tydens ‘n Paasfees diens gesê het,

  Jesus het nie gekom om mense se siele te red nie. Jesus het gekom om God se heerskappy op aarde te vestig. Sy kruisdood en sy opstanding verteenwoordig die beslissende oorwinning van die liefdesmag van God oor al die geweld in hierdie wêreld.” (“Kruiskyk,” 29 April 2012).

  Ek daag u om vir my te wys waar Jesus se opdrag was dat mense moet seker maak dat hulle hemel toe gaan. Wys my een plek waar Jesus vir ons ‘n opdrag gee om seker te maak dat mense hemel toe gaan. Ons opdrag is om vir mense te gaan vertel die hemel het aarde toe gekom en is besig om in hierdie wêreld deur te breek. En u en ek, my, ons roeping is om tekens van God se naderende heerlikheid op aarde te kom opruk en nie om mense se oë te vestig op “a pie in the sky when you die” terwyl die wêreld rondom ons verlore gaan in elke dag se bestaanskrises nie. Dis ‘n verkeerde verstaan van die Evangelie.” (“Kruiskyk,” 29 April 2012)

  G’n wonder hy kan nie onderskei dat hipnose okkulties is en nie van God kom nie. (1 Johannes 4:1) Jannie is ‘n leraar wat almal se vriend wil wees behalwe die ouens wat die Evangelie wil uitdra en diegene wat ‘n valse evangelie verkondig, aan die kaak wil stel. Hy praat ook met lof van Annie Coetzee, ‘n New Ager.

 20. Frans Reichert skryf

  Is dit nie ‘n weerspieling van tekortkomeninge in eie geloof, dat God nie vertrou word om jouself op die regte pad sal hou as jy daarvoor vra nie?

  Nee, dis nie God se verantwoordelikheid om jou op die regte pad te hou nie. Hy het klaar die pad vir jou aangedui en jy moet sorg dat jy daarop wandel.

  Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind.
  (Mat 7:13-14)

  Het jy al deur die nou poort ingegaan?

 21. Frans Reichert says:

  Iewers praat ons verby mekaar!

  Ja ek het jou artikel gelees, dit is hoekom ek vrae het……

  Ek kan werklik nie jou aanvalende houding verstaan nie, ek vra hierdie vrae nie om jou te bevraagteken nie, ek vra dit om antwoorde te kry, aangesien ek myself as onkundig beskou, maar op hierdie staduim is die vrae net meer.
  Ja ek het laankal deur die smal poort ingegaan, ek leef dit daagliks uit! As ek dit nie uitgeleef het nie dink jy ek sou enigsins op Christelike blogs rondgesoek het na antwoorde?

  Ek wil nog vrae gevra het, maar ek dink ek moet eerder los.

 22. Frans Reichert,

  Gee jy om om ons te vertel hoe jy gered is?

 23. Frans Reichert,

  Om vra te vrae is nie verkeerd nie maar ‘n mens moet tog seker op een of ander stadium besluit op ‘n antwoord. Wat hipnose betref, het die Bybel die antwoord,

  Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind. (1 Petrus 5:8)

  Die woord “grēgoreuō” beteken om wakker te bly. Jy moet dus nie toelaat dat jy jouself (self-hipnose) of iemand anders (deur hipnose) jou in ‘n passiewe slaaptoestand plaas nie want dis net hier waar die duiwel en sy demone inkomkans kry. Ek het jou ook sekere vrae gevra maar jy wil blykbaar nie antwoord nie.

 24. Frans Reichert says:

  Tom (Discerning the World) wrote:

  Frans Reichert,

  Gee jy om om ons te vertel hoe jy gered is?

  Nee ek gee nie om nie, maar sal jy omgee ons te vertel hoe jy gered is?

 25. Frans Reichert says:

  Tom (Discerning the World) wrote:

  Frans Reichert,

  Om vra te vrae is nie verkeerd nie maar ‘n mens moet tog seker op een of ander stadium besluit op ‘n antwoord. Wat hipnose betref, het die Bybel die antwoord,

  Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ‘n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind. (1 Petrus 5:8)

  Die woord “grēgoreuō” beteken om wakker te bly. Jy moet dus nie toelaat dat jy jouself (self-hipnose) of iemand anders (deur hipnose) jou in ‘n passiewe slaaptoestand plaas nie want dis net hier waar die duiwel en sy demone inkomkans kry. Ek het jou ook sekere vrae gevra maar jy wil blykbaar nie antwoord nie.

  Dit is die probleem wat my deurmekaar maak, jy haal aanhaling na aanhaling uit die Bybel uit wat ek totaal anders intrepeteur as jy, wie van ons is nou reg?

  Ek raak deurmekaar oor jou artikel, Jy noem name soos Mesmer (1734-1815), Freud (1856 – 1939), Jung ( 1875 – 1961 ) Ek in my onkunde lees dat hierdie ouens hipnose gebruik het, en dat hulle ook bekend was vir okultiese bedrywighede. Wat is die verband? Is soos om te se moet nie die N1 gebruik nie Mens wat okultiese bedrywighede naastreef ry ook daardie pad?
  Daardie 3 persone wat jy noem is die mees onlangste een oorlede in 1961, is dit waar navorsing van hipnose gestop het? Daar moet tog sekerlik meer navorsing gedoen gewees het na dit!

  Ek het jou artikel weer gelees en nerens kan ek ‘n beskrywing kry van hoe hipnose werk in die menslike brein nie, nogtans haal jy aan dat die brein deur ‘n spook beheer kan word. Kan jy die verband tussen ‘n spook en hipnose verduidelik, en nog belangrikker kan jy dalk vir ons verduidelik hoe hipnose in jou brein werk? (wat gebeer in jou brein, as jy in hipnose gaan maw) ( dalk is daar ‘n meer onlangse onafhanklike ondersoek gedoen iewers)

  Jy noem ook in jou artikel dat toordokters en sielkundiges dieselfde tegnieke gebruik, kan jy uitbry daarop soos wat hierdie tegnieke is. Jy dink nie dalk dat dit net regverdig sal wees om die opinie van ‘n sielkundige te kry om die stelling te kan verweer nie?

  Wat my geweldig pla, en dit is hoekom ek se dat ons verby mekaar praat, is vrae wat ek vra, draai jy om en maak ‘n beskildigende stelling daarvan. Bv. Ek het gese wat was die verwysings raamwerk van die tyd van die Bybel, en jy het dit dadelik omgedraai en gevra het verwysings raamwerk van sonde verander? Die antwoord hierop is Nee, maar dit was nie my vraag/stelling nie!

  Ek kry ‘n vreemde gevoel oor hoe jy Ds. Pelser en die 2 hipnoterapeute aanval, is amper of jy vendetta het teen hulle veral teen ds. Pelser. Ek ken beslis nie die Bybel so goed soos jy nie (Ek haal my hoed af vir die kennis wat jy het.) maar in my beperkte kennis wat ek het weet ek dat net God mag oordeel, en ek weet ook dat God ‘n god van liefde is. Ek weet ook dat Jesus vir ons sonde aan kruis gesterf het (Ook ds. Pelser, ook die 2 hipnoterapeute) Ek weet ook dat ons primere doel op aarde is om meer en meer soos Jesus te word, en dat ons in elke geval moet vra “Hoe sou Jesus hierdie aangeleentheid hanteer het (What would Jesus do?), wat by my die vraag laat onstaan, hoe sou Jesus die 3 broers hanteer het as hulle dan nou skuldig was?

 26. Frans Reichert,

  Nee, ek gee gladnie nie om om te vertel hoe die Here my siel gered het nie. Maar ek dink dis net goeie maniere om die ou wat eerste die vraag gevra het, te antwoord.

 27. Frans Reichert,

  Ek kry ‘n vreemde gevoel oor hoe jy Ds. Pelser en die 2 hipnoterapeute aanval, is amper of jy vendetta het teen hulle veral teen ds. Pelser. Ek ken beslis nie die Bybel so goed soos jy nie (Ek haal my hoed af vir die kennis wat jy het.) maar in my beperkte kennis wat ek het weet ek dat net God mag oordeel, en ek weet ook dat God ‘n god van liefde is. Ek weet ook dat Jesus vir ons sonde aan kruis gesterf het (Ook ds. Pelser, ook die 2 hipnoterapeute) Ek weet ook dat ons primere doel op aarde is om meer en meer soos Jesus te word, en dat ons in elke geval moet vra “Hoe sou Jesus hierdie aangeleentheid hanteer het (What would Jesus do?), wat by my die vraag laat onstaan, hoe sou Jesus die 3 broers hanteer het as hulle dan nou skuldig was?

  Jy is heeltemal reg om te vrae “Wat sou Jesus doen” en hoe sou hy Ds. Pelser en die twee hipnotiseurs wie hy ‘n onderhoud toegestaan het, hanteer. Om jou vraag te antwoord moet ons gaan kyk na wat Hyself in sy Woord sê en wat Hyself by monde van sy dissipels gesê het. Hier gaan ons,

  En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei. (Mattheus 24:4-5)

  Ek het reeds in my artikel en in sommige van my kommentare aangetoon dat van die bekendste psigiaters erken dat sielkunde waarvan hipnose deel vorm ‘n valse Messias is wat daarop uit is om die Christendom te vernietig.

  E. Fuller Torrey, een van die toonaangewende psigiatriese navorsers in die wêreld sê:

  Psigiatrie was gewillig om sy waardes met die heilige water van medisyne te heilig en om dit voor te sit as die ware geloof van geestesgesondheid. Dit is ‘n vals Messias. (Klem bygevoeg).

  Paulus rig die volgende waarskuwing,

  Maar al sou ons of ‘n engel uit die hemel julle ‘n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom ‘n vervloeking wees! Soos ons vantevore gesê het, sê ek nou ook weer: As iemand julle ‘n evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom ‘n vervloeking wees! (Galasiërs 1:8-9).

  Hipnoterapeute maak daarop aanspraak dat hulle mense van hulle sondes kan verlos. A sodanig is dit ‘n ander evangelie en kom dus onder die vloek waarvan Paulus in bg gedeelte praat.

  Ja beslis, God is ‘n God van liefde maar Hy is ook ‘n God van regverdige oordele. Luister wat sê hy hier,

  Weet julle nie dat julle ‘n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God skend [met verkeerde leerstellings en ander evangelies], sal God hom skend; want die tempel van God is heilig, en dit is julle. (1 Korinthiërs 3:16-17).

  Dis juis omdat God ons liefhet met ‘n jaloerse liefde dat Hy ons waarsku teen wolwe in skaapsklere.

  Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is. (Mattheus 7:15) {Dis die Here Jesus self wat hier ptaat, nie ek nie].

  As ons dus soos Jesus wil wees moet ons ook soos Hy ons broers en susters waarsku teen valse leringe en valse profete, nie waar nie. OM die waarheid te sê, Hy het die inhoud van ware goddelike liefde uitgespel toe hy vir Petrus gesê het “Pas my skape en my lammers op.” As ons nie waarsku nie, pas ons nie God se skape en lammers op nie en kan ons nie sê ons het Hom lief nie (Lees gerus weer Johannes 21:15-17).

  En die woord van die HERE het tot my gekom en gesê: Mensekind, spreek met die kinders van jou volk en sê vir hulle: As Ek die swaard oor ‘n land bring, en die mense van die land neem ‘n man uit hulle kring en stel hom as wag vir hulle aan, en hy sien die swaard aankom oor die land en blaas met die basuin en waarsku die mense— as dan iemand die geluid van die basuin hoor, maar hom nie laat waarsku nie, en die swaard kom en neem hom weg, dan is sy bloed op sy hoof. Hy het die geluid van die basuin gehoor, maar het hom nie laat waarsku nie: sy bloed is op hom. Maar as hy hom laat waarsku, dan red hy sy siel. As daarenteen die wag die swaard sien kom en met die basuin nie blaas nie, sodat die mense nie gewaarsku is nie, en die swaard kom en neem ‘n siel uit hulle weg—dan is hy deur sy ongeregtigheid weggeneem, maar sy bloed sal Ek van die hand van die wag eis. (Esegiël 33:1-6)

  Ek het absoluut niks teen Ds Pelser en sy gaste nie. Waarteen ek dit het is hulle leerstellige dwaalleer.

  Kyk gerus na hierdie video op Youtube.

  https://www.youtube.com/watch?v=PcuhhJ1BaMk

 28. Frans Reichert says:

  Frans Reichert wrote:

  Tom (Discerning the World) wrote:

  Ek het jou artikel weer gelees en nerens kan ek ‘n beskrywing kry van hoe hipnose werk in die menslike brein nie, nogtans haal jy aan dat die brein deur ‘n spook beheer kan word. Kan jy die verband tussen ‘n spook en hipnose verduidelik, en nog belangrikker kan jy dalk vir ons verduidelik hoe hipnose in jou brein werk? (wat gebeer in jou brein, as jy in hipnose gaan maw) ( dalk is daar ‘n meer onlangse onafhanklike ondersoek gedoen iewers)

  Jy noem ook in jou artikel dat toordokters en sielkundiges dieselfde tegnieke gebruik, kan jy uitbry daarop soos wat hierdie tegnieke is. Jy dink nie dalk dat dit net regverdig sal wees om die opinie van ‘n sielkundige te kry om die stelling te kan verweer nie?

 29. Frans Reichert says:

  Tom (Discerning the World) wrote:

  Frans Reichert,

  Hipnoterapeute maak daarop aanspraak dat hulle mense van hulle sondes kan verlos. A sodanig is dit ‘n ander evangelie en kom dus onder die vloek waarvan Paulus in bg gedeelte praat.

  Hierdie stelling van jou laat krap my ook baie kop. Ek hoor wat jy se en ek (dink) ek verstaan wat jy bedoel. Is ek reg as ek se jy se hipnoterapeute maak aanspraak daarop dat hulle jou kan verlos van sonde oor rook sonde is en hulle dan die rook probleem kan oplos? Ek bedoel ek het nog nie een hipnoterapeut se advertensie gesien wat se “Ek bevry jou van sonde deurmiddel van hipnose nie!!!” Hulle se wel ek kan jou help met jou rook probleem.

  Jy se ons moet ons geloof dan direk tot God rig en vir Hom vir hulp vra om die rookprobleem (sonde ) op te los, Is ek reg as ek dit se?

 30. Frans Reichert says:

  Tom (Discerning the World) wrote:

  Kyk gerus na hierdie video op Youtube.

  Ek belowe ek sal, ek het ongelukig net nie nou tyd nie, ek sien dit is nogal lang video.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *