Eric von Anderseck – Mystery Christ ‘blowing his Trumpet’ – Identified

Lord Metatron Archangel

Eric von Anderseck – Mystery Christ ‘blowing his Trumpet’ – Identified

It’s Metatron.

Second 8th Week Apostolic Institute of Theology are an online based organisation where you sign up to study with them and they send you ‘biblical’ course material.  The problem is the course material is not biblical, the founders of this institute are cult leaders and their entire gospel is based around the Book of Enoch.

Second 8th Week Ministries – South Africa

“God is now pouring out His Grace upon the nations bringing believers back to the Second Covenant of Jesus Christ. The second 8th Week is the time allotted by God for the restoration of the true and living knowledge of Jesus Christ. It is now the time for the body of Christ to come into a unity and oneness that reflect the kingdom of God.”   —

This is what Dr. Eric von Anderseck, founder of Second 8th Week, has to say:

“Dear Prospective Students:

On behalf of myself and the staff, I would like to extend a warm welcome to you! As you may know, the church is in an exciting time of transition back to her first love, back to the first works of the Second Covenant of Jesus Christ. As a steward of the house of Jesus Christ, His judgments of mercy for the church were revealed to me in 1982. The word of the Lord said to me:

‘THERE SHALL BE A UNITY THAT SHALL NOT BE FEIGNED, AND A ONENESS THAT WILL NOT BE DECEITFUL.’

The Lord is speaking of the restoration of His church. Before it was in our minds to pray for revival, it was in the mind and heart of God. Before we knew to ask God to return the church to true Apostolic Governance, it was in the mind of our Lord. Before we knew to cry out to God for truth, it was in the mind of the Lord to return the church to the unity of the faith and the cross of Christ. We know that when God gives a word He already has a plan to bring that word to pass and a season for its fulfillment.

What begins as a still small voice that is heard by a few, grows until the word of the Lord fills the earth, making glad the hearts of all those who hear. God has marked this time in church history to restore living apostles to teach and nurture the church. For As God sent Adam to steward His garden so God sends apostles to steward His divine nature in the hearts of His saints. The apostles of Jesus Christ: Peter, John, James, and Paul were called of God to direct the church in righteousness and build the church in faith.

The grace of God did not end with the twelve apostles of Jesus Christ. By step upon step and order by order the church is built by the Spirit of the Lord through living apostles today. The Bible teaches that the New Testament is not the letter of the text, but the living record of Jesus Christ. Therefore apostles teach Christ by the pattern of His covenant and believers live by the power of the Spirit. Second 8th Week Apostolic Institute of Theology has much to offer. If you are a believer in Christ and would like to transition into the Second Covenant to grow up into Christ’s fulness and learn how to minister to others, we welcome you.

The season is manifest for leaders and ministers to join hands to labor in His field, reaping the end time harvest. The righteous rejoice in the equity of God, which we carry to all places, to all brethren, to enrich all in the faith. Enrollment into the Second 8TH Week Apostolic Institute of Theology covers all the basics of the Christian walk and preparation for ministerial duties. Curriculum covers the foundation of truth, why the church needs living apostles today, Discipleship, Doxology Training, Dream Workshop, Pattern Recognition Skills, stewardship, and God’s Intelligent Design for Christ-Centered Spiritual Transformation in the soul. If you are a minister seeking leadership training and accreditation, we welcome you. If you are a minister and have a congregation, Bible study group, or college and you would like to transition into the Second Covenant, we welcome you.

If you are looking for a church home, we welcome you to take our membership course and begin to assemble with us online. Let your hands be strong to labor in righteousness. charity will release the soul of bondage.”   — http://www.second8thweek.com

But wait!   Not only did Eric von Anderseck get a message from Jesus in 1982, Jesus also gave him one in 1984:

“TELL THEM I AM COME TO BRING LIFE … I AM COME TO BRING THEM OUT OF DARKNESS. LOVE JESUS.”   —

But wait, you are probably wanting to know WHO Metatron is?

“For centuries Christians have been fearful of Prophet Enoch’s writings, in part due to the distortion of his identity with Adam’s grandson, named Enoch who was the father of the Mystery Religions and all idolatries and partly due to the confusion of another Enoch, the son of wicked Cain who slew his brother Able.

The Prophet Enoch, a holy man of God, is spoken of in the Bible in Genesis 5:23-24, “And all the days of Enoch were three hundred sixty and five years. And Enoch walked with God: and he was not; for God took him.” He was raptured, or translated to heaven, as we read in the book of Hebrews, “By faith Enoch was translated that he should not see death; and was not found, because God had translated him: for before his translation he had this testimony, that he pleased God” (Heb.11:5).

God was pleased with Enoch so translated him to heaven. It also pleased God to change his name to Metatron and give him a multi-dimensional tour of the cosmos, the mystery of His Throne, God’s creation from beginning to end, and the behind the scenes look at His invisible kingdom and master plan for us”     — “Concise Commentary of the Books of Enoch”,  Eric W.B. vonAnderseck Th.D, D.D.  http://book-of-enoch.org

The following people are apostles at Second 8th Week Ministries in South Africa:

  • John Welty
  • Rina Bekker
  • Nena Kleimola
  • George Kleimola
  • Cobus Wolmarans
  • Bart Neethling

Why Mosselbay?  Well…

“‘n Menigde profesieê en openbaringe meld dat daar ‘n groot herlewing sal wees en dat dit in die Kaap provinsie sal begin.  Meeste Suid Afrikaners is baie bekend met Siener van Rensburg.  Vanaf 1871 tot en met sy dood in 1926 het hy meer as 700 visioene oor die toekoms van Suid Afrika, ander nasies asook wêreld gebeure gehad. Sy profesieê is tot vandag toe veelbesproke.

Hy het die groot griep epidemie van 1918 profeteer; Engeland se verlies van al haar kolonies, die onafhanklikheid van Ierland, Die Chernobyl ramp van 1986, Princess Diana se egskeiding en dood “‘n pragtige Engelse dame in ‘n motor ongeluk wat deur die hele wêreld betreur sou word) asook die bankrotskap en skuld van Amerika en Engeland.

Alhoewel meeste van sy visioene oor wêreldgebeure, politiek en oorloê was, was daar buitengewone openbaringe wat hy ontvang het, wat hy nie kon plaas nie, wat vir ons dalk van belang kan wees en wat inskakel by die huidige visioene in die lug oor Mosselbaai.

In 1924 profeteer hy; “Ek het ‘n eienaardige  optog van mense gesien;  Ek sien ‘n wawiel rol uit Kaapland oor die ganse Suid Afrika en sien ‘n groot skare mense saamdrom.  Dis ver in die toekoms en ek glo nie dis oorlog nie. Dit lyk soos ‘n trek.  In die boek ‘Stem van die Profeet’  word daar na hierdie optog verwys as ‘n ossewatrek.  Dit weerspreek dan die feit dat die profesie se ‘dis ver in die toekoms.’  Ons is lank nie meer in die era van die ossewa nie. Hierdie is ‘n geestelike profesie, daarom kon die siener nie bepaal wat hierdie skare mense voorstel nie. God lig nou hierdie profesieê uit aan die wat Sy tydvlak verstaan.

Siener van Rensburg meld ook dat die tweede koms van Jesus Christus, ‘n JUBELJAAR sal wees en dat dit sal veroorsaak dat die grense van Suid-Afrika verleng sal word tot in Zimbabwe and Namibia.   Hy sê dan ook in een van sy profesieê dat die probleme in Suid Afrika van baie korter duur sal wees as dit vergelyk word met ander lande, want die Here gaan Sy krag en seên oor ons uitstort en so veroorsaak dat Suid Afrika ‘n veilige hawe gaan wees vir Christene van oral oor die wêreld.

Siener van Rensburg het ook voorspel dat “duisende  Christene Europa gaan verlaat en na Suid Afrika toe gaan stroom. Hy het gesien hoe hierdie mense se tente staan vanaf die KAAP tot in die Kalahari en Namibiê; vanaf Durban tot in Mosambiek (Maputu). Dit sal tydelike verblyf aan Christene bied; want Suid Afrika sal in daardie tye glo nie net die veiligste land ter wêreld wees nie, maar ook die enigste Christenland.  (Stem van die Profeet deur Adriaan Snyman)

Apostel Rina Bekker van Second 8th Week Bedieninge, wat 10 jaar gelede een van Suid Afrika se nuutste Apostoliese bewegings hier in Mosselbaai gestig het, glo dat daar ‘n geestelike skakel is wat hierdie profesieê koppel aan dit wat God nou hier in Mosselbaai doen.

“Ek glo daar is ‘n direkte skakel tussen die Trompet foto’s, die Herder in die wolke en die siener se profesieê.  Ek glo dat God duidelik met ons praat deur die Siener se profesieê, wat duidelik verwys na die JUBELJAAR (waarin ons nou is) God bevestig dit nou met hierdie tekens in die lug.”

Die optog van mense en Christene wat van dwarsoor die wêreld instroom na Suid Afrika, spreek van God se wekroep tot al die nasies.  Hy roep die massas op na hierdie area om met Sy eindtyd werk te begin.  Vyftien jaar gelede het God aan my openbaar dat Sy herlewing hier in Mosselbaai gaan begin, en soos wat God Sy tekens en wonders gaan vermeerder, gaan die boodskap en krag van God soos ‘n wiel uitrol.  “Ek het gesien hoe dit begin in Mosselbaai en dan uitrol tot in Kaapstad, dan weer in die teenoorgestelde rigting na Port Elizabeth, dan uit in al die dele van die land, die wêreld in.” Ons leef in ‘n tyd van vervulling van hierdie profesieê.

As ons na die wiel in Siener van Rensburg se profesie kyk kan ons ook die skakel sien met woorde wat in  die afgelope paar maande in apostoliese byeenkomste deurgegee is.  God het woorde deurgegee oor “die wiel van mobilisasie”, “mobilisasie van die kerk” .  In Januarie 2010 het God aan apostel Rina die volgende woord gegee: “Ek mobiliseer nou my kerk.”

Geestelik gesproke is die kerk op ‘n laagtepunt en is dit nodig dat sy sal terugkeer na God se goddelike orde vir geloof, die verbond van Jesus Christus.  Ons het briewe ontvang van mense oral oor Afrika wat die foto’s van die Trompet Basuin en die Herder in die wolke gesien het, en hierdie dinge bevestig wat God nou openbaar.  Internasionale reaksie stroom nou ook in.”   —

OKAY, well this has opened up a whole new can of worms.

————–

Original photo in the article:  Christ appears in cloud at Mosselbay

Rosa Ellis took a photo using her cell phone while in Danabaai where she claims you can clearly see Christ holding a lamb in his arms. Apostle Rina Bekker says this is also a sign of the end times.

And here is a picture of the red trumpet.  They say,

“The photo was of a huge trumpet in the sky of Mossel Bay South Africa. This was not a cloud formation, but as you can see in the photo, a clear and unmistakable trumpet. The photograph is authentic and has not been edited in any way.”  —

… I think they should have edited the picture cos it looks like a Vuvuzela.

—————-

Please share:

Deborah (Discerning the World)

Deborah Ellish is the author of the above article. Discerning the World is an internet Christian Ministry based in Johannesburg South Africa. Tom Lessing and Deborah Ellish both own Discerning the World. For more information see the About this Website page below the comments section.

guest
Name or Username
Terms and Conditions

After commenting you have 15 minutes to EDIT your comment. Click the gear comment-gear at the bottom right corner of the comment box, then click EDIT.

Recent Comments Section: The last page of most recent comments is displayed first. Please read all previous comment pages if there are any. Thank you.
270 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Michael

Pride is the most deceptive sin of all…it even hides itself in virtues and graces and yes we all fall victim to it and yes it is the last sin we recognise and denounce…that’s why we have got to search our hearts and ask the Holy Spirit to reveal if there be any wicked way in me…thoughts,attitudes,disposition etc.
There is in a sense “good” pride;
A reasonable or justifiable self-respect; or improper and excessive self-esteem known as conceit or arrogance. The apostle Paul expresses a positive kind of pride when speaking of confidence in Christians (2 Cor 7:4) or of strength in the Lord (2 Cor 12:5, 9). However, it is the latter sinful meaning of pride which most frequently appears in the Bible, both in the OT and the NT.

The 10 Hebrew and 2 Greek words generally used for pride refer to being high or exalted in attitude, the opposite of the virtue of humility, which is so often praised and rewarded by God. One other Greek word refers to a person’s being puffed up or inflated with pride or egotism. The idea is that one gives the impression of substance but is really filled only with air (see, e.g., 1 Cor 5:2; 8:1; 13:4; Col 2:18).

Pride is basically a sin of attitude and of the heart and spirit. Hence one reads, “Haughty eyes and a proud heart, the lamp of the wicked, are sin” (Prv 21:4). Ecclesiastes 7:8 speaks of “proud in spirit” and the psalmist declares, “O Lord, my heart is not proud, or my eyes haughty” (Ps 131:1 nasb). Pride is cited in the two lists of the most glaring sins in the Bible. Along with the sins for which God is going to judge the Gentiles, one finds insolence, arrogance, and boasting (Rom 1:30). Included with the sins that will be prevalent in the last days, Paul includes boasting, arrogance, and conceit (2 Tm 3:2, 4).

As so many of the sins of attitude, pride cannot remain internalized. It can infect one’s speech; and boasting is one way by which this sin can appear in one’s speaking (see the passages referred to above and also Mal 3:13). Pride can also appear in the way one looks at another person. Hence the Scriptures speak of “haughty eyes” in Proverbs 6:17, or, as some translators render it, “a proud look.” The psalmist speaks of a person with “haughty looks and arrogant heart” as one he cannot endure (Ps 101:5; see also Prv 30:13.) Pride may also take the ugly form of contemptible treatment of others (Prv 21:24). One of the illustrations of this in the Bible is the way in which the Pharisees and other Jewish leaders treated and spoke of those beneath their social level (e.g., Mt 23:6–12; Jn 9:34). They especially despised tax collectors and sinners.

However having said that I believe that even good pride is deceptive in itself and all pride (like the old self/man must die) so the the Lord Jesus Christ can live in me…total surrender and obedience…only then I am I truly free.

Apostle Eric vonAnderseck

Deborah (Discerning the World) wrote:

Eric
REPEAT:
So Peter, John or Enoch (who ever) appeared in a dream and appointed you an Apostle. Incredible (lol). How do you know it was REALLY them? Tell me how you tested that it was not SATAN who appeared to you in your dream? You do not know what any of these men looked like.

Apostle Eric says: And how do you know if God really spoke to Moses out of the burning bush seeing you were not there also? And why didn’t Peter “rebuke the Devil” in the vision/trance of acts ACTS11:8 But I said, Not so, Lord: for NOTHING COMMON OR UNCLEAN hath at any time entered into my mouth. How did Peter or Moses “test” the spirits?
Your question is self revealing, that you never had a divine dream or vision, so this challenges your theology which denies such manifestations. I gottha cornered here Deb!

Michael

Enoch was a holy man but he was a man nevertheless and all men have sinned and no man replaces the Lord Jesus Christ’s completed work. This is heresy of the worst order and mixing scripture with error with the purpose of making the truth confusing and watering down all that the Lord Jesus has done for us.
There is no scripture that contradicts the final gospels. This is awful nonsense. To have visitations of saints to add to confussion smacks of eastern religion and mysticism and even spiritualism .
There are no more apostles after the fulfillment of the completed Word of God and anybody who adds,changes or takes out and twists I really feel sorry for, as this is the intention of Satan.

The following is total nonsense…twisted and out of context…Satan is a liar!

The grace of God did not end with the twelve apostles of Jesus Christ. By step upon step and order by order the church is built by the Spirit of the Lord through living apostles today

For centuries Christians have been fearful of Prophet Enoch’s writings, in part due to the distortion of his identity with Adam’s grandson, named Enoch who was the father of the Mystery Religions and all idolatries and partly due to the confusion of another Enoch, the son of wicked Cain who slew his brother Able.

God was pleased with Enoch so translated him to heaven. It also pleased God to change his name to Metatron and give him a multi-dimensional tour of the cosmos, the mystery of His Throne, God’s creation from beginning to end, and the behind the scenes look at His invisible kingdom and master plan for us” — ”Concise Commentary of the Books of Enoch”, Eric W.B. vonAnderseck Th.D, D.D

Enoch’s writings are for our time, that the knowledge of truth, the knowledge of God’s vast handiwork, and an accurate historical account of the fall of the Watchers, and man’s fall might be recalled for such a day as this. We are pleased to introduce a commentary of the books of Enoch, by Apostle Eric vonAnderseck.

Apostle Eric vonAnderseck

Michael wrote:

Pride is the most deceptive sin of all…it even hides itself in virtues and graces and yes we all fall victim to it and yes it is the last sin we recognise and denounce…that’s why we have got to search our hearts and ask the Holy Spirit to reveal if there be any wicked way in me…thoughts,attitudes,disposition etc.
There is in a sense “good” pride;
A reasonable or justifiable self-respect; or improper and excessive self-esteem known as conceit or arrogance. The apostle Paul expresses a positive kind of pride when speaking of confidence in Christians (2 Cor 7:4) or of strength in the Lord (2 Cor 12:5, 9). However, it is the latter sinful meaning of pride which most frequently appears in the Bible, both in the OT and the NT.
The 10 Hebrew and 2 Greek words generally used for pride refer to being high or exalted in attitude, the opposite of the virtue of humility, which is so often praised and rewarded by God. One other Greek word refers to a person’s being puffed up or inflated with pride or egotism. The idea is that one gives the impression of substance but is really filled only with air (see, e.g., 1 Cor 5:2; 8:1; 13:4; Col 2:18).
Pride is basically a sin of attitude and of the heart and spirit. Hence one reads, “Haughty eyes and a proud heart, the lamp of the wicked, are sin” (Prv 21:4). Ecclesiastes 7:8 speaks of “proud in spirit” and the psalmist declares, “O Lord, my heart is not proud, or my eyes haughty” (Ps 131:1 nasb). Pride is cited in the two lists of the most glaring sins in the Bible. Along with the sins for which God is going to judge the Gentiles, one finds insolence, arrogance, and boasting (Rom 1:30). Included with the sins that will be prevalent in the last days, Paul includes boasting, arrogance, and conceit (2 Tm 3:2, 4).
As so many of the sins of attitude, pride cannot remain internalized. It can infect one’s speech; and boasting is one way by which this sin can appear in one’s speaking (see the passages referred to above and also Mal 3:13). Pride can also appear in the way one looks at another person. Hence the Scriptures speak of “haughty eyes” in Proverbs 6:17, or, as some translators render it, “a proud look.” The psalmist speaks of a person with “haughty looks and arrogant heart” as one he cannot endure (Ps 101:5; see also Prv 30:13.) Pride may also take the ugly form of contemptible treatment of others (Prv 21:24). One of the illustrations of this in the Bible is the way in which the Pharisees and other Jewish leaders treated and spoke of those beneath their social level (e.g., Mt 23:6–12; Jn 9:34). They especially despised tax collectors and sinners.
However having said that I believe that even good pride is deceptive in itself and all pride (like the old self/man must die) so the the Lord Jesus Christ can live in me…total surrender and obedience…only then I am I truly free.

Michael wrote: Pride is the most deceptive sin of all…it even hides itself in virtues and graces.
Apostle Eric says: Michael, your using definitions as a weapon and self justification to resist grace. Pride is the opposing power to the presence of Grace and cannot hide in grace. Is Satan hiding in Christ? 2 CORINTHIANS 6:15 And what CONCORD hath Christ with Belial? or what part hath he that believeth with an infidel?
Michael wrote:… that’s why we have got to search our hearts and ask the Holy Spirit to reveal if there be any wicked way in me…thoughts,attitudes,disposition etc.
Apostle Eric says: that is a noble thought, but holds no substance, because everyone thinks that some how the Holy Ghost will do this which is an evident failing on your part. When you use your own soul as the record of faith you are manifesting the spirit of antichrist. Jesus Christ is the true Record and only Way.
Michael wrote:The apostle Paul expresses a positive kind of pride…
Apostle Eric says: that is an assumed perspective of your own making to justify your feelings of self worth. Now that is pride (Satan’s influence).
Michael wrote: One other Greek word refers to a person’s being puffed up or inflated with pride or egotism. The idea is that one gives the impression of substance but is really filled only with air.
Apostle Eric says: Truth is not a mixed concept of earthly things or approved laws of man. That is foolishness with God, because it is the wisdom of this world tethered to the moral-code of man to find equity in place of His peace.
So in essence anything outside of your theology circle is evil and pride! Yet there are those on this forum that will contribute a perspective that differs from yours to some degree or another.
The church needs apostles to direct the saints in their priesthood and wisdom for growth. The absence of apostles is self evident in the diversity of denominations and doctrines. Pastors have sought to replace apostles but without success. The Lord said the church is in darkness, not me, so if you are hearing the voice of the Lord in truth you will come into covenant.

Apostle Eric vonAnderseck

[EDITED by DTW: Dear Eric, your ship has come to take you away to Metatron land – please go in peace]

Michael

When you replace,add to,substitute or even idolise or even slightly elevate any man be it Enoch,Moses,Elijah,Peter,Paul or anybody so as to water down the Saviour and the Cross and all that He and His accomplishments are you are in very dangerous ground. This is where the false religions have their origin.
As for me…Phillipians 3:10 is all I want and need…that I may know him, and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, becoming conformed unto his death.
Anything else fades into total insignificance…it really makes me angry when false teachers try to even lead the elect away from this truth.

Eric if you really believe all this then it’s your soul at stake but you have absolutely no right to dish your poison out to the gullible masses.
This really makes me very angry.
True Christians we really have to wage prayer warefare against this teaching and ask God to intervene and change this man and save his soul.

Michael

Eric…forget all this garbage and interlectualism…Christ came into this world to save sinners like ME and You and all we need is Him. I repeat that is all we need…period. You are a clever…studied man…do you really think God is like you…a megalomaniac that enjoys confusing people like the simple and honest and straight forward…people struggle today to hear the SIMPLE message of SALVATION because of people like you. There are others with another gospel, the Benny Hinns the Hagins and a myriad of others that appeal to man’s need to improve but are poisened in vanity and confusion. Read the scripures simply and honestly without putting deep interlectual questions that confuse and lead people away from the Cross. When I read the Gospels His messages were simple…especially in the days when He walked the dusty streets of Jerusalem and Galilee.
It is in my imperfection that I love Him because the bottom line is He really all I need… and I truly have grown to love because He really knows and cares…even my genuine brothers and sisters do not do that for me with all their good intentions. As I have grown in Christ is has become more clear to me how imperfect we all are and that He wants us to be only Christ centred because He is the Saviour and only in Him alone do we have life.

Michael

Again…there are spelling errors and words omitted…should be patient and edit methodically…would be easier if one could see the whole page?

Gavin

Goodness me Deb, Greg en Michael??? Read through these posts and all I can say is that hatred is oozing out of all of you like puss from a badly infected wound! Where is the Love of God??? Why don’t you find yourself a better purpose in life. Time is precious man and the bible says that we should Redeem the Time! They say bad pubicity is good publicity and therefor I investigated the Second8thWeek Website and the things they preach there is sound and powerful man. You sound like a bunch of seriously bitter angry souls. You can all learn a whole lot of wholesome things from him when it comes to Faith in God. What are your callings? From what basis have you appointed yourself as “discerners”? Who called and appointed you, for I see little of the character and nature of Christ in you all. This is a rediculous website, BUT a sweet pointer to something bigger and deeper! Go have a look at the Second8thWeek site. Cool stuff you preaching apostle Eric, don’t stop, I could feel it touch my heart in a good way! Gav

Monique Babst

The DTW page expresses great enmity against God’s stewardship, Truth and the work of the Spirit. Fulfilling the prophecy of Paul about the last days.

1 PETER 4:4 Wherein they think it strange that ye run not with them to the same excess of riot, SPEAKING EVIL of you:

2 TIMOTHY 4:4 And they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto FABLES.

Christianity has become a historical infatuation about Jesus Christ and a moral challenge, when it should be about faith in His covenant.

Monique Babst

Dear Greg, Michael, Deborah

While reading through this whole discussion I saw the following: Hate, Mocking, Ridicule, Maliciousness and Pride. I saw people feeding of each other’s confirmations; making each one feel more justified in his/her principles.

The Saints of the Second 8th Week can talk and talk and talk to you, but the thing is, you have already made up your mind. When you invite us to talk to you, it’s not to listen, but to mock. To you it’s about finding something that we say and then using it against us and to justify your own principles.

You mock and ridicule what you don’t understand. What is being said does not add up to what you believe about God and therefore you reject it and listen with a half ear. You use half-truths and hearsays and build your own story and then use this story to justify you methods and your hate.

People do not want to hear the gospel of Christ, because to them it will mean that they would have to give up themselves. They would have to give up their principles and their own ideas about God. They would have to humble themselves before God and take on His knowledge and come into His service. Truth cuts. Truth offends. It hurts the pride and therefore people reject it. Christ didn’t come to preach a gospel that fit and pleased man. Christ preached a gospel that stepped on toes and offended. So in order to justify their not submitting to God, people despise government. You can say to that “Well, I have submitted to God and I am serving Him”. My question is: On whose terms?

Through ignorance man interprets scripture on his own, using his reason, his imagination, his aspirations and his principles to build for himself a Christ that will confirm him/herself. When doing this man is dictating to God how it is that he will serve Him. God does not wait at man’s gate for wisdom. There are currently thousands of Christian denominations (Faiths), each practicing their own faith. The results is thousands of different Christs in the world, all created from the same bible. Where is the order in that? Where is the unity? Eph 4:5 One Lord, one faith, one baptism. The churches reek with hypocrisy and everyone is bringing their own bread (doctrine) to the table. They are taking bits and pieces here, rejecting some, accepting others and changing some to fit their own aspirations and truths. For those of the world this is easy to see.

God is a God of order, a God of structure, and He is also a God of KNOWLEDGE. 1Sam 2:3 . In these end times God is restoring His pure and ordered knowledge to the church so that His church might know how to serve Him and once again be spotless. So that through this service they will be able to walk in unity with the Spirit and bear forth the fruit of God’s kingdom, glorifying Him. God has placed a design in His Second Covenant. It is a system through which (with our participation) He will be able to restore the soul so that it will reflect His Glory. So that when He looks at his children He will see His own reflection in the waters of their soul.

Currently you are looking at man. You are looking at those of second 8th week and you are seeing the minority. You are seeing men and woman with frailties. You are not LISTENING to WHAT is being said. You are not hearing the voice of Gods grace, because you are hardening your hearts. Throughout the history of the world it was never about Gods steward (Moses, Elija, etc.) It was about the KNOWLEDGE that God gave through the steward and His Grace (Power) that accompanied that knowledge. It’s not about Apostle Eric and the other Apostles. It’s about Christ. It is about the knowledge that allows us to once again walk in perfect harmony with Christ. It’s about the knowledge that allows us to experience TRUE REGENERATION through our participation with it. The main purpose of serving God is bearing fruit. Fruit is what glorifies God. Fruit is His delight. He desires to propagate His likeness in His children and through them. But man needs knowledge in order to understand how God would go about to heal the soul and what it is that is expected of us in this process.

I remember reading in this discussion something like this: once they have spoken in tongues there is no convincing them that they are wrong. Have you ever stopped to think why it is that you cannot convince them? WHAT it is that is keeping them? What is it that they are experiencing, so that nothing you say can budge them? They are experiencing true deliverance. They are daily walking in the Light and Life of Christ. Terms such as Holiness, Sanctification, Perfect faith, Pleasing God, Regeneration and Renewing of the mind are no longer something they read about and are trying to define on their own, it is something they are EXPERIENCING daily. The scriptures are no longer a mystery, because they have the knowledge that allow them to interpret scripture and see the face of God and not their own. To interpret scripture from Gods perspective and not their reason and imagination.

If you would stop and for one moment lay down your own principles and ideas about God. If you would Pray about this and sincerely ask God to show you whether this is truly His Spirit moving and bringing revival. If you would allow God to discern for you instead of judging according to what you believe is truth, then God will show you that this is truly His Spirit bringing deliverance. I cannot convince you, it is God that must do the work.

Deborah, I don’t know if you will delete my post. I don’t know if you will edit it and leave some things out. All I can do is ask you not to.

Monique

Evangelist Melissa Bolduc

Amen to what Monique wrote, well said! Of course we knew the hardness of their hearts would be made manifest by their comments and false accusations.

This reminds me of something I reflected on this morning regarding those who are steeped in ignorance/darkness Hosea 4:6 “My people are destroyed for lack of knowledge” This speaks of the many who “think” they are on the right path, yet are without the knowledge of the holy to save their soul.

Over and over we are encouraged and warned through the scriptures to get wisdom and knowledge. To get something implies we don’t possess it. Man thinks he can read the scriptures and decide he knows what God is saying apart from His government, truth and spirit. IMPOSSIBLE and as you brought light to Monique we thus have 30,000 plus so called christian religions/faith etc all claiming the right way, claiming salvation in Christ apart from the 3 main ingredients of GOVERNMENT, TRUTH and SPIRIT.

Many cannot believe that God would use one man to bring revival and restoration to the church and certainly that it would not be them, but this again shows their ignorance for this is the pattern God has set and chosen through every week of His plan for the salvation of mankind. This IS a huge stumbling block and used of God on purpose!

The stiffnecked and uncircumcised in heart are those who refuse to hear truth now, yet will be made to hear and will be SHOCKED when the Lord says; “depart from me I never knew you, ye that work iniquity”.

The name of this sight is “Discerning the World” and that’s exactly what is here, the carnal minded Christians which are not peculiar as God said his people would be, they have no priesthood according to truth therefore they speak against it and Gods steward, they resist Gods grace for the salvation of their soul and are full of the pride of the world. If you can’t tell the difference between the world and the church that’s because there is no difference.

One thing you must admit if you can agree with nothing else we say on behalf of Chief Apostle Eric and those of Second 8th Week and that is we are a “peculiar people”. We don’t think like you, talk like you, nor do we worship God like you.

With that said I would like to add one last thing the Lord gave me this morning;

“The ignorance in man through the deception of satans false knowledge is in believing God is like himself, fleshly and carnal, but God is a spirit, heavenly and divine whereas His ways and thoughts are above man, therefore we cannot bring God down to our level, but must ascend to His through the knowledge of the Holy and with our worship always in spirit and in truth.

May the Lords grace find entrance into your hearts while there is still yet time.

Evangelist Melissa S8W Worldwide Apostolic Assemblies

Evangelist Melissa Bolduc

Deb for your learning experience regarding knowledge and its importance and necessity for faith;

The word “Knowledge” is in the scriptures 172 times, beat out by love=310,faith=247, wisdom=234,and known=222 which is in direct correlation to KNOW-ledge.

We cannot KNOW God apart from the KNOW-ledge of Him which we receive from Gods KNOW-Ledge Stewards called APOSTLES.

Some would say “that’s why we have the scriptures”, and I say the letter killeth, but the Spirit gives life! The life of Christ embodies the KNOWLEDGE of His truth,the (hidden) Mystery of Christ not the dead letter, for Christ is not pen and paper, He IS the LIVING WORD of GOD.

JOHN 5:39 SEARCH the scriptures; for in them ye think ye have eternal life: and they are they which TESTIFY of me.

ISAIAH 28

9 Whom shall he teach KNOWLEDGE? and whom shall he make to understand doctrine? them that are weaned from the milk, and drawn from the breasts.
10 For precept must be upon precept, precept upon precept; LINE UPON LINE, LINE UPON LINE; here a little, and there a little:
13 But the word of the LORD was unto THEM precept upon precept, precept upon precept; LINE UPON LINE, LINE UPON LINE; here a little, and there a little; that they might go, and FALL backward, and be BROKEN, and SNARED, and TAKEN.

HOSEA 4:1 Hear the word of the LORD, ye children of Israel: for the LORD hath a controversy with the inhabitants of the land, because there is no truth, nor mercy, nor KNOWLEDGE of God in the land.

6 My people are destroyed for lack of KNOWLEDGE: because thou hast rejected KNOWLEDGE, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me: seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children.

“The divinity and hidden things of God are beyond finding out through mans logic, reason and intellect, therefore we must seek God to know Him through the spiritual tokens he has authorized and sanctified for our faith.”

IN Christ~Evangelist Melissa

Burning Lamp

Evangelist Melissa, would you please state here what Gospel you are sharing? How are people saved? How do you believe people receive eternal life? In other words, since you are an evangelist, exactly what is your gospel message? It should be short and simple. I will be waiting to see your response.

Greg

Deborah, and the members of second8thweek

It is my opinion that you should let the people from second8thweek discuss their beliefs and those who oppose their beliefs including myself should enter into any discussion with the search for truth and to bring truth as the guiding principle. This has been done already but maybe without the use of emotion from anyone challenging their beliefs including myself. I do believe in righteous anger and I believe if the Lord wants you to answer in such a tone one will feel justified in doing so.. But lets make sure it is from his spirit.

TO THE MEMBERS OF SECOND8THWEEK:

In the past a number of valid questions have been asked of your members including your leader Eric VonAnderseck and he and others have refused to answer them. Such questions include matters about your interpretation of how a person is saved and the extra biblical books that you view as scripture. questions have also been asked about some teachings that you hold to such as “The Creche in Heaven” teaching and other teachings which have not been addressed by any of your members adequately. There is also a number of (to me) glaring contradictions in your view of God’s Government. My question is, are you willing to address these questions from a biblical standpoint without making statements such as ” You reject government” and “ask the Lord and he will show you”. That is our point, we are saying the Lord HAS shown us that you are in error and he has shown us this through his scriptures. Are you prepared to look at your teachings and have them questioned, since it is your organisation that is stating that the church has been in error for two thousand years and now God has sent Eric VonAnderseck to lead his church out of darkness and into his true light. So..are you prepared to answer questions in regard to this, what I can only call, a monumental statement of indictment on God’s church and the Lords statement ” I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it”. because in your estimation he has not been building it for two thousand years. I await your answer.

Greg Mullen.

Evangelist Melissa Bolduc

Dear Bl and Deb,

In response to your inquiry please find below my answer;

1. please state here what Gospel you are sharing?
A. What the apostles taught and preached which is the covenant of Jesus Christ.

2. How are people saved?
A. By responding to the grace of God in truth, and building His House by the Spirit, which are the works of righteousness. As Paul said, If you keep in memory what I preached unto you.”

3. How do you believe people receive eternal life?
A. By faith in Jesus Christ, as John said to love one another, and Paul said abounding in faith and charity in keeping His commandments.

4. what is your gospel message?
A. From God the Father and the Lord Jesus Christ. The tether of His grace joins us to Him by those things He sanctified for our faith to be made perfect. The kingdom of God is built in the soul by the Spirit.

Can you disprove any of these things? Please give an intelligent answer and not mockery.

Restore in the Spirit of meekness, not reviling or evil speaking. Thanks.

In Christ~Evangelist Melissa

Greg

P.s Deborah,

I don’t think, (if I may say) that you should censor comments , and in particular I am thinking about the comments that Eric made that you would not allow. I believe that if the representatives of second8thweek feel that the commentators here are being mean or nasty then they in turn should be able to view all comments made by any any of their members and see if the same judgement applies.

Greg.

[EDITED by DTW: I deleted those comments for good measure at the time – I will leave their comments alone in future]

Michael

I want to say that I have absolutely no hatred or ill feelings towards Eric or any other for that matter as a person/s on the contrary I am compelled to love him/them as a person/people and be concerned for his/their soul/s. The misunderstanding is that I have an anger against the teaching of false gospels…the reason is that I fell under similar teachings…I fellowshipped (if you can call it that) in charismatic churches for many years and was deluded by the Ray Macauley’s,Benny Hinn’s,Gerry Saville’s and many others. I began to see huge untruths being taught that did not line up to the very clear gospel of true salvation.The most precious gift of all is Christ’s dying on the cross for me and the world..His redemptive work…such a huge wonderful gift that holds me amazed and overwhelmed…nothing else is as great and everything else fades into total insignificance in comparison…anything that distorts and waters down this great act of sacrifice I must reject and despise because it is false and sin. I must hate sin but not the sinners.

Michael

Experience or experiences are not the gospel…indeed they can be delusional…Christ’s redemptive work is the saving gospel.The modern church is bound in phenomena and experiences that do not line up with the gospel.Sensation seeking and experiences are not needed to add to Jesus’s redemptive work.In the Lord Jesus Christ you have everything…total and absolute completion…nothing else really matters…you cannot add to it or take anything from it. If this is not enough for you then you have missed the boat…your prayer must be ..Lord lead me to Calvary to see what actually happened there and what my sin did to You…that my sinful self might die with Him and that I might know Him in the power of His resurrection.

1 3 4 5 6 7 9
270
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x