Eric von Anderseck – Mystery Christ ‘blowing his Trumpet’ – Identified

Lord Metatron Archangel

Eric von Anderseck – Mystery Christ ‘blowing his Trumpet’ – Identified

It’s Metatron.

Second 8th Week Apostolic Institute of Theology are an online based organisation where you sign up to study with them and they send you ‘biblical’ course material.  The problem is the course material is not biblical, the founders of this institute are cult leaders and their entire gospel is based around the Book of Enoch.

Second 8th Week Ministries – South Africa

“God is now pouring out His Grace upon the nations bringing believers back to the Second Covenant of Jesus Christ. The second 8th Week is the time allotted by God for the restoration of the true and living knowledge of Jesus Christ. It is now the time for the body of Christ to come into a unity and oneness that reflect the kingdom of God.”   —

This is what Dr. Eric von Anderseck, founder of Second 8th Week, has to say:

“Dear Prospective Students:

On behalf of myself and the staff, I would like to extend a warm welcome to you! As you may know, the church is in an exciting time of transition back to her first love, back to the first works of the Second Covenant of Jesus Christ. As a steward of the house of Jesus Christ, His judgments of mercy for the church were revealed to me in 1982. The word of the Lord said to me:

‘THERE SHALL BE A UNITY THAT SHALL NOT BE FEIGNED, AND A ONENESS THAT WILL NOT BE DECEITFUL.’

The Lord is speaking of the restoration of His church. Before it was in our minds to pray for revival, it was in the mind and heart of God. Before we knew to ask God to return the church to true Apostolic Governance, it was in the mind of our Lord. Before we knew to cry out to God for truth, it was in the mind of the Lord to return the church to the unity of the faith and the cross of Christ. We know that when God gives a word He already has a plan to bring that word to pass and a season for its fulfillment.

What begins as a still small voice that is heard by a few, grows until the word of the Lord fills the earth, making glad the hearts of all those who hear. God has marked this time in church history to restore living apostles to teach and nurture the church. For As God sent Adam to steward His garden so God sends apostles to steward His divine nature in the hearts of His saints. The apostles of Jesus Christ: Peter, John, James, and Paul were called of God to direct the church in righteousness and build the church in faith.

The grace of God did not end with the twelve apostles of Jesus Christ. By step upon step and order by order the church is built by the Spirit of the Lord through living apostles today. The Bible teaches that the New Testament is not the letter of the text, but the living record of Jesus Christ. Therefore apostles teach Christ by the pattern of His covenant and believers live by the power of the Spirit. Second 8th Week Apostolic Institute of Theology has much to offer. If you are a believer in Christ and would like to transition into the Second Covenant to grow up into Christ’s fulness and learn how to minister to others, we welcome you.

The season is manifest for leaders and ministers to join hands to labor in His field, reaping the end time harvest. The righteous rejoice in the equity of God, which we carry to all places, to all brethren, to enrich all in the faith. Enrollment into the Second 8TH Week Apostolic Institute of Theology covers all the basics of the Christian walk and preparation for ministerial duties. Curriculum covers the foundation of truth, why the church needs living apostles today, Discipleship, Doxology Training, Dream Workshop, Pattern Recognition Skills, stewardship, and God’s Intelligent Design for Christ-Centered Spiritual Transformation in the soul. If you are a minister seeking leadership training and accreditation, we welcome you. If you are a minister and have a congregation, Bible study group, or college and you would like to transition into the Second Covenant, we welcome you.

If you are looking for a church home, we welcome you to take our membership course and begin to assemble with us online. Let your hands be strong to labor in righteousness. charity will release the soul of bondage.”   — http://www.second8thweek.com

But wait!   Not only did Eric von Anderseck get a message from Jesus in 1982, Jesus also gave him one in 1984:

“TELL THEM I AM COME TO BRING LIFE … I AM COME TO BRING THEM OUT OF DARKNESS. LOVE JESUS.”   —

But wait, you are probably wanting to know WHO Metatron is?

“For centuries Christians have been fearful of Prophet Enoch’s writings, in part due to the distortion of his identity with Adam’s grandson, named Enoch who was the father of the Mystery Religions and all idolatries and partly due to the confusion of another Enoch, the son of wicked Cain who slew his brother Able.

The Prophet Enoch, a holy man of God, is spoken of in the Bible in Genesis 5:23-24, “And all the days of Enoch were three hundred sixty and five years. And Enoch walked with God: and he was not; for God took him.” He was raptured, or translated to heaven, as we read in the book of Hebrews, “By faith Enoch was translated that he should not see death; and was not found, because God had translated him: for before his translation he had this testimony, that he pleased God” (Heb.11:5).

God was pleased with Enoch so translated him to heaven. It also pleased God to change his name to Metatron and give him a multi-dimensional tour of the cosmos, the mystery of His Throne, God’s creation from beginning to end, and the behind the scenes look at His invisible kingdom and master plan for us”     — “Concise Commentary of the Books of Enoch”,  Eric W.B. vonAnderseck Th.D, D.D.  http://book-of-enoch.org

The following people are apostles at Second 8th Week Ministries in South Africa:

  • John Welty
  • Rina Bekker
  • Nena Kleimola
  • George Kleimola
  • Cobus Wolmarans
  • Bart Neethling

Why Mosselbay?  Well…

“‘n Menigde profesieê en openbaringe meld dat daar ‘n groot herlewing sal wees en dat dit in die Kaap provinsie sal begin.  Meeste Suid Afrikaners is baie bekend met Siener van Rensburg.  Vanaf 1871 tot en met sy dood in 1926 het hy meer as 700 visioene oor die toekoms van Suid Afrika, ander nasies asook wêreld gebeure gehad. Sy profesieê is tot vandag toe veelbesproke.

Hy het die groot griep epidemie van 1918 profeteer; Engeland se verlies van al haar kolonies, die onafhanklikheid van Ierland, Die Chernobyl ramp van 1986, Princess Diana se egskeiding en dood “‘n pragtige Engelse dame in ‘n motor ongeluk wat deur die hele wêreld betreur sou word) asook die bankrotskap en skuld van Amerika en Engeland.

Alhoewel meeste van sy visioene oor wêreldgebeure, politiek en oorloê was, was daar buitengewone openbaringe wat hy ontvang het, wat hy nie kon plaas nie, wat vir ons dalk van belang kan wees en wat inskakel by die huidige visioene in die lug oor Mosselbaai.

In 1924 profeteer hy; “Ek het ‘n eienaardige  optog van mense gesien;  Ek sien ‘n wawiel rol uit Kaapland oor die ganse Suid Afrika en sien ‘n groot skare mense saamdrom.  Dis ver in die toekoms en ek glo nie dis oorlog nie. Dit lyk soos ‘n trek.  In die boek ‘Stem van die Profeet’  word daar na hierdie optog verwys as ‘n ossewatrek.  Dit weerspreek dan die feit dat die profesie se ‘dis ver in die toekoms.’  Ons is lank nie meer in die era van die ossewa nie. Hierdie is ‘n geestelike profesie, daarom kon die siener nie bepaal wat hierdie skare mense voorstel nie. God lig nou hierdie profesieê uit aan die wat Sy tydvlak verstaan.

Siener van Rensburg meld ook dat die tweede koms van Jesus Christus, ‘n JUBELJAAR sal wees en dat dit sal veroorsaak dat die grense van Suid-Afrika verleng sal word tot in Zimbabwe and Namibia.   Hy sê dan ook in een van sy profesieê dat die probleme in Suid Afrika van baie korter duur sal wees as dit vergelyk word met ander lande, want die Here gaan Sy krag en seên oor ons uitstort en so veroorsaak dat Suid Afrika ‘n veilige hawe gaan wees vir Christene van oral oor die wêreld.

Siener van Rensburg het ook voorspel dat “duisende  Christene Europa gaan verlaat en na Suid Afrika toe gaan stroom. Hy het gesien hoe hierdie mense se tente staan vanaf die KAAP tot in die Kalahari en Namibiê; vanaf Durban tot in Mosambiek (Maputu). Dit sal tydelike verblyf aan Christene bied; want Suid Afrika sal in daardie tye glo nie net die veiligste land ter wêreld wees nie, maar ook die enigste Christenland.  (Stem van die Profeet deur Adriaan Snyman)

Apostel Rina Bekker van Second 8th Week Bedieninge, wat 10 jaar gelede een van Suid Afrika se nuutste Apostoliese bewegings hier in Mosselbaai gestig het, glo dat daar ‘n geestelike skakel is wat hierdie profesieê koppel aan dit wat God nou hier in Mosselbaai doen.

“Ek glo daar is ‘n direkte skakel tussen die Trompet foto’s, die Herder in die wolke en die siener se profesieê.  Ek glo dat God duidelik met ons praat deur die Siener se profesieê, wat duidelik verwys na die JUBELJAAR (waarin ons nou is) God bevestig dit nou met hierdie tekens in die lug.”

Die optog van mense en Christene wat van dwarsoor die wêreld instroom na Suid Afrika, spreek van God se wekroep tot al die nasies.  Hy roep die massas op na hierdie area om met Sy eindtyd werk te begin.  Vyftien jaar gelede het God aan my openbaar dat Sy herlewing hier in Mosselbaai gaan begin, en soos wat God Sy tekens en wonders gaan vermeerder, gaan die boodskap en krag van God soos ‘n wiel uitrol.  “Ek het gesien hoe dit begin in Mosselbaai en dan uitrol tot in Kaapstad, dan weer in die teenoorgestelde rigting na Port Elizabeth, dan uit in al die dele van die land, die wêreld in.” Ons leef in ‘n tyd van vervulling van hierdie profesieê.

As ons na die wiel in Siener van Rensburg se profesie kyk kan ons ook die skakel sien met woorde wat in  die afgelope paar maande in apostoliese byeenkomste deurgegee is.  God het woorde deurgegee oor “die wiel van mobilisasie”, “mobilisasie van die kerk” .  In Januarie 2010 het God aan apostel Rina die volgende woord gegee: “Ek mobiliseer nou my kerk.”

Geestelik gesproke is die kerk op ‘n laagtepunt en is dit nodig dat sy sal terugkeer na God se goddelike orde vir geloof, die verbond van Jesus Christus.  Ons het briewe ontvang van mense oral oor Afrika wat die foto’s van die Trompet Basuin en die Herder in die wolke gesien het, en hierdie dinge bevestig wat God nou openbaar.  Internasionale reaksie stroom nou ook in.”   —

OKAY, well this has opened up a whole new can of worms.

————–

Original photo in the article:  Christ appears in cloud at Mosselbay

Rosa Ellis took a photo using her cell phone while in Danabaai where she claims you can clearly see Christ holding a lamb in his arms. Apostle Rina Bekker says this is also a sign of the end times.

And here is a picture of the red trumpet.  They say,

“The photo was of a huge trumpet in the sky of Mossel Bay South Africa. This was not a cloud formation, but as you can see in the photo, a clear and unmistakable trumpet. The photograph is authentic and has not been edited in any way.”  —

… I think they should have edited the picture cos it looks like a Vuvuzela.

—————-

Please share:

Deborah (Discerning the World)

Deborah Ellish is the author of the above article. Discerning the World is an internet Christian Ministry based in Johannesburg South Africa. Tom Lessing and Deborah Ellish both own Discerning the World. For more information see the About this Website page below the comments section.

guest
Name or Username
Terms and Conditions

After commenting you have 15 minutes to EDIT your comment. Click the gear comment-gear at the bottom right corner of the comment box, then click EDIT.

Recent Comments Section: The last page of most recent comments is displayed first. Please read all previous comment pages if there are any. Thank you.
270 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Apostle Eric vonAnderseck

Deborah (Discerning the World) wrote:

Eric
You quote Joel 2:28-31 incorrectly. This is for during the GREAT TRIBULATION, right before the great and terrible day of the Lord. Not now, so don’t quote it.
——-
Again you misquote Isaiah 28:11 (and by the way, Isiah 28:11 has nothing to do with Joel 2) anyhow….
Paul scolded the Corinthians for misusing the gift and making a mockery of the OT fulfilment of prophecy by Isaiah. This prophecy came about due to Israel’s disobedience to God. Paul points out the OT Scripture of Isaiah 28:11 to the Corinthians because they (being Jews) should know the Law well…but they don’t.
1 Corinthians 12:21; “In the law it is written, With men of other tongues and other lips will I speak unto this people; and yet for all that will they not hear me, saith the Lord”.
Paul uses the reference to Isaiah to show them how they lack in knowing OT scripture, therefore they lack even more when it comes to the gospel. Isaiah specifically says that tongues will be used as a tool to preach the word of God to Israel, not the way the Corinthians are using it. It also says that even though they hear the word of God they still will not listen.
{Pats Eric on the head}… come now dude, you should know all this… after all you are annnnnn Appoostttttleeeeeeeee (all be it a false one) LOL

Deb says;Again you misquote Isaiah 28:11 (and by the way, Isiah 28:11 has nothing to do with Joel 2) anyhow….
Apostle Eric says; maybe in your modern translation but not in the KVJ.

Deb says; Paul uses the reference to Isaiah to show them how they lack in knowing OT scripture, therefore they lack even more when it comes to the gospel. Isaiah specifically says that tongues will be used as a tool to preach the word of God to Israel, not the way the Corinthians are using it

Apostle Eric says; Deb, your theology sounds very Calvinistic no wonder you are against the Seal of Christ and His government. The pastoral calling has never fulfilled the stature of Christ and without “ALL” the callings there is no maturing into that understanding, as I can discern in your lack of these things. Paul was writing to those under his stewardship, which you are not under and claiming authority which Paul never assigned to those outside of Christ’s covenant and government.

Apostle Eric vonAnderseck

Deborah (Discerning the World) wrote:

Eric
>> God calls people into His service not man!
The testimony of His grace in this calling is evidence to support the event as true and faithful.
Impossible Eric. Jesus Christ physically laid hands on all GENUINE Apostles and other apostles came to be by having hands layed on them by Apostles who were touched by Jesus Christ. Do you notice that you are not part of these group of Apostles Eric? Therefore there are NOT an a APOSTLES Eric… In fact you have more chance of falling pregnant, than EVER becoming an Apostle.
God did not call you…. it was your ‘imagination’ that called you into a dead office.

Apostle Eric says; The grace of God validates the calling Jesus Christ gave, and this was confirmed by the apostle John of the bible and the apostle Peter. My testimony bears that out clearly.
Please don’t fear the things you don’t understand Deb and where did Jesus Christ physically lay hands on all GENUINE Apostles?

Apostle Eric’s Testimony Part 3
[URL REMOVED]
Apostle Eric’s Testimony Part 4
[URL REMOVED]

Apostle Eric vonAnderseck

Jean wrote:

Here is a Pic of the “strumpet” in the clouds . . .
[URL REMOVED]
AND . . . THEY HAVE MADE A VIDEO ABOUT THIS !!!!
Dramatic Music …….”announcing a NEW ERA FOR THE CHURCH !… IN THE CLOUDS OF MOSSEL BAY”
Here’s the link:
[URL REMOVED]
On the top right of this page is this video -it Opens up in a new screen.

Apostle Eric says; Jean, did you get passed the intro? Have you studied the SIGNS of the weeks of Enoch?
God’s Time-line
[URL REMOVED]

Apostle Eric vonAnderseck

“TELL THEM I AM COME TO BRING LIFE … I AM COME TO BRING THEM OUT OF DARKNESS. LOVE JESUS.” — [URL REMOVED]
Amen, for the Lord is fulfilling this right before your eyes! His grace has sustained me to see this miracle.

Apostle Eric vonAnderseck

Deborah (Discerning the World) wrote:

Eric
I am allowing you to comment so I can see just how much of a nutcase you really are…. So far you are doing well :)

Apostle Eric says; Thank you Deb, but true discernment is by the anointing not heresay, and as long as you consider the voices of man to that of God your discernment will carry a religious prejudice. This is why the Jews hated Jesus and stoned Stephen, for Satan excites the passions of the traditions of man to execute his will on the righteous. (EPHESIANS 6:11 Put on the whole armour of God, that ye may be able to stand against the WILES of the devil. 2 TIMOTHY 2:26 And that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken CAPTIVE by him at his will.)
I can discern Satan’s shadow on your thinking and death’s clammy hands on your heart.

Apostle Eric vonAnderseck

Christian wrote:

I believe it. I was in England last year, and God gave me dream of the heavens opening,and a bright light began to fill the sky, AND THEN I HEARD A TRUMPET and i was told to come to mossel bay

Apostle Eric says; Amen, another SIGN of confirmation which many have confessed to having. God is truly moving, but only those that have ears to hear and eyes to see will respond to Him.

Apostle Eric vonAnderseck

Deborah (Discerning the World) wrote:

C
Yip, a red trumpet or something. I know…
Metatron transforms into a red vuvuzela (as a disguise) and back again into Metatron when he needs to move into action mode
I think I need to go to sleep it’s 2:35am.

Apostle Eric says; ISAIAH 21:6 For thus hath the LORD said unto me, Go, set a watchman, let him DECLARE what he seeth. Remember Jesus Christ is the same YESTERDAY and TODAY and TOMORROW. Covenants will change but not His character Deb. ACTS 13:41 Behold, ye despisers, and wonder, and perish: for I work a work in your days, a work which ye shall in no wise believe, though a man DECLARE it unto you.

EDITED by DTW: And what has Jesus being the same yesterday, today and tomorrow got to do with the fact that You and your CULT are heretics? Oh wait, yes Jesus Christ has the same punishment in store for you yesterday, today and tomorrow if you don’t REPENT and CHANGE YOUR WAYS.

Apostle Eric vonAnderseck

Elmarie wrote:

Thank you DTW. What a can of worms it is. I just hope Rina Bekker and those who support her would reads this.

Apostle Eric says; Rina Bekker is no longer part of this ministry. See this link!
Stewardship and the Godhead and the House of God;
[REMOVED URL]
Apostle Eric says; We will include any names of those who depart from Christ and yet claim apostolic authority apart from His kingdom and sanctified government which SIGN the Lord of hosts has granted through this stewardship and trust of His grace.

Michael

Eric your insinuation against Greg was hypocritical…a case of taking the plank out of your own eye before attempting to remove a splinter from Greg’s eye.Furthemore I know your comments about the state of Deb’s heart is a lie from the pit of hell itself. I want to add that this discernment blog has helped me to leave all the teachings of the Benny Hinns,Creflo Dollars, TD Jakes and Angus Buchans behind and I am free and my love for Jesus has returned to my first love. I have an abhorance against false teachings and people who set themselves up as “new prophets” that teach visions,phenomena (phalia),mystical happenings,rely on sensationalism,feelings and mass hype to elevate themselves as prophets. This leads to cults…George Smith visions started the Mormons.
Pride hides itself in many different forms indeed pride often cleaves to virtues and graces and pride was man’s first sin and led to the fall and yes indeed we all suffer from pride in some form or other and the dying to self is an on-going battle..It was quoted “that which first overcame man is the last thing that man overcomes”.
False pride is pride that takes delight in the approval of man and it has no integrity because deep down it is known in the persons heart that it has no merit or substance. That does not necessary mean that the person is dishonest and lacks integrity because delusion can set in and the person can sincerely believe in false teachings…the agents of satan (demons and evil spirits) are on a mission and see to that.
I spent nearly half my life being deluded by the charismatic new generation churches and this nearly severed my relationship with the most precious Saviour …the Lord Jesus Christ.
It is all about the Messiah…the Lord Jesus Christ…only Him alone…there is salvation in Him alone and what He did at Calvary…NOTHING…I repeat NOTHING else will do. It’s all about Him…Christ-centredness.All else…additions…mystic visions…changes…sensations…phenomena (qualia…experiences and opinions are subjective and insignificant as well as opening the door to error and delusion.
People, the bible is complete, Christ has come and fulfilled His mission and is coming back again, I hope soon, and all scripture is complete in itself.
Rev 22:18-19…”For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book: And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life, and out of the holy city, and [from] the things which are written in this book.”
Deut 4:2…Ye shall not add unto the word which I command you, neither shall ye diminish [ought] from it, that ye may keep the commandments of the LORD your God which I command you.”

Apostle Eric vonAnderseck

Deborah (Discerning the World) wrote:

Eric Eric, but as a (false) Apostle YOU SHOULD KNOW
That PAUL WAS A GENUINE APOSTLE? Right? Right. Apostles and Prophets were given THESE GREAT GIFTS to go out and START THE GREAT COMMISSION and on them was built the FOUNDATION of the church. After the BIBLE WAS written, these TEMPORARY gifts (tongues) CEASED 1 Corinthians 13:8 ”Love never fails [never fades out or becomes obsolete or comes to an end]. As for prophecy (the gift of interpreting the divine will and purpose), it will be fulfilled and pass away; as for tongues, they will be destroyed and cease; as for knowledge, it will pass away [it will lose its value and be superseded by truth].”
You are the one who started your own religion Eric with followers an’ all and then self-labelled yourself an Apostle too. And when QUOTING SCRIPTURE YOU SHOULD ALWAYS GUARANTEE that you are quoting it correctly. What kinda of an (apostle) would do otherwise… errrr…. you maybe?
You appear be have a slight case of the Megalomaniacs, this usually happens when you accept false spirits by the name of Metatron into your life and they take over and frizzle the mind. BUT THE GOOD NEWS IS THIS: It can be cured by simply accepting Jesus Christ into your life and rebuking these demons that crept out of the book of Enoch into your psyche.
>> Peter said. 2 PETER 3:16 As also in all his epistles, speaking in them of these things; in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable WREST, as they do also the other scriptures, unto their own destruction.
Yes that’s what you are doing and notice what it says at the end of the verse… unto their OWN DESTRUCTION.

Deb. says in her interpretation of the Amplified bible: After the BIBLE WAS written, these TEMPORARY gifts (tongues) CEASED”

Apostle Eric says; Paul never implied that position of “cease” (read the KJV). We are in the 2nd covenant still and require these tokens for your faith to be made perfect in Christ. Knowledge alone is not truth nor is your passion charity. If passions were charity then you have fallen short of the glory of God.
Notice what Peet said of your “CHARITY”…” This was my first time on your blog and I am amazed by the extent of criticism used to express discernment in your comments on each and every topic discussed. Since when is discernment a “license” to criticize, judge and condemn (almost) every ministry (or so-called ministry) on the planet. (Not that some of them does not deserve it!)”
Apostle Eric says;This is because you cannot have true charity apart from truth as Paul said, “REJOICES IN THE TRUTH”. My point here is that when educated people seek to understand the mysteries of Christ they probe the scriptures to logically assemble a form of belief and then associate that knowledge with their own passions as if the consenting of the inspiration somehow attaches itself to the soul for true faith. Paul said that they are proud, being self assuming of their comprehension. 1 TIMOTHY 6:4 He is proud, knowing nothing, but DOTING ABOUT questions and strifes of words, whereof cometh envy, strife, railings, evil surmisings,
This is what I see here on this forum! Much suspicion with little faith and I agree with Peet.
What the apostle Peter said also applies to those taht do not have the grace of that calling
ACTS 8:21 Thou hast neither PART NOR LOT in this matter: for thy heart is not right in the sight of God.
Perhaps Greg influenced your position and you prematurely judged this ministry and my calling of God.

Oh! One more thing, calling someone a CULT is a cheap way to exercise your faith. First of all every denomination would fall under that category including yourself. Name calling is usually the last resort of defence. HUmmm

Greg

Hi Eric,

I am not sure where to begin in all this but lets start here:

You said:
Apostle Eric vonAnderseck wrote:

Apostle Eric says;
Rina Bekker is no longer part of this ministry, and her comments were not those which I believe. She was not acting in the interests of Second 8th week and took our material into another direction and claiming this south African prophet Siener van Rensburg.
Though some things are true to my amazement about Mossel Bay and the Spiritual growth of the saints increasing we do not endorse Rensburg.

So what you are saying here is that even though Rinna Bekker is no longer part of your ministry and no longer under you government the saints of Mossel Bay are increasing. Incidentally increasing in what may I ask? in number? or in personal growth in Christ?

Then you said:Apostle Eric vonAnderseck wrote:

Apostle Eric says; Rina Bekker is no longer part of this ministry. See this link!
Stewardship and the Godhead and the House of God;
[REMOVED URL]
Apostle Eric says; We will include any names of those who depart from Christ and yet claim apostolic authority apart from His kingdom and sanctified
government which SIGN the Lord of hosts has granted through this stewardship and trust of His grace.

Here you are saying she has departed from Christ and those that followed with her. So if they have departed from Christ how can they be growing in either number or personal growth? And I do know from your teachings Eric that you say that those who do not recognise your stewardship have a “REPROBATE” faith, a very serious charge indeed. So the question is, are they in or are they out? Also does that that include her son and her daughter who you also ordained apostles? Or are they still with you.

Is the lady I went to visit in South Africa who was your Chief evangelist still with you or did she follow her friend Ms Bekker?

Also Eric you say that I :
Apostle Eric vonAnderseck wrote:

Apostle Eric says; Greg has no calling! He claims I have secret teachings, which is not true, and his testimony of meeting with the saints here in south Africa are an exaggeration. Greg is using this testimony as a point of authority for his own self worth not the kingdom of God.
About Charisma Magazine forum; I received an e-mail from Charisma that they got a virus from a guy named Steve (or Barry) in Australia (your friend.) and now you fabricate more things to add to your sin.

Few points:

1. How did I exaggerate my meeting with with your followers in South Africa?

First of all I stayed in your chief evangelists house for two weeks as her guest. Secondly I met Rinna Bekker the second day I was there. I went to two of the meetings held on Tuesday nights which were open to anyone but could not attend the main meetings on Thursday nights which were only open to those who were formally part of your ministry and sitting under your teachings. In that alone can you show me biblically were meetings of the saints are closed shops, or where it is prescribed to have two classes of meetings for different types of believers?

I then was invited to Rinna Bekkers house for a social evening and discussed evangelism with her daughter who is an apostle and her son in law who is also an apostle. I met various members of your disciple who visited my hosts house and had discussions with one of them about tongues and their biblical place.

I also had MANY discussions with my host about your teachings which include the fact that you say that certain books should be included in the bible such as the books of Enoch and the “Lost books of Eden” because they are scripture.

Which may I say you need to discuss with your Evangelist because she says that you are not saying that and you are not saying they are equal with scripture, but I have a teaching of yours called “Other writings” which clearly shows you are saying that.

As regard “Secret teachings” that you say dont exist, wher can anyone access your teaching about Enoch being in charge of the creche in heaven that looks after the souls of dead children that have not undergone a salvation experience. And that at the time of the rapture they will return to earth in “Adult bodies” to undergo a salvation experience.

Where can one access the teaching that you name “Melchisideks” mother and father even though “Hebrews” says it is unknown.

Where can one access the teaching where you say that at the time of the “two witnesses” we will be walking side by side with aliens with tails who have been accepted into society through the tricks of Satan.

Where can one access the teaching that At the time of the rapture that we can choose whatever body we want to live in in age terms either an old body such as sixty years old or a young body and then we can have it changed from one to another.

Incidentally you say above that your apostolic calling was confirmed by Peter in a dream but in your testimonies on the net it was from John and Enoch. In fact I noted mentally that even though you claim “Chief apostleship” like Peter, it was in fact John and Enoch and angels that imparted your calling. I have your original testimony on file.

Also…can you PLEASE answer me two question in regards to your initial salvation experience.

1. where was the hill you used to go to to pray every day or “often” where you encountered the Holy Spirit and saw the trees bending and you spoke in tongues..was that in Vietnam or America?

2. What church did you go to where you said you brought more converts in than all the deacons put together and what was the name of the leader of that church who said” I guess your’e going to leave now”

And 3. If you maintain that only apostles can confirm if a persons faith in Christ is genuine then how do you know that you really led people to Christ in that Church you left, because you did not become an apostle till years later. Did you go back and confirm their faith?

Eric, I have much more to say and ask you if you are willing but first can we start with the above?

Greg.

Greg

Eric, a P.S! to the above.

Sorry thats three questions in regard to your initial salvation not two, and also I said somewhere Rinna Bekker’s son” when it is in fact her son in law.

And one point further, in regards to me “not having a calling” explain this please: 2 Peter 1:10 (New International Version, ©2011)

10 Therefore, my brothers and sisters,[a] make every effort to confirm your calling and election. For if you do these things, you will never stumble,”

Seems to be saying that all saints have a calling and election or is he talking to those in the so called “five fold ministry”. If it’s the latter I fail to see this in his words.

Greg.

Michael

You cannot reason with this man who suffers from delusions of grandeur and claims to represent a messenger, an annointed apostles and/or some type of prophet in an age where they do not exist according to the scriptures. Satan is a liar, a conman, a trickster,he uses magic and deception,he quotes scripture…he did this to the Lord in the desert during the temptation but it was out of context and manipulative but Jesus knew the real scriptures and rebuked him for it.
He talks about love but it is not love to lead people down the path to hell.
When somebdy is abusing scripture and starting a type of spiritual revolution based upon appointment of self there can absolutely zero integrity or truth in it.
This is megalomania at its worse.

Apostle Eric vonAnderseck

Greg says:Eric, I have much more to say and ask you if you are willing but first can we start with the above.

Greg says: Eric, I have much more to say and ask you if you are willing but first can we start with the above.

Apostle Eric says; This is my point, thank you Greg, that you have assumed so much and have so little, whereas I have posted everything that is relevant to the grace of God. Sorry Greg that time of dialogue has long passed. I would suggest you get on with your life before it is to late. The only reason you are looking for dialogue now is that you wish to settle your own conscience. We have openly posted everything and my time must be to inform those that are hungering and thirsting after righteousness, not just to “talk”.

Michael

Debs do not waste your time with this man…he is delusional and cannot see…pray for him…and the less said the better as he will respond and defend any argument.

Burning Lamp

Every cult is built upon extra-biblical revelation and usually one person – but here we have a twist with multiple persons, both male and female. Interesting.

They have an element of truth, just enough to give them legitimacy to the undiscerning.

Cults = Bible +
Simple equation.

Michael

Deb’s I understand but he just prattles on and on quoting scripture after scripture out of context. This is nothing objective…the poor man (he is intelligent) but is enslaved by delusions of grandeur (divine appointment) and sincerely believes in what he represents to be true. This is very common, sadly amongst the new disp.,new agers and charismatics…they set up a sect with the intent of creating something new…this attracts people as they do not want the age old preaching and teaching…repent come to Christ (LEAVE YOUR OLD LIFESTYLE OF SIN BEHIND)and be saved. This message is too harsh and does not bring “the harvest” in. It offends people as it calls for a sincere,dramatic and life changing decision but not only a decision but an act (physical,emotional and mental action).

Apostle Eric vonAnderseck

Greg’s QUESTIONS=Q Apostles ANSWERS=A
Q1. Incidentally increasing in what may I ask? in number? or in personal growth in Christ?
A1. In number and in fruit. We have confirmed 31 elders in 2010 and 1 in 2011.
JOHN 15:5 I am the vine, ye are the branches: He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth MUCH FRUIT: for without me ye can do nothing.
8 Herein is my Father glorified, that ye bear MUCH FRUIT; so shall ye be my disciples.
TITUS 1:5 For this cause left I thee in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting, and ordain ELDERS in every city, as I had appointed thee:
PHILIPPIANS 1:1 Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus which are at Philippi, with the BISHOPS and deacons:
Q2. Here you are saying she has departed from Christ and those that followed with her?
A2. Please check this link; Stewardship and the Godhead and the House of God
[URL REMOVED]
Q3. And I do know from your teachings Eric that you say that those who do not recognise your stewardship have a “REPROBATE” faith, a very serious charge indeed. So the question is, are they in or are they out?
A3. Yes, as the apostle Paul says and the apostle John.
1 JOHN 2:19 They went out from us, but they were not of us; for if they had been of us, they would no doubt have continued with us: but they went out, that they might be made MANIFEST that they were not all of us.
1 TIMOTHY 1:20 Of whom is Hymenaeus and ALEXANDER; whom I have delivered unto Satan, that they may learn not to blaspheme.
ROMANS 16:17 Now I beseech you, brethren, mark them which cause DIVISIONS and offences contrary to the doctrine which ye have learned; and avoid them.
Paul listed those that separated from government. The list is about 7 elders and one bishop.
Q4. Also does that that include her son and her daughter who you also ordained apostles? Or are they still with you?
A4. A group left but some are returning now.
2 TIMOTHY 1:15 This thou knowest, that all they which are in ASIA be turned away from me; of whom are Phygellus and Hermogenes.
Was it Paul or his doctrine?
Q5. So if they have departed from Christ how can they be growing in either number or personal growthIs the lady I went to visit in South Africa who was your Chief evangelist still with you or did she follow her friend Ms Bekker?
A5. The evangelist is still labouring with us and is married.
Q6. 1. How did I exaggerate my meeting with with your followers in South Africa?
A6. Matching your testimony with those that saw you here. They all said you exaggerated the facts to cast a dark shadow on this ministry.
Q7. In that alone can you show me biblically were meetings of the saints are closed shops, or where it is prescribed to have two classes of meetings for different types of believers?
A7. That was a personal choice not a revelation!
GALATIANS 2:2 And I went up by revelation, and communicated unto them that gospel which I preach among the Gentiles, but privately to them which were of REPUTATION, lest by any means I should run, or had run, in vain.
Q8. I also had MANY discussions with my host about your teachings which include the fact that you say that certain books should be included in the bible such as the books of Enoch and the “Lost books of Eden” because they are scripture.
A8. I stand in the confession of what Paul spoke. 2 TIMOTHY 3:16 All scripture is given by INSPIRATION of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness:
There was a certain denomination that preached against other ancient writings which has evil affected many minds.
Q9. Which may I say you need to discuss with your Evangelist because she says that you are not saying that and you are not saying they are equal with scripture, but I have a teaching of yours called “Other writings” which clearly shows you are saying that.
A9. Thank you for counselling me on how to function in my calling.
Q10. As regard “Secret teachings” that you say dont exist, wher can anyone access your teaching about Enoch being in charge of the creche in heaven that looks after the souls of dead children that have not undergone a salvation experience. And that at the time of the rapture they will return to earth in “Adult bodies” to undergo a salvation experience.
Where can one access the teaching that you name “Melchisideks” mother and father even though “Hebrews” says it is unknown.
A10. We are making available to the public everything but it takes time to record and set things up. Our new magazine sight will carry those needs.
Q11. Where can one access the teaching where you say that at the time of the “two witnesses” we will be walking side by side with aliens with tails who have been accepted into society through the tricks of Satan.
A11. The Book of Revelation will also be available where everything is explained.
Q12. Where can one access the teaching that At the time of the rapture that we can choose whatever body we want to live in in age terms either an old body such as sixty years old or a young body and then we can have it changed from one to another.
A12. Hummmm? Not sure of your inquiry.
But Paul says, 1 CORINTHIANS 15:51 Behold, I shew you a mystery; We shall not all sleep, but we shall all be CHANGED,
52 In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump: for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be CHANGED.
Rev.7:15 Therefore are they before the throne of God, and serve him day and night in his temple: and he that sitteth on the throne shall dwell among them.
16 They shall hunger no more, neither thirst any more; neither shall the sun light on them, nor any heat.
17 For the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them, and shall lead them unto living fountains of waters: and God shall wipe away all tears from their eyes.
Q13. Incidentally you say above that your apostolic calling was confirmed by Peter in a dream but in your testimonies on the net it was from John and Enoch. In fact I noted mentally that even though you claim “Chief apostleship” like Peter, it was in fact John and Enoch and angels that imparted your calling. I have your original testimony on file.
A13. View it again!

Q14,15 Also…can you PLEASE answer me two question in regards to your initial salvation experience.
1. where was the hill you used to go to to pray every day or “often” where you encountered the Holy Spirit and saw the trees bending and you spoke in tongues..was that in Vietnam or America?
A14. Home town in Michigan USA. We omitted the name of the town for a personal reason.
2. What church did you go to where you said you brought more converts in than all the deacons put together and what was the name of the leader of that church who said” I guess your’e going to leave now”
A15. Southern Baptist church in Kansas under Pastor Wooderson (sp). I also did street witnessing there and California and Michigan. Maria and I would preach to prostitutes and go in bars witnessing, sometimes to large groups of people. When I was innocent of church doctrine I shared this with the pastor of the Baptist church which was red-in-the-face angry, and I was lost to why he was so upset with me.
He didn’t believe in tongues.LOL
Q16. And 3. If you maintain that only apostles can confirm if a persons faith in Christ is genuine then how do you know that you really led people to Christ in that Church you left, because you did not become an apostle till years later. Did you go back and confirm their faith?
A16. Thats correct, I had to be converted and that is seen in the testimony. I was still preaching the “OLD SYSTEM” gospel. Though I was filled with the Holy Ghost, God had to re-educate me in His covenant and that began with His grace. He opened my eyes and through dreams and visions (Heb. 6:4-5) and the powers of the world to come, sanctified my faith and concealed me until the time when I would enter my lot.
This ministry began to slowly morph and we had to define what God is doing to the general church world, and that is not easy, and we had to perfect things in the web-sights for clarification where some think it is a contradiction. Now over 10 years later and more computer savvy we are on task with the Lord’s help.

Apostle Eric vonAnderseck

Michael wrote: DTW

Debs do not waste your time with this man…he is delusional and cannot see…pray for him…and the less said the better as he will respond and defend any argument.

Apostle Eric says; I do not recall any apostles calling anyone “delusional”, and plus Michael, you have to be in the apostolic calling to even approach the matter as Paul said. Unless you are in covenant with God none of the epistles are valid for your use. That is mail fraud for you are opening someone’s else’s mail and claiming ownership of the contents.

Apostle Eric vonAnderseck

Burning Lamp wrote:

Every cult is built upon extra-biblical revelation and usually one person – but here we have a twist with multiple persons, both male and female. Interesting.
They have an element of truth, just enough to give them legitimacy to the undiscerning.
Cults = Bible +Simple equation.

Apostle Eric says: There’s that accusation of ‘Cult’ again, yet you cannot define what it is exactly. Every denomination falls under the title of “CULT” including ‘Burning Lamp’. Your references of justification are a Seminary dictionary and not the Spirit of faith. That is a cultural prejudice which religious persuasions carry and it is harmful to your thinking. Not all denominations have your brand of theology. Hummmm

Apostle Eric vonAnderseck

Wow, I am on a role here, ALLELUIA!

270
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x