Second 8th Week – Christ appears in cloud at Mosselbay

Second 8th Week

Second 8th Week – Christ appears in cloud at Mosselbay

Rosa Ellis from Second 8th Week took a photo using her cell phone while in Danabaai where she claims you can clearly see Christ holding a lamb in his arms. Rina Bekker says this is also a sign of the end times.

I did a Google Translate on the Rapport Article from Afrikaans to English below – Sorry if the translation is not great, I did a quick fix, it should suffice.

Is dit Christus in die Mosselbaai-wolke?  (English article below)

Johannes de Villiers   –  2010-02-13 23:18

Die wêreld is in beroering nadat ‘n groep Suid-Kaapse Christene glo die eerste tekens van Christus se wederkoms in die wolke bokant Mosselbaai gewaar het.

Sedert die Mosselbaaise dorpskoerant The Mossel Bay Advertiser verlede maand foto’s gepubliseer het van ‘n trompet en Christus self wat in die wolke sweef (aldus die plaaslike godsdiensgroep Second 8th Week) stroom reaksie van so ver as Saoedi-Arabiê en Washington DC in.

Apostel Rina Bekker van Second 8th Week meen die bal is aan die rol vir die wederkoms.

Second 8th Week is ‘n Christelike beweging met ‘n sterk apokaliptiese inslag. Bekker het ‘n paar jaar gelede die eerste tak in Suid-Afrika gestig. Benewens die Bybel plaas hulle ook groot klem op die apokaliptiese boek van Henog en die voorspellings van Siener van Rensburg. (Siener het volgens Bekker gesê ‘n wêreldwye herlewing gaan in Mosselbaai begin. “Hy het die wiel van hier af na die Kalahari sien rol, en van daar oor die hele wêreld.”)

Een van die beweging se volgelinge het glo al in 2006 ‘n reeks foto’s geneem van iets soos ‘n rooierige trompet wat bokant die Suid-Kaapse sonsondergang sweef.

Toe die foto’s verlede maand in The Mossel Bay Advertisergepubliseer is, het dit enorme belangstelling ontlok.

Hierna het me. Rosa Ellis vir die koerant ‘n foto gestuur wat sy in Danabaai geneem het van wolke wat lyk na Christus die Herder met ‘n lam in die waai van sy een arm.

Dié storie is ‘n paar keer deur die Advertiseropgevolg en het tot navrae uit Engeland, Amerika, Zimbabwe en elders gelei. “Ek voel al ek moet ‘n PA kry om die navrae te hanteer,” sê Lucinda Ross, verslaggewer van die koerant.

“Mense kom nou al na Mosselbaai om te sien wat volgende gaan gebeur,” vertel die apostel.

– ‘n Vrou van Groblersdal het laat weet die Here sê sy moet Mosselbaai toe kom – sy pak al haar goed.”

Second 8th Week is nie verwant aan enige hoofstroomkerk nie, sê Bekker. Hulle glo God sal in die eindtye eers sy Bruid reinig.

Die laaste ruk sien sy en lede van haar bewegings glo ook engele. “Ons sien hulle veral in Mosselbaai. Jy sien ‘n engel in ‘n ligflits. Soms is hy so klein soos ‘n koppiespeld. Soms ‘n helder lig. Soms ‘n lang streep. Jy kan sien dit is bonatuurlik.”

Een NG predikant sê egter hy is skepties oor Second 8th Week se bedrywighede. Ds. Sieg Louw, wat tot onlangs in Mosselbaai gewoon het, meen dié groep stamp gans te veel koppe met die ander kerke in die dorp.

“Dit bly vir my vreemd dat Second 8th Week sê hulle heg groot waarde aan kerkeenheid, maar in dieselfde asem sê hulle alle ander kerke is vals kerke.

“Dit is beslis nie vir my om te sê met wie God praat en wie nie. Ek is wel skepties oor die interpretasies wat aan hierdie foto’s geheg word.”

– Rapport

————–

Is Christ in the Mosselbay clouds?

Johannes de Villiers

The world is in turmoil after a group of Southern Cape Christians believe the first signs of Christ’s coming in the clouds above Mossel Bay was noted.

Since the Mosselbay town newspaper, The Mossel Bay Advertiser last month published photos of a trumpet and Christ in the clouds floating (according to local congrecation Second 8th Week) they have had responses from as far away as Saudi Arabia and in Washington DC.

Apostle Rina Bekker of Second 8th Week believes the ball is on the role for the future.

Second 8th Week is a Christian movement with a strong apocalyptic slant. Bekker founded the first branch in South Africa a few years ago.  Besides the Bible, they also place great emphasis on the apocalyptic book of Enoch and the predictions of Siener van Rensburg. (Siener Bekker said, according to a worldwide revival will begin in Mossel Bay. “He saw the whole film from here to the Kalahari  and from there across the world.”)

One of the movement’s followers have been convinced in 2006 a series of photographs taken of something like a reddish trumpet above the South Cape sunset floats.

When the photos were published last month in The Mossel Bay Advertiser, it has provoked enormous interest.

After that Rosa Ellis sent the newspaper a photo taken in Danabaai that she took of clouds that seem to show Christ the Shepherd with a lamb in one blow of his arm.

This story has been followed up a few times by the Advertiser and since then we have had inquiries from England, America, Zimbabwe and elsewhere.  “I feel I need a PA to handle all the queries,” said Lucinda Ross, a reporter for the newspaper.

“People have already come to Mosselbay to see what will happen next,” said the apostle.

– A Woman of Groblersdal had informed us that the Lord said she should come to Mosselbay – she is currently packing all her belongings. ”

Second 8th Week is not related to any head church of some sort, says Bekker.  They believe God will in the end times harvest the Briden.

She said that members of her movement believe  in angels.  “We see it mainly in Mossel Bay. You see an angel in a split second. Sometimes he is as small as an eye of the kneedle.  Sometimes a bright light.  Sometimes a long line. You can see it is supernatural.”

An NG minister says he is skeptical about Second 8th Week’s activities. Sieg Louw, who recently lived in Mosselbay, believes that the group constantly bumps heads with the other churches in the town.

“It remains surprising to me that Second 8th Week said they attach great value to church unity, but in the same breath they say all other churches are false churches.”

“This is definitely not for me to say with whom God speaks and who does not. I’m quite skeptical about the interpretations of these photographs however. ”

–  Report

————–

I say no more.  When people read their bibles, I might decided to comment further.

————–

Please share:

Deborah (Discerning the World)

Deborah Ellish is the author of the above article. Discerning the World is an internet Christian Ministry based in Johannesburg South Africa. Tom Lessing and Deborah Ellish both own Discerning the World. For more information see the About this Website page below the comments section.

guest
57 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Pieter

sjoe….I don’t even know what to comment on this….funny I was reading Matt 24:26 last night and then this report. The “sign” is in Gods Word, the warning is in Gods Word. Wake up people!
I am with you DTW….no further comments….
Take Care Brothers and Sisters

Gerard Willemse

This is exactly the type of commotion that gets people to say, “Look Christ is over here or Christ is over there”, and Scripture is very clear that we must not go there whenever someone says this.

If people claim to be scripturally obedient and knowledgeable, why then do they still go against this commandment of Christ?

People please, do not be decieved!

Elmarie A

My question is what next in beeld. When I read this I was just dumb. What gets me is that it is so typical of beeld to publish junk like this. But yes we need also to know about the deceipt going on in SA.

This is so true.

Elmarie A

Yip

mom4truth

“The One” a.k.a Barack Obama

mom4truth

LOL… We have newspaper articles upon articles literally dubbing him as “The One”. During the campaign, a news anchor said that Obama gave him a chill up his leg. Pictures of him with the crown of thorns or illuminated are normal. Around these parts he is considered Savior of the World. His popularity is waning, but the ungodly allegiance to this man stuns me. We’re all taking bets on him being the anti-christ. 😉

Derek

It’s so refreshing to read comments from such a discerning group of people. It’s so uncommon to find Christians that actually consult the scriptures anymore.

Yolandi

And Im also a bit skeptical ever hear about photoshop? Its easy to manupilate just about anything but Im in no doubt that Jesus is near photo or no photo!

Yolandi

Id love to give you feedback on the Driscol event I have tickets for the 2day training at the Jubilee Church on the 9th and 10th

LEANA

Ek is jammer mense, maar die koms van die Here is ‘n werklikheid, om dit te probeer wegredeneer gaan nie help nie. In die Bybel staan daar :”Jule kan na die wolke kyk en die weer voorspel, maar nie die koms van die Here nie?: MATT 16:3 Skrik wakker, ek dink die NG Kerk moet meer oor die wedekoms preek, en die algemene boodskappies wat almal reeds weet nie. Die feit dat die God sy bruid gaan reining voor sy koms, staan toevallig ook in Bybel.

WAKE UP – READ MATHEW 16:3

PHOTOSHOP’S GOT NOTHING TO DO WITH THIS!!! READ YOUR BIBLE!

LEANA

DEBORAH,

I’M SURE YOU WILL NOT BE LAUGHING WHEN CHRIST COME – YOU WILL PROBABLY BE BEGGING – BUT IT WILL BE TOO LATE!

Elmarie A

Leana

>>I’M SURE YOU WILL NOT BE LAUGHING WHEN CHRIST COME – YOU WILL PROBABLY BE BEGGING – BUT IT WILL BE TOO LATE!<<

Questions – Leana

1)Why are you spitting venom ?

2)Will you join Joel's army ?

3)Do you have any love for your fellow Christians ?

You are being abusive. You do not know Deborah and are making your own decision that it will be too late. That decision is not for you to make. But again being a Latter rain, dominionist and kingdom now follower clears it up to me.

CLIVE

Hi there. My 2 cents worth are that this photo is total nonsensical. Jesus warned us in Matthew 24 that we must not go when the people say that Christ is here or the Christ is there. We must rather get into our bibles and not just make assumptions that it is the truth.

2 Tim 3:16 “All scripture is inspired by God and useful for teaching the truth, repairing error, correcting faults, and giving instruction for right living.”

Jean

In my home fellowships I used this to “test” them a bit and here are some “problems/comments” that was made by some members…

We now have a God that is not perfect any more… no, he is doing “practice runs” for the return of Jesus . . .
God is also “obeying” the “prophecies” of the fortune teller Kobus van Rensburg. . . .
We also have a Woman “Apostle” leading a church . . .
People are getting word from “a God” to come to Mosselbay because THIS is where the “current action” is . . .

2Ti 4:3 For the time will come when they will not endure the sound doctrine; but,having itching ears, will heap to themselves teachers after their own lusts;
2Ti 4:4 and will turn away their ears from the truth, and turn aside unto fables. (the clouds…)

The Bible states:
Mat 24:30 “At that time the sign of the Son of Man will appear in the sky, and all the nations of the earth will mourn. They will see the Son of Man coming on the clouds of the sky, with power and great glory.

This “Jesus” in the Mosselbay clouds wasn’t very powerful or glorious . . . He was blow away by the wind !!!! Wheeeee !!! Eisch, they don’t make them “gods” like they used to, any more…

Now, lets watch Angus Buchan . . . will he now try to better this at Mighty Men 2010 ?

As you can see, they really had “great” ideas about this… LOL 🙂

Jean

Hey Deborah
Typo error
>>God is also “obeying” the “prophecies” of the fortune teller Kobus van Rensburg. . . <<<
Should be: God is also “obeying” the “prophecies” of the fortune teller "Siener" van Rensburg . . . .

Jean

Deborah, did you see the follow-up artikel ???

Hemele, Lotto en musieklêers ‘tekens van tyd’

Suid-Afrikaners gons oor tekens en wonders.

Sedert Rapport verlede week berig het ’n groep Suid-Kaapse Christene meen hulle het die eerste tekens van die wederkoms (’n rooi trompet) in die wolke by Mosselbaai afgeneem, is die koerant oorval met foto’s en boodskappe van nog mense wat glo hulle het hemelse boodskappe gewaar.

Een het ’n bonatuurlike gelaat in ’n veldbrand se rook gewaar; een hoor stemme in die statiese geraas op sy skootrekenaar; talle sien ligte en gesigte in wolke; en een leser het selfs laat weet God kommunikeer per kode met haar deur die Lottonommers.

Read the rest here:

Elmarie A

Jean & Deborah (Discerning the World)

Me to lol lol lol bahaha.

cecilia

This is precisely why people don’t believe “christians” are for real; and why the “real Christians” are the laughing stock of the world (and other religions) – because they are being measured by groups like these and RCs.
The Americans must have fun from this all! This group was started in America, Port Huron Michigan. they obviously knew how the Afrikaners have the tendency to distort something and run away with it… so they came here and started the same in Mosselbaai in Afrikaans.

S. Dobbs

I think this is a bit desperate and lame although it may be of God. I do believe we are entering the end times tho and the real signs are there. If you are interested [EDITED: URL REMOVED] has some interesting end times prophecies on it and [EDITED: URL REMOVED] is also interesting as it watches out for deception which is predicted to increase before the end. As for clouds tho – well maybe but Im not so convinced by that picture the lamb looked more like a dove to me.

Hans Matthysen

Daar is net een soort wolk waarop Christus sal verskyn en dit kan ons lees in Heb. 12 v 1 (Heb 12:1 Daarom dan, terwyl ons so ‘n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê,)

57
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x